Overzichtskaart met 4 geboorteplaatsen van 71 personen in alle generaties (0 t/m 4)
  behorende bij Parenteel van Lubbert Aarts Bonhof (1765-1858)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.