logo

22 Een halve morgen gelegen in de Mers

Geschreven door Jonge, Evert de (transcriptie)

V. 1/2 mrg. gelegen in de Mers.
(O: Geertgen Ruyters erfg., W: Jan vander Nesse, Z: de koeiweide des Convent van Oene, N: de Gemeene straet),
27 stv. brabants, 2 kapoenen.

-1558Isbrandt Weremboltsz
-1564idem
-1576Ryck Jansz