Overzichtskaart met 23 geboorteplaatsen van 212 personen in alle generaties (0 t/m 5)
  behorende bij Parenteel van Hendrik Lucassen Bomhof
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.