logo

19 De Elst

Geschreven door Jonge, Evert de (transcriptie)

S. De Elst, 3 mrg., waarvan de helft van de pastorie.
(O: Grote Wetering, W: Dae..s Enck, Z: Jan Kistemaker tot Hattem, N: Gerrit Dircx),
5 car. gld, 2 kapoenen.

-1558Jan Gerritsz schoenmaecker
-1564Gerbert Danielsz
-1576idem