Overzichtskaart met 18 geboorteplaatsen van 235 personen in generaties 0 t/m 6
  behorende bij Parenteel van Jan Arends van Lohuizen (1715-1778)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.