Van Lohui(j)zen, landbouwers en bakkers


door F.Ph. Jantzen, EPE

28 april 2020

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Sander Egberts ook genaamd Zander Egbertsen, zoon van Egbert Roeloffs, is overl. Epe op 9 augustus 1648.

Hij procedeert op 5 april 1623 voor het Hof van Gelre en Zutphen tegen G. Janssen over "Het Peerdecampken behorende in een herengoed te Lohuizen, ambt Epe".

Van Sander en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Egbert ged. Epe op 10 februari 1605.

2  Jan Sanders ged. Epe op 12 januari 1606, zie II.

3  Egbert ged. Epe op 12 januari 1606.

4  Lisabet ged. Epe op 10 september 1608.

5  N.N. ged. Epe op 20 januari 1611.

6  Jenne ged. Epe op 4 juli 1613 (vader: Rauter Egberts).

7  Claes ged. Epe op 13 april 1617.

Generatie II

II  Jan Sanders, zoon van Sander Egberts (I), wonende Lohuizen (Epe), ged. Epe op 12 januari 1606, is overl. na 19 september 1682. Jan werd minstens 76 jaar.

<1>

Jan tr. Epe op 9 maart 1651 (weduwnaar van Epe tot Loohuizen) (1) met Gerrichjen Warners. Gerrichjen is afkomstig uit Niersen (Epe).

Jan gaat in ondertrouw Epe op 17 december 1658 (weduwnaar tot Loohuizen) (2) met Marten Gerrits. Marten is overl. na 19 september 1682.

Van Jan en Marten zijn vier kinderen bekend:

1  Sander Jansz van Loohuijsen ged. Epe op 30 januari 1659 (geb. Loohuisen), zie III-A.

2  Egbert geb. Lohuizen (Epe), ged. Epe op 26 oktober 1662.

3  Cnelis geb. Lohuizen (Epe), ged. Epe op 7 mei 1665.

4  Robbert Jansz van Loohuijsen geb. Lohuizen (Epe), ged. Epe op 28 augustus 1670, zie III-B.

Generatie III

III-A  Sander Jansz van Loohuijsen, zoon van Jan Sanders (II) en Marten Gerrits, ged. Epe op 30 januari 1659 (geb. Loohuisen), is overl. voor 1744. Sander werd hoogstens 84 jaar.

Sander gaat in ondertrouw Epe op 14 december 1695 met Steventje Jans, dochter van Jan Stevens en Machtelt Goossens. Steventje is afkomstig uit Oene, ged. Oene in maart 1674.

Van Sander en Steventje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Sanders van Lohuijzen ged. Epe op 20 december 1696 (Jan, zv Sander Jansen te Lohuijsen en Steventjen Jans), zie IV-A.

2  Gerrit Sanders van Lohuizen is afkomstig uit Epe, zie IV-B.

3  Mechtelt van Loohuijsen ged. Epe op 12 maart 1705, is overl. na 1743. Mechtelt werd minstens 38 jaar.

4  Liesebeth van Loohuijsen ged. Epe op 16 maart 1710, is overl. na 1743. Liesebeth werd minstens 33 jaar.

5  Geertruid van Loohuijsen ged. Epe op 20 maart 1712, is overl. Epe op 12 maart 1782. Geertruid werd 69 jaar.

Geertruid tr. Epe op 16 april 1752 met Berend Jansz Vosselman. Berend is overl. voor 1782.

6  Marten Sanders van Loohuijsen is overl. na 1743.

Marten gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 19 april 1743 waarschijnlijk met waarschijnlijk Christina Verloop.

Christina was eerder gehuwd (1) met Jan van Lier.

7  Maria Sanders van Loohuijsen is overl. na 1744.

Maria was gehuwd met Harmen Berens van den Emster.

III-B  Robbert Jansz van Loohuijsen, zoon van Jan Sanders (II) en Marten Gerrits, kleermaker, geb. Lohuizen (Epe), ged. Epe op 28 augustus 1670, is overl. Amsterdam (N-H) op 16 september 1744, begraven Amsterdam (N-H) op 21 september 1744 (Zuider Kerk). Robbert werd 74 jaar.

Op 1-12-1744 wordt voor een Amsterdamse notaris de verdeling van een legaat bevestigd van É 200 per persoon aan de kinderen van Steventje Jans, de weduwe van zijn broer Sander van Loohuijsen.

Robbert gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 8 januari 1695 met Wijntje Jans Sluijs, dochter van Jan Sluijs. Wijntje geb. Amsterdam (N-H) rond 1670, is overl. Amsterdam (N-H) op 16 oktober 1727, begraven Amsterdam (N-H) (Zuider Kerk). Wijntje werd ongeveer 57 jaar.

Van Robbert en Wijntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Neeltje van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 3 juli 1695 (Zuiderkerk), is begraven Amsterdam (N-H) op 1 april 1696 (St. Anthonis Kerkhof).

2  Geertrui van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 4 januari 1697 (Nieuwe Zijds Kapel), is overl. Amsterdam (N-H) op 3 februari 1733. Geertrui werd 36 jaar.

Geertrui tr. Amsterdam (N-H) op 22 september 1724 met Cornelis van de Put, zoon van Mathijs van de Put. Cornelis geb. Amsterdam (N-H) rond 1694.

3  Jan van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 20 april 1698 (Nieuwe Zijds Kapel), is begraven Amsterdam (N-H) op 26 juni 1698 (St. Anthonis Kerkhof).

4  Neeltje van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 29 maart 1699 (Nieuwe Zijds Kapel).

5  Jan van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 5 augustus 1701 (Oude kerk), is jong overl..

6  Cornelia van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 27 september 1702 (Zuiderkerk), is begraven Amsterdam (N-H) op 9 maart 1748 (Nieuwe Kerk). Cornelia werd 45 jaar.

Cornelia gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 5 april 1726 met Jacob Sondervan, zoon van Abraham Sondervan en Kattrijna Jacobs. Jacob ged. Amsterdam (N-H) op 4 april 1700 (Westerkerk), is begraven Amsterdam (N-H) op 29 november 1765 (Nieuwe Kerk). Jacob werd 65 jaar.

7  Jan van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 19 december 1703 (Zuiderkerk), is jong overl..

8  Gerrit van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 25 januari 1705 (Zuiderkerk), mogelijk is begraven Amsterdam (N-H) op 19 april 1705 (St. Anthonis Kerkhof).

9  Willemijntje van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 13 oktober 1706 (Zuiderkerk), mogelijk is begraven Amsterdam (N-H) op 27 november 1707 (St. Anthonis Kerkhof). Willemijntje werd 1 jaar.

10  Jan van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 25 december 1707 (Zuiderkerk), is begraven Amsterdam (N-H) op 13 maart 1745 (Zuider Kerk). Jan werd 37 jaar.

Jan gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 15 januari 1745 met Anna Laman, dochter van N.N. Laman en Willemijntje Prins. Anna geb. rond 1725, is begraven Amsterdam (N-H) op 31 december 1791 (Oude Zijds Kapel). Anna werd ongeveer 66 jaar.

Anna was later gehuwd (2) met Jan Jordens.<2>

11  Gerrit van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 1 december 1709 (Zuiderkerk), zie IV-C.

12  Wilmijntje van Loohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 22 maart 1713 (Zuiderkerk), is begraven Amsterdam (N-H) op 18 maart 1757 (Zuider Kerk). Wilmijntje werd 43 jaar.

Wilmijntje gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 15 april 1735 met Willem Veltman ook genaamd Giliaam Veltman, zoon van Jan Veltman en Jannetie Engelgraff. Willem, konstabelsmaat VOC, ged. Amsterdam (N-H) op 23 mei 1709 (Zuiderkerk), is overl. aan Boord VOC Schip Slot van Kapelle op 9 mei 1751. Willem werd 41 jaar.

Generatie IV

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1724 en 1743. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (11x) en Amsterdam (N-H) (2x).

IV-A  Jan Sanders van Lohuijzen, zoon van Sander Jansz van Loohuijsen (III-A) en Steventje Jans, boer en timmerman, ged. Epe op 20 december 1696 (Jan, zv Sander Jansen te Lohuijsen en Steventjen Jans), is overl. na 1743. Jan werd minstens 47 jaar.

Genoemd in notariele akte 1744 inzake een legaat van É 200 van zijn oom Robbert van Loohuijsen.

Jan was gehuwd met Grietje Hendriks. Grietje is overl. Epe op 6 juli 1777, begraven Epe op 10 juli 1777.

Van Jan en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sander van Lohuijzen ged. Epe op 9 maart 1727 (Vader genoemd: Timmerman), is jong overl..

2  Hendrik van Lohuijzen ged. Epe op 12 december 1728 (Vader genoemd: Timmerman).

3  Sander van Loohuijsen ged. Epe op 20 maart 1731, zie V-A.

4  Teunisjen van Lohuijzen (Teuntje) ged. Epe op 23 augustus 1733, is overl. Amsterdam (N-H) op 10 januari 1782 in het Gasthuis. Teunisjen werd 48 jaar.

Teunisjen gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 10 november 1758 met Arij Cornelis de Jong. Arij geb. Zoetermeer rond 1731.

5  Roebert van Lohuijzen ged. Epe op 18 december 1735, zie V-B.

6  Frankje van Lohuijzen ged. Epe op 28 september 1738.

Frankje gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 14 februari 1768, tr. Elburg op 6 maart 1768 met Beert Jansz Dooijen. Beert is afkomstig uit Oosterwolde (Oldebroek).

7  Weijntjen van Lohuijzen ged. Epe op 3 november 1743.

Weijntjen tr. Elburg op 11 november 1770 met Gerrit ten Hope. Gerrit is afkomstig uit Elburg.

IV-B  Gerrit Sanders van Lohuizen, zoon van Sander Jansz van Loohuijsen (III-A) en Steventje Jans, bakker, is afkomstig uit Epe, overl. na 1743.

Hij is de stamvader van de Eper bakkersfamilie Van Lohuizen. In 1743 opent hij de winkel in de Beekstraat die tot 1973 zou blijven bestaan.

Gerrit tr. Epe op 28 januari 1725 met Teunisjen Adriaans ook genaamd Teunisjen Ariaans, dochter van Adriaan Geurts en Aaertjen Cornelis. Teunisjen is afkomstig uit Tongeren, ged. Epe op 17 maart 1700.

Van Gerrit en Teunisjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sander Janss van Lohuizen ged. Epe op 16 juli 1724 (Sander Janss soon van Gerret Sanders en Teunisjen Arijaans echteluijden Den 16 Julij 1724), zie V-C.

2  Aertje van Lohuizen ged. Epe op 10 augustus 1727.

Aertje tr. Epe op 16 mei 1749 met Ernst Barneveld, zoon van Aelt Ernst Barneveld en Berentien van Gerrevink. Ernst, papiermaker, ged. Epe op 23 augustus 1716, is overl. Epe op 15 april 1788. Ernst werd 71 jaar.

3  Weintjen van Lohuizen ged. Epe op 7 maart 1732.

Weintjen tr. Epe op 9 mei 1756 met Wessel Gerrits.

4  Janna van Lohuizen ged. Epe op 17 maart 1735.

IV-C  Gerrit van Loohuijsen, zoon van Robbert Jansz van Loohuijsen (III-B) en Wijntje Jans Sluijs, juwelier en soldaat bij de VOC, ged. Amsterdam (N-H) op 1 december 1709 (Zuiderkerk), is overl. Batavia in mei 1744 in het Hospitaal. Gerrit werd 34 jaar.

Vertrekt 23-10-1741 met het schip Bosbeek als soldaat bij de VOC naar Batavia.

Gerrit gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 6 januari 1735 met Catharina Veltman, dochter van Jan Veltman en Jannetie Engelgraff. Catharina ged. Amsterdam (N-H) op 22 februari 1711 (Oude Zijds Kapel), is overl. op 29 december 1755. Catharina werd 44 jaar.

Catharina was later gehuwd (2) met Rutger Hieronimus Wijnen.<3..5>

Van Gerrit en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Robbert van Lohuijsen, cadet VOC, ged. Amsterdam (N-H) op 26 december 1735 (Zuiderkerk), is overl. Bengalen op 30 juni 1758 in het Hospitaal. Robbert werd 22 jaar.

2  Jan van Lohuijsen ged. Amsterdam (N-H) op 25 december 1736 (Amstelkerk).

Generatie V

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1744 en 1779. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (9x) en Velsen (N-H).

V-A  Sander van Loohuijsen, zoon van Jan Sanders van Lohuijzen (IV-A) en Grietje Hendriks, ged. Epe op 20 maart 1731, is als overleden aangegeven Velsen (N-H) op 22 maart 1771. Sander werd 40 jaar.

Sander tr. Velsen (N-H) op 25 juni 1769 met Maria de Vos. Maria is afkomstig uit Velsen (N-H).

Van Sander en Maria is een kind bekend:

1  Jan van Loohuijsen, hooploper bij de VOC, ged. Velsen (N-H) op 21 oktober 1770, is overl. rond 1790. Jan werd ongeveer 20 jaar.

Hij vertrekt op 20-11-1788 als hooploper (lichtmatroos) in 't schip Christophorus Columbus vanuit Amsterdam naar Batavia. Daar verblijft hij in 1789 bijna 2 maanden in het Hospitaal. Hij keert niet teug van zijn reis en geldt als verdwenen.

V-B  Roebert van Lohuijzen, zoon van Jan Sanders van Lohuijzen (IV-A) en Grietje Hendriks, landbouwer, ged. Epe op 18 december 1735, is overl. Epe op 30 maart 1816. Roebert werd 80 jaar.

Roebert tr. Epe op 15 maart 1772 met Geeltje Albers Smit. Geeltje ged. Epe op 25 februari 1739, is overl. voor 1816. Geeltje werd hoogstens 76 jaar.

Van Roebert en Geeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Roeberts van Lohuijzen ged. Epe op 20 december 1772, zie VI-A.

2  Bartha van Lohuijzen ged. Epe op 6 november 1774, is overl. Epe op 2 januari 1849. Bartha werd 74 jaar.

Bartha tr. Epe op 15 mei 1796 met Willem Jans Vorsthof, zoon van Jan Willems Vorsthof en Aaltjen Jans van Lohuizen. Willem, landbouwer, geb. Heerde op 19 februari 1774, is overl. Epe op 21 februari 1843. Willem werd 69 jaar.

3  Albert Roeberts van Lohuijzen ged. Epe op 25 mei 1777, zie VI-B.

4  Sander van Lohuijzen ged. Epe op 20 juni 1779.

V-C  Sander Janss van Lohuizen ook genaamd Sander Gerrits van Lohuizen, zoon van Gerrit Sanders van Lohuizen (IV-B) en Teunisjen Adriaans, ged. Epe op 16 juli 1724 (Sander Janss soon van Gerret Sanders en Teunisjen Arijaans echteluijden Den 16 Julij 1724).

Sander tr. Epe op 29 april 1743 met Jannigjen Andree Feith, dochter van Andries Feith en Geurtjen Alberts ten Hoeven. Jannigjen ged. Epe op 19 februari 1713.

Van Sander en Jannigjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Teunisje van Lohuizen ged. Epe op 17 mei 1744.

2  Anna van Lohuizen ged. Epe op 1 augustus 1745.

3  Gerrit Sanders van Lohuijzen ged. Epe op 24 december 1747, zie VI-C.

4  Teunis Sanders van Lohuizen ged. Epe op 16 november 1749, zie VI-D.

5  Aartje van Lohuizen ook genaamd Aerjen van Lohuizen ged. Epe op 13 april 1753.

Generatie VI

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1774 en 1828. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (25x).

VI-A  Jan Roeberts van Lohuijzen, zoon van Roebert van Lohuijzen (V-B) en Geeltje Albers Smit, landbouwer, ged. Epe op 20 december 1772, is overl. Apeldoorn op 21 april 1831. Jan werd 58 jaar.

Jan tr. Epe op 23 februari 1816 met Janna Reinders van Zuuk, dochter van Reinder Jans van Zuuk (karman) en Lammertje Hermens Hulsman. Janna geb. Epe op 14 augustus 1792, is overl. op 2 februari 1839. Janna werd 46 jaar.

Van Jan en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Lammetje van Lohuijzen geb. Epe op 2 mei 1817, is overl. Vaassen op 12 juli 1839. Lammetje werd 22 jaar.

2  Reijnder van Lohuijzen geb. Epe op 14 november 1818, zie VII-A.

3  Hendrik van Lohuijzen geb. Epe op 5 oktober 1820, zie VII-B.

4  Sander van Lohuijzen geb. Epe op 11 maart 1822, zie VII-C.

5  Griete van Lohuijzen ook genaamd Grietje van Lohuijzen geb. Epe op 11 mei 1825, is overl. Nijbroek op 27 november 1897. Griete werd 72 jaar.

Griete tr. Voorst op 9 april 1853 met Arend Jan Brummelenkamp, zoon van Laurens Brummelenkamp (landbouwer) en Hendrika van Essen. Arend, landbouwer, geb. Terwolde op 12 mei 1829, is overl. Nijbroek op 25 september 1911. Arend werd 82 jaar.

6  Janna van Lohuijzen geb. Epe op 3 december 1828, is overl. Apeldoorn op 26 maart 1837. Janna werd 8 jaar.

VI-B  Albert Roeberts van Lohuijzen, zoon van Roebert van Lohuijzen (V-B) en Geeltje Albers Smit, karman en landbouwer, ged. Epe op 25 mei 1777, is overl. Epe op 9 oktober 1826 (moeder: Gieltje Smits). Albert werd 49 jaar.

Albert tr. Epe op 9 december 1804 met Gerritje Aarts Nijhof, dochter van Aart Arien Nijhof en Willempje Peters. Gerritje ged. Epe op 10 september 1775 (volgens trouwboek Epe in 1777), is overl. Epe op 4 maart 1856. Gerritje werd 80 jaar.

Van Albert en Gerritje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geeltjen van Lohuijzen ged. Epe op 5 mei 1805.

2  Roebert van Lohuizen ged. Epe op 17 mei 1807, zie VII-D.

3  Aartjen van Lohuizen ged. Epe op 24 december 1809, is overl. Epe op 16 mei 1893. Aartjen werd 83 jaar.

Aartjen tr. Epe op 10 augustus 1833 met Gerrit Witteveen, zoon van Hendrik Lamberts Witteveen (landman) en Helmertjen Arends van Asselt. Gerrit, landbouwer, ged. Epe op 21 mei 1797, is overl. Epe op 15 juli 1851. Gerrit werd 54 jaar.

4  Hendrik van Lohuijzen geb. Epe op 19 februari 1812, zie VII-E.

5  Willem van Lohuijzen, militair, geb. Epe op 18 september 1814, is overl. Breda (N-Br) op 11 mei 1836. Willem werd 21 jaar.

6  Aart van Lohuizen, boerenknecht, geb. Epe op 16 januari 1817, is overl. Wissel (Epe) op 6 mei 1840. Aart werd 23 jaar.

7  Gerrigje van Lohuijzen geb. Epe op 16 augustus 1819, is overl. Wissel (Epe) op 7 maart 1839. Gerrigje werd 19 jaar.

VI-C  Gerrit Sanders van Lohuijzen, zoon van Sander Janss van Lohuizen (V-C) en Jannigjen Andree Feith, boer, ged. Epe op 24 december 1747, is overl. Epe op 28 september 1818 (moeder genoemd: Teuntje Jans). Gerrit werd 70 jaar.

Gerrit tr. Epe op 16 mei 1773 met Elizabeth Gerrits van Zuuk, dochter van Gerrit Egbertsz en Eva Hendriks. Elizabeth ged. Epe op 18 maart 1745, is overl. Epe op 13 januari 1821. Elizabeth werd 75 jaar.

Van Gerrit en Elizabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannetje van Lohuijzen ged. Epe op 13 februari 1774, is overl. Vaassen op 17 november 1830. Jannetje werd 56 jaar.

Jannetje was gehuwd met Gerrit Boekelman.

2  Gerrit van Lohuijzen ged. Epe op 25 juni 1775.

3  Sander van Lohuizen ged. Epe op 27 april 1777, zie VII-F.

4  Eva van Lohuijzen ged. Epe op 16 april 1780, is jong overl..

5  Eva van Lohuijzen geb. Epe op 3 december 1782, is overl. Zuuk (Epe) op 13 oktober 1833. Eva werd 50 jaar.

Eva tr. Epe op 26 juni 1818 met Derk Aarts Nijhof, zoon van Aart Aarjens en Willemtje Peters. Derk, landbouwer, ged. Epe op 15 november 1767, is overl. Zuuk (Epe) op 22 maart 1825. Derk werd 57 jaar.

6  Teuntje van Lohuijzen ged. Epe op 11 september 1785, is jong overl..

7  Teuntje van Lohuijzen, boerin, geb. Epe op 13 juli 1788, is overl. Epe op 30 november 1852. Teuntje werd 64 jaar.

Teuntje tr. Epe op 28 mei 1813 met Jan Smit, zoon van Berend Jans Smit en Maria Willems. Jan, boerenknecht, geb. Epe op 19 oktober 1784.

VI-D  Teunis Sanders van Lohuizen, zoon van Sander Janss van Lohuizen (V-C) en Jannigjen Andree Feith, broodbakker, ged. Epe op 16 november 1749, is overl. Epe op 4 januari 1830. Teunis werd 80 jaar.

Teunis tr. Epe op 25 mei 1783 met Anna Goossens van Tongeren, dochter van Gosen Reijnts Peters en Hendrikjen Dirks van Cleef. Anna ged. Epe op 25 november 1753, is overl. Epe op 31 juli 1821. Anna werd 67 jaar.

Van Teunis en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Sander van Lohuizen ged. Epe op 26 september 1784.

2  Hendrikje van Lohuizen ged. Epe op 20 mei 1787.

3  Hendrik van Lohuizen ged. Epe op 20 juni 1790, zie VII-G.

4  Goossen van Lohuizen geb. Epe op 8 september 1792, zie VII-H.

5  Jan Teunissen van Lohuizen ged. Epe op 16 augustus 1795, zie VII-I.

Generatie VII

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 40 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1809 en 1872. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (27x), Olst (Ov) (5x), Vaassen (3x), Wijhe (Ov) (2x), Voorst (2x) en Welsum (Ov).

VII-A  Reijnder van Lohuijzen, zoon van Jan Roeberts van Lohuijzen (VI-A) en Janna Reinders van Zuuk, militair, geb. Epe op 14 november 1818, is overl. Wijhe (Ov) op 29 november 1879. Reijnder werd 61 jaar.

Reijnder tr. Wijhe (Ov) op 2 juni 1866 met Janna Overweg, dochter van Herm Jan Overweg en Teune Wagterveld. Janna geb. Olst (Ov) op 7 mei 1833, is overl. Wijhe (Ov) op 9 juni 1883. Janna werd 50 jaar.

Van Reijnder en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Herman van Lohuizen geb. Wijhe (Ov) op 4 mei 1867, zie VIII-A.

2  Reijnder van Lohuijzen geb. Wijhe (Ov) op 25 juli 1872, is overl. Wijhe (Ov) op 3 oktober 1872.

VII-B  Hendrik van Lohuijzen, zoon van Jan Roeberts van Lohuijzen (VI-A) en Janna Reinders van Zuuk, boerenknecht, geb. Epe op 5 oktober 1820, is overl. Welsum (Ov) op 24 oktober 1897. Hendrik werd 77 jaar.

Hendrik tr. Welsum (Ov) op 31 maart 1855 met Trijntje Jans (Lammers), dochter van Jan Jans en Aaltjen Jansen. Trijntje geb. Olst (Ov) op 4 november 1825 als Trijntjen Jansz, is overl. Welsum (Ov) op 30 januari 1894. Trijntje werd 68 jaar.

Hendrik en Trijntje hebben samen vijf kinderen:

1  Jan Roebert van Lohuijzen geb. Olst (Ov) op 29 januari 1856, zie VIII-B.

2  Albert Jan van Lohuijzen, landbouwer, geb. Olst (Ov) op 5 september 1857, is overl. Olst (Ov) op 26 oktober 1939. Albert werd 82 jaar.

Albert tr. Olst (Ov) op 10 mei 1902 met Geertruida Johanna Berends, dochter van Reinder Berends en Gerharda Schuurman. Geertruida geb. Oene op 9 mei 1872, is overl. Olst (Ov) op 27 oktober 1950. Geertruida werd 78 jaar.

Geertruida was eerder gehuwd (1) met Willem Jan Veldhoen.<6,7>

3  Gerrit van Lohuijzen geb. Olst (Ov) op 12 augustus 1859.

4  Teunis van Lohuijzen geb. Olst (Ov) op 15 juli 1861, is overl. Welsum (Ov) op 27 januari 1865. Teunis werd 3 jaar.

5  Hendrik Jan van Lohuijzen, landbouwer, geb. Olst (Ov) op 2 september 1864, is overl. Deventer (Ov) op 8 september 1917. Hendrik werd 53 jaar.

Hendrik tr. Voorst op 30 juni 1898 met zijn volle nicht Jannetje van Lohuizen, dochter van Sander van Lohuijzen (VII-C) en Gerdina de Wilde. Jannetje geb. Voorst op 22 juni 1865, is overl. Voorst op 14 maart 1937. Jannetje werd 71 jaar.

Jannetje was eerder gehuwd (1) met haar volle neef Jan Brummelenkamp.<8,9>

6  Teunis Albertus van Lohuijzen, landbouwer, geb. Welsum (Ov) op 30 april 1867, is overl. op 25 april 1932. Teunis werd 64 jaar.

VII-C  Sander van Lohuijzen, zoon van Jan Roeberts van Lohuijzen (VI-A) en Janna Reinders van Zuuk, boerenknecht, geb. Epe op 11 maart 1822, is overl. Terwolde op 30 juni 1905. Sander werd 83 jaar.

Sander tr. Voorst op 28 februari 1857 (1) met Gerdina de Wilde, dochter van Jan Jacobs de Wilde en Lammerdina Hendriks de Ruiter. Gerdina geb. Voorst op 26 maart 1833, is overl. Voorst op 16 oktober 1866. Gerdina werd 33 jaar.

Van Sander en Gerdina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna van Lohuizen geb. Voorst op 7 december 1857, is overl. Twello op 7 december 1910. Johanna werd 53 jaar.

2  Jannetje van Lohuizen geb. Voorst op 22 juni 1865, is overl. Voorst op 14 maart 1937. Jannetje werd 71 jaar.

Jannetje tr. Voorst op 9 juli 1892 (1) met haar volle neef Jan Brummelenkamp, zoon van Arend Jan Brummelenkamp (VI-A.5) en Griete van Lohuijzen. Jan, landbouwer, geb. Nijbroek op 29 april 1859, is overl. Twello op 24 september 1897. Jan werd 38 jaar. Jannetje tr. Voorst op 30 juni 1898 (2) met haar volle neef Hendrik Jan van Lohuijzen, zoon van Hendrik van Lohuijzen (VII-B) en Trijntje Jans (Lammers). Hendrik, landbouwer, geb. Olst (Ov) op 2 september 1864, is overl. Deventer (Ov) op 8 september 1917. Hendrik werd 53 jaar.

Sander tr. Voorst op 18 januari 1868 (2) met Gerrigjen van den Berg, dochter van Harmen Jans van den Berg en Derkje Lammers Gold. Gerrigjen geb. Epe op 18 maart 1815 als Gerregjen, is overl. Terwolde op 30 mei 1898. Gerrigjen werd 83 jaar.

Gerrigjen was eerder gehuwd (1) met Derk Jan van den Burg.

VII-D  Roebert van Lohuizen, zoon van Albert Roeberts van Lohuijzen (VI-B) en Gerritje Aarts Nijhof, boerenknecht, ged. Epe op 17 mei 1807, is overl. Epe op 18 februari 1889. Roebert werd 81 jaar.

Roebert tr. Epe op 25 januari 1834 (1) met Janna Bosch, dochter van Wolter Wichers Bosch (dagloner) en Geertje Tijmens van Putten. Janna ged. Epe op 15 juli 1804, is overl. Epe op 13 september 1845. Janna werd 41 jaar.

Van Roebert en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Albert van Lohuizen geb. Epe op 20 juli 1834, is overl. Epe op 1 januari 1835.

2  Gerritje van Lohuizen geb. Epe op 11 december 1835, is overl. Epe op 10 juni 1916. Gerritje werd 80 jaar.

Gerritje tr. Epe op 21 februari 1863 met Jan Arend Prijs, zoon van Daniel Prijs (dagloner) en Teuntje Weterkamp. Jan, dagloner, geb. Epe op 3 januari 1836, is overl. Epe op 19 januari 1918. Jan werd 82 jaar.

3  Geertje van Lohuizen geb. Epe op 10 november 1838, is overl. Epe op 1 mei 1846. Geertje werd 7 jaar.

4  Aaltje van Lohuizen geb. Epe op 20 augustus 1842, is overl. Epe op 23 oktober 1913. Aaltje werd 71 jaar.

Aaltje tr. Epe op 6 mei 1871 (1) met Lambertus van den Berg, zoon van Lammert van den Berg en Aartje Florijn. Lambertus, dagloner en timmermansknecht, geb. Epe op 25 juli 1846, is overl. Epe op 5 februari 1876. Lambertus werd 29 jaar. Aaltje tr. Epe op 2 juni 1877 (2) met Gerrit van Egteren, zoon van Wijndelt van Egteren en Hendrika Dijkslag. Gerrit, doodgraver, geb. Epe op 5 september 1839, is overl. Epe op 12 oktober 1914. Gerrit werd 75 jaar.

Roebert tr. op 20 februari 1847 (2) met Jennigjen van Essen, dochter van Berend van Essen (dagloner) en Aaltje Everts van Tongeren. Jennigjen ged. Epe op 4 augustus 1805, is overl. Epe op 11 januari 1881. Jennigjen werd 75 jaar.

Jennigjen was eerder gehuwd (1) met Steven Wijnhoud.<10,11> Jennigjen was eerder gehuwd (2) met Matthijs Scheidemans (Tijs).<12,13>

VII-E  Hendrik van Lohuijzen, zoon van Albert Roeberts van Lohuijzen (VI-B) en Gerritje Aarts Nijhof, landbouwer, geb. Epe op 19 februari 1812, is overl. Epe op 12 juni 1870. Hendrik werd 58 jaar.

Hendrik was gehuwd met Hendrika van Asselt, dochter van Jacobus van Asselt en Derkje Hendriks. Hendrika geb. Epe op 15 september 1829, is overl. op 25 december 1909. Hendrika werd 80 jaar.

Hendrika was later gehuwd (2) met Gerrit van den Esschert.<14..17>

Van Hendrik en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert van Lohuizen geb. Epe op 14 februari 1857, zie VIII-C.

2  Derk van Lohuizen geb. Epe op 5 februari 1859, zie VIII-D.

3  Gerrit van Lohuijzen geb. Epe op 6 juni 1860, zie VIII-E.

4  Hendrik van Lohuijzen, dagloner, geb. Epe op 25 november 1862, is ongehuwd overleden Epe op 4 december 1891. Hendrik werd 29 jaar.

5  Woltertje van Lohuijzen geb. Epe op 27 september 1868, is overl. Apeldoorn op 25 juni 1935. Woltertje werd 66 jaar.

Woltertje tr. Epe op 4 maart 1893 met Reinder Roelofs, zoon van Jannes Roelofs en Hendrika de Weerd. Reinder, dagloner, geb. Epe op 7 september 1860.

VII-F  Sander van Lohuizen, zoon van Gerrit Sanders van Lohuijzen (VI-C) en Elizabeth Gerrits van Zuuk, kuiper, ged. Epe op 27 april 1777, is overl. Vaassen op 13 oktober 1842. Sander werd 65 jaar.

Hij woonde en werkte in Vaassen waar nu de Stationsstraat is, tegenover de Wagenmakersstraat.

Sander tr. Vaassen op 3 mei 1807 met Hendrika van 't Knolzaad, dochter van Aalbert van Knolzaad en Johanna Steegeman. Hendrika ged. Epe op 2 april 1780, is overl. Vaassen op 3 februari 1832. Hendrika werd 51 jaar.

Van Sander en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit van Lohuizen geb. Vaassen op 23 maart 1809, zie VIII-F.

2  Albert van Lohuizen geb. Vaassen op 22 februari 1814, zie VIII-G.

3  Elisabeth van Lohuizen geb. Vaassen op 30 april 1818, is overl. Epe op 12 januari 1834. Elisabeth werd 15 jaar.

VII-G  Hendrik van Lohuizen, zoon van Teunis Sanders van Lohuizen (VI-D) en Anna Goossens van Tongeren, bakker, ged. Epe op 20 juni 1790, is overl. Epe op 12 juli 1845. Hendrik werd 55 jaar.

Hendrik bezit volgens de kadastrale gegevens van 1832 ruim 15 ha bos, bouw- en weiland. Tevens 3 huizen: Een aan de Dorpsstraat naast de school (U 849), een aan de Beekstraat t.o. de Lohuizerweg (U 713) en een boerderij aan de huidige Stationsstraat in Emst (M 969).

Hendrik tr. Epe op 20 november 1819 met Alijda Jonker, dochter van Jan Abraham Jonker (papiermaker op de molen in Norel) en Berendina Berghorst. Alijda ged. Epe op 23 augustus 1789, is overl. Epe op 27 februari 1862. Alijda werd 72 jaar.

Van Hendrik en Alijda zijn zeven kinderen bekend:

1  Teunis van Lohuizen geb. Epe op 6 februari 1821, zie VIII-H.

2  Hendrikus Reinder van Lohuizen geb. Epe op 21 juni 1822, is overl. Epe op 19 september 1822.

3  Hendrikus Reindert van Lohuizen, landbouwer, geb. Epe op 20 september 1824, is overl. Epe op 31 mei 1845. Hendrikus werd 20 jaar.

4  Anna van Lohuizen, landbouwster, geb. Epe op 21 april 1826, is overl. Epe op 2 juli 1883. Anna werd 57 jaar.

Anna tr. Epe op 19 maart 1853 met Derk Brummel, zoon van Timen Brummel (landbouwer) en Egbertje Jacobs van Tongeren. Derk geb. Epe op 1 januari 1821, is overl. Epe op 7 oktober 1866. Derk werd 45 jaar.

5  Jan van Lohuizen geb. Epe op 27 juli 1827, is overl. Epe op 26 september 1827.

6  Berendina van Lohuizen geb. Epe op 17 augustus 1828, is overl. Epe op 3 december 1904. Berendina werd 76 jaar.

Berendina tr. Epe op 8 maart 1856 met Egbert Roemerman, zoon van Reinder Roemerman en Jannetje Brouwer. Egbert, papiervormmaker, geb. Epe op 11 juli 1815.

7  Jan van Lohuizen geb. Epe op 31 januari 1830, is overl. Epe op 23 september 1841. Jan werd 11 jaar.

VII-H  Goossen van Lohuizen ook genaamd Goossen Peters van Lohuizen, zoon van Teunis Sanders van Lohuizen (VI-D) en Anna Goossens van Tongeren, bakker, geb. Epe op 8 september 1792, is overl. Epe op 30 augustus 1819. Goossen werd 26 jaar.

Goossen tr. Epe op 14 juni 1817 met Fennetjen Bijsterbosch, dochter van Gerrit Hendriks Bijsterbosch en Willemina Jacobs van Emst. Fennetjen geb. Epe op 29 april 1789, is overl. Epe op 24 februari 1867. Fennetjen werd 77 jaar.

Fennetjen was later gehuwd (2) met Goosen Mulder.<18,19>

Van Goossen en Fennetjen is een kind bekend:

1  Hanna van Lohuizen geb. Epe op 6 augustus 1818, is overl. Epe op 2 januari 1885. Hanna werd 66 jaar.

Hanna tr. Hilversum (N-H) op 17 april 1841 met Johannes Brouwer ook genaamd Johannes van Essen, zoon van Jacob Van Essen Brouwer (landbouwer) en Johanna Overbosch. Johannes, landbouwer en koopman, geb. Epe op 29 april 1818, is overl. Epe op 24 maart 1875. Johannes werd 56 jaar.

VII-I  Jan Teunissen van Lohuizen, zoon van Teunis Sanders van Lohuizen (VI-D) en Anna Goossens van Tongeren, broodbakker en winkelier, ged. Epe op 16 augustus 1795, is overl. Epe op 2 januari 1861. Jan werd 65 jaar.

Jan bezit volgens het kadaster van 1832 ruim 13 ha bos, bouw- en weiland en de twee aangrenzende panden aan de Beekstraat (U 884 en 886) waar de bakkerswinkel is gevestigd.

Jan tr. Epe op 17 november 1821 met Maria Jonker, dochter van Aart Jans Jonker (papiermaker) en Annetje Poll. Maria geb. Epe op 31 mei 1804, ged. Epe op 3 juni 1804, is overl. Epe op 1 september 1874. Maria werd 70 jaar.

In 1841 krijgt zij het eigendom over de Zuidelijke Wisselse papiermolen.

Van Jan en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Teunis van Lohuizen geb. Epe op 30 juni 1822, zie VIII-I.

2  Annetje van Lohuizen geb. Epe op 21 februari 1824, is overl. Epe op 23 februari 1824.

3  Annetje van Lohuizen geb. Epe op 4 februari 1825, is overl. op 5 november 1898. Annetje werd 73 jaar.

Annetje tr. Epe op 6 december 1845 met Gerrit Scholten, zoon van Berend Scholten (koster) en Johanna Geertruida Dalhuizen (winkelierster). Gerrit, koopman en boterhandelaar, geb. Oene op 5 maart 1808, is overl. Oene op 30 december 1877. Gerrit werd 69 jaar.

4  Aart van Lohuizen geb. Epe op 17 juni 1827, is overl. Epe op 3 april 1828.

5  Anna van Lohuizen, boekhandelares, geb. Epe op 6 april 1829, is overl. Deventer (Ov) op 2 februari 1900. Anna werd 70 jaar.

Anna tr. Epe op 6 augustus 1859 (1) met Jacob Brinkgreve, zoon van Johannes Pieter Brinkgreve en Hendrikjen Bredevoort. Jacob, boekhandelaar, geb. Deventer (Ov) op 6 juni 1826, is overl. Deventer (Ov) op 6 januari 1871. Jacob werd 44 jaar. Anna tr. Deventer (Ov) op 23 oktober 1873 (2) met Lucas Bode, zoon van Gerrit Bode en Zwanna Johanna van Dingstee. Lucas, opzichter en boekhandelaar, geb. Hasselt rond 1819, is overl. Deventer (Ov) op 25 oktober 1900. Lucas werd ongeveer 81 jaar.

6  Aart van Lohuizen geb. Epe op 30 oktober 1831, is overl. Epe op 8 maart 1833. Aart werd 1 jaar.

7  Aart van Lohuizen geb. Epe op 2 april 1834, zie VIII-J.

8  Dorothea van Lohuizen geb. Epe op 16 september 1836, is overl. Zwolle op 18 januari 1910. Dorothea werd 73 jaar.

Dorothea tr. Epe op 8 februari 1870 met Gijsbertus Wijnand Grijzen, zoon van Hendrikus Grijzen (rentenier) en Sophia Magdalena Weelink. Gijsbertus, winkelier, geb. Zwolle op 2 november 1845.

9  Goossen Sander van Lohuizen geb. Epe op 13 december 1838, zie VIII-K.

10  Hendrik Jan van Lohuizen geb. Epe op 18 augustus 1841, zie VIII-L.

Generatie VIII

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 80 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1911. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (28x), Vaassen (22x), Zwollerkerspel (Zwolle) (13x), Terwolde (5x), Gorssel (4x), Hoenderloo (3x), Windesheim (Zwollerkerspel) en Deventer (Ov).

VIII-A  Herman van Lohuizen, zoon van Reijnder van Lohuijzen (VII-A) en Janna Overweg, timmerman, geb. Wijhe (Ov) op 4 mei 1867, is overl. Wijhe (Ov) op 7 februari 1939. Herman werd 71 jaar.

Herman tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 16 juli 1891 met Asselina Brunenberg, dochter van Lubbertus Brunenberg (schoenmaker) en Adamina van Dijk. Asselina geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 30 mei 1869, is overl. Wijhe (Ov) op 27 februari 1939. Asselina werd 69 jaar.

Van Herman en Asselina zijn veertien kinderen bekend:

1  Reinder Lubbertus van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 9 februari 1892.

Reinder tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 24 mei 1917 met Wilhelmina Alberdina Gelderman, dochter van Willem Gelderman en Geertje Freriks. Wilhelmina geb. Raalte (Ov) rond 1894.

2  Johanna van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 26 maart 1894, is overl. Zwollerkerspel (Zwolle) op 28 maart 1894.

3  Adamina van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 26 maart 1894, is overl. Windesheim (Zwollerkerspel) op 4 augustus 1894.

4  Adamina Gerarda van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 5 juni 1895.

Adamina tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 6 november 1919 met Gerrit Nijhof, zoon van Derk Nijhof (landbouwer) en Aaltje Grolleman. Gerrit, boswachter, geb. Zwollerkerspel (Zwolle) rond 1893.

5  Lubberta Johanna van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 18 november 1896.

Lubberta tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 20 mei 1925 met Hendrik Pasman, zoon van Gerrit Pasman en Johanna Bello. Hendrik, electriciŽn, geb. Rheden rond 1885.

6  Johannes van Lohuizen, metselaar, geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 27 december 1898.

Johannes tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 11 november 1926 met Aaltje Nijhof, dochter van Derk Nijhof (landbouwer) en Aaltje Grolleman. Aaltje geb. Zwollerkerspel (Zwolle) rond 1895.

7  Herman van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 5 december 1900.

8  Asselina van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 5 mei 1902.

Asselina tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 8 februari 1923 met Gerrit Jan Albert Siemerink, zoon van Carel Siemerink (metselaar) en Janna Albertine van der Scheer. Gerrit, timmerman, geb. Weerselo (Ov) rond 1902.

9  Dirk Jan van Lohuizen, metselaar, geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 12 oktober 1903.

Dirk tr. op 21 maart 1931 met Geertje Bijsterbosch, dochter van Gerrit Bijsterbosch en Elsje van Keulen. Geertje geb. Wijhe (Ov) rond 1915.

10  Gerardus van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 16 september 1905.

11  Johanna van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 16 september 1905, is overl. op 22 september 1993, begraven Utrecht (Ut) (Tolsteeg). Johanna werd 88 jaar.

Johanna tr. Heino (Ov) op 23 februari 1928 met Willem Gerrit van de Worp, zoon van Gerrit Jan van de Worp en Wilhelmina Hendrika Meijrink. Willem, bankwerker, geb. Westervoort op 3 februari 1903, is overl. op 28 april 1973, begraven Utrecht (Ut) (Tolsteeg). Willem werd 70 jaar.

12  Adamina van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 25 juni 1908.

Adamina tr. Zwollerkerspel (Zwolle) op 13 mei 1931 met Jan Bredewold, zoon van Asje Bredewold (jachtopziener) en Aaltje Dijkslag. Jan, timmerman, geb. Zwollerkerspel (Zwolle) rond 1907.

13  Hendrik Jan van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 26 februari 1910, is overl. Windesheim (Zwollerkerspel) op 26 augustus 1911. Hendrik werd 1 jaar.

14  Hendrikje van Lohuizen geb. Windesheim (Zwollerkerspel) op 16 december 1911.

VIII-B  Jan Roebert van Lohuijzen, zoon van Hendrik van Lohuijzen (VII-B) en Trijntje Jans (Lammers), boerenknecht, geb. Olst (Ov) op 29 januari 1856, is overl. Epe op 2 februari 1946. Jan werd 90 jaar.

Jan tr. Voorst op 1 maart 1884 met Hermina Bonhof, dochter van Elbert Bonhof (daghuurder) en Grietje Hoegen. Hermina geb. Epe op 24 juni 1859, is overl. Epe op 30 april 1907. Hermina werd 47 jaar.

Van Jan en Hermina zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik van Lohuijzen geb. Terwolde op 31 mei 1885, zie IX-A.

2  Evert Jan van Lohuijzen geb. Terwolde op 30 juli 1887.

Evert tr. Alkemade (Z-H) op 1 februari 1917 met Maria Los, dochter van Huig Los en Barbera Weststeijn. Maria geb. Alkemade (Z-H) op 16 september 1883.

3  Trijntje van Lohuijzen geb. Terwolde op 4 juni 1890, is overl. Heerde op 19 april 1934. Trijntje werd 43 jaar.

Trijntje was gehuwd met Harmen Jan van Laar, zoon van Gerrit Steven van Laar (landbouwer) en Marrigje Pleiter. Harmen geb. Hoorn (Heerde) op 25 maart 1892.

4  Gerard van Lohuijzen geb. Terwolde op 25 mei 1893, zie IX-B.

5  Harmina van Lohuijzen geb. Terwolde op 29 november 1895, is overl. Wijhe (Ov) op 9 november 1955. Harmina werd 59 jaar.

Harmina was gehuwd met Gerrit Marten Schutte, zoon van Gerrit Jan Schutte en Wichertje Nijenkamp. Gerrit, landbouwer, geb. rond 1894, is overl. Marle (Wijhe) op 27 juni 1956. Gerrit werd ongeveer 62 jaar.

VIII-C  Albert van Lohuizen, zoon van Hendrik van Lohuijzen (VII-E) en Hendrika van Asselt, dagloner, geb. Epe op 14 februari 1857, is overl. Epe op 8 mei 1907. Albert werd 50 jaar.

Albert tr. Epe op 3 mei 1884 met Hendrikje Jonker, dochter van Gerrit Jonker (landbouwer) en Hendrika Veenbergen. Hendrikje geb. Epe op 27 januari 1863, is overl. Epe op 9 februari 1920. Hendrikje werd 57 jaar.

Van Albert en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik van Lohuizen geb. Epe op 26 oktober 1884, is overl. Epe op 22 maart 1895. Hendrik werd 10 jaar.

2  Hendrika Geertruida van Lohuizen geb. Epe op 6 november 1886, is overl. op 1 juli 1968, begraven Emst (Epe). Hendrika werd 81 jaar.

Hendrika tr. Epe op 28 oktober 1905 met Derk Brummel, zoon van Jan Brummel (dagloner) en Anna van Raalte. Derk, dagloner, geb. Epe op 19 februari 1880, is overl. op 4 april 1976, begraven Emst (Epe). Derk werd 96 jaar.

3  Gerrit van Lohuizen geb. Epe op 13 november 1888, is overl. op 21 oktober 1968, begraven Emst (Epe). Gerrit werd 79 jaar.

Gerrit tr. Epe op 24 november 1917 met Gerritje Nijkamp, dochter van Gerhardus Nijkamp en Gerritje Kamphuis. Gerritje geb. Epe op 19 december 1893.

4  Harmen Jan van Lohuizen, landbouwer, geb. Epe op 30 augustus 1890, is overl. Epe op 17 februari 1927. Harmen werd 36 jaar.

Harmen tr. Epe op 15 mei 1920 met Elisabeth Knippenberg, dochter van Gradus Knippenberg en Willempje Kroes. Elisabeth geb. Epe op 24 april 1898, is overl. Epe op 6 augustus 1933. Elisabeth werd 35 jaar.

5  Woltertje van Lohuizen geb. Epe op 21 december 1892, is overl. op 2 januari 1970, begraven Emst (Epe). Woltertje werd 77 jaar.

Woltertje tr. Epe op 18 december 1915 met Gerrit van Norel, zoon van Gerrit van Norel en Petertje Groeneveld. Gerrit, landbouwer, geb. Epe op 19 juli 1891, is overl. op 4 oktober 1968, begraven Emst (Epe). Gerrit werd 77 jaar.

6  Hendrik van Lohuizen geb. Epe op 20 november 1896.

Hendrik tr. Epe op 10 augustus 1918 met Jannetje Scholten, dochter van AriŽn Scholten (landbouwer) en Aaltje Slijkhuis. Jannetje geb. op 21 augustus 1898.

7  Albert van Lohuizen geb. Epe op 30 april 1899, is overl. Epe op 14 mei 1907. Albert werd 8 jaar.

8  Hendrikus van Lohuizen geb. Epe op 12 oktober 1902, is overl. op 13 september 1980, begraven Emst (Epe). Hendrikus werd 77 jaar.

Hendrikus was gehuwd met Rika van Huffelen. Rika geb. op 26 december 1904, is overl. op 2 maart 1972, begraven Emst (Epe). Rika werd 67 jaar.

9  doodgeboren kind is doodgeb. Epe op 4 november 1904.

VIII-D  Derk van Lohuizen, zoon van Hendrik van Lohuijzen (VII-E) en Hendrika van Asselt, landbouwer, geb. Epe op 5 februari 1859, is overl. Epe op 23 maart 1933. Derk werd 74 jaar.

Derk tr. Voorst op 28 februari 1885 met Johanna Lijster, dochter van Jan Lijster (landbouwer) en Cornelia Garressen. Johanna geb. Terwolde op 23 augustus 1862, is overl. Epe op 8 mei 1944. Johanna werd 81 jaar.

Van Derk en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrika Cornelia van Lohuizen geb. in juli 1885, is overl. Terwolde op 6 augustus 1885.

2  Hendrika Cornelia van Lohuizen geb. Vaassen op 29 april 1888.

Hendrika tr. Apeldoorn op 12 mei 1918 met Johannes van Laar, zoon van Johannes van Laar (koopman) en Tonia Hulshof. Johannes, koopman en winkelier, geb. Apeldoorn op 27 maart 1887.

3  Jan Hendrik van Lohuizen, gemeente werkman, geb. Vaassen op 12 mei 1891, is overl. Enschede (Ov) op 6 december 1957. Jan werd 66 jaar.

Jan tr. Lonneker (Ov) op 5 juni 1915 met Johanna Berendina Nijhuis, dochter van Hendrik Jan Nijhuis (landbouwer) en Hendrika Johanna Nijhuis. Johanna geb. Haaksbergen (Ov) rond 1892.

4  Johanna van Lohuizen geb. Vaassen op 3 januari 1894, is overl. Vaassen op 5 januari 1894.

5  Johanna van Lohuizen geb. Vaassen op 3 augustus 1895.

Johanna tr. Epe op 11 oktober 1919 met Hendrik van der Veen, zoon van Edse van der Veen (visser) en Neeltje Timme. Hendrik, viskweker, geb. Assendelft (N-H) rond 1889.

VIII-E  Gerrit van Lohuijzen, zoon van Hendrik van Lohuijzen (VII-E) en Hendrika van Asselt, boerenknecht, geb. Epe op 6 juni 1860, is overl. Apeldoorn op 12 oktober 1943. Gerrit werd 83 jaar.

Gerrit tr. Apeldoorn op 3 maart 1888 met Johanna Geertruida Heijting, dochter van Engelbert Heijting (landbouwer) en Jantje Minkhorst. Johanna geb. Beekbergen op 31 maart 1866, is overl. Ede op 15 augustus 1939. Johanna werd 73 jaar.

Van Gerrit en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Egbertha van Lohuijzen geb. Epe op 17 juni 1888.

Hendrika tr. Apeldoorn op 27 november 1919 met Aart Goossens, zoon van Gerrit Goossens (timmerman) en Aleida Johanna Jonker. Aart, metselaar, geb. Apeldoorn op 16 juni 1879.

2  Jantje van Lohuijzen geb. Hoenderloo op 24 juni 1892.

3  Hendrik van Lohuijzen, paardenknecht, geb. Hoenderloo op 8 september 1895.

Hendrik tr. Renkum op 4 november 1920 met Elsje Kaptein, dochter van Arend Kaptein (schipper) en Lucretia Alberdina Damming. Elsje geb. Hoogeveen (Dr) op 15 juli 1897.

4  Gerrit Johannes van Lohuijzen, landbouwer, geb. Hoenderloo op 28 augustus 1903, is overl. Ede op 27 september 1925. Gerrit werd 22 jaar.

VIII-F  Gerrit van Lohuizen, zoon van Sander van Lohuizen (VII-F) en Hendrika van 't Knolzaad, kuiper, geb. Vaassen op 23 maart 1809, is overl. Vaassen op 27 september 1865. Gerrit werd 56 jaar.

Gerrit tr. Epe op 16 juni 1832 met Trijntje van Schoonhoven, dochter van Gerrit van Schoonhoven en Jannetje Wolven. Trijntje geb. Vaassen op 1 maart 1812, is overl. Vaassen op 29 april 1877. Trijntje werd 65 jaar.

Van Gerrit en Trijntje zijn elf kinderen bekend:

1  Hendrika van Lohuizen geb. Vaassen op 21 mei 1833, is overl. Vaassen op 3 oktober 1833.

2  Hendrika van Lohuizen geb. Vaassen op 16 augustus 1834, is overl. Vaassen op 13 december 1875. Hendrika werd 41 jaar.

Hendrika tr. Epe op 1 september 1866 met Jacob Eilander, natuurlijke zoon van Jacobje Eilander. Jacob, winkelier, geb. Wapenveld op 18 februari 1826, is overl. Epe op 9 december 1916. Jacob werd 90 jaar.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Adriana Palm.<20,21> Jacob was later gehuwd (3) met Aaltje Bosch.<22,23>

3  doodgeboren zoon is doodgeb. Vaassen op 16 oktober 1836.

4  doodgeboren zoon is doodgeb. Vaassen op 12 november 1837.

5  Jannetje van Lohuizen geb. Vaassen op 24 oktober 1838, is overl. Vaassen op 26 november 1838.

6  Gerrit van Lohuizen, landbouwer, geb. Vaassen op 11 november 1840, is overl. Vaassen op 17 december 1865. Gerrit werd 25 jaar.

7  Jannetje van Lohuizen geb. Vaassen op 10 april 1843, is overl. Vaassen op 23 oktober 1843.

8  Jannetje van Lohuizen geb. Vaassen op 25 september 1844, is overl. Vaassen op 28 november 1844.

9  Sander van Lohuizen, landbouwer, geb. Vaassen op 8 maart 1846, is overl. Vaassen op 28 juni 1874. Sander werd 28 jaar.

10  Jannes van Lohuizen geb. Vaassen op 3 januari 1848, is overl. Vaassen op 29 januari 1851. Jannes werd 3 jaar.

11  Albertus van Lohuizen, landbouwer, geb. Vaassen op 21 oktober 1850, is overl. Vaassen op 6 oktober 1878. Albertus werd 27 jaar.

VIII-G  Albert van Lohuizen, zoon van Sander van Lohuizen (VII-F) en Hendrika van 't Knolzaad, kuiper, geb. Vaassen op 22 februari 1814, is overl. Vaassen op 2 oktober 1871. Albert werd 57 jaar.

Albert tr. Epe op 14 maart 1835 met Fijtje Wijnbergen, dochter van Christiaan Wijnbergen en Stijntje Kroon. Fijtje geb. Vaassen op 15 oktober 1810, is overl. Apeldoorn op 5 november 1886. Fijtje werd 76 jaar.

Van Albert en Fijtje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sander van Lohuizen geb. Vaassen op 18 februari 1836, zie IX-C.

2  Christiaan van Lohuizen geb. Vaassen op 30 juni 1839, zie IX-D.

3  Hendrika van Lohuizen geb. Vaassen op 28 maart 1842, is overl. Epe op 21 september 1916. Hendrika werd 74 jaar.

Hendrika tr. Epe op 25 februari 1871 met Willem Smit, zoon van Deeuwes Smit (bakker) en Maria van Essen. Willem, landbouwer, geb. Vaassen op 21 augustus 1840.

4  Stijntje van Lohuizen geb. Vaassen op 20 mei 1845, is overl. Vaassen op 9 februari 1848. Stijntje werd 2 jaar.

5  Stijntje van Lohuizen geb. Vaassen op 11 mei 1849, is overl. Apeldoorn op 20 februari 1935. Stijntje werd 85 jaar.

Stijntje tr. Epe op 28 februari 1874 met Joost Smit, zoon van Willem Smit en Maria Mulder (smidse). Joost, smid, geb. Vaassen op 23 mei 1847.

VIII-H  Teunis van Lohuizen, zoon van Hendrik van Lohuizen (VII-G) en Alijda Jonker, onderwijzer, geb. Epe op 6 februari 1821.

Teunis tr. Zwolle op 19 oktober 1848 met Derkjen van der Vegte, dochter van Johannes van der Vegte (koster) en Riemke Jansen. Derkjen geb. Zwolle op 20 oktober 1818, is overl. Almen (Lochem) op 26 oktober 1890. Derkjen werd 72 jaar.

Van Teunis en Derkjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Aleida van Lohuizen geb. Gorssel op 22 februari 1850, is overl. Almen (Lochem) in 1912. Aleida werd 62 jaar.

Aleida tr. Gorssel op 20 november 1885 met Jacobus Hebdrikus ter Hogt ook genaamd Jacobus Hendrikus ter Hogt, zoon van Hendrikus Willem ter Hogt (metselaar) en Hendrika Harmina Hissink. Jacobus, schilder, geb. rond 1842.

2  Riemke van Lohuizen geb. Gorssel op 2 november 1851, is overl. Lochem op 9 januari 1935. Riemke werd 83 jaar.

3  Hendrik van Lohuizen geb. Gorssel op 10 november 1853, zie IX-E.

4  Johannes van Lohuizen geb. Gorssel op 9 februari 1856, zie IX-F.

5  Hendrikus Jan van Lohuizen geb. op 15 januari 1858, is overl. Lochem op 4 januari 1934. Hendrikus werd 75 jaar.

Hendrikus was gehuwd met Hermina Diederiks.

VIII-I  Teunis van Lohuizen, zoon van Jan Teunissen van Lohuizen (VII-I) en Maria Jonker, koopman, papierhandelaar en ijzerfabrikant, geb. Epe op 30 juni 1822, is overl. Vaassen op 20 december 1903. Teunis werd 81 jaar.

Grondlegger IJzerindustrie Vaassen, later Vaassen Flexible Packaging. VFP is opgericht in 1867 als tingieterij en is sinds 1924 een toonaangevende producent van aluminium verpakkingsmateriaal. Zie ook artilelen in "Ampt Epe" zoals in nummer 165.

Teunis tr. Epe op 21 april 1849 met Johanna Hendrika van der Vaart, dochter van Jacobus van der Vaart (koopman) en Berendina Reuvekamp. Johanna geb. Vaassen op 15 november 1819, is overl. Epe op 1 mei 1896. Johanna werd 76 jaar.

Van Teunis en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Pieter van Lohuizen geb. Vaassen op 1 mei 1850, zie IX-G.

2  Berendina Hendrika van Lohuizen geb. Vaassen op 31 oktober 1852.

Berendina tr. Epe op 7 september 1878 met Carl Julius Wilhelm Wetter, zoon van Hermann Wetter en Louise Wilminck. Carl, koopman, geb. Dusseldorf (D) rond 1850.

3  Jacobus van Lohuizen geb. Epe op 5 november 1854, zie IX-H.

4  Pieter Adriaan van Lohuizen geb. Epe op 24 juli 1857, zie IX-I.

5  Arnold Johan Marinus van Lohuizen geb. Epe op 31 december 1860, zie IX-J.

6  Gerhard Willem van Lohuizen geb. op 22 februari 1862, is overl. Vaassen op 1 oktober 1865. Gerhard werd 3 jaar.

VIII-J  Aart van Lohuizen, zoon van Jan Teunissen van Lohuizen (VII-I) en Maria Jonker, papierfabrikant, organist, landbouwer en muziekonderwijzer, geb. Epe op 2 april 1834, is overl. Epe op 1 januari 1914, begraven Epe. Aart werd 79 jaar.

Aart tr. Deventer (Ov) op 17 november 1859 met Johanna Pieternella Brinkgreve, dochter van Johannes Pieter Brinkgreve en Hendrikjen Bredevoort. Johanna geb. Deventer (Ov) op 28 november 1835, is overl. Epe op 8 maart 1926, begraven Epe. Johanna werd 90 jaar.

Van Aart en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Anton van Lohuizen, houtdraaier en kunstdraaier, geb. Epe op 25 november 1860, is overl. Kampen (Ov) op 7 april 1918. Jan werd 57 jaar.

Jan tr. Nijmegen op 25 januari 1894 met Catharina Johanna van Dongen, dochter van Hendrikus van Dongen en Clasina van Leur. Catharina geb. Middelaar (Lim) op 9 juni 1865.

2  Pieter Johannes van Lohuizen geb. Epe op 25 oktober 1862, zie IX-K.

3  Anton Johan van Lohuizen geb. Epe op 6 december 1864, zie IX-L.

4  Jacob Willem van Lohuizen geb. Epe op 23 mei 1866, is overl. op 12 augustus 1902, begraven Epe. Jacob werd 36 jaar.

5  doodgeboren dochter is doodgeb. Epe op 23 oktober 1868.

6  Arnold van Lohuizen geb. Epe op 26 december 1869, zie IX-M.

7  Hendrika Johanna van Lohuizen, onderwijzeres, geb. Epe op 20 mei 1872.

Hendrika tr. Kampen (Ov) op 8 mei 1919 met Gerhard Hulsbergen, zoon van Arend Hulsbergen en Hermina Bouwman. Gerhard, machinist, geb. Olst (Ov) op 13 februari 1861.

Gerhard was eerder gehuwd (1) met Anna Geertruida de Ruijter.<24>

8  Johan Pieter Berend van Lohuizen geb. Epe op 2 oktober 1875, is ongehuwd overleden Meppel (Dr) op 7 mei 1952, begraven Epe. Johan werd 76 jaar.

9  Maria Anetta van Lohuizen geb. Epe op 30 maart 1879, is overl. Epe op 5 maart 1968. Maria werd 88 jaar.

Maria tr. Epe op 18 mei 1907 met Gerrit AriŽn Poll Jonker, zoon van Jan Poll Jonker (molenaar) en Reintje Jonker. Gerrit, molenaar en houthandelaar, geb. Epe op 2 september 1883, is overl. Zwolle op 9 september 1963. Gerrit werd 80 jaar.

Hij was molenaar op de molen De Vlijt aan de Vlijtweg, thans Officiersweg.
Ingevolge beschikking AR Zutphen 11 januari 1955 no. 1000/1954 is de geslachtsnaam veranderd in "Poll Jonker".

VIII-K  Goossen Sander van Lohuizen, zoon van Jan Teunissen van Lohuizen (VII-I) en Maria Jonker, koopman, winkelier en bakker, geb. Epe op 13 december 1838, is overl. Epe op 7 juli 1909, begraven Epe. Goossen werd 70 jaar.

Goossen tr. Laren (Lochem) op 28 april 1865 met Gerharda Johanna Eggink, dochter van Derk Jan Eggink (wethouder) en Anna Hendrika Joosten. Gerharda geb. Laren (Lochem) op 7 juli 1842, is overl. Epe op 7 maart 1916, begraven Epe. Gerharda werd 73 jaar.

Van Goossen en Gerharda zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Theodoor van Lohuizen geb. Epe op 14 februari 1866, is overl. Winterswijk in juli 1914. Jan werd 48 jaar.

Jan tr. Rhenen op 29 juli 1892 met Phillippina Gezina Aletta le Cavelier, dochter van Rudolph Theodorus le Cavelier en Jannigje Recter. Phillippina geb. Rhenen op 19 november 1864, is overl. Winterswijk op 20 november 1918. Phillippina werd 54 jaar.

2  Anna Hendrika van Lohuizen geb. Epe op 27 augustus 1867, is overl. Apeldoorn op 7 februari 1948, begraven Epe. Anna werd 80 jaar.

Anna tr. Epe op 26 mei 1899 met Gerrit Jan Klokman, zoon van Jan Willem Klokman en Jenneken Nossent. Gerrit, schoolhoofd, geb. Hummelo en Keppel op 3 mei 1859, is overl. Apeldoorn op 14 maart 1927, begraven Epe. Gerrit werd 67 jaar.

3  Maria van Lohuizen geb. Epe op 9 september 1869, is overl. Epe op 27 februari 1946, begraven Epe. Maria werd 76 jaar.

Maria tr. Epe op 31 juli 1903 met Hendrik Lambertus Lustig, zoon van Hendrik Lustig en Alieda Maria Wilhelmina Koentz. Hendrik, onderwijzer, geb. Arnhem op 23 april 1864, is overl. Epe op 9 augustus 1931, begraven Epe. Hendrik werd 67 jaar.

4  Hendrika Johanna Berendina van Lohuizen geb. Epe op 3 november 1871, is overl. Epe op 20 juli 1872.

5  Derk Jan van Lohuizen (Dirk) geb. Epe op 17 november 1876, zie IX-N.

6  Hendrika Johanna van Lohuizen geb. Epe op 13 februari 1879, is overl. op 28 juli 1970, begraven Epe. Hendrika werd 91 jaar.

Hendrika tr. na mei 1923 met Cornelis Johannes Hendrik Haeck, zoon van Levinus Gerrit Haeck en Sara Maria Diermanse. Cornelis geb. Zwolle op 8 mei 1863, is overl. Epe op 28 maart 1953, begraven Epe. Cornelis werd 89 jaar.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Auwerdina Jacoba Steenbergen.<25,26>

VIII-L  Hendrik Jan van Lohuizen, zoon van Jan Teunissen van Lohuizen (VII-I) en Maria Jonker, koopman en kruidenier, geb. Epe op 18 augustus 1841, is overl. Deventer (Ov) op 20 juni 1873. Hendrik werd 31 jaar.

Hendrik tr. Hoogezand (Gr) op 18 augustus 1869 met Willemina Frouwina Barends, dochter van Abraham Paulus Barends (goudsmid) en Aaltje Alberts Smit. Willemina geb. Hoogezand (Gr) op 14 oktober 1848, is overl. Deventer (Ov) op 27 maart 1876. Willemina werd 27 jaar.

Willemina was later gehuwd (2) met Johan Alberth Willem Nijenhuis.<27,28>

Van Hendrik en Willemina is een kind bekend:

1  Jan van Lohuizen geb. Deventer (Ov) op 10 juni 1871, zie IX-O.

Generatie IX

In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 53 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1866 en 1925. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (14x), Vaassen (9x), Epe (6x), Zwollerkerspel (Zwolle) (3x), Harderwijk (2x), Amsterdam (N-H) (2x), Texel (N-H), IJzevoorde (Doetinchem), Heerde, Gorssel, Culemborg en Almen (Lochem).

IX-A  Hendrik van Lohuijzen, zoon van Jan Roebert van Lohuijzen (VIII-B) en Hermina Bonhof, landbouwer, geb. Terwolde op 31 mei 1885, is overl. Epe op 4 mei 1968. Hendrik werd 82 jaar.

Hendrik tr. Epe op 2 november 1912 met Reintje Riphagen, dochter van Berend Riphagen (landbouwer) en Leentje Bonhof. Reintje geb. Epe op 5 februari 1890, is overl. Epe op 12 juni 1970. Reintje werd 80 jaar.

Van Hendrik en Reintje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Roebert van Lohuijzen geb. Heerde op 14 augustus 1913, is overl. op 17 april 2000. Jan werd 86 jaar.

2  Berend van Lohuijzen geb. op 3 maart 1916, is overl. op 14 mei 1991. Berend werd 75 jaar.

3  Hermina van Lohuijzen geb. op 3 februari 1918, is overl. op 7 februari 1975. Hermina werd 57 jaar.

4  Leentje van Lohuijzen geb. op 6 december 1919, is overl. Apeldoorn op 2 januari 2010. Leentje werd 90 jaar.

IX-B  Gerard van Lohuijzen, zoon van Jan Roebert van Lohuijzen (VIII-B) en Hermina Bonhof, landbouwer en distributieambtenaar, geb. Terwolde op 25 mei 1893, is overl. op 19 juli 1975. Gerard werd 82 jaar.

Gerard tr. Voorst op 2 maart 1918 met zijn verre nicht Gerritdina Johanna Brummelenkamp, dochter van Jan Brummelenkamp (VII-C.2) en Jannetje van Lohuizen. Gerritdina geb. Voorst op 9 september 1895.

Van Gerard en Gerritdina is een kind bekend:

1  Jan Roebert van Lohuijzen, distributieambtenaar, geb. rond 1925, is overl. Epe op 4 juli 1946. Jan werd ongeveer 21 jaar.

IX-C  Sander van Lohuizen, zoon van Albert van Lohuizen (VIII-G) en Fijtje Wijnbergen, kuiper en landbouwer, geb. Vaassen op 18 februari 1836, is overl. Apeldoorn op 18 januari 1913. Sander werd 76 jaar.

Sander tr. Epe op 18 februari 1865 (1) met Jacoba Smit, dochter van Deeuwes Smit (bakker) en Maria van Essen. Jacoba geb. Epe op 29 december 1842, is overl. Apeldoorn op 25 september 1877 (37 jr). Jacoba werd 34 jaar.

Van Sander en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Albert van Lohuizen geb. Apeldoorn op 5 juli 1866, zie X-A.

2  doodgeboren zoon is doodgeb. Apeldoorn op 29 januari 1869.

3  Maria van Lohuizen geb. Apeldoorn op 21 maart 1870, is overl. Apeldoorn op 11 augustus 1870.

4  Maria van Lohuizen geb. Apeldoorn op 10 mei 1872, is overl. Apeldoorn op 12 februari 1918. Maria werd 45 jaar.

Maria tr. Apeldoorn op 11 mei 1901 met Wicher Prijs, zoon van Johannes Prijs (dagloner) en Jansje van Egteren. Wicher, boerenknecht, geb. Epe op 4 oktober 1873.

5  Frederika Sophia van Lohuizen geb. Apeldoorn op 22 januari 1876, is overl. Apeldoorn op 20 december 1893. Frederika werd 17 jaar.

6  Dirkje van Lohuizen geb. Apeldoorn op 18 januari 1877, is overl. Apeldoorn op 24 januari 1877.

Sander tr. Apeldoorn op 16 februari 1878 (2) met Maria de Vries, dochter van Jacob de Vries en Teuntje Bleumink. Maria geb. Apeldoorn op 19 februari 1854, is overl. op 16 december 1889. Maria werd 35 jaar.

Van Sander en Maria zijn zes kinderen bekend:

7  Jacoba van Lohuizen geb. Apeldoorn op 1 juni 1879, is overl. Apeldoorn op 5 juni 1940. Jacoba werd 61 jaar.

Jacoba tr. Apeldoorn op 22 februari 1908 met Hendrik van Schoonhoven, zoon van Gerrit van Schoonhoven (arbeider) en Willemina de Vries. Hendrik, arbeider, geb. Vaassen op 25 januari 1877.

8  Tonia van Lohuizen geb. op 26 december 1881, is overl. op 10 juli 1959, begraven Apeldoorn (Wenum). Tonia werd 77 jaar.

Tonia tr. Apeldoorn op 10 mei 1913 met Jan van der Haar, zoon van Willem van der Haar en Tonia ter Maten. Jan, arbeider, geb. op 5 oktober 1886, is overl. op 6 november 1976, begraven Apeldoorn (Wenum). Jan werd 90 jaar.

9  Dewes van Lohuizen geb. Apeldoorn op 13 mei 1883, is overl. Apeldoorn op 14 mei 1885. Dewes werd 2 jaar.

10  Dewes van Lohuizen geb. op 10 oktober 1885, zie X-B.

11  Johanna van Lohuizen geb. Apeldoorn op 15 september 1887, is overl. Apeldoorn op 26 februari 1890. Johanna werd 2 jaar.

12  doodgeboren kind is doodgeb. Apeldoorn op 11 december 1889.

IX-D  Christiaan van Lohuizen, zoon van Albert van Lohuizen (VIII-G) en Fijtje Wijnbergen, landbouwer, geb. Vaassen op 30 juni 1839, is overl. Beemte (Apeldoorn) op 26 april 1904. Christiaan werd 64 jaar.

Christiaan tr. Epe op 25 februari 1871 met Aartje van Eek, dochter van Gerrit Jan van Eek en Geertje Buitenhuis. Aartje geb. Vaassen op 3 april 1845, is overl. Apeldoorn op 25 december 1917. Aartje werd 72 jaar.

Van Christiaan en Aartje zijn vier kinderen bekend:

1  Albert van Lohuizen, landbouwer, geb. Apeldoorn op 10 december 1871, is overl. Apeldoorn op 23 december 1937. Albert werd 66 jaar.

Albert tr. op 29 april 1905 met Gerritje Adelerhof, dochter van Hendrik Adelerhof en Gerritje Nijenkamp. Gerritje geb. Apeldoorn op 19 oktober 1873, is overl. Apeldoorn op 11 januari 1945. Gerritje werd 71 jaar.

Gerritje was eerder gehuwd (1) met Jacob Broekhuis.<29,30>

2  Gerrit Jan van Lohuizen geb. Apeldoorn op 15 februari 1875, zie X-C.

3  Frederika van Lohuizen geb. Apeldoorn op 14 maart 1877, is overl. Beemte (Apeldoorn) op 31 januari 1886. Frederika werd 8 jaar.

4  Geertje van Lohuizen geb. Apeldoorn op 18 februari 1880, is overl. op 30 januari 1957, begraven Apeldoorn (Wenum). Geertje werd 76 jaar.

Geertje tr. Apeldoorn op 29 april 1905 met Hermanus Gerritsen, zoon van Fredrik Johannes Gerritsen (klompenmaker) en Hendrika ter Maten. Hermanus, landbouwer, geb. op 5 januari 1875, is overl. op 12 januari 1961, begraven Apeldoorn (Wenum). Hermanus werd 86 jaar.

IX-E  Hendrik van Lohuizen, zoon van Teunis van Lohuizen (VIII-H) en Derkjen van der Vegte, hoofdonderwijzer, geb. Gorssel op 10 november 1853, is overl. Arnhem op 7 januari 1926. Hendrik werd 72 jaar.

Hendrik tr. Doetinchem op 9 juni 1881 met Gesina Sagleven, dochter van Hendrik Sagleven (molenaar) en Margaretha Helena Coops. Gesina geb. Doetinchem op 14 november 1852.

Van Hendrik en Gesina zijn twee kinderen bekend:

1  Teunis van Lohuizen, leraar, geb. Harderwijk op 30 april 1883.

Teunis tr. Herwen en Aerdt op 14 augustus 1907 met Aleida Maria Hendrika van Baalen, dochter van Peter van Baalen en Anna Aleida Wilhelmina Derksen. Aleida geb. Herwen en Aerdt op 10 augustus 1880.

2  Hendrik van Lohuizen geb. Harderwijk op 2 juni 1885.

Hendrik tr. Rotterdam (Z-H) op 14 augustus 1924 met Gertrud Loweij, dochter van Willem Jakob Loweij en Gertrud Schwippert. Gertrud geb. Ludwigshafen (D) rond 1901.

IX-F  Johannes van Lohuizen, zoon van Teunis van Lohuizen (VIII-H) en Derkjen van der Vegte, hoofdonderwijzer, geb. Gorssel op 9 februari 1856, is overl. Lochem op 3 mei 1932. Johannes werd 76 jaar.

Johannes tr. Gorssel op 7 augustus 1885 met Geertruida Reinetta Wansink, dochter van Johan Hendrik Wansink en Katharina van Spanckeren. Geertruida geb. rond 1858, is overl. Lochem op 14 januari 1922. Geertruida werd ongeveer 64 jaar.

Van Johannes en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Teunis van Lohuizen geb. Almen (Lochem) op 6 maart 1888, is overl. Almen (Lochem) op 14 maart 1888.

2  Teunis van Lohuizen geb. Gorssel op 7 oktober 1890, zie X-D.

IX-G  Jan Pieter van Lohuizen, zoon van Teunis van Lohuizen (VIII-I) en Johanna Hendrika van der Vaart, koopman en ijzerfabrikant, geb. Vaassen op 1 mei 1850, is overl. Bloemendaal op 20 juni 1910. Jan werd 60 jaar.

Jan tr. Dusseldorf (D) op 17 augustus 1880 (op 20 oktober te Epe geregistreerd) met Emma Albertine Kersten, dochter van Eduard Heinrich Kersten en Henriette Johanna Christiani. Emma geb. Keulen (D) op 4 november 1854.

Van Jan en Emma zijn zeven kinderen bekend:

1  Theodoor Ernst van Lohuizen geb. Vaassen op 9 mei 1881, is overl. Vaassen op 26 september 1881.

2  Frieda Johanna Henriette van Lohuizen geb. op 9 september 1882, is overl. Epe op 16 september 1882.

3  Emma Louise Bernardine van Lohuizen geb. Epe op 4 september 1883.

Emma tr. Haarlem (N-H) op 18 april 1907 met Theodorus Ligthart, zoon van Theodorus Ligthart en Margaretha Catharina Hopper. Theodorus, boekhouder, geb. Amsterdam (N-H) rond 1883.

4  Edward Heinrich van Lohuizen geb. Vaassen op 6 oktober 1885, is overl. 's-Gravenhage (Z-H) op 17 september 1958. Edward werd 72 jaar.

Edward tr. Amsterdam (N-H) op 27 juli 1916 met Elisabeth Johanna Maria Caudijzer, dochter van Pieter Emiel Caudijzer en Catharina Cuypers. Elisabeth geb. Mechelen (B) rond 1890.

5  Annie Theodora van Lohuizen geb. Vaassen op 6 oktober 1885.

6  Theodoor Jan van Lohuizen geb. Vaassen op 2 december 1886, zie X-E.

7  Frieda Jacoba van Lohuizen geb. Vaassen op 29 juni 1888.

Frieda tr. Bloemendaal op 27 oktober 1911 met Joost Johan Louwerse, zoon van Pieter Jacob Hendrik Louwerse (bloembollenkweker) en Cornelia Wilhelmina Johanna Evelein. Joost, officier van gezondheid, geb. Schoten (Haarlem) rond 1883.

IX-H  Jacobus van Lohuizen, zoon van Teunis van Lohuizen (VIII-I) en Johanna Hendrika van der Vaart, fabrikant en directeur gieterij, geb. Epe op 5 november 1854, is overl. Wormen (Apeldoorn) op 17 augustus 1904, begraven Vaassen (Zwanenweg). Jacobus werd 49 jaar.

Hij was directeur van de gieterij in Vaassen, later VFP.

Jacobus tr. Bonn (D) op 15 april 1884 (op 15 juli te Epe geregistreerd) met HenriŽtte Charlotte Kersten, dochter van Eduard Heinrich Kersten en Henriette Johanna Christiani. HenriŽtte geb. Keulen (D) op 17 april 1853, is overl. Zeist (Ut) op 18 oktober 1944, begraven Vaassen (Zwanenweg). HenriŽtte werd 91 jaar.

HenriŽtte was eerder gehuwd (1) met Friedrich de Leuw.

Van Jacobus en HenriŽtte zijn vier kinderen bekend:

1  Theodoor Eduard van Lohuizen geb. Vaassen op 8 januari 1885, is overl. Epe op 22 juni 1885, begraven Vaassen (Zwanenweg).

2  Henri Johan van Lohuizen geb. Vaassen op 7 december 1886, zie X-F.

3  Jacoba Frieda Wilhelmina van Lohuizen geb. Epe op 14 april 1890.

Jacoba tr. Utrecht (Ut) op 20 mei 1915 (is gescheiden voor 1934) (1) met Klaas Pieter Schuitmaker, zoon van Ype Schuitmaker en Jetje Tjeerdema. Klaas geb. Vlaardingen (Z-H) op 29 juli 1890. Jacoba tr. 's-Hertogenbosch (N-Br) op 28 juni 1934 (2) met Herman Lucas Ovenhuijsen. Herman geb. Amsterdam (N-H) op 20 maart 1881, is overl. op 20 december 1945. Herman werd 64 jaar.

4  Louise Bernardine van Lohuizen geb. Vaassen op 27 juli 1893.

Louise tr. op 14 juni 1922 met Marinus Koert, zoon van DaniŽl Koert en Geertruida Alizabeth Ort. Marinus geb. Utrecht (Ut) op 25 oktober 1890, is overl. op 15 februari 1965. Marinus werd 74 jaar.

IX-I  Pieter Adriaan van Lohuizen, zoon van Teunis van Lohuizen (VIII-I) en Johanna Hendrika van der Vaart, fabrikant, geb. Epe op 24 juli 1857, is overl. Nijmegen op 2 juni 1934, begraven Vaassen (Zwanenweg). Pieter werd 76 jaar.

Pieter tr. Hoorn (Heerde) op 22 oktober 1884 met Hendrika Udina Korver, dochter van Everhardus Korver (apotheker) en Bartha Anna Geertruida de Groot. Hendrika geb. Hoorn (Heerde) op 12 april 1860, is overl. Apeldoorn op 28 januari 1944, begraven Vaassen (Zwanenweg). Hendrika werd 83 jaar.

Van Pieter en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Bertha van Lohuizen geb. Epe op 8 juli 1885, is overl. op 24 oktober 1968, begraven Vaassen (Zwanenweg). Johanna werd 83 jaar.

Johanna tr. Epe op 24 mei 1911 met Jan Mulder ten Kate, zoon van Nicolaas ten Kate en Hendrika Maria Mulder. Jan geb. Epe op 24 februari 1883, is overl. Vaassen op 10 november 1951. Jan werd 68 jaar.

2  Everhard van Lohuizen, koopman, geb. Epe op 22 december 1886.

Everhard tr. Nijmegen op 28 mei 1918 (is gescheiden Arnhem op 23 maart 1922) (1) met Hendrika Johanna van Wijhe, dochter van Johannes van Wijhe en Hendrika Louisa van den Berg. Hendrika geb. Nijmegen op 9 februari 1892, is overl. Apeldoorn in 1978. Hendrika werd 86 jaar.

Hendrika was later gehuwd (2) met Alexander Carel Bouwmeester.<31,32>

Everhard tr. Utrecht (Ut) op 22 juli 1937 (2) met Cornelia Lydia Frederika Fonteijn, dochter van Ferderik Christiaan Fonteijn en Cornelia Cats. Cornelia geb. Rotterdam (Z-H) rond 1890.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Carl Albert Ferdinand Waldemar van Rathsam.<33,34>

3  Louis van Lohuizen geb. Epe op 30 januari 1888, is overl. op 29 november 1975, begraven Vaassen (Zwanenweg). Louis werd 87 jaar.

4  Bertha Anna Geertruida van Lohuizen geb. Vaassen op 14 februari 1893, is overl. op 29 maart 1983, begraven Vaassen (Zwanenweg). Bertha werd 90 jaar.

Bertha was gehuwd met N.N. Konings.

IX-J  Arnold Johan Marinus van Lohuizen, zoon van Teunis van Lohuizen (VIII-I) en Johanna Hendrika van der Vaart, ontvanger Registratie/Domeinen, geb. Epe op 31 december 1860, is overl. Hilversum (N-H) op 1 april 1941. Arnold werd 80 jaar.

Arnold tr. Texel (N-H) op 22 augustus 1889 met Kaatje Kievit, dochter van Arij Kivit en Hendrikje Bakker. Kaatje geb. Texel (N-H) op 27 augustus 1860, is overl. Hilversum (N-H) op 21 augustus 1930. Kaatje werd 69 jaar.

Van Arnold en Kaatje zijn twee kinderen bekend:

1  Theodoor Karel van Lohuizen, civiel-ingenieur, geb. Texel (N-H) op 5 augustus 1890, is overl. 's-Gravenhage (Z-H) op 9 december 1956. Theodoor werd 66 jaar.

Theodoor tr. Amsterdam (N-H) op 8 april 1925 met Helene Anna Maria Peters, dochter van Joseph Peters en Helene Tiedemann. Helene geb. Hagen (D) op 6 augustus 1898, is overl. op 2 december 1993. Helene werd 95 jaar.

2  Catharina Hendrika Johanna van Lohuizen (Cato), kinderarts, geb. Culemborg op 19 februari 1893, is overl. Hilversum (N-H) op 11 januari 1937. Catharina werd 43 jaar.

Zij was de eerste Nederlandse kinderarts.

IX-K  Pieter Johannes van Lohuizen, zoon van Aart van Lohuizen (VIII-J) en Johanna Pieternella Brinkgreve, hoofd der school, geb. Epe op 25 oktober 1862, is overl. Schelle (Zwollerkerspel) op 22 juni 1899. Pieter werd 36 jaar.

Pieter tr. Epe op 29 oktober 1887 met Hendrikje Krijgsman, dochter van Lubbert Krijgsman (landbouwer) en Evertje Brummel. Hendrikje geb. Epe op 11 december 1862, is overl. Epe op 4 januari 1953. Hendrikje werd 90 jaar.

Van Pieter en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Pieternella van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 24 september 1888, is overl. op 1 maart 1963, begraven Epe. Johanna werd 74 jaar.

Johanna tr. Epe op 31 augustus 1916 met Aart Brouwer, zoon van Annes Johannes Brouwer (bierbrouwer) en Hendrika Heering. Aart, landbouwer, geb. Epe op 26 januari 1886, is overl. op 27 juli 1969, begraven Epe. Aart werd 83 jaar.

2  Everdina van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 9 augustus 1890.

Everdina tr. Epe op 24 augustus 1916 met Hendrik Jan Toorneman, zoon van Filippus Toorneman (jachtopziener) en Hendrikje van Putten. Hendrik, leraar ambachtschool, geb. Epe op 15 juli 1886.

3  Arnold Lubertus van Lohuizen geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 22 juli 1893, zie X-G.

IX-L  Anton Johan van Lohuizen, zoon van Aart van Lohuizen (VIII-J) en Johanna Pieternella Brinkgreve, hoofdopzichter dienst Publieke Werken, geb. Epe op 6 december 1864, is overl. Huizen (N-H) op 25 februari 1930. Anton werd 65 jaar.

Anton tr. Purmerend (N-H) op 27 december 1894 met Maartje Westerveld, dochter van Hendrik Fredrik Westerveld (timmerman) en Kaatje KŲhne. Maartje geb. Purmerend (N-H) op 3 december 1859, is overl. Huizen (N-H) op 26 november 1927. Maartje werd 67 jaar.

Van Anton en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Pieternella van Lohuizen, onderwijzeres, geb. Amsterdam (N-H) rond 1896.

Johanna tr. Amsterdam (N-H) op 24 maart 1921 met Josephus Johannes Busch, zoon van Ferdinandus Busch en Petronella Maria van Riet. Josephus, onderwijzer, geb. Culemborg rond 1893.

2  Hendrika Johanna van Lohuizen geb. Amsterdam (N-H) rond 1902.

Hendrika tr. Huizen (N-H) op 24 augustus 1926 met Melchior van Veeren, zoon van Hendrik van Veeren (makelaar) en Sara Cornelia Waaldijk. Melchior, kandidaat-notaris, geb. Watergraafsmeer (N-H) rond 1901.

IX-M  Arnold van Lohuizen, zoon van Aart van Lohuizen (VIII-J) en Johanna Pieternella Brinkgreve, bloemist, geb. Epe op 26 december 1869.

Arnold tr. Doetinchem op 14 april 1905 met Johanna Hendrika van Kampen, dochter van Hendrik Willem van Kampen en Berendina Hendrika Everwennink. Johanna geb. Doetinchem rond 1867, is overl. Doetinchem op 23 februari 1942. Johanna werd ongeveer 75 jaar.

Van Arnold en Johanna is een kind bekend:

1  Johanna Berendina van Lohuizen geb. IJzevoorde (Doetinchem) op 13 februari 1906.

IX-N  Derk Jan van Lohuizen (Dirk), zoon van Goossen Sander van Lohuizen (VIII-K) en Gerharda Johanna Eggink, geb. Epe op 17 november 1876, is overl. op 5 september 1961. Derk werd 84 jaar.

Derk tr. Zwolle op 3 oktober 1912 met Elisabeth Jacoba van Wielink (Bets), dochter van Cornelis van Wielink (onderwijzer) en Mietje Jacoba Schuttevaer. Elisabeth geb. Zwolle op 25 oktober 1891, is overl. op 12 maart 1947. Elisabeth werd 55 jaar.

Van Derk en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Sander van Lohuizen geb. op 10 mei 1914, zie X-H.

2  Maria Jacoba van Lohuizen geb. rond 1916.

IX-O  Jan van Lohuizen, zoon van Hendrik Jan van Lohuizen (VIII-L) en Willemina Frouwina Barends, geb. Deventer (Ov) op 10 juni 1871, is overl. Epe op 31 maart 1929, begraven Epe. Jan werd 57 jaar.

Jan wordt op vijf-jarige leeftijd wees. Hij wordt opgenomen in het gezin van zijn oudste oom Teunis van Lohuizen in Vaassen.

Jan tr. Amsterdam (N-H) op 28 september 1910 met Maria Elisabeth de Graaff, dochter van Cornelis de Graaf (koetsier) en Anna Sophia Elisabeth Webster. Maria geb. Amsterdam (N-H) op 16 januari 1892, is overl. Amsterdam (N-H) op 9 september 1952, begraven Epe. Maria werd 60 jaar.

Van Jan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Jan van Lohuizen geb. op 9 augustus 1911.

2  Annie van Lohuizen geb. op 9 februari 1913.

3  Willy van Lohuizen geb. Epe op 30 oktober 1914.

Generatie X

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1899 en 1946. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (3x), Apeldoorn (3x), Beemte (Apeldoorn) (2x), Venlo (Lim), Scheveningen (Z-H), Haarlem (N-H) en Broekland (Apeldoorn). Er zijn momenteel nog 3 van de 15 kinderen in leven.

X-A  Albert van Lohuizen, zoon van Sander van Lohuizen (IX-C) en Jacoba Smit, landbouwer, geb. Apeldoorn op 5 juli 1866, is overl. Apeldoorn op 5 januari 1908. Albert werd 41 jaar.

Albert tr. Apeldoorn op 19 april 1902 met Hermina ter Maaten, dochter van Hermannus ter Maaten (landbouwer) en Johanna Vos. Hermina geb. Apeldoorn op 10 oktober 1876.

Hermina was later gehuwd (2) met Jan Willem Peppelenbos.<35,36>

Van Albert en Hermina is een kind bekend:

1  Johanna Jacoba van Lohuizen geb. Broekland (Apeldoorn) op 27 juni 1903.

X-B  Dewes van Lohuizen, zoon van Sander van Lohuizen (IX-C) en Maria de Vries, landbouwer, geb. op 10 oktober 1885, is overl. op 21 februari 1958, begraven Apeldoorn (Wenum). Dewes werd 72 jaar.

Dewes tr. Apeldoorn op 10 mei 1913 met Petronella van Schoonhoven, dochter van Gerrit van Schoonhoven (arbeider) en Willemina de Vries. Petronella geb. op 30 juli 1887, is overl. op 28 februari 1967, begraven Apeldoorn (Wenum). Petronella werd 79 jaar.

Van Dewes en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Maria van Lohuizen geb. rond juni 1917, is overl. Apeldoorn op 16 september 1917.

2  doodgeboren kind is doodgeb. Apeldoorn op 13 juni 1921.

X-C  Gerrit Jan van Lohuizen, zoon van Christiaan van Lohuizen (IX-D) en Aartje van Eek, landbouwer, geb. Apeldoorn op 15 februari 1875, is overl. Apeldoorn op 1 juli 1936. Gerrit werd 61 jaar.

Gerrit tr. Apeldoorn op 25 augustus 1898 met Kornelia Reiniers Schut, dochter van Reijer Schut (landbouwer) en Lutje Westhof. Kornelia geb. Apeldoorn op 3 september 1878, is overl. Apeldoorn op 20 april 1962. Kornelia werd 83 jaar.

Van Gerrit en Kornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje van Lohuizen geb. Apeldoorn op 4 februari 1899, is overl. op 16 oktober 1966, begraven Apeldoorn (Wenum). Aaltje werd 67 jaar.

Aaltje tr. Apeldoorn op 16 mei 1918 met Lambertus Boon, zoon van Hendrik Boon (landbouwer) en Teunetje Koldenhof. Lambertus, landbouwer, geb. op 14 september 1893, is overl. op 28 december 1987, begraven Apeldoorn (Wenum). Lambertus werd 94 jaar.

2  Reijer van Lohuizen geb. Apeldoorn op 11 augustus 1900, is overl. op 7 november 1977, begraven Apeldoorn (Wenum). Reijer werd 77 jaar.

Reijer was gehuwd met N.N.. N geb. op 30 april 1906, is overl. op 6 november 1992, begraven Apeldoorn (Wenum). N werd 86 jaar.

3  Christiaan van Lohuizen geb. Beemte (Apeldoorn) op 4 juli 1906, is overl. op 26 oktober 1983, begraven Apeldoorn (Wenum). Christiaan werd 77 jaar.

Christiaan was gehuwd met Fennigje Mina van Wenum, dochter van Johannes van Wenum (landbouwer) en Aaltje Kers. Fennigje geb. Apeldoorn op 28 mei 1907, is overl. op 18 augustus 1992, begraven Apeldoorn (Wenum). Fennigje werd 85 jaar.

4  Lubberta van Lohuizen geb. Beemte (Apeldoorn) op 23 februari 1909, is overl. op 5 januari 1997, begraven Apeldoorn (Wenum). Lubberta werd 87 jaar.

Lubberta was gehuwd met Wouter Cornelis van Wenum, zoon van Johannes van Wenum (landbouwer) en Aaltje Kers. Wouter geb. Broekland (Apeldoorn) op 17 maart 1904, is overl. op 19 augustus 1986, begraven Apeldoorn (Wenum). Wouter werd 82 jaar.

X-D  Teunis van Lohuizen, zoon van Johannes van Lohuizen (IX-F) en Geertruida Reinetta Wansink, onderwijzer, geb. Gorssel op 7 oktober 1890.

Teunis tr. Borculo op 28 december 1917 met Aleida Geertruida Oosterbaan, dochter van Age Douwe Oosterbaan (rijkskeurmeester) en Johanna Margaretha Langeler. Aleida, onderwijzeres, geb. Lochem op 31 augustus 1892.

Van Teunis en Aleida is een kind bekend:

1  Geertruida Reinetta van Lohuizen geb. op 16 februari 1934, is overl. Hilversum (N-H) op 27 februari 1934.

X-E  Theodoor Jan van Lohuizen, zoon van Jan Pieter van Lohuizen (IX-G) en Emma Albertine Kersten, koopman en electrotechnisch ingenieur, geb. Vaassen op 2 december 1886, is overl. Eindhoven (N-Br) op 2 oktober 1951. Theodoor werd 64 jaar.

Verhuist in 1920 van Den Haag naar Venlo.

Theodoor (is gescheiden voor oktober 1917) (1) met Linda Findeisen.

Theodoor tr. 's-Gravenhage (Z-H) op 24 oktober 1917 (2) met Martha Hempenius (Martje), dochter van Gerlof Hempenius en Anna Catharina Drijfhout. Martha geb. Leeuwarden (Frl) op 30 mei 1888.

Van Theodoor en Martha zijn twee kinderen bekend:

1  Kitty Martha van Lohuizen geb. Scheveningen (Z-H) op 20 februari 1920.

2  Otto Ernst van Lohuizen geb. Venlo (Lim) op 9 februari 1924, is overl. Zutphen op 23 oktober 2000. Otto werd 76 jaar.

Otto was gehuwd met Susanne Wilhelmina Auguste van Sloten (Anneke).

X-F  Henri Johan van Lohuizen, zoon van Jacobus van Lohuizen (IX-H) en HenriŽtte Charlotte Kersten, geb. Vaassen op 7 december 1886, is overl. Nieuwkoop (Z-H) op 11 februari 1945, begraven Vaassen (Zwanenweg). Henri werd 58 jaar.

Woonde blijkens aantekeningen in het bevolkingsregister van Den Haag enige tijd in Ned. IndiŽ. Bij zijn zoon Hans Eduard staat in het Bevolkingsregister dat hij in 1913 geboren is op Banka N.I. Toen woonde het gezin kennelijk ook in IndiŽ.

Henri was gehuwd met Frieda Hedwig Emma Courtois ook genaamd Frieda Hedwig Emma Guijot Gen. Courtois. Frieda geb. op 27 november 1890, is overl. op 20 juli 1952, begraven Vaassen (Zwanenweg). Frieda werd 61 jaar.

Van Henri en Frieda is een kind bekend:

1  Hans Eduard van Lohuizen geb. op 21 februari 1913, is overl. op 4 oktober 1939. Hans werd 26 jaar.

Volgens een registratie te Ede zou hij geboren zijn op 27 februari 1913 maar dat kan het verkeerd lezen zijn van een handgeschreven cijfer 1. Geboorteplaats wordt niet genoemd. In het Bevolkingsregister van den Haag staat een plaats op Banka N.I.

X-G  Arnold Lubertus van Lohuizen, zoon van Pieter Johannes van Lohuizen (IX-K) en Hendrikje Krijgsman, onderwijzer, geb. Zwollerkerspel (Zwolle) op 22 juli 1893, is overl. op 26 december 1971. Arnold werd 78 jaar.

Arnold tr. Zwolle op 22 augustus 1922 met Christina Margaretha Johanna Korpershoek, dochter van Adrianus Johannes Korpershoek (houtzagersbaas) en Margaretha Johanna Greebe. Christina geb. Zwolle rond 1895.

Van Arnold en Christina is een kind bekend:

1  Pieter Johannes van Lohuizen geb. Haarlem (N-H) op 26 juli 1923.

X-H  Gerrit Sander van Lohuizen, zoon van Derk Jan van Lohuizen (Dirk) (IX-N) en Elisabeth Jacoba van Wielink (Bets), oprichter Ampt Epe en erevoorzitter, winkelier en ereburger van de Gemeente Epe, geb. op 10 mei 1914, is overl. Epe op 10 juli 1994. Gerrit werd 80 jaar.

Hij neemt op 1 november 1940 de leiding van de winkel over van zijn vader.
<37>

Gerrit tr. Meppel (Dr) op 15 oktober 1940 met Klazina Jentje Becker (Siny). Klazina geb. in 1914, is overl. Zwolle op 7 juli 1992. Klazina werd 78 jaar.

Gerrit en Klazina hebben samen drie kinderen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 28 april 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door F.Ph. Jantzen, EPE.

1)  bron: streekarchief

2)  Anna gaat in ondertrouw Amsterdam (N-H) op 26 november 1745 met Jan.

3)  Catharina tr. den Haag (Z-H) op 7 april 1748 met Rutger.

4)  Rutger tr. den Haag (Z-H) op 26 december 1740 met Geertruid.

5)  Rutger Hieronimus Wijnen, zoon van Oswald Wijnen en Catharina Tonneman. Rutger, rechtsgeleerde, geb. Hattem op 16 augustus 1715, ged. Hattem op 18 augustus 1715, is begraven Oegstgeest (Z-H) op 19 maart 1795. Rutger werd 79 jaar. Rutger was eerder gehuwd (1) met Geertruid Adriana Hendrina Cuyper.

6)  Geertruida tr. Epe op 20 februari 1892 met Willem.

7)  Willem Jan Veldhoen, zoon van Willem Veldhoen (dagloner) en Jenneken Kers. Willem, boerenknecht, geb. Epe op 8 september 1865, is overl. Nijbroek op 27 juni 1901. Willem werd 35 jaar.

8)  Jannetje tr. Voorst op 9 juli 1892 met haar volle neef Jan.

9)  Jan Brummelenkamp, zoon van Arend Jan Brummelenkamp (VI-A.5) en Griete van Lohuijzen. Jan, landbouwer, geb. Nijbroek op 29 april 1859, is overl. Twello op 24 september 1897. Jan werd 38 jaar.

10)  Jennigjen tr. Epe op 14 juni 1834 met Steven.

11)  Steven Wijnhoud. Steven, timmerman, geb. Heerde op 13 september 1810, is overl. Vaassen op 2 september 1837. Steven werd 26 jaar.

12)  Jennigjen tr. Epe op 23 maart 1839 met Matthijs.

13)  Matthijs Scheidemans (Tijs). Matthijs, schoenmaker, geb. Vaassen op 19 augustus 1808, is overl. Epe op 24 juni 1845. Matthijs werd 36 jaar.

14)  Hendrika tr. Epe op 30 juli 1881 met Gerrit.

15)  Gerrit tr. Epe op 7 maart 1845 met Geertje.

16)  Geertje Slijkhuis, dochter van Reijer Slijkhuis en Eesjen Jannes Brummel. Geertje geb. Epe op 14 oktober 1823, is overl. Epe op 17 november 1880. Geertje werd 57 jaar.

17)  Gerrit van den Esschert, zoon van Jan Hendriks van den Esschert (dagloner) en Janna Albers van Emst (Florijn). Gerrit, dagloner, landbouwer en boswachter, geb. Epe op 1 december 1822, is overl. Epe op 22 december 1896. Gerrit werd 74 jaar. Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertje Slijkhuis.

18)  Fennetjen tr. Epe op 26 november 1825 met Goosen.

19)  Goosen Mulder, zoon van Jan Mulder (koopman) en Derkje Goossens. Goosen geb. rond 1794.

20)  Jacob tr. Epe op 9 juni 1860 met Adriana.

21)  Adriana Palm. Adriana geb. rond 1826.

22)  Jacob tr. Epe op 22 december 1876 met Aaltje.

23)  Aaltje Bosch, dochter van Gerrit Jans Bosch (landbouwer) en Geertje Jans Vosselman. Aaltje geb. Epe op 29 mei 1827, is overl. Vaassen op 7 oktober 1880. Aaltje werd 53 jaar.

24)  Gerhard tr. Geldermalsen op 22 oktober 1885 met Anna.

25)  Cornelis tr. Zwolle op 21 juli 1886 met Auwerdina.

26)  Auwerdina Jacoba Steenbergen. Auwerdina geb. Meppel (Dr) op 17 juli 1864, is overl. Epe op 22 mei 1923. Auwerdina werd 58 jaar.

27)  Willemina tr. Deventer (Ov) op 4 februari 1875 met Johan.

28)  Johan Alberth Willem Nijenhuis. Johan, koopman, geb. Voorst rond 1847, is overl. Deventer (Ov) op 19 december 1917. Johan werd ongeveer 70 jaar.

29)  Gerritje tr. Apeldoorn op 5 november 1898 met Jacob.

30)  Jacob Broekhuis. Jacob, arbeider, geb. rond 1869, is overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) op 8 maart 1904. Jacob werd ongeveer 35 jaar.

31)  Hendrika tr. Amsterdam (N-H) op 4 juli 1923 met Alexander.

32)  Alexander Carel Bouwmeester. Alexander, handelaar in automobielen.

33)  Cornelia tr. Rotterdam (Z-H) op 3 november 1921 met Carl.

34)  Carl Albert Ferdinand Waldemar van Rathsam. Carl geb. Barmen (D) rond 1868, is overl. Rotterdam (Z-H) op 30 juni 1925. Carl werd ongeveer 57 jaar.

35)  Hermina tr. Apeldoorn op 4 juni 1910 met Jan.

36)  Jan Willem Peppelenbos. Jan geb. rond 1883.

37)  bron: AE 199


Index

(Lammers)

Trijntje Jans (1825) VII-B.

Adelerhof

Gerritje (1873) IX-D.1; Hendrik (?) IX-D.1.

Asselt, van

Helmertjen Arends (1761) VI-B.3; Hendrika (1829) VII-E; Jacobus (?) VII-E.

Baalen, van

Aleida Maria Hendrika (1880) IX-E.1; Peter (?) IX-E.1.

Bakker

Hendrikje (?) IX-J.

Barends

Abraham Paulus (?) VIII-L; Willemina Frouwina (1848) VIII-L.

Barneveld

Aelt Ernst (?) IV-B.2; Ernst (1716) IV-B.2.

Becker

Klazina Jentje (1914) X-H.

Bello

Johanna (?) VIII-A.5.

Berends

Geertruida Johanna (1872) VII-B.2; Reinder (?) VII-B.2.

Berg, van den

Gerrigjen (1815) VII-C; Harmen Jans (?) VII-C; Hendrika Louisa (?) IX-I.2; Lambertus (1846) VII-D.4; Lammert (?) VII-D.4.

Berghorst

Berendina (1754) VII-G.

Bijsterbosch

Fennetjen (1789) VII-H; Geertje (1915) VIII-A.9; Gerrit (?) VIII-A.9; Gerrit Hendriks (1742) VII-H.

Bleumink

Teuntje (?) IX-C.

Bode

Gerrit (?) VII-I.5; Lucas (1819) VII-I.5.

Boekelman

Gerrit (?) VI-C.1.

Bonhof

Elbert (1823) VIII-B; Hermina (1859) VIII-B; Leentje (1858) IX-A.

Boon

Hendrik (?) X-C.1; Lambertus (1893) X-C.1.

Bosch

Aaltje (1827) VIII-F.2, *23; Gerrit Jans (1779) *23; Janna (1804) VII-D; Wolter Wichers (1758) VII-D.

Bouwman

Hermina (?) VIII-J.7.

Bouwmeester

Alexander Carel (?) IX-I.2, *32.

Bredevoort

Hendrikjen (?) VII-I.5, VIII-J.

Bredewold

Asje (?) VIII-A.12; Jan (1907) VIII-A.12.

Brinkgreve

Jacob (1826) VII-I.5; Johanna Pieternella (1835) VIII-J; Johannes Pieter (?) VII-I.5, VIII-J.

Broekhuis

Jacob (1869) IX-D.1, *30.

Brouwer

Aart (1886) IX-K.1; Annes Johannes (1855) IX-K.1; Jannetje (?) VII-G.6; Johannes (1818) VII-H.1.

Brummel

Derk (1821) VII-G.4; Derk (1880) VIII-C.2; Eesjen Jannes (1793) *16; Evertje (1822) IX-K; Jan (1838) VIII-C.2; Timen (1789) VII-G.4.

Brummelenkamp

Arend Jan (1829) VI-A.5; Gerritdina Johanna (1895) IX-B; Jan (1859) VII-B.5, VII-C.2, *9; Laurens (?) VI-A.5.

Brunenberg

Asselina (1869) VIII-A; Lubbertus (?) VIII-A.

Buitenhuis

Geertje (?) IX-D.

Burg, van den

Derk Jan (?) VII-C, *10.

Busch

Ferdinandus (?) IX-L.1; Josephus Johannes (1893) IX-L.1.

Cats

Cornelia (?) IX-I.2.

Caudijzer

Elisabeth Johanna Maria (1890) IX-G.4; Pieter Emiel (?) IX-G.4.

Cavelier, le

Phillippina Gezina Aletta (1864) VIII-K.1; Rudolph Theodorus (?) VIII-K.1.

Christiani

Henriette Johanna (?) IX-G, IX-H.

Cleef, van

Hendrikjen Dirks (1723) VI-D.

Coops

Margaretha Helena (?) IX-E.

Courtois

Frieda Hedwig Emma (1890) X-F.

Cuyper

Geertruid Adriana Hendrina (?) *5.

Cuypers

Catharina (?) IX-G.4.

Dalhuizen

Johanna Geertruida (1775) VII-I.3.

Damming

Lucretia Alberdina (?) VIII-E.3.

Derksen

Anna Aleida Wilhelmina (?) IX-E.1.

Diederiks

Hermina (?) VIII-H.5.

Diermanse

Sara Maria (?) VIII-K.6.

Dijk, van

Adamina (?) VIII-A.

Dijkslag

Aaltje (?) VIII-A.12; Hendrika (?) VII-D.4.

Dingstee, van

Zwanna Johanna (?) VII-I.5.

Dongen, van

Catharina Johanna (1865) VIII-J.1; Hendrikus (?) VIII-J.1.

Dooijen

Beert Jansz (?) IV-A.6.

Drijfhout

Anna Catharina (?) X-E.

Eek, van

Aartje (1845) IX-D; Gerrit Jan (?) IX-D.

Eggink

Derk Jan (?) VIII-K; Gerharda Johanna (1842) VIII-K.

Egteren, van

Gerrit (1839) VII-D.4; Jansje (?) IX-C.4; Wijndelt (?) VII-D.4.

Eilander

Jacob (1826) VIII-F.2; Jacobje (?) VIII-F.2.

Emst (Florijn), van

Janna Albers (1779) *15.

Emst, van

Willemina Jacobs (1745) VII-H.

Emster, van den

Harmen Berens (?) III-A.7.

Engelgraff

Jannetie (?) III-B.12, IV-C.

Esschert, van den

Gerrit (1822) VII-E, *15; Jan Hendriks (1783) *15.

Essen, van

Berend (1777) VII-D; Hendrika (?) VI-A.5; Jennigjen (1805) VII-D; Johannes (1818) VII-H.1; Maria (1812) IX-C, VIII-G.3.

Evelein

Cornelia Wilhelmina Johanna (?) IX-G.7.

Everwennink

Berendina Hendrika (?) IX-M.

Feith

Andries (?) V-C; Jannigjen Andree (1713) V-C.

Findeisen

Linda (?) X-E.

Florijn

Aartje (?) VII-D.4.

Fonteijn

Cornelia Lydia Frederika (1890) IX-I.2; Ferderik Christiaan (?) IX-I.2.

Freriks

Geertje (?) VIII-A.1.

Garressen

Cornelia (?) VIII-D.

Gelderman

Wilhelmina Alberdina (1894) VIII-A.1; Willem (?) VIII-A.1.

Gerrevink, van

Berentien (1687) IV-B.2.

Gerritsen

Fredrik Johannes (?) IX-D.4; Hermanus (1875) IX-D.4.

Gold

Derkje Lammers (?) VII-C.

Goossens

Aart (1879) VIII-E.1; Gerrit (1852) VIII-E.1.

Graaf, de

Cornelis (?) IX-O.

Graaff, de

Maria Elisabeth (1892) IX-O.

Greebe

Margaretha Johanna (?) X-G.

Grijzen

Gijsbertus Wijnand (1845) VII-I.8; Hendrikus (?) VII-I.8.

Groeneveld

Petertje (?) VIII-C.5.

Grolleman

Aaltje (?) VIII-A.4, VIII-A.6.

Groot, de

Bartha Anna Geertruida (?) IX-I.

Guijot Gen. Courtois

Frieda Hedwig Emma (1890) X-F.

Haar, van der

Jan (1886) IX-C.8; Willem (?) IX-C.8.

Haeck

Cornelis Johannes Hendrik (1863) VIII-K.6; Levinus Gerrit (?) VIII-K.6.

Heering

Hendrika (1854) IX-K.1.

Heijting

Engelbert (?) VIII-E; Johanna Geertruida (1866) VIII-E.

Hempenius

Gerlof (?) X-E; Martha (1888) X-E.

Hendriks

Derkje (?) VII-E.

Hissink

Hendrika Harmina (?) VIII-H.1.

Hoegen

Grietje (1826) VIII-B.

Hoeven, ten

Geurtjen Alberts (?) V-C.

Hogt, ter

Hendrikus Willem (?) VIII-H.1; Jacobus Hebdrikus (1842) VIII-H.1; Jacobus Hendrikus (1842) VIII-H.1.

Hope, ten

Gerrit (?) IV-A.7.

Hopper

Margaretha Catharina (?) IX-G.3.

Huffelen, van

Rika (1904) VIII-C.8.

Hulsbergen

Arend (?) VIII-J.7; Gerhard (1861) VIII-J.7.

Hulshof

Tonia (?) VIII-D.2.

Hulsman

Lammertje Hermens (1759) VI-A.

Jansen

Riemke (?) VIII-H.

Jong, de

Arij Cornelis (1731) IV-A.4.

Jonker

Aart Jans (1775) VII-I; Aleida Johanna (1855) VIII-E.1; Alijda (1789) VII-G; Gerrit (1825) VIII-C; Hendrikje (1863) VIII-C; Jan Abraham (1745) VII-G; Maria (1804) VII-I; Reintje (1857) VIII-J.9.

Joosten

Anna Hendrika (?) VIII-K.

Jordens

Jan (?) III-B.10, *3.

Kampen, van

Hendrik Willem (?) IX-M; Johanna Hendrika (1867) IX-M.

Kamphuis

Gerritje (?) VIII-C.3.

Kaptein

Arend (?) VIII-E.3; Elsje (1897) VIII-E.3.

Kate, ten

Nicolaas (?) IX-I.1.

Kers

Aaltje (?) X-C.3, X-C.4; Jenneken (?) *7.

Kersten

Eduard Heinrich (?) IX-G, IX-H; Emma Albertine (1854) IX-G; HenriŽtte Charlotte (1853) IX-H.

Keulen, van

Elsje (?) VIII-A.9.

Kievit

Kaatje (1860) IX-J.

Kivit

Arij (?) IX-J.

Klokman

Gerrit Jan (1859) VIII-K.2; Jan Willem (?) VIII-K.2.

Knippenberg

Elisabeth (1898) VIII-C.4; Gradus (?) VIII-C.4.

Knolzaad, van

Aalbert (?) VII-F.

Knolzaad, van 't

Hendrika (1780) VII-F.

Koentz

Alieda Maria Wilhelmina (?) VIII-K.3.

Koert

DaniŽl (?) IX-H.4; Marinus (1890) IX-H.4.

KŲhne

Kaatje (?) IX-L.

Koldenhof

Teunetje (?) X-C.1.

Konings

N.N. (?) IX-I.4.

Korpershoek

Adrianus Johannes (?) X-G; Christina Margaretha Johanna (1895) X-G.

Korver

Everhardus (?) IX-I; Hendrika Udina (1860) IX-I.

Krijgsman

Hendrikje (1862) IX-K; Lubbert (1818) IX-K.

Kroes

Willempje (?) VIII-C.4.

Kroon

Stijntje (?) VIII-G.

Laar, van

Gerrit Steven (?) VIII-B.3; Harmen Jan (1892) VIII-B.3; Johannes (?) VIII-D.2; Johannes (1887) VIII-D.2.

Laman

Anna (1725) III-B.10; N.N. (?) III-B.10.

Langeler

Johanna Margaretha (?) X-D.

Leur, van

Clasina (?) VIII-J.1.

Leuw, de

Friedrich (?) IX-H, *31.

Lier, van

Jan (?) III-A.6, *2.

Ligthart

Theodorus (?) IX-G.3; Theodorus (1883) IX-G.3.

Lijster

Jan (?) VIII-D; Johanna (1862) VIII-D.

Lohuijsen, van

Jan (1736) IV-C.2; Robbert (1735) IV-C.1.

Lohuijzen, van

Albert Jan (1857) VII-B.2; Albert Roeberts (1777) VI-B; Bartha (1774) V-B.2; Berend (1916) IX-A.2; Eva (1780) VI-C.4; Eva (1782) VI-C.5; Evert Jan (1887) VIII-B.2; Frankje (1738) IV-A.6; Geeltjen (1805) VI-B.1; Gerard (1893) IX-B; Gerrigje (1819) VI-B.7; Gerrit Johannes (1903) VIII-E.4; Gerrit Sanders (1747) VI-C; Gerrit (1775) VI-C.2; Gerrit (1859) VII-B.3; Gerrit (1860) VIII-E; Griete (1825) VI-A.5, VII-C.2, *9; Grietje (1825) VI-A.5; Harmina (1895) VIII-B.5; Hendrik Jan (1864) VII-B.5, VII-C.2; Hendrik (1728) IV-A.2; Hendrik (1812) VII-E; Hendrik (1820) VII-B; Hendrik (1862) VII-E.4; Hendrik (1885) IX-A; Hendrik (1895) VIII-E.3; Hendrika Egbertha (1888) VIII-E.1; Hermina (1918) IX-A.3; Jan Roebert (1856) VIII-B; Jan Roebert (1913) IX-A.1; Jan Roebert (1925) IX-B.1; Jan Roeberts (1772) VI-A; Jan Sanders (1696) IV-A; Janna (1828) VI-A.6; Jannetje (1774) VI-C.1; Jantje (1892) VIII-E.2; Lammetje (1817) VI-A.1; Leentje (1919) IX-A.4; Reijnder (1818) VII-A; Reijnder (1872) VII-A.2; Roebert (1735) V-B; Sander (1727) IV-A.1; Sander (1779) V-B.4; Sander (1822) VII-C; Teunis Albertus (1867) VII-B.6; Teunis (1861) VII-B.4; Teunisjen (1733) IV-A.4; Teuntje (1785) VI-C.6; Teuntje (1788) VI-C.7; Trijntje (1890) VIII-B.3; Weijntjen (1743) IV-A.7; Willem (1814) VI-B.5; Woltertje (1868) VII-E.5.

Lohuizen, van

Aaltje (1842) VII-D.4; Aaltje (1899) X-C.1; Aaltjen Jans (1744) V-B.2; Aart (1817) VI-B.6; Aart (1827) VII-I.4; Aart (1831) VII-I.6; Aart (1834) VIII-J; Aartje (1753) V-C.5; Aartjen (1809) VI-B.3; Adamina Gerarda (1895) VIII-A.4; Adamina (1894) VIII-A.3; Adamina (1908) VIII-A.12; Aerjen (1753) V-C.5; Aertje (1727) IV-B.2; Albert (1814) VIII-G; Albert (1834) VII-D.1; Albert (1857) VIII-C; Albert (1866) X-A; Albert (1871) IX-D.1; Albert (1899) VIII-C.7; Albertus (1850) VIII-F.11; Aleida (1850) VIII-H.1; Anna Hendrika (1867) VIII-K.2; Anna (1745) V-C.2; Anna (1826) VII-G.4; Anna (1829) VII-I.5; Annetje (1824) VII-I.2; Annetje (1825) VII-I.3; Annie Theodora (1885) IX-G.5; Annie (1913) IX-O.2; Anton Johan (1864) IX-L; Arnold Johan Marinus (1860) IX-J; Arnold Lubertus (1893) X-G; Arnold (1869) IX-M; Asselina (1902) VIII-A.8; Berendina Hendrika (1852) VIII-I.2; Berendina (1828) VII-G.6; Bertha Anna Geertruida (1893) IX-I.4; Catharina Hendrika Johanna (1893) IX-J.2; Christiaan (1839) IX-D; Christiaan (1906) X-C.3; Derk Jan (1876) IX-N; Derk Jan (1944) X-H.2; Derk (1859) VIII-D; Dewes (1883) IX-C.9; Dewes (1885) X-B; Dirk Jan (1903) VIII-A.9; Dirkje (1877) IX-C.6; Dorothea (1836) VII-I.8; Edward Heinrich (1885) IX-G.4; Elisabeth Jeanet (1946) X-H.3; Elisabeth (1818) VII-F.3; Emma Louise Bernardine (1883) IX-G.3; Everdina (1890) IX-K.2; Everhard (1886) IX-I.2; Frederika Sophia (1876) IX-C.5; Frederika (1877) IX-D.3; Frieda Jacoba (1888) IX-G.7; Frieda Johanna Henriette (1882) IX-G.2; Geertje (1838) VII-D.3; Geertje (1880) IX-D.4; Geertruida Reinetta (1934) X-D.1; Gerardus (1905) VIII-A.10; Gerhard Willem (1862) VIII-I.6; Gerrit Jan (1875) X-C; Gerrit Sander (1914) X-H; Gerrit Sanders (?) IV-B; Gerrit (1809) VIII-F; Gerrit (1840) VIII-F.6; Gerrit (1888) VIII-C.3; Gerritje (1835) VII-D.2; Goossen Peters (1792) VII-H; Goossen Sander (1838) VIII-K; Goossen (1792) VII-H; Hanna (1818) VII-H.1; Hans Eduard (1913) X-F.1; Harmen Jan (1890) VIII-C.4; Hendrik Jan (1841) VIII-L; Hendrik Jan (1910) VIII-A.13; Hendrik (1790) VII-G; Hendrik (1853) IX-E; Hendrik (1884) VIII-C.1; Hendrik (1885) IX-E.2; Hendrik (1896) VIII-C.6; Hendrika Cornelia (1885) VIII-D.1; Hendrika Cornelia (1888) VIII-D.2; Hendrika Geertruida (1886) VIII-C.2; Hendrika Johanna Berendina (1871) VIII-K.4; Hendrika Johanna (1872) VIII-J.7; Hendrika Johanna (1879) VIII-K.6; Hendrika Johanna (1902) IX-L.2; Hendrika (1833) VIII-F.1; Hendrika (1834) VIII-F.2; Hendrika (1842) VIII-G.3; Hendrikje (1787) VI-D.2; Hendrikje (1911) VIII-A.14; Hendrikus Jan (1858) VIII-H.5; Hendrikus Reinder (1822) VII-G.2; Hendrikus Reindert (1824) VII-G.3; Hendrikus (1902) VIII-C.8; Henri Johan (1886) X-F; Herman (1867) VIII-A; Herman (1900) VIII-A.7; Jacob Willem (1866) VIII-J.4; Jacoba Frieda Wilhelmina (1890) IX-H.3; Jacoba (1879) IX-C.7; Jacobus (1854) IX-H; Jan Anton (1860) VIII-J.1; Jan Hendrik (1891) VIII-D.3; Jan Pieter (1850) IX-G; Jan Teunissen (1795) VII-I; Jan Theodoor (1866) VIII-K.1; Jan (1827) VII-G.5; Jan (1830) VII-G.7; Jan (1871) IX-O; Jan (1911) IX-O.1; Janna (1735) IV-B.4; Jannes (1848) VIII-F.10; Jannetje (1838) VIII-F.5; Jannetje (1843) VIII-F.7; Jannetje (1844) VIII-F.8; Jannetje (1865) IX-B, VII-B.5, VII-C.2; Johan Pieter Berend (1875) VIII-J.8; Johanna Berendina (1906) IX-M.1; Johanna Bertha (1885) IX-I.1; Johanna Jacoba (1903) X-A.1; Johanna Pieternella (1888) IX-K.1; Johanna Pieternella (1896) IX-L.1; Johanna (1857) VII-C.1; Johanna (1887) IX-C.11; Johanna (1894) VIII-A.2, VIII-D.4; Johanna (1895) VIII-D.5; Johanna (1905) VIII-A.11; Johannes (1856) IX-F; Johannes (1898) VIII-A.6; Kitty Martha (1920) X-E.1; Louis (1888) IX-I.3; Louise Bernardine (1893) IX-H.4; Lubberta Johanna (1896) VIII-A.5; Lubberta (1909) X-C.4; Maria Anetta (1879) VIII-J.9; Maria Jacoba (1916) IX-N.2; Maria (1869) VIII-K.3; Maria (1870) IX-C.3; Maria (1872) IX-C.4; Maria (1917) X-B.1; Marja Elisabeth (1942) X-H.1; Otto Ernst (1924) X-E.2; Pieter Adriaan (1857) IX-I; Pieter Johannes (1862) IX-K; Pieter Johannes (1923) X-G.1; Reijer (1900) X-C.2; Reinder Lubbertus (1892) VIII-A.1; Riemke (1851) VIII-H.2; Roebert (1807) VII-D; Sander Janss (1724) V-C; Sander (1777) VII-F; Sander (1784) VI-D.1; Sander (1836) IX-C; Sander (1846) VIII-F.9; Sander Gerrits (1724) V-C; Stijntje (1845) VIII-G.4; Stijntje (1849) VIII-G.5; Teunis Sanders (1749) VI-D; Teunis (1821) VIII-H; Teunis (1822) VIII-I; Teunis (1883) IX-E.1; Teunis (1888) IX-F.1; Teunis (1890) X-D; Teunisje (1744) V-C.1; Theodoor Eduard (1885) IX-H.1; Theodoor Ernst (1881) IX-G.1; Theodoor Jan (1886) X-E; Theodoor Karel (1890) IX-J.1; Tonia (1881) IX-C.8; Weintjen (1732) IV-B.3; Willy (1914) IX-O.3; Woltertje (1892) VIII-C.5.

Loohuijsen, van

Cornelia (1702) III-B.6; Geertrui (1697) III-B.2; Geertruid (1712) III-A.5; Gerrit (1705) III-B.8; Gerrit (1709) IV-C; Jan (1698) III-B.3; Jan (1701) III-B.5; Jan (1703) III-B.7; Jan (1707) III-B.10; Jan (1770) V-A.1; Liesebeth (1710) III-A.4; Maria Sanders (?) III-A.7; Marten Sanders (?) III-A.6; Mechtelt (1705) III-A.3; Neeltje (1695) III-B.1; Neeltje (1699) III-B.4; Robbert Jansz (1670) III-B; Sander Jansz (1659) III-A; Sander (1731) V-A; Willemijntje (1706) III-B.9; Wilmijntje (1713) III-B.12.

Los

Huig (?) VIII-B.2; Maria (1883) VIII-B.2.

Louwerse

Joost Johan (1883) IX-G.7; Pieter Jacob Hendrik (?) IX-G.7.

Loweij

Gertrud (1901) IX-E.2; Willem Jakob (?) IX-E.2.

Lustig

Hendrik Lambertus (1864) VIII-K.3; Hendrik (?) VIII-K.3.

Maaten, ter

Hermannus (?) X-A; Hermina (1876) X-A.

Maten, ter

Hendrika (?) IX-D.4; Tonia (?) IX-C.8.

Meijrink

Wilhelmina Hendrika (?) VIII-A.11.

Minkhorst

Jantje (?) VIII-E.

Mulder

Goosen (1794) VII-H, *19; Hendrika Maria (?) IX-I.1; Jan (?) *19; Maria (?) VIII-G.5.

Mulder ten Kate

Jan Mulder ten Kate (1883) IX-I.1.

Nijenhuis

Johan Alberth Willem (1847) VIII-L, *28.

Nijenkamp

Gerritje (?) IX-D.1; Wichertje (?) VIII-B.5.

Nijhof

Aaltje (1895) VIII-A.6; Aart Arien (?) VI-B; Derk Aarts (1767) VI-C.5; Derk (?) VIII-A.4, VIII-A.6; Gerrit (1893) VIII-A.4; Gerritje Aarts (1775) VI-B.

Nijhuis

Hendrik Jan (?) VIII-D.3; Hendrika Johanna (?) VIII-D.3; Johanna Berendina (1892) VIII-D.3.

Nijkamp

Gerhardus (?) VIII-C.3; Gerritje (1893) VIII-C.3.

Norel, van

Gerrit (?) VIII-C.5; Gerrit (1891) VIII-C.5.

Nossent

Jenneken (?) VIII-K.2.

Oosterbaan

Age Douwe (?) X-D; Aleida Geertruida (1892) X-D.

Ort

Geertruida Alizabeth (?) IX-H.4.

Ovenhuijsen

Herman Lucas (1881) IX-H.3.

Overbosch

Johanna (1791) VII-H.1.

Overweg

Herm Jan (?) VII-A; Janna (1833) VII-A.

Palm

Adriana (1826) VIII-F.2, *21.

Pasman

Gerrit (?) VIII-A.5; Hendrik (1885) VIII-A.5.

Peppelenbos

Jan Willem (1883) X-A, *36.

Peters

Helene Anna Maria (1898) IX-J.1; Joseph (?) IX-J.1.

Pleiter

Marrigje (?) VIII-B.3.

Poll

Annetje (1772) VII-I.

Poll Jonker

Gerrit AriŽn Poll Jonker (1883) VIII-J.9; Jan Poll Jonker (1849) VIII-J.9.

Prijs

Daniel (1807) VII-D.2; Jan Arend (1836) VII-D.2; Johannes (?) IX-C.4; Wicher (1873) IX-C.4.

Prins

Willemijntje (?) III-B.10.

Put, van de

Cornelis (1694) III-B.2; Mathijs (?) III-B.2.

Putten, van

Geertje Tijmens (1764) VII-D; Hendrikje (?) IX-K.2.

Raalte, van

Anna (1838) VIII-C.2.

Rathsam, van

Carl Albert Ferdinand Waldemar (1868) IX-I.2, *34.

Recter

Jannigje (?) VIII-K.1.

Reuvekamp

Berendina (?) VIII-I.

Riet, van

Petronella Maria (?) IX-L.1.

Riphagen

Berend (1856) IX-A; Reintje (1890) IX-A.

Roelofs

Jannes (?) VII-E.5; Reinder (1860) VII-E.5.

Roemerman

Egbert (1815) VII-G.6; Reinder (?) VII-G.6.

Ruijter, de

Anna Geertruida (?) VIII-J.7, *25.

Ruiter, de

Lammerdina Hendriks (?) VII-C.

Sagleven

Gesina (1852) IX-E; Hendrik (?) IX-E.

Scheer, van der

Janna Albertine (?) VIII-A.8.

Scheidemans

Matthijs (1808) VII-D, *13.

Scholten

AriŽn (1857) VIII-C.6; Berend (1770) VII-I.3; Gerrit (1808) VII-I.3; Jannetje (1898) VIII-C.6.

Schoonhoven, van

Gerrit (?) IX-C.7, VIII-F, X-B; Hendrik (1877) IX-C.7; Petronella (1887) X-B; Trijntje (1812) VIII-F.

Schuitmaker

Klaas Pieter (1890) IX-H.3; Ype (?) IX-H.3.

Schut

Kornelia Reiniers (1878) X-C; Reijer (?) X-C.

Schutte

Gerrit Jan (?) VIII-B.5; Gerrit Marten (1894) VIII-B.5.

Schuttevaer

Mietje Jacoba (?) IX-N.

Schuurman

Gerharda (?) VII-B.2.

Schwippert

Gertrud (?) IX-E.2.

Siemerink

Carel (?) VIII-A.8; Gerrit Jan Albert (1902) VIII-A.8.

Slijkhuis

Aaltje (1869) VIII-C.6; Geertje (1823) *16, *17; Reijer (1797) *16.

Sloten, van

Susanne Wilhelmina Auguste (?) X-E.2.

Sluijs

Jan (?) III-B; Wijntje Jans (1670) III-B.

Smit

Aaltje Alberts (?) VIII-L; Berend Jans (?) VI-C.7; Deeuwes (?) IX-C, VIII-G.3; Geeltje Albers (1739) V-B; Jacoba (1842) IX-C; Jan (1784) VI-C.7; Joost (1847) VIII-G.5; Willem (?) VIII-G.5; Willem (1840) VIII-G.3.

Sondervan

Abraham (?) III-B.6; Jacob (1700) III-B.6.

Spanckeren, van

Katharina (?) IX-F.

Steegeman

Johanna (?) VII-F.

Steenbergen

Auwerdina Jacoba (1864) VIII-K.6, *26.

Tiedemann

Helene (?) IX-J.1.

Timme

Neeltje (?) VIII-D.5.

Tjeerdema

Jetje (?) IX-H.3.

Tongeren, van

Aaltje Everts (1778) VII-D; Anna Goossens (1753) VI-D; Egbertje Jacobs (1792) VII-G.4.

Tonneman

Catharina (?) *4.

Toorneman

Filippus (?) IX-K.2; Hendrik Jan (1886) IX-K.2.

Vaart, van der

Jacobus (?) VIII-I; Johanna Hendrika (1819) VIII-I.

Van Essen Brouwer

Jacob Van Essen Brouwer (1787) VII-H.1.

Veen, van der

Edse (?) VIII-D.5; Hendrik (1889) VIII-D.5.

Veenbergen

Hendrika (1830) VIII-C.

Veeren, van

Hendrik (?) IX-L.2; Melchior (1901) IX-L.2.

Vegte, van der

Derkjen (1818) VIII-H; Johannes (?) VIII-H.

Veldhoen

Willem Jan (1865) VII-B.2, *7; Willem (?) *7.

Veltman

Catharina (1711) IV-C; Giliaam (1709) III-B.12; Jan (?) III-B.12, IV-C; Willem (1709) III-B.12.

Verloop

Christina (?) III-A.6.

Vorsthof

Jan Willems (1731) V-B.2; Willem Jans (1774) V-B.2.

Vos

Johanna (?) X-A.

Vos, de

Maria (?) V-A.

Vosselman

Berend Jansz (?) III-A.5; Geertje Jans (1792) *23.

Vries, de

Jacob (?) IX-C; Maria (1854) IX-C; Willemina (?) IX-C.7, X-B.

Waaldijk

Sara Cornelia (?) IX-L.2.

Wagterveld

Teune (?) VII-A.

Wansink

Geertruida Reinetta (1858) IX-F; Johan Hendrik (?) IX-F.

Webster

Anna Sophia Elisabeth (?) IX-O.

Weelink

Sophia Magdalena (?) VII-I.8.

Weerd, de

Hendrika (?) VII-E.5.

Wenum, van

Fennigje Mina (1907) X-C.3; Johannes (?) X-C.3, X-C.4; Wouter Cornelis (1904) X-C.4.

Westerveld

Hendrik Fredrik (?) IX-L; Maartje (1859) IX-L.

Westhof

Lutje (?) X-C.

Weststeijn

Barbera (?) VIII-B.2.

Weterkamp

Teuntje (1812) VII-D.2.

Wetter

Carl Julius Wilhelm (1850) VIII-I.2; Hermann (?) VIII-I.2.

Wielink, van

Cornelis (?) IX-N; Elisabeth Jacoba (1891) IX-N.

Wijhe, van

Hendrika Johanna (1892) IX-I.2; Johannes (?) IX-I.2.

Wijnbergen

Christiaan (?) VIII-G; Fijtje (1810) VIII-G.

Wijnen

Oswald (?) *4; Rutger Hieronimus (1715) IV-C, *4.

Wijnhoud

Steven (1810) VII-D, *11.

Wilde, de

Gerdina (1833) VII-B.5, VII-C; Jan Jacobs (?) VII-C.

Wilminck

Louise (?) VIII-I.2.

Witteveen

Gerrit (1797) VI-B.3; Hendrik Lamberts (1756) VI-B.3.

Wolven

Jannetje (?) VIII-F.

Worp, van de

Gerrit Jan (?) VIII-A.11; Willem Gerrit (1903) VIII-A.11.

Zuuk, van

Elizabeth Gerrits (1745) VI-C; Janna Reinders (1792) VI-A; Reinder Jans (1763) VI-A.

zonder achternaam

Aaertjen Cornelis (?) IV-B; Aaltjen Jansen (?) VII-B; Aart Aarjens (?) VI-C.5; Adriaan Geurts (?) IV-B; Claes (1617) I.7; Cnelis (1665) II.3; Derkje Goossens (?) *19; Egbert (1605) I.1; Egbert (1606) I.3; Egbert (1662) II.2; Egbert Roeloffs (?) I; Eva Hendriks (?) VI-C; Gerrichjen Warners (?) II; Gerrit Egbertsz (?) VI-C; Gosen Reijnts Peters (1722) VI-D; Grietje Hendriks (?) IV-A; Jan Jans (?) VII-B; Jan Sanders (1606) II; Jan Stevens (?) III-A; Jenne (1613) I.6; Kattrijna Jacobs (?) III-B.6; Lisabet (1608) I.4; Machtelt Goossens (?) III-A; Maria Willems (?) VI-C.7; Marten Gerrits (?) II; N.N. (1611) I.5; N.N. (1836) VIII-F.3; N.N. (1837) VIII-F.4; N.N. (1868) VIII-J.5; N.N. (1869) IX-C.2; N.N. (1889) IX-C.12; N.N. (1904) VIII-C.9; N.N. (1906) X-C.2; N.N. (1921) X-B.2; Sander Egberts (?) I; Steventje Jans (1674) III-A; Teunisjen Adriaans (1700) IV-B; Teunisjen Ariaans (1700) IV-B; Wessel Gerrits (?) IV-B.3; Willempje Peters (?) VI-B; Willemtje Peters (?) VI-C.5; Zander Egbertsen (?) I.

* verwijzing naar noot.