Overzichtskaart met 13 geboorteplaatsen van 113 personen in generaties 4 t/m 6
  behorende bij Parenteel van Pieter Berkhoff (1731-1787)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.