logo

16 Het Veerlandt

Geschreven door Jonge, Evert de (transcriptie)

P. Het Veerlandt, gr. 7 mrg., waarvan de helft van de pastorie.
(O: Peter Fockijnck, burger tot Deventer, W: die Vicarie van St Jorien altaar in Oene, Z: Herstraet, N: Leygraeven),
7 car. gld, 3 kapoenen.

-1558Jan Gerritsz
-1564idem
-1576Giesbert Rijckss