Overzichtskaart met 15 geboorteplaatsen van 141 personen in generaties 0 t/m 7
  behorende bij Parenteel van Jan Herms Schuirink (1667-1727)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.