Overzichtskaart met 27 geboorteplaatsen van 236 personen in generaties 0 t/m 10
  behorende bij Parenteel van Sander Egberts (?-1648)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.