Overzichtskaart met 12 geboorteplaatsen van 108 personen in generaties 3 t/m 9
  behorende bij Parenteel van Warner (van Gerrevink)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.