Overzichtskaart met 26 geboorteplaatsen van 246 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Jan Kloezeman (±1730-1816)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.