Overzichtskaart met 39 geboorteplaatsen van 471 personen in alle generaties (0 t/m 7)
  behorende bij Parenteel van Willem Jans Jonker (?-1770)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.