Overzichtskaart met 35 geboorteplaatsen van 197 personen in generaties 3 t/m 6
  behorende bij Parenteel van Hermen Willems Overbosch (?-1783)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.