Betreft: Het Spaansgoed, Vaassen
Datum: 12-9-1650
Ligging: In Vaassen aan de Heggerenck
Verkoper: Jonker Evert van Soudenbalch & Vr. Rembolda van Ysendoorn
Koper: Elbert van Ysendoorn
Bijzonderheden: De gerechte helft, koper bezit al de andere helft. Jaarlijks dient men aan St. Anthony tot Epe 6 molde rogge te geven. NB: Volgens latere opgave betreft dit de verbrande hofstede aan de Hegge.
Status goed: Thijnsgoed
Pachter: Hendrick Stevens
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 437, Coll. Moerman, schrift 4.