logo

Wanescamp, Oene

Betreft: Wanescamp, Oene
Datum: 26-10-1687
Ligging: W: Welsche wetering
Verkoper: Gedeputeerde Staten van Veluwe
Koper: Hendrik van Isendoorn, ontvanger
Bijzonderheden: Na publieke verkoop, 2/3 part van 2½ morgen in Wanescamp, toebehorende de erfgenamen van Gijsbert Hendrix; wegens achterstallige verponding geveild.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 632, Coll. Moerman, schrift 4.