Overzichtskaart met 26 geboorteplaatsen van 295 personen in alle generaties (0 t/m 8)
  behorende bij Parenteel van Jan Jansen van den Esscher (1676-?)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.