logo

13 De Ham

Geschreven door Jonge, Evert de (transcriptie)

M. De Ham, een perceel gr. 5 mrg. , waarvan de helft van de pastorie.
(O: Welsche wetering, W: Stroembreet, Z: Zielstraat, N: Reyner van Deutecum),
pachtsom voor het kapitteldeel: 7 car. gld, 3 kapoen.

-1558Lambert Henrixz, pastoor tot Oene
-1564Joriaen Jansz
-1576Lambert Smit