04-01-1802Overleden Jan Koerts (arm), 09-01 begraven.
06-01-1802Overleden Gijsbert Pander, 12-01 begraven.
04-02-1802Overleden Arent van Asselt, nalaat kinderen, 10-02 begraven.
15-02-1802Overleden Gerrit Gerrits ten Hove, 20-02 begraven.
21-02-1802Overleden een kind van Evert Teunis Bourgonje aan den Agterenk, 24-02 begraven te Vrian een Zuster van Lubberts vrouw???.
02-03-1802Overleden Jentjen ***mmels, weduwe van Hendrik van den Vlekkert, 08-03 begraven.
08-03-1802Overleden Gregjen Graave, huijsvrouw van Gerrit Vorstelman, nalaat kinderen, 13-03 begraven.
08-03-1802Overleden de huijsvrouw van Lambert Willems, 14-03 begraven.
10-03-1802Overleden een zoon van Decemer Hagendoorn, 16-03 begraven.
11-03-1802Overleden de weduwe Limburg (arm), 16-03 begraven.
21-03-1802Overleden Gerrit Berends van den Emsterenk, vader van de vrouw van Jakob Jonker, 27-03 begraven.
27-03-1802Overleden Albert Sibes, geboortig van Leeuwarden, 31-03 begraven.
05-04-1802Overleden Willem Mulder, 09-04 begraven diaconij van Elburg.
07-04-1802Overleden Janna Vorsthoff, huijsvrouw van Tijmen Hendriks van Putten, 12-04 begraven.
18-04-1802Overleden Jan Willems, nalaat vrouw en kind, 22-04 begraven.
25-04-1802Overleden Lambert Vorselman, 29-04 begraven.
29-04-1802Overleden Roeloff Lamberts, 03-05 begraven.
01-05-1802Overleden Berend Rozendal, 05-05 begraven.
21-05-1802Overleden Albert Hendriks weduwe aan den Agterenk, 25-05 begraven.
05-06-1802Overleden Willem Jans, 09-06 begraven.
09-06-1802Overleden Fijtje, weduwe van wijlen Jan Graave, 14-06 begraven.
14-06-1802Overleden Magteld Klaas, dogter van Klaas Prijs.
02-07-1802Overleden een kind van Steven Vijge van de Horst, 08-07 begraven.
09-07-1802Overleden een kind van Jacob Lubberts, 10-07 begraven.
15-07-1802Overleden de huisvrouwe van den armen Gerrit Bleumink, 20-07 begraven.
15-07-1802Overleden Gerrit Erkelans, den armen man van Alijda Sarbeek, 20-07 begraven.
27-07-1802Overleden Coenraat Gerritsheim, custos deze plaatse, nalaten vrouw en kinders, 03-08 begraven.
03-08-1802Overleden Jan Willems aan den Emsterenk, 07-08 begraven.
14-08-1802Overleden Hendrik Jonker, nalatende vrouw en kinders, 18-08 begraven.
06-09-1802Overleden een dood geboren kind van Derk Brumme, 08-09 begraven.
07-09-1802Op den huize den Quikborn bij Epe in Gelderland is op dindsdag 7 september tussen elf en twaalf uur overleden den weleedele geboren gestrengen heer Mr. Adriaan van Heusten, in leven bij het voormalig bestuur deze Republik ouwd burgermeester der stad Lijden en wegens voorschreven stad gecommitteerde in het eedelmogende collegie van gecommiteerde Raden der Staden Holland, Hoog Heemraad van het hoogwaterschap van Woerden.
09-1802Overleden Gerhardus Langendijk, nalaat vrouwe en kind.
*2-09-1802Overleden een kind van Andries Gerrits.