Overzichtskaart met 47 geboorteplaatsen van 644 personen in alle generaties (0 t/m 10)
  behorende bij Parenteel van Aert Rijcksen
  Er is 1 plaats zonder co÷rdinaten.
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.