Scholten


door F.Ph. Jantzen

10 april 2020

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Jan Lambers Scholte, bakker, wonende Amsterdam (N-H) (Kalverstraat), is geboren rond 1686 en afkomstig uit Teckelenburg.

De naam Schults komt ook voor.

Jan gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 16 april 1717 (beide ouders overleden) (huwelijksgetuigen waren Barend Lammerdink en Jannetje van Bourgonje) met Maria Jans van Borgonjen, waarschijnlijk dochter van Jan van Bo(u)rgondie en Catharina Alberts. Maria, wonende Amsterdam (N-H) (Prinsengracht), is geboren rond 1693 en afkomstig uit Vaassen.

Van Jan en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Lamberus Scholte ged. Amsterdam (N-H) op 3 juli 1718.

2  Lambert Jans Scholten ged. Epe op 29 oktober 1719 (Lambert Janss soon van Jan Schult Backer en Maria Janss echteluijden), zie II-A.

3  Catrijne Scholte ged. Epe op 7 mei 1724.

4  Johannes Scholten (Jannes) ged. Epe op 5 mei 1726 als Jannes Jansen Scholte, zie II-B.

5  Catrijntjen Scholte ged. Epe op 27 juli 1727.

Generatie II

II-A  Lambert Jans Scholten, zoon van Jan Lambers Scholte (I) en Maria Jans van Borgonjen, bakker, wonende Oldebroek, ged. Epe op 29 oktober 1719 (Lambert Janss soon van Jan Schult Backer en Maria Janss echteluijden), is overl. rond 1748. Lambert werd ongeveer 29 jaar.

Lambert Jans, gedoopt Epe 29-10-1719 wordt als zoon van Jan Lamberts Scholten en Maria van Bourgonje vermeld in het boek BOURGONJE, Nakomelingen van Jan (van) Bourgonje, door Herman Spoelstra uit Leiden. Dit gegeven leidt naar de bakkersfamilie Scholten in Oldebroek.
In 1745 wordt Lambert Scholten Bakker als lidmaat ingeschreven in Oldebroek.

Lambert tr. Elburg op 21 februari 1745 met Geertje Beerts, dochter van Beert Hendriks en Stijntje Lubberts. Geertje geb. Oldebroek op 25 oktober 1722.

Geertje was later gehuwd (2) met Reinder Hendriksz Schoonhoven.<1>

Van Lambert en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Scholten ged. Oldebroek op 14 november 1745, zie III-A.

2  Stijntjen Scholten ged. Oldebroek op 7 januari 1748.

II-B  Johannes Scholten (Jannes), zoon van Jan Lambers Scholte (I) en Maria Jans van Borgonjen, ged. Epe op 5 mei 1726 als Jannes Jansen Scholte, is overl. Epe op 4 juni 1809, begraven Epe op 8 juni 1809. Johannes werd 83 jaar.

Johannes tr. Epe tussen 25 juli en 3 oktober 1751 (?) (deze periode vormt een hiaat in de trouwinschrijvingen in het boek van de Kerkeraad van Epe. Dopen zijn later gereconsrueerd; huwelijken niet.) (1) met Eesje Gerrits Witteveen, dochter van Gerrit Derks Witteveen (molenaar) en Trijntjen Martens. Eesje ged. Oene op 15 augustus 1728, is overl. voor 1764. Eesje werd hoogstens 35 jaar.

Van Johannes en Eesje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lambert Scholten ged. Epe op 5 september 1751, zie III-B.

2  Gerrit Jans Scholten ged. Epe op 17 juni 1753, zie III-C.

3  Maria Scholten ged. Epe op 21 december 1755. Maria is doopgetuige van Johannes Scholten Oene., Maria is doopgetuige van Everwijne Scholten Oene.

4  Jannes Jans ged. Epe op 30 oktober 1757.

5  Catharina Jans ged. Epe op 24 mei 1761.

Johannes tr. Terwolde op 2 maart 1764 (Jannes Scholten, weduwnaar van wijlen Eesjen Gerrits Witteveen tot Epe en Stijntjen van de Eese,J.D. van Berent Hendriks van de Eese in Terwolde.) (2) met Christina Berends van de Eeze ook genaamd Stijntje van de Eese, dochter van Barend van de Eeze en Maria Haverkamp. Christina, winkelierster, geb. Terwolde op 8 juli 1736, is overl. Epe op 17 juli 1822. Christina werd 86 jaar.

Van Johannes en Christina zijn acht kinderen bekend:

6  Johanna Scholten ged. Epe op 1 september 1765, is ongehuwd overleden Epe op 25 januari 1827. Johanna werd 61 jaar.

7  Berendina Maria Scholten ged. Epe op 1 januari 1767, is ongehuwd overleden Epe op 12 januari 1835 (als Maria Berendina). Berendina werd 68 jaar.

8  Eesje Scholten ged. Epe op 1 oktober 1768.

9  Berend Scholten ged. Epe op 1 januari 1770, zie III-D.

10  Jan Scholten ged. Epe op 20 oktober 1771.

11  Hendricus Scholten ged. Epe op 23 januari 1774, zie III-E.

12  Margrieta Scholten, strijkster, ged. Epe op 20 maart 1776, is ongehuwd overleden Epe op 13 augustus 1811. Margrieta werd 35 jaar.

13  Hermannus Scholten ged. Epe op 26 juli 1778.

Generatie III

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1768 en 1817. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oene (14x), Heerde (9x), Epe (6x) en Hattem (3x).

III-A  Johannes Scholten, zoon van Lambert Jans Scholten (II-A) en Geertje Beerts, ged. Oldebroek op 14 november 1745.

Johannes tr. Hattem op 11 oktober 1768 met Geesjen Gerrits Beekman.

Johannes en Geesjen hebben samen twaalf kinderen:

1  Maria Jans Scholten ged. Hattem op 18 december 1768.

2  Lambertus Jans Scholten (Lambert) ged. Hattem op 17 juni 1770, zie IV-A.

3  Gerrit Willem Jans Scholten ged. Heerde op 2 augustus 1772.

4  Aaltje Jans Scholten ook genaamd Aaltjen Jans Scholten geb. Heerde op 23 januari 1774.

Aaltje tr. Hattem op 6 oktober 1799 met Roelof Hendriks Broers, zoon van Hendrik Gerrits Broer en Oetje Franks. Roelof, landbouwer, geb. Wezep, ged. Hattem op 1 januari 1774.

5  Geertjen Jans Scholten ged. Hattem op 4 februari 1776.

6  Lubbertus Jans Scholten ged. Heerde op 1 februari 1778, is jong overl..

7  Lubbertus Jans Scholten ged. Heerde op 10 oktober 1779.

8  Geertruid Jans Scholten geb. Heerde op 9 maart 1782, is jong overl..

9  Jacob Jans Scholten geb. Heerde op 24 maart 1785, zie IV-B.

10  Geertruid Jans Scholten ged. Heerde op 4 januari 1789.

11  Stientjen Jans Scholten geb. Heerde op 4 maart 1790.

12  Jan Jans Scholten geb. Heerde op 22 april 1792.

III-B  Lambert Scholten, zoon van Johannes Scholten (Jannes) (II-B) en Eesje Gerrits Witteveen, ged. Epe op 5 september 1751, is overl. Epe op 24 januari 1810. Lambert werd 58 jaar.

De doopinschrijving in het boek van de Kerkeraad van Epe vertoont hiaten. Zo ontbreken de dopen in september 1751. In 1774 is in het boek van de Kerkeraad van Epe ingeschteven: "1751 den 5 September volgens aantekeninge in een Bibel gedoopt Lambert zoon van Lambert Schoute en Eesje Gerrits." De naam van de vader kan een vergissing zijn.
In 1837 wordt bij het huwelijk van zijn dochter Willemje door notaris Van der Feltz een verklaring opgesteld omtrent haar grootouders. Als grootouders van vaders zijde worden genoemd: Johannes Scholten en Eesje Witteveen.

Lambert tr. Epe op 14 december 1788 met Geertje van Putten, dochter van Gerrit Reinderts van Putten en Willemtje Hendriks. Geertje, winkelierster, ged. Epe op 20 februari 1763, is overl. Epe op 3 juli 1833. Geertje werd 70 jaar.

Van Lambert en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Lamberts Scholten ged. Epe op 15 augustus 1790, is ongehuwd overleden Epe op 1 mei 1836. Johannes werd 45 jaar.

2  Willemjen Lamberts Scholten ook genaamd Willempje Scholten ged. Epe op 17 februari 1793, is overl. Apeldoorn op 14 mei 1858. Willemjen werd 65 jaar.

Willemjen tr. Epe op 15 maart 1837 met Hendrik Manvis, zoon van Daniel Pieter Manvis en Anna van der Does. Hendrik geb. Amsterdam (N-H) in 1789, is overl. Apeldoorn op 9 januari 1875. Hendrik werd 86 jaar.

3  Gerrit Lamberts Scholten ged. Epe op 5 juli 1795, zie IV-C.

4  Eesje Scholten ged. Epe op 17 mei 1798 (doopgetuige was Maria Scholten), is overl. Wissel (Epe) op 31 augustus 1826. Eesje werd 28 jaar.

Eesje tr. Epe op 27 juli 1823 met Klaas uit den Bogaard, zoon van Gerrit Lamberts uit den Bogaard en Egbertjen Klaas. Klaas, papiermaker, geb. rond 1793, is overl. Heerde op 13 juli 1867. Klaas werd ongeveer 74 jaar.

Klaas was later gehuwd (2) met Aaltje Noordstra.<2>

III-C  Gerrit Jans Scholten, zoon van Johannes Scholten (Jannes) (II-B) en Eesje Gerrits Witteveen, ged. Epe op 17 juni 1753.

Gerrit tr. Oene op 30 november 1777 met Willempje de Weert, dochter van Gerrit de Weert en Maria Boele. Willempje is afkomstig uit Veessen, waarschijnlijk ged. Veessen op 7 augustus 1757.

Van Gerrit en Willempje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Scholten geb. Oene op 14 september 1778, ged. Oene (doopgetuige was zijn tante Maria Scholten (zie II-B.3)).

2  Maria Scholten geb. Oene op 11 oktober 1779, ged. Oene (doopgetuige was haar grootmoeder Maria Boele).

3  Gerrit Gerrits Scholten geb. Oene op 29 januari 1782, ged. Oene (doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Boele), zie IV-D.

4  Jacobus Scholten geb. Oene op 10 maart 1784, ged. Oene (doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Boele), zie IV-E.

5  Everwijne Scholten geb. Oene op 31 oktober 1785, ged. Oene (doopgetuige was haar tante Maria Scholten (zie II-B.3)).

6  Willempjen Scholten geb. Oene op 8 december 1786, ged. Oene (doopgetuige was Anna Judit de Weert).

III-D  Berend Scholten, zoon van Johannes Scholten (Jannes) (II-B) en Christina Berends van de Eeze, koster en onderwijzer, wonende Oene, ged. Epe op 1 januari 1770, is overl. Oene op 1 maart 1837. Berend werd 67 jaar.

Berend tr. Oene op 4 februari 1798 met Johanna Geertruida Dalhuizen, dochter van Arijen Dalhuis en Gerharda van Pikeren. Johanna, winkelierster, ged. Hattem op 26 februari 1775, is overl. Oene op 5 juli 1843. Johanna werd 68 jaar.

Van Berend en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Gerharda Christina Scholten geb. Oene op 26 november 1798, is overl. (in het kraambed) Epe op 18 april 1837. Gerharda werd 38 jaar.

Gerharda tr. Epe op 26 mei 1828 met haar volle halfneef Gerrit Lamberts Scholten, zie IV-C.

2  Johannes Scholten geb. Oene op 3 december 1800, ged. (doopgetuige was zijn grootmoeder Christina Berends van de Eeze (zie II-B)), zie IV-F.

3  Christina Scholten geb. Oene op 17 november 1802, is overl. Epe op 13 januari 1883. Christina werd 80 jaar.

Christina tr. Voorst op 9 april 1841 met Willem Ankersmit, zoon van Willem Ankersmit en Heiltjen Schultink Bredenoord. Willem, landbouwer, geb. rond 1801.

4  Arien Dalhuis Scholten geb. Oene op 15 mei 1805, zie IV-G.

5  Gerrit Scholten geb. Oene op 5 maart 1808, zie IV-H.

6  Derk Jacob Scholten geb. Oene op 17 september 1810, is ongehuwd overleden Utrecht (Ut) op 11 augustus 1877. Derk werd 66 jaar.

7  Hendrikus Scholten geb. Oene op 12 juni 1813, zie IV-I.

8  Lambertus Johannes Scholten, grondeigenaar, geb. Oene op 18 februari 1817, is ongehuwd overleden Epe op 27 juni 1883. Lambertus werd 66 jaar.

III-E  Hendricus Scholten, zoon van Johannes Scholten (Jannes) (II-B) en Christina Berends van de Eeze, ged. Epe op 23 januari 1774, is overl. Epe op 13 februari 1810. Hendricus werd 36 jaar.

Hendricus tr. Epe op 11 mei 1806 met zijn behuwd halfnicht Maria Jacobs de Wilde, dochter van Jacob Arends de Wilde en Zwaantje Berends van der Eeze. Maria geb. Terwolde op 1 oktober 1772, is overl. Epe op 30 december 1856. Maria werd 84 jaar.

Maria was later gehuwd (2) met Gerrit Gerrits Scholten (zie IV-D).<3,4>

Van Hendricus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Scholten geb. Epe op 27 mei 1808, ged. Epe op 5 juni 1808, zie IV-J.

2  Hendrika Scholten ged. Epe op 18 maart 1810, is overl. Epe op 2 juni 1811. Hendrika werd 1 jaar.

Generatie IV

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 68 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1811 en 1868. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (28x), Heerde (14x), Apeldoorn (11x), Oldebroek (5x), Horsthoek (Heerde) (3x), Amsterdam (N-H) (3x), Hattem (2x) en Beekbergen.

IV-A  Lambertus Jans Scholten (Lambert), zoon van Johannes Scholten (III-A) en Geesjen Gerrits Beekman, broodbakker en landbouwer, ged. Hattem op 17 juni 1770, is overl. Oldebroek op 3 mei 1848. Lambertus werd 77 jaar.

Lambertus tr. Heerde op 15 januari 1809 (1) met Geertje Hendriks, dochter van Hendrik Aarts en Aaltjen Gerrits. Geertje ged. Hattem op 27 juli 1760.

Lambertus tr. Heerde op 3 mei 1811 (2) met Trijntjen Stevens Visser, dochter van Steven Harms Visser en Hilligjen Aarts. Trijntjen ged. Hattem op 16 november 1777, is overl. Oldebroek op 1 november 1862. Trijntjen werd 84 jaar.

Van Lambertus en Trijntjen is een kind bekend:

1  Geesjen Scholten geb. Heerde op 19 februari 1814, is overl. Oldebroek op 13 november 1890. Geesjen werd 76 jaar.

Geesjen tr. Oldebroek op 9 mei 1835 met Steven Visser, zoon van Harmen Stevens Visser en Hendrika Kobus Mulder. Steven, militair en landbouwer, geb. Hattem op 24 maart 1808, is overl. Oldebroek op 21 januari 1856. Steven werd 47 jaar.

IV-B  Jacob Jans Scholten, zoon van Johannes Scholten (III-A) en Geesjen Gerrits Beekman, boerenknecht, daghuurder en landbouwer, geb. Heerde op 24 maart 1785, is overl. Wezep op 3 april 1838. Jacob werd 53 jaar.

Jacob tr. Veessen op 3 september 1813 met Alberdina van den Esgert, dochter van Hendrik Jans van den Esgert en Fijgjen Dewes Wijnold. Alberdina ged. Epe op 20 april 1788, is overl. Oldebroek op 26 juli 1856. Alberdina werd 68 jaar.

Jacob en Alberdina hebben samen zeven kinderen:

1  Jannes Scholten geb. Hattem op 17 november 1813, is overl. Oldebroek op 11 maart 1822. Jannes werd 8 jaar.

2  Hendrik Scholten geb. Hattem op 17 september 1815, is ongehuwd overleden Oldebroek op 24 april 1883. Hendrik werd 67 jaar.

3  doodgeboren zoon is doodgeb. Oldebroek op 23 januari 1818.

4  Geesje Scholten geb. Oldebroek op 10 maart 1820, is overl. Oldebroek op 30 december 1884. Geesje werd 64 jaar.

Geesje tr. Oldebroek op 6 maart 1852 met Jan Mulder, zoon van Hendrik Klaas Mulder en Jannigjen van den Bosch. Jan, landbouwer, geb. Oldebroek in 1820, is overl. na 30 december 1884. Jan werd minstens 64 jaar.

5  Jannes Scholten geb. Oldebroek op 17 mei 1822, zie V-A.

6  Frank Scholten, landbouwer, geb. Oldebroek op 14 maart 1825, is overl. Oldebroek op 26 juni 1844. Frank werd 19 jaar.

7  Gerrit Willem Scholten geb. Oldebroek op 19 december 1827, zie V-B.

IV-C  Gerrit Lamberts Scholten, zoon van Lambert Scholten (III-B) en Geertje van Putten, broodbakker en koopman, ged. Epe op 5 juli 1795, is overl. Epe op 6 mei 1877. Gerrit werd 81 jaar.

Gerrit tr. Epe op 26 mei 1828 (1) met zijn volle halfnicht Gerharda Christina Scholten, dochter van Berend Scholten (III-D) en Johanna Geertruida Dalhuizen. Gerharda geb. Oene op 26 november 1798, is overl. (in het kraambed) Epe op 18 april 1837. Gerharda werd 38 jaar.

Van Gerrit en Gerharda zijn vijf kinderen bekend:

1  Lambertus Scholten geb. Epe op 6 mei 1829, zie V-C.

2  Johanna Geertruida Scholten geb. Epe op 29 april 1831.

3  Geertje Scholten geb. Epe op 2 juni 1833.

Geertje tr. Epe op 29 mei 1856 met Derk Buitenhuis, zoon van Jacob Wolbrink Buitenhuis en Janna Mulders. Derk, grutter, geb. rond 1834.

4  Barendina Maria Scholten geb. Epe op 16 juni 1835.

Barendina tr. Epe op 1 augustus 1863 met Nicolaas Plante, zoon van Nicolaas Plante en Anna Brink. Nicolaas, landbouwer, geb. rond 1815.

5  Gerharda Christina Scholten geb. Epe op 17 april 1837, is overl. Epe op 22 december 1845. Gerharda werd 8 jaar.

Gerrit tr. Epe op 19 maart 1841 (2) met Johanna Lodewika Boeve, dochter van Berent Boeve en Johanna Alida van Apeldoorn. Johanna ged. Heerde op 15 januari 1804, is overl. Epe op 29 april 1884. Johanna werd 80 jaar.

Van Gerrit en Johanna zijn vier kinderen bekend:

6  Eesje Scholten geb. Epe op 4 januari 1842, is overl. Epe op 7 januari 1842.

7  Berend Scholten geb. Epe op 19 juni 1843, is overl. Epe op 12 februari 1844.

8  Berend Scholten geb. Epe op 10 december 1845.

9  Johannes Albertus Scholten geb. Epe op 20 november 1848, is overl. Epe op 21 november 1848.

IV-D  Gerrit Gerrits Scholten, zoon van Gerrit Jans Scholten (III-C) en Willempje de Weert, bakker en administrateur, geb. Oene op 29 januari 1782, ged. Oene (doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Boele), is overl. Oene op 25 april 1854. Gerrit werd 72 jaar.

Gerrit tr. Epe op 31 maart 1811 met Maria Jacobs de Wilde, zie III-E.

Van Gerrit en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus Gerrit Scholten geb. Epe op 1 maart 1812, is overl. Epe op 15 maart 1812.

2  Hendrika Gerharda Scholten geb. Epe op 6 februari 1813.

3  Gerrit Jacob Scholten geb. Epe op 20 mei 1815, zie V-D.

IV-E  Jacobus Scholten, zoon van Gerrit Jans Scholten (III-C) en Willempje de Weert, boterkoper, geb. Oene op 10 maart 1784, ged. Oene (doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Boele).

Jacobus tr. Amsterdam (N-H) op 5 mei 1811 met Jannetje van Voorthuijsen, dochter van Roelof van Voorthuijsen en Maria Margaretha Specht. Jannetje ged. Amsterdam (N-H) op 19 oktober 1794.

Van Jacobus en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Scholten ged. Amsterdam (N-H) op 16 juni 1811, zie V-E.

2  Maria Wilhelmina Scholten geb. Amsterdam (N-H) op 16 juni 1813.

Maria tr. Amsterdam (N-H) op 30 mei 1839 met Johannes Vos, zoon van Jan J. Vos en Grietje Klasens Leeuw. Johannes geb. Termunten (Gr) op 29 juni 1813.

3  Roeloff Johannes Scholten geb. op 4 maart 1818.

Roeloff tr. Hellevoetsluis (Z-H) op 9 december 1852 met Maria Wilhelmina Diermanse, dochter van Daniel Isaac Diermanse en Anna Maria Wilhelmina Waltmans. Maria geb. Middelburg (Zld) op 14 juli 1831.

4  Jacoba Wilhelmina Scholten geb. Amsterdam (N-H) op 17 juli 1820.

Jacoba tr. Amsterdam (N-H) op 2 februari 1843 (1) met Hermanus Hendricus Scholten, zoon van Jan Herman Scholten (kaarsenmaker) en Maria Margaretha Trampe. Hermanus, grutter, geb. Amsterdam (N-H) op 24 juli 1809, is overl. Amsterdam (N-H) op 1 november 1852. Hermanus werd 43 jaar. Jacoba tr. Amsterdam (N-H) op 13 februari 1856 (2) met Jan van Soeren, zoon van Hendrik van Soeren (winkelier) en Margrietje Koppen. Jan, kantoorbediende en schilder, geb. Nijkerk op 15 maart 1815.

Jan was eerder gehuwd (1) met Bastiana Elisabeth van 't Kruijs.<5,6>

IV-F  Johannes Scholten, zoon van Berend Scholten (III-D) en Johanna Geertruida Dalhuizen, koopman, boterhandelaar en kruidenier, geb. Oene op 3 december 1800, is overl. Epe op 22 januari 1868. Johannes werd 67 jaar.

Johannes tr. Epe op 2 mei 1835 met Dorothea Maria Jonker, dochter van Daniel Jonker (papiermaker) en Janna Pol. Dorothea geb. Epe op 18 januari 1817, is overl. Epe op 6 februari 1879. Dorothea werd 62 jaar.

Van Johannes en Dorothea zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruida Johanna Scholten geb. Epe op 1 juni 1836, is overl. Wormen (Apeldoorn) op 28 januari 1883. Geertruida werd 46 jaar.

Geertruida tr. Voorst op 30 oktober 1875 met Gerrit Jan Overbosch, zoon van Hermen Willems Overbosch en Janna Hendriks Wagenaar. Gerrit, stalhouder, geb. Epe op 26 augustus 1831, is overl. Wormen (Apeldoorn) op 27 mei 1897. Gerrit werd 65 jaar.

2  Johanna Geertruida Scholten geb. Epe op 11 december 1837, is overl. Epe op 12 december 1837.

3  Johanna Scholten geb. Epe op 6 mei 1839, is overl. Apeldoorn op 27 juli 1922. Johanna werd 83 jaar.

Johanna tr. Epe op 21 september 1868 met Paulus Vasseur, zoon van Paulus Vasseur en Catharina Elisabeth van Lochem. Paulus, hoofdonderwijzer, geb. rond 1840.

4  Berend Scholten geb. Epe op 23 april 1841, is overl. Epe op 22 maart 1846. Berend werd 4 jaar.

5  Berend Scholten, koopman, geb. Epe op 2 april 1846, is ongehuwd overleden Epe op 14 juli 1897. Berend werd 51 jaar.

6  Dania Scholten geb. Epe op 29 juni 1848, is overl. op 29 december 1918. Dania werd 70 jaar.

Dania tr. Epe op 18 september 1890 met Nicolaas Antonij Rakhorst, zoon van Willem Rakhorst en Jacoba Johanna Planten. Nicolaas, commissionair, geb. rond 1844.

IV-G  Arien Dalhuis Scholten, zoon van Berend Scholten (III-D) en Johanna Geertruida Dalhuizen, koopman en winkelier, geb. Oene op 15 mei 1805, is overl. Heerde op 5 juli 1856. Arien werd 51 jaar.

Arien tr. Voorst op 29 maart 1834 met Reintjen Kroon, dochter van Evert Kroon (landbouwer) en Elizabeth Muller. Reintjen, winkelierster, geb. Voorst op 3 april 1812, is overl. Heerde op 8 mei 1864. Reintjen werd 52 jaar.

Van Arien en Reintjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Berend Scholten geb. Heerde op 1 mei 1835 (vader tekent A:D: Scholten; Archief maakt er een dubbele achternaam van), is overl. Heerde op 11 september 1840 (Berend Scholten, zoon van Arien Dalhuijs Scholten). Berend werd 5 jaar.

2  Elisabeth Woltera Scholten geb. Heerde op 21 september 1837 (Archief geeft haar een dubbele achternaam), is ongehuwd overleden Heerde op 15 december 1880 (Archief geeft haar nu geen dubbele achternaam). Elisabeth werd 43 jaar.

3  Johanna Geertruida Gerharda Scholten geb. Heerde op 8 januari 1840, is overl. Heerde op 5 maart 1882. Johanna werd 42 jaar.

Johanna tr. Hattem op 29 juli 1869 met Lubbertus Barneveld, zoon van Coenraad Gerrit Barneveld en Stijntje Koops. Lubbertus, bakkersknecht, geb. rond 1839.

4  Berendina Everdina Reinira Scholten geb. Heerde op 8 oktober 1842, is overl. Voorst op 12 november 1922. Berendina werd 80 jaar.

5  Everdiena Arieana Christiena Scholten geb. Heerde op 24 maart 1845, is overl. Voorst op 6 maart 1920. Everdiena werd 74 jaar.

Everdiena tr. Voorst op 31 oktober 1874 met Hermanus Arnoldus Pennekamp, zoon van Garrit Pennekamp en Hendrika Berends. Hermanus, tuinman, geb. rond 1839.

6  Christina Scholten geb. Heerde op 22 maart 1850 (vader tekent A:D: Scholten; Archief maakt er een dubbele achternaam van), is ongehuwd overleden Steenderen op 2 juli 1905 als Christina Scholten. Christina werd 55 jaar.

7  Berend Scholten geb. Heerde op 21 januari 1853 (vader tekent A:D: Scholten; Archief maakt er een dubbele achternaam van), is ongehuwd overleden Steenderen op 17 maart 1908 als Berend Scholten. Berend werd 55 jaar.

IV-H  Gerrit Scholten, zoon van Berend Scholten (III-D) en Johanna Geertruida Dalhuizen, koopman en boterhandelaar, geb. Oene op 5 maart 1808, is overl. Oene op 30 december 1877. Gerrit werd 69 jaar.

Gerrit tr. Epe op 6 december 1845 met Annetje van Lohuizen, dochter van Jan Teunissen van Lohuizen (winkelier) en Maria Jonker. Annetje geb. Epe op 4 februari 1825, is overl. op 5 november 1898. Annetje werd 73 jaar.

Van Gerrit en Annetje zijn tien kinderen bekend:

1  Johanna Geertruida Scholten geb. Epe op 8 september 1846, is ongehuwd overleden Arnhem op 20 februari 1944. Johanna werd 97 jaar.

2  Jan Berend Scholten geb. Epe op 4 juni 1848, zie V-F.

3  Berend Scholten geb. Epe op 30 september 1849, zie V-G.

4  Gerhard Christiaan Scholten, koopman en boterhandelaar, geb. Epe op 3 juni 1851, is overl. Wakefield (Engeland) op 5 augustus 1892. Gerhard werd 41 jaar.

Gerhard tr. Wijhe (Ov) op 19 september 1883 met Gesina Johanna Buisman, dochter van Roelof Buisman (koopman) en Johanna Hermana Cornelia Petronella Schouten. Gesina geb. Wijhe (Ov) rond 1856, is overl. Wijhe (Ov) op 18 april 1942. Gesina werd ongeveer 86 jaar.

5  Maria Scholten geb. Epe op 25 september 1853, is overl. Haarlem (N-H) op 10 juni 1939. Maria werd 85 jaar.

Maria tr. Epe op 17 juli 1885 met haar achterneef Hendrikus Jonker, zoon van Hendrikus Jonker (predikant) en Johanna Maria Joosten. Hendrikus, arts, geb. Verwolde (Lochem) op 16 februari 1856, is overl. in 1932. Hendrikus werd 76 jaar.

6  Derk Jacob Scholten geb. Epe op 15 januari 1856.

7  Anthon Johan Scholten, klerk, geb. Epe op 25 september 1858, is overl. Brummen op 25 juni 1881. Anthon werd 22 jaar.

8  Theodoor Johannes Scholten geb. Epe op 28 april 1861, is overl. Enschede (Ov) op 14 januari 1940. Theodoor werd 78 jaar.

Theodoor tr. Gorinchem (Z-H) op 29 maart 1892 (1) met Goverdina Horneer, dochter van Teunis Horneer en Neeltje Exalto. Goverdina geb. Gorinchem (Z-H) rond 1871. Theodoor was gehuwd (2) met Alida Adriana Pieterman.

9  Gerharda Annetta Scholten geb. Epe op 21 augustus 1864, is overl. Epe op 5 januari 1874. Gerharda werd 9 jaar.

10  Arnold Henri Alexander Scholten geb. Epe op 3 januari 1868, is ongehuwd overleden Arnhem op 24 februari 1934. Arnold werd 66 jaar.

IV-I  Hendrikus Scholten, zoon van Berend Scholten (III-D) en Johanna Geertruida Dalhuizen, papierfabrikant en koopman, geb. Oene op 12 juni 1813, is overl. Heerde op 1 februari 1884. Hendrikus werd 70 jaar.

Hendrikus tr. Deventer (Ov) op 1 juni 1840 met Hendrika Elfrink, dochter van Hendrik Elfrink (koopman) en Jenneken Wiecherinks. Hendrika geb. Deventer (Ov) rond 1817, is overl. Zwolle op 28 september 1895. Hendrika werd ongeveer 78 jaar.

Van Hendrikus en Hendrika zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Gerhard Christiaan Scholten geb. Heerde op 3 september 1841, zie V-H.

2  Johanna Geertruida Scholten geb. Heerde op 29 augustus 1842, is overl. Zwolle op 3 april 1917. Johanna werd 74 jaar.

Johanna was gehuwd met Lambertus Christiaan ten Bruggenkate.

3  Jennigje Scholten geb. Heerde op 29 september 1843, is overl. Brummen op 30 oktober 1914. Jennigje werd 71 jaar.

Jennigje tr. Heerde op 22 november 1865 met Everhard Gesienus Aalbers, zoon van Willem Barend Aalbers (burgemeester) en Johanna Magtilda Smits. Everhard, koopman, geb. Terborg rond 1840.

4  Christina Johanna Scholten geb. Heerde op 30 oktober 1844, is overl. Zwolle op 22 maart 1932. Christina werd 87 jaar.

Christina tr. Heerde op 30 mei 1877 met Gerrit Aart Teunis Top, zoon van Lammert Top (grondeigenaar) en Wobbina Gosina Magdalena van Dompseler. Gerrit geb. rond 1830.

5  Derk Jacob Scholten, koopman, geb. Horsthoek (Heerde) op 9 juli 1846, is overl. Zwolle op 27 januari 1918. Derk werd 71 jaar.

Derk tr. Elburg op 19 mei 1877 met Johanna Gijsberta Top, zoon van Willem Gerhardus Top en Arnolda Wolterson. Johanna geb. Elburg op 21 december 1855, is overl. Zwolle op 3 augustus 1909. Johanna werd 53 jaar.

6  Johannes Martinus Scholten geb. Horsthoek (Heerde) op 2 november 1847.

7  Hendrika Scholten geb. Horsthoek (Heerde) op 4 april 1851, is ongehuwd overleden Zwolle op 20 maart 1934. Hendrika werd 82 jaar.

8  Gerharda Christina Scholten geb. Heerde op 20 maart 1853, is overl. Heerde op 27 mei 1853.

9  Hendrina Hendrika Scholten geb. Heerde op 3 juli 1854, is overl. Zwolle op 5 juli 1937. Hendrina werd 83 jaar.

IV-J  Johannes Scholten, zoon van Hendricus Scholten (III-E) en Maria Jacobs de Wilde, broodbakker en winkelier, geb. Epe op 27 mei 1808, ged. Epe op 5 juni 1808, is overl. Apeldoorn op 5 oktober 1881. Johannes werd 73 jaar.

Hij wordt op 26 april 1855 door de rechtbank in de provincie Gelderland veroordeeld tot 5 jaar detentie wegens valsheid in geschrifte. Hij wordt opgesloten in de Strafgevangenis te Hoorn. Op 28 oktober 1859 wordt hij vervroegd ontslagen. Na zijn detentie woont Jannes in resp. Epe, Wilp en Apeldoorn, steeds zonder beroep.
<7>
In november 1853 betrekt het gezin met de 6 kinderen uit het vorige huwelijk een nieuw gebouwd huis in Apeldoorn (Wijk D - Wormen, nr. 142-2). In 1855 wordt zoon Johannes bijgeschreven. In 1857 en 1858 de kinderen Willem en Aartje Johanna met als achternaam Essenstam en de aantekening dat dit kinderen zijn van Jannetje Essenstam. Vanaf augustus 1855 woont er nog een gezin Kortebein - Ries met twee kinderen (kleermaker uit Duitsland) in dit huis.

Johannes tr. Epe op 20 mei 1837 (1) met Stijna Langen (Stina), dochter van Hendrik Langen (broodbakker) en Trijntje Wijnbergen. Stijna geb. Epe op 15 juni 1811, is overl. Apeldoorn op 9 december 1849. Stijna werd 38 jaar.

Van Johannes en Stijna zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Hendrika Gerharda Scholten geb. Apeldoorn op 25 maart 1838.

2  Henderika Catharina Scholten geb. Apeldoorn op 7 april 1840, is overl. Amerongen (Ut) op 30 oktober 1886. Henderika werd 46 jaar.

Henderika tr. Apeldoorn op 14 augustus 1886 met Christiaan Beumer, zoon van Gerrit Jan Beumer en Anneke van Meurs. Christiaan, kleermaker, geb. rond 1842.

3  Gerritje Scholten geb. Apeldoorn op 30 november 1841, is overl. Kampen (Ov) op 19 januari 1913. Gerritje werd 71 jaar.

Gerritje tr. Apeldoorn op 13 november 1869 met Gerrit Saager, zoon van Johan Jochem Saager en Gerritje Mulder. Gerrit, molenaar, geb. rond 1840.

4  Catharina Maria Scholten geb. Apeldoorn op 13 mei 1844, is overl. Zwolle op 16 juni 1909. Catharina werd 65 jaar.

Catharina tr. Apeldoorn op 24 april 1886 met Hermannus Bosch, zoon van Evert Bosch (arbeider) en Teuntjen Harms van de Beeke. Hermannus, voerman en postconducteur, geb. Wijhe (Ov) op 30 mei 1844, is overl. Zwolle op 9 maart 1919. Hermannus werd 74 jaar.

Hermannus was eerder gehuwd (1) met Henrietta Westerbroek.<8,9>

5  Henderikus Gerrit Scholten geb. Apeldoorn op 26 november 1846.

6  Christina Johanna Scholten geb. Apeldoorn op 26 november 1848, is overl. Arnhem op 23 februari 1936. Christina werd 87 jaar.

Christina tr. Heteren op 21 december 1878 met Alexander Hermsen, zoon van Simon Hermsen (bakker) en Cornelia van der Burg. Alexander, bakker, geb. rond 1854.

Johannes tr. Apeldoorn op 6 maart 1852 (2) met Jannetje Essenstam, dochter van Lubbert Essenstam (landbouwer) en Peet Everts. Jannetje geb. Beekbergen op 26 januari 1828, is overl. Apeldoorn op 16 april 1866. Jannetje werd 38 jaar.

Jannetje bevalt tijdens de gevangenschap van haar man bij Wouter Berends, papiermaker te Apeldoorn, terwijl zij in het bevolkingsregister op het oorspronkelijke adres blijft ingeschreven (zie bij Johannes). Johannes is bij geen enkele geboorteaangifte aanwezig. Wouter Berends doet meestal de geboorteaangifte. Een vreemde situatie. Is Johannes wel de vader van haar latere kinderen? Na zijn detentie van april 1855 tot oktober 1859 woont Johannes in resp. Epe, Wilp en Apeldoorn, steeds zonder beroep. Ook bij haar overlijden in 1866 is Jannetje in het huis van Wouter Berends.
Wouter Berends, papiermaker op Brouwersmolen te Apeldoorn trouwt in 1837 met Johanna Hendrika van Houtum, die in 1849 overlijdt. Hij hertrouwt in 1852 met Anna Barber Hissink, van wie hij scheidt in 1867 na reeds in 1861 van tafel en bed te zijn gescheiden. Zouden de logeerpartijen van Jannetje Essenstam daar iets mee te maken hebben gehad? Dan trouwt hij in 1868 met Hendrikje Manden. Hij overlijdt in 1887 in Hengelo, 79 jaar oud.
<10>

Van Johannes en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

7  Johannes Scholten geb. Beekbergen op 30 april 1855 (vader gedetineerd te Amsterdam), zie V-I.

8  Willem Scholten geb. Apeldoorn op 30 januari 1857 als Willem Essenstam als gevolg van een kennelijke vergissing van de vroedvrouw. Door een uitpraak van de AR Zutphen in 1884 gecorrigeerd. (Geboorteregister 1884 # 61), zie V-J.

9  Aartje Johanna Scholten geb. Apeldoorn op 29 oktober 1858 (vader zit al 4 jaar in de strafgevangenis in Hoorn), is overl. Apeldoorn op 29 september 1940. Aartje werd 81 jaar.

Aartje tr. Apeldoorn op 19 augustus 1897 met Jan Hoitinga van Idsinga, zoon van Pieter Gebrbens Hoitinga van Idsinga en Tettje Pieters Hemstra. Jan geb. Baarderadeel (Frl) op 25 oktober 1844, is overl. Apeldoorn op 28 augustus 1921. Jan werd 76 jaar.

10  Gerrit Scholten geb. Apeldoorn op 9 december 1860 (vader afwezig; woont te Epe), is overl. Apeldoorn op 13 december 1860.

11  Gerritje Scholten geb. Apeldoorn op 18 december 1862 (vader afwezig; woont te Wilp).

Gerritje tr. Hengelo (Ov) op 1 mei 1886 met Nicolaas Gijsbertus Johannes van Kralingen, zoon van Nicolaas Jacobus van Kralingen (pakhuisknecht) en Maria Margaretha Antonetta Bouillon. Nicolaas, stucadoor, geb. rond 1863, is overl. Vlaardingen (Z-H) op 2 oktober 1953. Nicolaas werd ongeveer 90 jaar.

12  Derk Scholten geb. Apeldoorn op 12 februari 1865 (Vader afwezig; zonder beroep, wonend te Apeldoorn), is overl. Apeldoorn op 14 februari 1865.

Generatie V

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 48 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1837 en 1897. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oldebroek (13x), Oene (9x), Epe (8x), Utrecht (Ut) (4x), Kampen (Ov) (4x), Hengelo (Ov) (2x), Apeldoorn (2x), Wapenveld en Amsterdam (N-H).

V-A  Jannes Scholten, zoon van Jacob Jans Scholten (IV-B) en Alberdina van den Esgert, landbouwer, geb. Oldebroek op 17 mei 1822, is overl. Oldebroek op 8 september 1886. Jannes werd 64 jaar.

Jannes tr. Oldebroek op 28 april 1854 met Aaltje Lindeboom, dochter van Frank Jans Lindeboom en Willempje Dries Immeker. Aaltje geb. Oldebroek op 19 juni 1822, is overl. Oldebroek op 5 maart 1896. Aaltje werd 73 jaar.

Van Jannes en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dina Scholten geb. Oldebroek op 14 maart 1855, is overl. Oldebroek op 9 september 1860. Dina werd 5 jaar.

2  Frank Scholten geb. Oldebroek op 10 december 1857, is ongehuwd overleden Oldebroek op 17 april 1928. Frank werd 70 jaar.

3  Jakob Scholten geb. Oldebroek op 19 augustus 1861, is overl. Oldebroek op 27 november 1861.

4  Alberdina Scholten geb. Oldebroek op 29 mei 1863, is overl. Oldebroek op 17 mei 1871. Alberdina werd 7 jaar.

5  Willemtje Scholten geb. Oldebroek op 8 mei 1869.

V-B  Gerrit Willem Scholten, zoon van Jacob Jans Scholten (IV-B) en Alberdina van den Esgert, landbouwer, geb. Oldebroek op 19 december 1827, is overl. Oldebroek op 22 april 1872. Gerrit werd 44 jaar.

Gerrit tr. Oldebroek op 28 september 1861 (wettiging 1 kind) met Hendrikje van de Kerke, dochter van Dirk Kornelis van de Kerke en Annigje Jans Broek. Hendrikje geb. Kampen (Ov) op 23 november 1835 op het Eiland, is overl. Wezep op 2 juli 1917. Hendrikje werd 81 jaar.

Hendrikje was later gehuwd (2) met Frank Lindeboom.<11,12>

Van Gerrit en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Annigje Scholten geb. Wapenveld op 28 september 1859 als Annigje van de Kerk, is overl. Oldebroek op 25 juni 1863. Annigje werd 3 jaar.

2  Hendrikje Scholten geb. Oldebroek op 9 mei 1862, is overl. Oldebroek op 27 april 1936. Hendrikje werd 73 jaar.

Hendrikje tr. Oldebroek op 8 augustus 1901 met Roelof Lindeboom, zoon van Jan Lindeboom (landbouwer) en Judith Immeker. Roelof geb. Oldebroek rond 1856.

3  Alberdina Scholten geb. Oldebroek op 9 mei 1862, is overl. Oldebroek op 2 augustus 1862.

4  Alberdina Scholten geb. Oldebroek op 29 mei 1863.

Alberdina tr. Hattem op 15 maart 1893 met Jan Dries Schultink, zoon van Gerrit Schultink en Hendrikje Immeker. Jan, landbouwer, geb. Hattem rond 1869.

5  Jakob Scholten geb. Oldebroek op 25 september 1864, zie VI-A.

6  doodgeboren zoon is doodgeb. Oldebroek op 20 maart 1867.

7  doodgeboren dochter is doodgeb. Oldebroek op 26 mei 1868.

8  Annigje Scholten geb. Oldebroek op 13 september 1869.

9  Dirk Scholten geb. Oldebroek op 13 februari 1872, zie VI-B.

V-C  Lambertus Scholten, zoon van Gerrit Lamberts Scholten (IV-C) en Gerharda Christina Scholten, wethouder, geb. Epe op 6 mei 1829, is overl. Epe op 20 maart 1898. Lambertus werd 68 jaar.

Lambertus tr. Epe op 29 december 1859 met Willemina Bijsterbosch, dochter van Jacob Bijsterbosch (landbouwer) en Lutje Vosselman. Willemina geb. Epe op 2 juli 1824, is overl. Epe op 29 september 1896. Willemina werd 72 jaar.

Van Lambertus en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Scholten geb. Epe op 6 november 1861, zie VI-C.

2  Jacob Lubertus Scholten geb. Epe op 16 januari 1865, is ongehuwd overleden Epe op 15 april 1954. Jacob werd 89 jaar.

V-D  Gerrit Jacob Scholten, zoon van Gerrit Gerrits Scholten (IV-D) en Maria Jacobs de Wilde (III-E), broodbakker, geb. Epe op 20 mei 1815, is overl. Oldebroek op 4 oktober 1900. Gerrit werd 85 jaar.

Gerrit tr. Epe op 3 maart 1838 met Gijsjen Johanna van Zuuk, dochter van Jannes Jans van Zuuk (landbouwer) en Geesjen Peters Veldkamp (Gijsje). Gijsjen geb. Epe op 3 februari 1819, is overl. Epe op 7 november 1862. Gijsjen werd 43 jaar.

Van Gerrit en Gijsjen zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Scholten geb. Epe op 3 augustus 1838, zie VI-D.

2  Jan Peter Scholten geb. rond 1858, is overl. Epe op 22 december 1862. Jan werd ongeveer 4 jaar.

V-E  Gerrit Scholten, zoon van Jacobus Scholten (IV-E) en Jannetje van Voorthuijsen, logementhouder en koopman, ged. Amsterdam (N-H) op 16 juni 1811.

Gerrit tr. Utrecht (Ut) op 30 januari 1836 met Jacoba Petronella van Deudekom, dochter van Wijnand van Deudekom en Susanna Cornelia Coenraads. Jacoba geb. Utrecht (Ut) op 6 mei 1817.

Van Gerrit en Jacoba zijn negen kinderen bekend:

1  Wijnand Scholten geb. Kampen (Ov) op 3 mei 1837, is overl. Kampen (Ov) op 15 juni 1837.

2  Jacobus Johannes Scholten geb. Kampen (Ov) op 10 april 1838, is overl. Kampen (Ov) op 28 augustus 1838.

3  Susanna Jacoba Scholten geb. Kampen (Ov) op 10 juni 1839.

4  Jacoba Maria Scholten geb. Kampen (Ov) op 11 december 1841, is overl. Utrecht (Ut) op 17 augustus 1849. Jacoba werd 7 jaar.

5  Maria Wijnanda Scholten geb. Utrecht (Ut) op 14 april 1844, is overl. Haarlem (N-H) op 22 november 1933. Maria werd 89 jaar.

Maria tr. Amsterdam (N-H) op 15 oktober 1868 met Petrus Cornelis Adrian, zoon van Frans William Adrian en Geertrui Keetel. Petrus, onderwijzer, geb. Amsterdam (N-H) rond 1845.

6  Johannes Hermanus Scholten geb. Utrecht (Ut) op 28 augustus 1846, is overl. Utrecht (Ut) op 24 augustus 1849. Johannes werd 2 jaar.

7  Johannes Jacobus Scholten geb. Utrecht (Ut) op 27 januari 1850.

8  Gerardus Hermanus Scholten, boekhouder, geb. Utrecht (Ut) op 22 augustus 1852, is overl. Bloemendaal op 27 juni 1951. Gerardus werd 98 jaar.

Gerardus tr. Amsterdam (N-H) op 2 december 1875 (1) met Anna Maria Christina Laugeman, dochter van Johan Melchior Laugeman en Geertrui Lageman. Anna geb. Amsterdam (N-H) rond 1849. Gerardus tr. Middelburg (Zld) op 20 juni 1887 (2) met Jannetje Jozina Jansen, dochter van Willem Johan Jansen (gemeente genees-, heel- en verloskundige) en Toontje de Bruijne. Jannetje geb. Renesse (Zld) rond 1860.

9  Jacoba Susanna Jeanetta Scholten geb. Amsterdam (N-H) rond 1863.

Jacoba tr. Amsterdam (N-H) op 16 juli 1885 met Jan Muusse, zoon van Jan Muusse (houthandelaar) en Johanna Muusse. Jan, houthandelaar, geb. Amsterdam (N-H) rond 1863.

V-F  Jan Berend Scholten, zoon van Gerrit Scholten (IV-H) en Annetje van Lohuizen, koopman en boterhandelaar, geb. Epe op 4 juni 1848, is overl. Arnhem op 9 februari 1933. Jan werd 84 jaar.

Jan tr. Wijhe (Ov) op 27 mei 1882 met Maria Hillegonda Kattenwinkel, dochter van Jan Kattenwinkel (grondeigenaar) en Maria Bentinck. Maria geb. Wijhe (Ov) rond 1856, is overl. Arnhem op 29 januari 1909. Maria werd ongeveer 53 jaar.

Van Jan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Scholten geb. Epe op 21 februari 1883, is overl. in 1980. Maria werd 97 jaar.

2  Gerrit Scholten geb. Epe op 10 augustus 1884, is overl. Epe op 15 november 1893. Gerrit werd 9 jaar.

3  Gerard Johan Scholten geb. Epe op 16 januari 1895, zie VI-E.

V-G  Berend Scholten, zoon van Gerrit Scholten (IV-H) en Annetje van Lohuizen, Oost Indisch ambtenaar, geb. Epe op 30 september 1849.

Berend ging naar Nederlands-Indië, waar hij controleur Binnenlands Bestuur werd en een gezin stichtte. Hij vertrok in 1871 om per zeilschip (om de Kaap) naar ‘Indië’ te varen. De familie reisde naar Den Helder om Berend uit te zwaaien, maar ze moesten een week wachten voordat de vereiste wind was opgestoken. In 1876 kwam Berend met vrouw en dochter naar Epe, waar in januari 1877 hun tweede dochter werd geboren. Na het overlijden in december 1877 van vader Gerrit Scholten keerde Berend met zijn gezin terug naar ‘Indië’, waar hij administrateur werd van theeplantage Bolang op West-Java. Omstreeks 1890 keerden Berend en echtgenote terug naar Nederland, en gingen in Den Haag wonen. Hun zoon ‘Boy’ bleef als resident op Oost-Java.
<13>

Berend was gehuwd met Augusta Schönberg Mülter. Augusta geb. Cheribon, Java op 8 augustus 1855.

Van Berend en Augusta zijn vier kinderen bekend:

1  Annetta Gerharda Augusta Scholten geb. Epe op 14 december 1875.

2  Louise Scholten geb. op 27 mei 1880 in Tjitjoeroeng op Java.

3  Johanna Geertruida Maria Scholten geb. Epe op 29 januari 1877.

Johanna tr. Heiloo (N-H) op 1 mei 1907 met Cornelis Jacobus Kossen, zoon van Jacob Kossen en Maartje Stam. Cornelis, rijksambtenaar, geb. Harenkarspel (N-H) rond 1875.

4  Gerrit Scholten (Boy), resident op Oost Java, geb. op 22 augustus 1883 in Bolang op Java.

V-H  Hendrik Gerhard Christiaan Scholten, zoon van Hendrikus Scholten (IV-I) en Hendrika Elfrink, koopman en winkelier, geb. Heerde op 3 september 1841, is overl. Epe op 11 mei 1923. Hendrik werd 81 jaar.

Hendrik tr. Elburg op 3 oktober 1874 met Johanna Gijsbertha Wolterson, dochter van Wolter Philip Wolterson en Wijnanda Dilliana Top. Johanna geb. rond 1853, is overl. Epe op 13 juli 1926. Johanna werd ongeveer 73 jaar.

Van Hendrik en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrikus Scholten, kruidenier, geb. Oene op 21 oktober 1875, is ongehuwd overleden Epe op 22 maart 1945. Hendrikus werd 69 jaar.

2  Wijnanda Dilliana Scholten geb. Oene op 9 januari 1877, is ongehuwd overleden Epe op 1 juni 1944. Wijnanda werd 67 jaar.

3  Wolter Philip Scholten geb. Oene op 19 mei 1879, zie VI-F.

4  Bernard Dirk Jacob Scholten geb. Oene op 3 november 1881, is overl. Epe op 18 februari 1882.

5  Bernard Dirk Jacob Scholten geb. Oene op 15 april 1883.

6  Hendrika Christina Johanna Scholten geb. Oene op 6 oktober 1886.

7  Johannes Gijsbertus Scholten geb. Oene op 5 mei 1889.

8  Johanna Gijsberta Wolterdina Scholten geb. Oene op 24 oktober 1891, is ongehuwd overleden Ermelo op 6 februari 1948. Johanna werd 56 jaar.

9  Johanna Maria Scholten geb. Oene op 2 april 1897.

V-I  Johannes Scholten, zoon van Johannes Scholten (IV-J) en Jannetje Essenstam, winkelier, geb. Beekbergen op 30 april 1855 (vader gedetineerd te Amsterdam), is overl. Hengelo (Ov) op 21 januari 1937. Johannes werd 81 jaar.

Johannes tr. Hengelo (Ov) op 10 mei 1878 met Berendina Aleida Kosstede, dochter van Jan Willem Kosstede en Anneken de Kulve. Berendina geb. Steenderen op 3 november 1840, is overl. Hengelo (Ov) op 29 juni 1923. Berendina werd 82 jaar.

Van Johannes en Berendina zijn drie kinderen bekend:

1  Woutertje Hendrika Scholten geb. Hengelo (Ov) op 22 april 1879.

Woutertje tr. Hengelo (Ov) op 22 februari 1907 met Bernardus Kroneman, zoon van Jan Kroneman (spekslager) en Maria Riphagen. Bernardus, broodbakker, geb. rond 1873.

2  Anna Scholten geb. Hengelo (Ov) op 1 januari 1882.

Anna tr. Hengelo (Ov) op 19 april 1912 met Gerrit Jan Berendsen, zoon van David Berendsen en Willemina Wisselink. Gerrit, winkelier, geb. rond 1885.

3  Johannes Scholten geb. rond 1885 (10 jaar bij overlijden maar nergens geboorte gevonden), is overl. Hengelo (Ov) op 3 maart 1895. Johannes werd ongeveer 10 jaar.

V-J  Willem Scholten, zoon van Johannes Scholten (IV-J) en Jannetje Essenstam, koopman in aardewerk en kruidenierswaren en winkelier, geb. Apeldoorn op 30 januari 1857 als Willem Essenstam als gevolg van een kennelijke vergissing van de vroedvrouw. Door een uitpraak van de AR Zutphen in 1884 gecorrigeerd. (Geboorteregister 1884 # 61), is overl. Apeldoorn op 10 september 1932. Willem werd 75 jaar.

De volgende aantekeningen komen uit het bevolkingsregister:
Bevreg Beekbergen en Loenen 1859-1970
Willem Scholten, koopman, woont bij Berends.

Bevreg A'doorn 1870-1880 (Wijk A - Apeldoorn dorp) ingeschreven bij Wouter Berends.
Hij vertrekt 10 mei 1873 naar Deventer.

Bevreg A'doorn 1901-1926 Het gezin Scholten - Winkelman. Nieuwstraat 69
Per 15 augustus 1917 uit Diepenheim weduwe Woutje Hendrika Scholten, nichtje (er staat tante);
Per 30 augustus 1926 uit Hengelo achterneef Johannes Berendsen, geb. Hengelo 11 aug. 1913. Hij is een kleinzoon van zijn broer Johannes.

Bevreg A'doorn 1927-1939 vervolg:
Dochter Hendrika Johanna blijft daar wonen;
"Tante" Woutje Hendrika vertrekt 5 augustus 1929 naar Hengelo;
Johannes Berendsen vertrekt 12 juli 1930 naar Hengelo;
Zuster (er staat tante) Aartje Johanna komt rond 1921 als weduwe bij hun wonen.

Willem tr. Apeldoorn op 3 mei 1884 met Hendrika Winkelman, dochter van Cornelis Winkelman en Hendrika Meijerink. Hendrika geb. Apeldoorn op 1 december 1860, is overl. op 7 juni 1918. Hendrika werd 57 jaar.

Van Willem en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrika Johanna Scholten geb. Apeldoorn op 23 januari 1885, is overl. na 1939 (zij staat in 1939 nog ingeschreven op het ouderlijk adres). Hendrika werd minstens 54 jaar.

2  Cornelia Scholten geb. Apeldoorn op 10 mei 1887, is ongehuwd overleden Apeldoorn op 3 oktober 1911. Cornelia werd 24 jaar.

Generatie VI

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1929. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (6x), Oldebroek (2x), Hattemerbroek (Oldebroek) en Deventer (Ov).

VI-A  Jakob Scholten, zoon van Gerrit Willem Scholten (V-B) en Hendrikje van de Kerke, landbouwer, geb. Oldebroek op 25 september 1864, is overl. Wezep op 25 november 1917. Jakob werd 53 jaar.

Jakob tr. Oldebroek op 3 juli 1889 met Grietje Groeneveld, dochter van Harmen Groeneveld en Clasina van Ommen. Grietje geb. Oldebroek rond 1862, is overl. Oldebroek op 15 januari 1940. Grietje werd ongeveer 78 jaar.

Van Jakob en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Willem Scholten geb. Oldebroek op 15 februari 1890.

Gerrit tr. Oldebroek op 13 november 1913 met Clasina Groeneveld, dochter van Jan Groeneveld (broodbakker) en Stijntje Duim. Clasina geb. Oldebroek rond 1890.

2  Hendrikje Scholten geb. Oldebroek op 13 maart 1896.

Hendrikje tr. Oldebroek op 20 december 1917 met Cornelis van Boven, zoon van Jan van Boven en Janna Boon. Cornelis, spoorwegarbeider, geb. Oldebroek op 27 november 1893.

VI-B  Dirk Scholten, zoon van Gerrit Willem Scholten (V-B) en Hendrikje van de Kerke, geb. Oldebroek op 13 februari 1872.

Dirk tr. Oldebroek op 27 maart 1902 met Geertje Groeneveld, dochter van Harmen Groeneveld en Clasina van Ommen. Geertje geb. Oldebroek rond 1875.

Van Dirk en Geertje is een kind bekend:

1  Gerrit Willem Scholten geb. Hattemerbroek (Oldebroek) op 20 januari 1903, is overl. Oldebroek op 25 februari 1911. Gerrit werd 8 jaar.

VI-C  Gerrit Scholten, zoon van Lambertus Scholten (V-C) en Willemina Bijsterbosch, bakker, geb. Epe op 6 november 1861, is overl. Zwolle op 5 september 1924. Gerrit werd 62 jaar.

Gerrit tr. Elburg op 21 mei 1891 met Jannetta Katrijna Westerink, dochter van Gerrit Jan Westerink (polderontvanger) en Maartjen Essenburg. Jannetta geb. Elburg op 18 oktober 1860, is overl. Hazerswoude (Z-H) op 14 mei 1936. Jannetta werd 75 jaar.

Van Gerrit en Jannetta zijn twee kinderen bekend:

1  Lambertus Scholten geb. Epe op 9 juni 1895.

2  Willemina Scholten geb. rond 1900.

Willemina tr. Epe op 10 juni 1920 met Herman Joost Kerkhoven, zoon van Herman Helmert Kerkhoven (schoolhoofd) en Adriana Jacomina Guillaume. Herman, onderwijzer, geb. rond 1891.

VI-D  Gerrit Scholten, zoon van Gerrit Jacob Scholten (V-D) en Gijsjen Johanna van Zuuk, logementhouder (De Posthoorn), geb. Epe op 3 augustus 1838, is overl. Epe op 19 september 1927. Gerrit werd 89 jaar.

Gerrit tr. Epe op 12 december 1876 met Geertruida Louisa Zuethoff, dochter van Gerhardus Zuethoff (kastelein) en Theodora Hendrika Paalhaar. Geertruida, logementhoudster, geb. Deventer (Ov) op 13 december 1835, is overl. Epe op 10 april 1919. Geertruida werd 83 jaar.

Geertruida was eerder gehuwd (1) met Quirinus Gerritsen.<14,15>

Van Gerrit en Geertruida zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeb. Epe op 25 februari 1877.

2  Johanna Maria Gerharda Louisa Scholten geb. Epe op 9 augustus 1879, is ongehuwd overleden Apeldoorn op 25 juni 1941. Johanna werd 61 jaar.

3  Gerharda Theodora Geisje Johanna Wilhelmina Scholten geb. Epe op 1 april 1881, is ongehuwd overleden Epe op 25 mei 1929. Gerharda werd 48 jaar.

VI-E  Gerard Johan Scholten, zoon van Jan Berend Scholten (V-F) en Maria Hillegonda Kattenwinkel, arts, geb. Epe op 16 januari 1895, is overl. in 1967. Gerard werd 72 jaar.

Gerard tr. Deventer (Ov) op 28 april 1927 met Emilie Willemina Adrienne Gooszen, dochter van Henricus Gerhard Gooszen (arts) en Catharina Elisabeth Land. Emilie geb. Deventer (Ov) rond 1898.

Van Gerard en Emilie is een kind bekend:

1  Henricus Gerhard Scholten, arts, geb. Deventer (Ov) in 1929.

VI-F  Wolter Philip Scholten, zoon van Hendrik Gerhard Christiaan Scholten (V-H) en Johanna Gijsbertha Wolterson, bakker en banketbakker, geb. Oene op 19 mei 1879, is overl. Epe op 3 maart 1949. Wolter werd 69 jaar.

Wolter tr. Heerde op 27 mei 1909 met Tonia Rosina Beumer, dochter van Cornelis Beumer (schoolhoofd) en Anna Jacoba Dalhuisen. Tonia geb. Horsthoek (Heerde) op 11 december 1881.

Van Wolter en Tonia zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Gerhard Christiaan Scholten geb. Epe op 24 augustus 1910.

2  Jacobus Cornelis Scholten geb. Epe op 26 maart 1912, is overl. Epe op 12 september 1931. Jacobus werd 19 jaar.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 10 april 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door F.Ph. Jantzen, EPE.

1)  Geertje tr. Oldebroek op 19 januari 1749 met Reinder.

2)  Klaas tr. Epe op 8 mei 1830 met Aaltje.

3)  Maria tr. Epe op 31 maart 1811 met Gerrit (zie IV-D).

4)  Gerrit Gerrits Scholten, zie IV-D.

5)  Jan tr. Amsterdam (N-H) op 15 maart 1843 met Bastiana.

6)  Bastiana Elisabeth van 't Kruijs. Bastiana geb. Amsterdam (N-H) rond 1822.

7)  Gedetineerde 28745 Scholten, Johannes; Toegangsnummer: 73 Gevangenissen te Hoorn; Inventarisnummer: 480; Volgnummer: 7090

8)  Hermannus tr. Apeldoorn op 1 mei 1869 met Henrietta.

9)  Henrietta Westerbroek, dochter van Gerrit Westerbroek (smid) en Johanna Boekelman. Henrietta geb. Apeldoorn op 23 januari 1842, is overl. Hattem op 21 februari 1885. Henrietta werd 43 jaar.

10)  bronnen: wiewaswie.nl en CODA voor Bev.Reg.

11)  Hendrikje tr. Oldebroek op 17 februari 1877 met Frank.

12)  Frank Lindeboom, zoon van Jan Lindeboom (landbouwer) en Judith Immeker. Frank geb. Oldebroek op 9 november 1842, is overl. Oldebroek op 14 september 1909. Frank werd 66 jaar.

13)  bron: Jan Paasman in Ampt Epe #202, april 2015

14)  Geertruida tr. Deventer (Ov) op 29 mei 1867 met Quirinus.

15)  Quirinus Gerritsen. Quirinus, logementhouder (De Posthoorn), geb. Maeseijck (B) rond 1824, is overl. Epe op 24 juni 1874. Quirinus werd ongeveer 50 jaar. Hij kocht in 1873 De Posthoorn van Hendrikus Meulenkamp en de Weduwe Hoedemaker.


Index

Aalbers

Everhard Gesienus (1840) IV-I.3; Willem Barend (?) IV-I.3.

Adrian

Frans William (?) V-E.5; Petrus Cornelis (1845) V-E.5.

Ankersmit

Willem (?) III-D.3; Willem (1801) III-D.3.

Apeldoorn, van

Johanna Alida (?) IV-C.

Barneveld

Coenraad Gerrit (?) IV-G.3; Lubbertus (1839) IV-G.3.

Beeke, van de

Teuntjen Harms (1817) IV-J.4.

Beekman

Geesjen Gerrits (?) III-A.

Bentinck

Maria (?) V-F.

Berends

Hendrika (?) IV-G.5.

Berendsen

David (?) V-I.2; Gerrit Jan (1885) V-I.2.

Beumer

Christiaan (1842) IV-J.2; Cornelis (?) VI-F; Gerrit Jan (?) IV-J.2; Tonia Rosina (1881) VI-F.

Bijsterbosch

Jacob (1781) V-C; Willemina (1824) V-C.

Bo(u)rgondie, van

Jan (?) I.

Boekelman

Johanna (?) *9.

Boeve

Berent (1781) IV-C; Johanna Lodewika (1804) IV-C.

Bogaard, uit den

Gerrit Lamberts (?) III-B.4; Klaas (1793) III-B.4.

Boon

Janna (?) VI-A.2.

Borgonjen, van

Maria Jans (1693) I.

Bosch

Evert (1821) IV-J.4; Hermannus (1844) IV-J.4.

Bosch, van den

Jannigjen (?) IV-B.4.

Bouillon

Maria Margaretha Antonetta (?) IV-J.11.

Bourgonje, van

Jannetje (?) I.

Boven, van

Cornelis (1893) VI-A.2; Jan (?) VI-A.2.

Brink

Anna (?) IV-C.4.

Broek

Annigje Jans (?) V-B.

Broer

Hendrik Gerrits (?) III-A.4.

Broers

Roelof Hendriks (1774) III-A.4.

Bruggenkate, ten

Lambertus Christiaan (?) IV-I.2.

Bruijne, de

Toontje (?) V-E.8.

Buisman

Gesina Johanna (1856) IV-H.4; Roelof (?) IV-H.4.

Buitenhuis

Derk (1834) IV-C.3; Jacob Wolbrink (?) IV-C.3.

Burg, van der

Cornelia (?) IV-J.6.

Coenraads

Susanna Cornelia (?) V-E.

Dalhuis

Arijen (?) III-D.

Dalhuisen

Anna Jacoba (?) VI-F.

Dalhuizen

Johanna Geertruida (1775) III-D.

Deudekom, van

Jacoba Petronella (1817) V-E; Wijnand (?) V-E.

Diermanse

Daniel Isaac (?) IV-E.3; Maria Wilhelmina (1831) IV-E.3.

Does, van der

Anna (?) III-B.2.

Dompseler, van

Wobbina Gosina Magdalena (?) IV-I.4.

Duim

Stijntje (?) VI-A.1.

Eese, van de

Stijntje (1736) II-B.

Eeze, van de

Barend (?) II-B; Christina Berends (1736) II-B; Christina Berends (1736) III-D.2.

Eeze, van der

Zwaantje Berends (?) III-E.

Elfrink

Hendrik (?) IV-I; Hendrika (1817) IV-I.

Esgert, van den

Alberdina (1788) IV-B; Hendrik Jans (1743) IV-B.

Essenburg

Maartjen (?) VI-C.

Essenstam

Jannetje (1828) IV-J; Lubbert (?) IV-J.

Everts

Peet (?) IV-J.

Exalto

Neeltje (?) IV-H.8.

Gerritsen

Quirinus (1824) VI-D, *15.

Gooszen

Emilie Willemina Adrienne (1898) VI-E; Henricus Gerhard (?) VI-E.

Groeneveld

Clasina (1890) VI-A.1; Geertje (1875) VI-B; Grietje (1862) VI-A; Harmen (?) VI-A, VI-B; Jan (?) VI-A.1.

Guillaume

Adriana Jacomina (?) VI-C.2.

Haverkamp

Maria (?) II-B.

Hemstra

Tettje Pieters (?) IV-J.9.

Hermsen

Alexander (1854) IV-J.6; Simon (?) IV-J.6.

Hoitinga van Idsinga

Jan Hoitinga van Idsinga (1844) IV-J.9; Pieter Gebrbens Hoitinga van Idsinga (?) IV-J.9.

Horneer

Goverdina (1871) IV-H.8; Teunis (?) IV-H.8.

Immeker

Hendrikje (?) V-B.4; Judith (1820) V-B.2, *12; Willempje Dries (?) V-A.

Jansen

Jannetje Jozina (1860) V-E.8; Willem Johan (?) V-E.8.

Jonker

Daniel (1783) IV-F; Dorothea Maria (1817) IV-F; Hendrikus (1810) IV-H.5; Hendrikus (1856) IV-H.5; Maria (1804) IV-H.

Joosten

Johanna Maria (1828) IV-H.5.

Kattenwinkel

Jan (?) V-F; Maria Hillegonda (1856) V-F.

Keetel

Geertrui (?) V-E.5.

Kerke, van de

Dirk Kornelis (?) V-B; Hendrikje (1835) V-B.

Kerkhoven

Herman Helmert (?) VI-C.2; Herman Joost (1891) VI-C.2.

Koops

Stijntje (?) IV-G.3.

Koppen

Margrietje (?) IV-E.4.

Kossen

Cornelis Jacobus (1875) V-G.3; Jacob (?) V-G.3.

Kosstede

Berendina Aleida (1840) V-I; Jan Willem (?) V-I.

Kralingen, van

Nicolaas Gijsbertus Johannes (1863) IV-J.11; Nicolaas Jacobus (?) IV-J.11.

Kroneman

Bernardus (1873) V-I.1; Jan (1825) V-I.1.

Kroon

Evert (?) IV-G; Reintjen (1812) IV-G.

Kruijs, van 't

Bastiana Elisabeth (1822) IV-E.4, *6.

Kulve, de

Anneken (?) V-I.

Lageman

Geertrui (?) V-E.8.

Lammerdink

Barend (?) I.

Land

Catharina Elisabeth (?) VI-E.

Langen

Hendrik (?) IV-J; Stijna (1811) IV-J.

Laugeman

Anna Maria Christina (1849) V-E.8; Johan Melchior (?) V-E.8.

Leeuw

Grietje Klasens (?) IV-E.2.

Lindeboom

Aaltje (1822) V-A; Frank Jans (?) V-A; Frank (1842) V-B, *12; Jan (1811) V-B.2, *12; Roelof (1856) V-B.2.

Lochem, van

Catharina Elisabeth (?) IV-F.3.

Lohuizen, van

Annetje (1825) IV-H; Jan Teunissen (1795) IV-H.

Manvis

Daniel Pieter (?) III-B.2; Hendrik (1789) III-B.2.

Meijerink

Hendrika (?) V-J.

Meurs, van

Anneke (?) IV-J.2.

Mulder

Gerritje (?) IV-J.3; Hendrik Klaas (?) IV-B.4; Hendrika Kobus (?) IV-A.1; Jan (1820) IV-B.4.

Mulders

Janna (?) IV-C.3.

Muller

Elizabeth (?) IV-G.

Muusse

Jan (?) V-E.9; Jan (1863) V-E.9; Johanna (?) V-E.9.

Noordstra

Aaltje (?) III-B.4, *3.

Ommen, van

Clasina (?) VI-A, VI-B.

Overbosch

Gerrit Jan (1831) IV-F.1; Hermen Willems (1795) IV-F.1.

Paalhaar

Theodora Hendrika (?) VI-D.

Pennekamp

Garrit (?) IV-G.5; Hermanus Arnoldus (1839) IV-G.5.

Pieterman

Alida Adriana (?) IV-H.8.

Pikeren, van

Gerharda (?) III-D.

Plante

Nicolaas (?) IV-C.4; Nicolaas (1815) IV-C.4.

Planten

Jacoba Johanna (?) IV-F.6.

Pol

Janna (1779) IV-F.

Putten, van

Geertje (1763) III-B; Gerrit Reinderts (?) III-B.

Rakhorst

Nicolaas Antonij (1844) IV-F.6; Willem (?) IV-F.6.

Riphagen

Maria (1840) V-I.1.

Saager

Gerrit (1840) IV-J.3; Johan Jochem (?) IV-J.3.

Scholte

Catrijne (1724) I.3; Catrijntjen (1727) I.5; Jan Lambers (1686) I; Lamberus (1718) I.1.

Scholten

Aaltje Jans (1774) III-A.4; Aaltjen Jans (1774) III-A.4; Aartje Johanna (1858) IV-J.9; Alberdina (1862) V-B.3; Alberdina (1863) V-A.4, V-B.4; Anna (1882) V-I.2; Annetta Gerharda Augusta (1875) V-G.1; Annigje (1859) V-B.1; Annigje (1869) V-B.8; Anthon Johan (1858) IV-H.7; Arien Dalhuis (1805) IV-G; Arnold Henri Alexander (1868) IV-H.10; Barendina Maria (1835) IV-C.4; Berend (1770) III-D; Berend (1835) IV-G.1; Berend (1841) IV-F.4; Berend (1843) IV-C.7; Berend (1845) IV-C.8; Berend (1846) IV-F.5; Berend (1849) V-G; Berend (1853) IV-G.7; Berendina Everdina Reinira (1842) IV-G.4; Berendina Maria (1767) II-B.7; Bernard Dirk Jacob (1881) V-H.4; Bernard Dirk Jacob (1883) V-H.5; Catharina Maria (1844) IV-J.4; Christina Johanna (1844) IV-I.4; Christina Johanna (1848) IV-J.6; Christina (1802) III-D.3; Christina (1850) IV-G.6; Cornelia (1887) V-J.2; Dania (1848) IV-F.6; Derk Jacob (1810) III-D.6; Derk Jacob (1846) IV-I.5; Derk Jacob (1856) IV-H.6; Derk (1865) IV-J.12; Dina (1855) V-A.1; Dirk (1872) VI-B; Eesje (1768) II-B.8; Eesje (1798) III-B.4; Eesje (1842) IV-C.6; Elisabeth Woltera (1837) IV-G.2; Everdiena Arieana Christiena (1845) IV-G.5; Everwijne (1785) III-C.5; Frank (1825) IV-B.6; Frank (1857) V-A.2; Geertje (1833) IV-C.3; Geertjen Jans (1776) III-A.5; Geertruid Jans (1782) III-A.8; Geertruid Jans (1789) III-A.10; Geertruida Johanna (1836) IV-F.1; Geesje (1820) IV-B.4; Geesjen (1814) IV-A.1; Gerard Johan (1895) VI-E; Gerardus Hermanus (1852) V-E.8; Gerhard Christiaan (1851) IV-H.4; Gerharda Annetta (1864) IV-H.9; Gerharda Christina (1798) III-D.1, IV-C, V-C; Gerharda Christina (1837) IV-C.5; Gerharda Christina (1853) IV-I.8; Gerharda Theodora Geisje Johanna Wilhelmina (1881) VI-D.3; Gerrit Gerrits (1782) III-E, IV-D, *4; Gerrit Jacob (1815) V-D; Gerrit Jans (1753) III-C; Gerrit Lamberts (1795) III-D.1, IV-C; Gerrit (1808) IV-H; Gerrit (1811) V-E; Gerrit (1838) VI-D; Gerrit (1860) IV-J.10; Gerrit (1861) VI-C; Gerrit (1883) V-G.4; Gerrit (1884) V-F.2; Gerrit Willem Jans (1772) III-A.3; Gerrit Willem (1827) V-B; Gerrit Willem (1890) VI-A.1; Gerrit Willem (1903) VI-B.1; Gerritje (1841) IV-J.3; Gerritje (1862) IV-J.11; Henderika Catharina (1840) IV-J.2; Henderikus Gerrit (1846) IV-J.5; Hendricus (1774) III-E; Hendrik Gerhard Christiaan (1841) V-H; Hendrik Gerhard Christiaan (1910) VI-F.1; Hendrik (1815) IV-B.2; Hendrika Christina Johanna (1886) V-H.6; Hendrika Gerharda (1813) IV-D.2; Hendrika Johanna (1885) V-J.1; Hendrika (1810) III-E.2; Hendrika (1851) IV-I.7; Hendrikje (1862) V-B.2; Hendrikje (1896) VI-A.2; Hendrikus Gerrit (1812) IV-D.1; Hendrikus (1813) IV-I; Hendrikus (1875) V-H.1; Hendrina Hendrika (1854) IV-I.9; Henricus Gerhard (1929) VI-E.1; Hermannus (1778) II-B.13; Hermanus Hendricus (1809) IV-E.4; Jacob Jans (1785) IV-B; Jacob Lubertus (1865) V-C.2; Jacoba Maria (1841) V-E.4; Jacoba Susanna Jeanetta (1863) V-E.9; Jacoba Wilhelmina (1820) IV-E.4; Jacobus Cornelis (1912) VI-F.2; Jacobus Johannes (1838) V-E.2; Jacobus (1784) IV-E; Jakob (1861) V-A.3; Jakob (1864) VI-A; Jan Berend (1848) V-F; Jan Herman (?) IV-E.4; Jan Jans (1792) III-A.12; Jan Peter (1858) V-D.2; Jan (1771) II-B.10; Jannes (1813) IV-B.1; Jannes (1822) V-A; Jennigje (1843) IV-I.3; Johanna Geertruida Gerharda (1840) IV-G.3; Johanna Geertruida Maria (1877) V-G.3; Johanna Geertruida (1831) IV-C.2; Johanna Geertruida (1837) IV-F.2; Johanna Geertruida (1842) IV-I.2; Johanna Geertruida (1846) IV-H.1; Johanna Gijsberta Wolterdina (1891) V-H.8; Johanna Maria Gerharda Louisa (1879) VI-D.2; Johanna Maria (1897) V-H.9; Johanna (1765) II-B.6; Johanna (1839) IV-F.3; Johannes Albertus (1848) IV-C.9; Johannes Gijsbertus (1889) V-H.7; Johannes Hermanus (1846) V-E.6; Johannes Jacobus (1850) V-E.7; Johannes Lamberts (1790) III-B.1; Johannes Martinus (1847) IV-I.6; Johannes (1726) II-B; Johannes (1745) III-A; Johannes (1778) III-C.1; Johannes (1800) IV-F; Johannes (1808) IV-J; Johannes (1855) V-I; Johannes (1885) V-I.3; Lambert Jans (1719) II-A; Lambert (1751) III-B; Lambertus Jans (1770) IV-A; Lambertus Johannes (1817) III-D.8; Lambertus (1829) V-C; Lambertus (1895) VI-C.1; Louise (1880) V-G.2; Lubbertus Jans (1778) III-A.6; Lubbertus Jans (1779) III-A.7; Margrieta (1776) II-B.12; Maria Hendrika Gerharda (1838) IV-J.1; Maria Jans (1768) III-A.1; Maria (?) III-B.4; Maria (1755) II-B.3, III-C.1, III-C.5; Maria (1779) III-C.2; Maria (1853) IV-H.5; Maria (1883) V-F.1; Maria Wijnanda (1844) V-E.5; Maria Wilhelmina (1813) IV-E.2; Roeloff Johannes (1818) IV-E.3; Stientjen Jans (1790) III-A.11; Stijntjen (1748) II-A.2; Susanna Jacoba (1839) V-E.3; Theodoor Johannes (1861) IV-H.8; Wijnand (1837) V-E.1; Wijnanda Dilliana (1877) V-H.2; Willem (1857) V-J; Willemina (1900) VI-C.2; Willemjen Lamberts (1793) III-B.2; Willempje (1793) III-B.2; Willempjen (1786) III-C.6; Willemtje (1869) V-A.5; Wolter Philip (1879) VI-F; Woutertje Hendrika (1879) V-I.1.

Schönberg Mülter

Augusta Schönberg Mülter (1855) V-G.

Schoonhoven

Reinder Hendriksz (?) II-A, *2.

Schouten

Johanna Hermana Cornelia Petronella (?) IV-H.4.

Schultink

Gerrit (?) V-B.4; Jan Dries (1869) V-B.4.

Schultink Bredenoord

Heiltjen Schultink Bredenoord (?) III-D.3.

Smits

Johanna Magtilda (?) IV-I.3.

Soeren, van

Hendrik (?) IV-E.4; Jan (1815) IV-E.4.

Specht

Maria Margaretha (?) IV-E.

Stam

Maartje (?) V-G.3.

Top

Gerrit Aart Teunis (1830) IV-I.4; Johanna Gijsberta (1855) IV-I.5; Lammert (?) IV-I.4; Wijnanda Dilliana (?) V-H; Willem Gerhardus (?) IV-I.5.

Trampe

Maria Margaretha (?) IV-E.4.

Vasseur

Paulus (?) IV-F.3; Paulus (1840) IV-F.3.

Veldkamp

Geesjen Peters (1773) V-D.

Visser

Harmen Stevens (?) IV-A.1; Steven Harms (?) IV-A; Steven (1808) IV-A.1; Trijntjen Stevens (1777) IV-A.

Voorthuijsen, van

Jannetje (1794) IV-E; Roelof (?) IV-E.

Vos

Jan J. (?) IV-E.2; Johannes (1813) IV-E.2.

Vosselman

Lutje (1792) V-C.

Wagenaar

Janna Hendriks (1808) IV-F.1.

Waltmans

Anna Maria Wilhelmina (?) IV-E.3.

Weert, de

Anna Judit (?) III-C.6; Gerrit (?) III-C; Willempje (1757) III-C.

Westerbroek

Gerrit (?) *9; Henrietta (1842) IV-J.4, *9.

Westerink

Gerrit Jan (?) VI-C; Jannetta Katrijna (1860) VI-C.

Wiecherinks

Jenneken (?) IV-I.

Wijnbergen

Trijntje (?) IV-J.

Wijnold

Fijgjen Dewes (1758) IV-B.

Wilde, de

Jacob Arends (?) III-E; Maria Jacobs (1772) III-E, IV-D.

Winkelman

Cornelis (?) V-J; Hendrika (1860) V-J.

Wisselink

Willemina (?) V-I.2.

Witteveen

Eesje Gerrits (1728) II-B; Gerrit Derks (1689) II-B.

Wolterson

Arnolda (?) IV-I.5; Johanna Gijsbertha (1853) V-H; Wolter Philip (?) V-H.

Zuethoff

Geertruida Louisa (1835) VI-D; Gerhardus (?) VI-D.

Zuuk, van

Gijsjen Johanna (1819) V-D; Jannes Jans (1783) V-D.

zonder achternaam

Aaltjen Gerrits (?) IV-A; Beert Hendriks (?) II-A; Catharina Alberts (?) I; Catharina Jans (1761) II-B.5; Egbertjen Klaas (?) III-B.4; Geertje Beerts (1722) II-A; Geertje Hendriks (1760) IV-A; Hendrik Aarts (?) IV-A; Hilligjen Aarts (?) IV-A; Jannes Jans (1757) II-B.4; Maria Boele (?) III-C; Maria Boele (?) III-C.2, III-C.3, III-C.4, IV-D, IV-E; N.N. (1818) IV-B.3; N.N. (1867) V-B.6; N.N. (1868) V-B.7; N.N. (1877) VI-D.1; Oetje Franks (?) III-A.4; Stijntje Lubberts (?) II-A; Trijntjen Martens (1704) II-B; Willemtje Hendriks (?) III-B.

* verwijzing naar noot.