logo

Genealogische gegevens uit de gemeente

Geschreven door Wim van 't Einde

Door ons lid ing. G.H. Berkhoff zijn veel genealogische gegevens verzameld. Hij heeft deze gegevens in 2008 aan Ampt Epe aangeboden. Een deel daarvan is onderstaand opgenomen.

Vanwege de wet op de privacy zijn de gegevens in het bestand gefilterd. Dit betekent dat van personen die na 1920 zijn geboren geen andere gegevens dan alleen de naam zijn opgenomen.

Over de volgende namen zijn gegevens opgenomen:

Berkhoff (voor aanvullingen en correcties zie: Genealogie Berkhoff)

Bibo (voor aanvullingen en correcties zie: Genealogie Bibo)

Biesterbosch

Boeve {zie Stamboom van de familie Boeve voor een tolaalbeeld}

Bomhof (voor aanvullingen en correcties zie: Genealogie Bomhof)

Bosch (voor aanvullingen zie: Genealogie Bosch)