logo

09 Morgen op de Aldemeen

Geschreven door Jonge, Evert de (transcriptie)

I. Een mrg. op de Aldemeen
(O:Welsemerhoff, W: de Wolsche wetering, N: Engbert Jacobsz, Z: de pastoor),
3 car. gld. en 1 kapoen.

-1558Gisbert Jacobsz
-1564Egbert die Veer
-1576idem