Overzichtskaart met 40 geboorteplaatsen van 447 personen in generaties 5 t/m 8
  behorende bij Parenteel van Lambert Derx (Brummel)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.