Overzichtskaart met 15 geboorteplaatsen van 176 personen in generaties 0 t/m 6
  behorende bij Parenteel van Jan Lambers Scholte (±1686-?)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.