Overzichtskaart met 7 geboorteplaatsen van 119 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Jan Jansen Vormmaker (±1675-?)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.