Jonker II


door F.Ph. Jantzen, EPE

15 februari 2017

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Willem Jans Jonker, zoon van Jan Gerrits, papiermaker, wonende Apeldoorn aan de Beke, is overleden Apeldoorn op 14 september 1770 (Willem Jans de Jonker aan de beke).

Andere bronnen melden als ouders Jan Willems, die op 6 jan 1684 in Kolderveen (Dr) trouwde met Jantjen Martens en die op 23 oktober 1687 in Kolderveen als Jan Willems Joncker een zoon Willem laat dopen.
Willem Jansen de Joncker woonde op de Jonkerije te Apeldoorn.

Willem trouwt Terwolde op 7 februari 1709 (Anno 1709 den 7 Febr. Willem Jansen j.s. van wijlen Jan Gerrits en Willemtjen Abrahams j.d. van wijlen Abraham Janssen wonende beijde tot Apeldoorn.) met Willemtje Abrahams, dochter van Abraham Jansen en Jenneken Gerrits. Willemtje is gedoopt Apeldoorn op 25 mei 1684, overleden Apeldoorn op 9 mei 1756. Willemtje werd 71 jaar.

Willem en Willemtje hebben samen vijf kinderen:

1  waarschijnlijk Hendercie Willems is overleden Apeldoorn op 25 januari 1748.

Op den 25-01-1748 heeft Driesje TEUNIS aangegeven als dat op donderdag den selvden dito 's morgens om 3 uur overleden is Hendercie WILLEMS dogter van Willem de JONKER. Begraven dingsdag den 30 dit in 'd Heerlijkhijd.

Er is een hiaat in het doopboek tussen maart 1709 en oktober 1710/

2  Abraham Willems Jonker is gedoopt Apeldoorn op 28 september 1711 (heel summier: Vader Willem; Moeder nn; Zoon: Abram), zie II-A.

3  Aaltien Jonker is gedoopt Apeldoorn op 9 augustus 1715 (Vader: Willem De Jonker; Moeder: Willemtien abram).

4  Jan Jonker is gedoopt Apeldoorn op 7 oktober 1720 (Vader: Willem Jansen; Moeder: Willemtien Abrams).

5  Gerrit Willems Jonker is gedoopt Apeldoorn op 21 februari 1725 (Vader: Willem Jansen de Joncker; Moerder: Willemtie Abrahams), zie II-B.

Generatie II

II-A  Abraham Willems Jonker, zoon van Willem Jans Jonker (I) en Willemtje Abrahams, is gedoopt Apeldoorn op 28 september 1711 (heel summier: Vader Willem; Moeder nn; Zoon: Abram), overleden Heerde op 16 november 1791. Abraham werd 80 jaar.

Voor zijn huwelijk werkte hij als papiermakersknecht in Heerde. In 1762 koopt hij de watermolen De Dullink met water en grond voor 4200 gld. De zoon Willem werkt ook op de molen.
<1>

Abraham trouwt Heerde op 23 augustus 1744 met Janna Gerrits, dochter van Gerrit Coenders en Geesjen Lubbers. Janna is gedoopt Heerde op 26 april 1716, overleden Heerde op 18 maart 1785. Janna werd 68 jaar.

Als Janna Beekman vermeld in de burgerlijke stand bij overlijden jongste zoon.

Van Abraham en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Abraham Jonker is gedoopt Heerde op 20 juni 1745, zie III-A.

2  Gerrit Abrahams Jonker is geboren Horsthoek (Heerde), gedoopt Heerde op 12 maart 1747, zie III-B.

3  Willem Abrahams Jonker is gedoopt Heerde op 16 februari 1749, zie III-C.

4  Geesjen Jonker is gedoopt Heerde op 8 augustus 1751.

5  Hendrik Abrahams Jonker is gedoopt Heerde op 13 januari 1754, zie III-D.

6  Hermannus Abrahams Jonker (Harmen) is gedoopt Heerde op 20 juni 1756, zie III-E.

II-B  Gerrit Willems Jonker, zoon van Willem Jans Jonker (I) en Willemtje Abrahams, is gedoopt Apeldoorn op 21 februari 1725 (Vader: Willem Jansen de Joncker; Moerder: Willemtie Abrahams), overleden Apeldoorn op 2 september 1799. Gerrit werd 74 jaar.

Gerrit was gehuwd met Catharina Krijgsman. Catharina is afkomstig uit Loenen.

Van Gerrit en Catharina is een kind bekend:

1  Willempje Gerrits Jonker is gedoopt Apeldoorn op 28 februari 1762, overleden Harderwijk op 27 november 1853. Willempje werd 91 jaar.

Willempje trouwt Apeldoorn op 13 juli 1788 met Hendrik de Bruin. Hendrik, timmerman, is geboren Nassau rond 1756, overleden Apeldoorn op 5 september 1826. Hendrik werd ongeveer 70 jaar.

Generatie III

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 28 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1776 en 1800. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heerde (23x), Epe (3x) en Apeldoorn (2x).

III-A  Jan Abraham Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (II-A) en Janna Gerrits, papiermaker op de molen in Norel, is gedoopt Heerde op 20 juni 1745, overleden Epe op 20 januari 1791. Jan werd 45 jaar.

Jan trouwt Epe op 11 augustus 1782 met Berendina Berghorst, dochter van Jan Berghorst en Aleida Westerholt. Berendina is gedoopt Heerde op 29 augustus 1754, overleden Epe op 1 april 1826. Berendina werd 71 jaar.

Berendina kocht in 1799 de molen Norel voor 6000 gld. Ze heeft een aantal jaren alleen met behulp van personeel op de molen gewerkt.
<2>

Berendina was later gehuwd (2) met Hendrikus Reinders.<3>

Van Jan en Berendina zijn drie kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is gedoopt Epe op 28 februari 1784, zie IV-A.

2  Jan Jonker is gedoopt Epe op 19 februari 1786, zie IV-B.

3  Alijda Jonker is geboren Epe op 20 augustus 1789, overleden Epe op 27 februari 1862. Alijda werd 72 jaar.

Alijda trouwt Epe op 20 november 1819 met Hendrik van Lohuizen, zoon van Teunis Sanders van Lohuizen (broodbakker) en Anna Goossens van Tongeren. Hendrik, bakker, is gedoopt Epe op 20 juni 1790, overleden Epe op 12 juli 1845. Hendrik werd 55 jaar.

Hendrik bezit volgens de kadastrale gegevens van 1832 ruim 15 ha bos, bouw- en weiland. Tevens 3 huizen: Een aan de Dorpsstraat naast de school (U 849), een aan de Beekstraat t.o. de Lohuizerweg (U 713) en een boerderij aan de huidige Stationsstraat in Emst (M 969).

III-B  Gerrit Abrahams Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (II-A) en Janna Gerrits, papiermaker op de Onderste molen II (Horsthoek), is geboren Horsthoek (Heerde), gedoopt Heerde op 12 maart 1747, overleden Horsthoek (Heerde) op 16 maart 1819 (Moeder: Janna Koenders). Gerrit werd 72 jaar.

Na het overlijden van Maria verkochten Gerrit, Abraham en Derk het meubilair, het papiermakersgereedschap en twee koeien voor 320 gld. aan Gerrits broer Hermannus.
<4>

Gerrit trouwt Heerde op 12 maart 1775 met Maria Coenjes ook genaamd Maria Kooijers. Maria is overleden Heerde op 8 februari 1804.

Van Gerrit en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Abraham Gerrits Jonker, papiermakersknecht, is gedoopt Heerde op 7 april 1776, overleden Epe op 5 juni 1825. Abraham werd 49 jaar.

2  Geertruijd Jonker is gedoopt Heerde op 13 juli 1777.

3  Derk Gerrits Jonker is geboren Heerde op 25 september 1781, zie IV-C.

III-C  Willem Abrahams Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (II-A) en Janna Gerrits, koopman en winkelier, is gedoopt Heerde op 16 februari 1749, overleden Heerde op 22 augustus 1824 (Moeder: Janna Gerrits). Willem werd 75 jaar.

Willem trouwt Heerde op 9 mei 1779 (1) met Gergjen Gijsberts Kappers, dochter van Gijsbert Berends Kappert en Hendrikje Gerrits Pruim. Gergjen is geboren Markluiden (Heerde), gedoopt Heerde op 2 juli 1758, overleden voor 15 mei 1812. Gergjen werd hoogstens 53 jaar.

Van Willem en Gergjen zijn elf kinderen bekend:

1  Abraham Willems Jonker is geboren Heerde op 22 februari 1780, zie IV-D.

2  Gijsbert Jonker is geboren Heerde op 21 september 1781, jong overleden.

3  Geesjen Jonker is geboren Heerde op 13 maart 1783.

4  Hendrikjen Jonker is geboren Heerde op 13 juni 1784, jong overleden.

5  Hendrikjen Willems Jonker is geboren Heerde op 5 oktober 1785, overleden Heerde op 29 september 1861. Hendrikjen werd 75 jaar.

Hendrikjen was gehuwd met Willem van Apeldoorn.

6  Gerrit Willems Jonker is geboren Heerde op 27 juli 1787, zie IV-E.

7  Johanna Jonker is geboren Heerde op 10 april 1789.

8  Gijsbert Willems Jonker is geboren Heerde op 10 april 1791, zie IV-F.

9  Jan Jonker is geboren Heerde op 11 januari 1793, zie IV-G.

10  Jannes Jonker is geboren Heerde op 24 januari 1797.

11  Katharina Willemina Geertruid Willems Jonker is geboren Heerde op 1 november 1800, overleden Heerde op 10 mei 1883. Katharina werd 82 jaar.

Katharina trouwt Heerde op 24 mei 1828 met Isaac Costerus van Daverveld, zoon van Abraham van Daverveld en Jacoba Costerus. Isaac, kapitein-luitenant, is geboren Doesburg rond 1768, overleden Heerde op 3 januari 1844. Isaac werd ongeveer 76 jaar.

Willem trouwt Heerde op 15 mei 1812 (2) met Geertje Jans Drost.

III-D  Hendrik Abrahams Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (II-A) en Janna Gerrits, papiermaker, is gedoopt Heerde op 13 januari 1754, overleden Apeldoorn op 24 maart 1807. Hendrik werd 53 jaar.

Hij was pachter van de Middelste/Nieuwe molen op het Loo. Hendrik betaalde in 1791 427 gld pacht per jaar. Er waren vaak problemen met de watervoorzieningen. Veel water ging naar de vijvers op het Loo en het resterende water was voor de papiermakers.
<5>

Hendrik trouwt Epe op 25 mei 1783 (1) met Maria Filips van Ommen, dochter van Filip van Ommen en Hendrika van den Vredenberg. Maria is geboren Terwolde op 23 oktober 1757.

Hendrik trouwt Heerde op 15 augustus 1784 (2) met Maria Derks Poll, dochter van Derk Pol (papiermaker) en Annetje Mullers. Maria is gedoopt Vaassen op 27 februari 1760, overleden Apeldoorn op 11 augustus 1829. Maria werd 69 jaar.

Van Hendrik en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren Heerde op 23 december 1785, zie IV-H.

2  Annetjen Hendriks Jonker is geboren Heerde op 26 januari 1789, overleden Loenen op 12 oktober 1859. Annetjen werd 70 jaar.

Annetjen was gehuwd met Jan Hendrik Valkenburg, zoon van Lambertus Valkenburg en Cunneken ter Steege. Jan, timmerman, is geboren Bronkhorst op 15 september 1781, overleden Loenen op 12 mei 1854. Jan werd 72 jaar.

3  Johanna Geertrui Hendriks Jonker is geboren Apeldoorn rond 1794, overleden Harderwijk op 12 november 1869. Johanna werd ongeveer 75 jaar.

Johanna trouwt Harderwijk op 8 februari 1822 met Hendrik Jans Plantius, zoon van Jan Plantius en Diena van der Does. Hendrik, winkelier, is geboren Harderwijk rond 1793, overleden Harderwijk op 18 april 1877. Hendrik werd ongeveer 84 jaar.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Luutjen Gerritse Luiting.<6>

4  Dirk Hendriks Jonker is geboren Apeldoorn rond 1796, zie IV-I.

III-E  Hermannus Abrahams Jonker (Harmen) ook genaamd Harmen Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (II-A) en Janna Gerrits, papiermaker, is gedoopt Heerde op 20 juni 1756, overleden Heerde op 11 juni 1835 (Moeder: Janna Beekman). Hermannus werd 78 jaar.

Harmen werkt vanaf 1785 op de molen Vemde en vertrekt samen met zijn gezin in 1807 naar de Onderste molen. Tot 1829 werkt Harmen op de Onderste molen en verkoopt deze dan voor 5500 gld. aan Hermannus Scholten een Amsterdamse koopman.
<7>

Hermannus trouwt Epe op 11 september 1785 met Elisabeth Jans, dochter van Jan Jansen en Elisabeth Wijnbergen. Elisabeth is geboren Epe rond 1760 (bij huwelijk afk. uit Epe), overleden Heerde op 14 mei 1839. Elisabeth werd ongeveer 79 jaar.

Van Hermannus en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Herms Jonker ook genaamd Janna Jonker is geboren Heerde op 14 augustus 1786, overleden Heerde op 16 april 1858. Johanna werd 71 jaar.

Johanna trouwt Heerde op 26 mei 1808 met Gerrit Cornelis van den Poll, zoon van Cornelis Jans van den Poll en Geurtje Gerrits. Gerrit is geboren Epe rond 1773, overleden Heerde op 22 december 1859. Gerrit werd ongeveer 86 jaar.

2  Geesjen Jonker is geboren Heerde op 27 maart 1788, jong overleden.

3  Jannes Jonker is geboren Heerde op 28 januari 1790.

4  Geesjen Jonker is geboren Heerde op 29 september 1791.

5  Johannes Jonker is geboren Heerde op 30 maart 1793.

6  Elisabeth Herms Jonker is geboren Heerde op 20 september 1796, ongehuwd overleden Heerde op 10 augustus 1858. Elisabeth werd 61 jaar.

7  Willempjen Herms Jonker is geboren Heerde op 17 april 1799, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 3 december 1881. Willempjen werd 82 jaar.

Willempjen trouwt Apeldoorn op 30 oktober 1824 met Jan Hendrik Nikkels, zoon van Jannis Nikkels en Willemena Hagen. Jan, papiermaker, is geboren Apeldoorn op 12 april 1796, overleden Apeldoorn op 24 juli 1856. Jan werd 60 jaar.

Generatie IV

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 61 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1806 en 1840. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heerde (30x), Apeldoorn (17x), Epe (8x), Horsthoek (Heerde) (2x), Het Loo (Apeldoorn), Eerbeek en Beekbergen.

IV-A  Abraham Jonker, zoon van Jan Abraham Jonker (III-A) en Berendina Berghorst, papiermaker, is gedoopt Epe op 28 februari 1784, overleden Epe op 15 oktober 1838. Abraham werd 54 jaar.

Abraham trouwt Epe op 22 september 1814 met Reintje Witteveen, dochter van Gerrit Derks Witteveen en Aaltje Derks Outhof. Reintje is gedoopt Epe op 16 december 1787, overleden Heerde op 19 juli 1826. Reintje werd 38 jaar.

Van Abraham en Reintje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Jonker is geboren Heerde op 28 juli 1816, zie V-A.

2  Aaltjen Jonker is geboren Heerde op 9 januari 1818, overleden Heerde op 28 januari 1879. Aaltjen werd 61 jaar.

Aaltjen trouwt Heerde op 22 mei 1853 met Evert Jan van Apeldoorn, zoon van Willem van Apeldoorn (klokkenmaker) en Gergje Hissink. Evert, timmerman, is geboren rond 1815.

3  Berendina Jonker is geboren Heerde op 17 december 1819, overleden Steenwijk (Ov) op 23 november 1898. Berendina werd 78 jaar.

Berendina trouwt Steenwijk (Ov) op 12 augustus 1854 met Roelof Wesselson, zoon van Wessel Andries Wesselson en Johanna Margareta Wesselson. Roelof is geboren Steenwijk (Ov) rond 1816.

4  Gerrit Jonker is geboren Heerde op 22 januari 1822, zie V-B.

5  Hendrikus Reinder Jonker is geboren Heerde op 6 mei 1823, zie V-C.

6  Hendrik Jonker is geboren Heerde op 3 november 1825, overleden Heerde op 4 januari 1826.

IV-B  Jan Jonker, zoon van Jan Abraham Jonker (III-A) en Berendina Berghorst, papiermaker, is gedoopt Epe op 19 februari 1786, overleden Norel (Epe) op 16 juli 1838. Jan werd 52 jaar.

Eigenaar van de watermolen De Adelaar in Norel.

Jan trouwt Epe op 14 mei 1825 met Hermina Jonker, dochter van Peter Aarts Jonker en Janna Derks van 't Einde. Hermina is gedoopt Epe op 26 december 1795, overleden Epe op 29 februari 1844. Hermina werd 48 jaar.

Van Jan en Hermina zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren Epe op 8 juli 1826.

2  Jan Jonker ook genaamd Jan Hendrikus Jonker is geboren Epe op 1 januari 1828, overleden Vaassen op 8 maart 1849. Jan werd 21 jaar.

3  Peter Jonker is geboren Epe op 17 februari 1831, overleden Epe op 21 maart 1834. Peter werd 3 jaar.

4  Peter Johannes Jonker is geboren Epe op 3 november 1834, zie V-D.

5  Bernardus Jonker is geboren Epe op 2 mei 1837, zie V-E.

IV-C  Derk Gerrits Jonker, zoon van Gerrit Abrahams Jonker (III-B) en Maria Coenjes, papiermaker, is geboren Heerde op 25 september 1781, overleden Apeldoorn op 27 januari 1846. Derk werd 64 jaar.

Derk trouwt Loenen op 29 april 1815 met Aaltjen Jansen van Assen, dochter van Jan Hendriks van Assen en Jenneken Klaassen. Aaltjen is geboren Twello op 11 januari 1793, overleden Apeldoorn op 24 oktober 1862. Aaltjen werd 69 jaar.

Van Derk en Aaltjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Jonker is geboren Eerbeek op 25 december 1815, overleden Loenen op 18 februari 1816.

2  Maria Jonker is geboren Horsthoek (Heerde) op 23 januari 1817, overleden Apeldoorn op 19 december 1861. Maria werd 44 jaar.

Maria trouwt Apeldoorn op 2 september 1854 (1) met Willem van Essen, zoon van Gerrit van Essen en Margrieta Aards. Willem, arbeider, is geboren Apeldoorn rond 1829. Maria trouwt Apeldoorn op 21 augustus 1858 (2) met Mannes George de Kok, zoon van Pieter de Kok en Petertje Kluen. Mannes is geboren Apeldoorn rond 1830.

3  Jan Jonker, arbeider, is geboren Apeldoorn op 27 april 1818, overleden Apeldoorn op 25 maart 1887. Jan werd 68 jaar.

Jan trouwt Apeldoorn op 24 december 1841 met Geertruida van Schuur, dochter van Gerrit van Schuur en Geurtje Geursen. Geertruida is geboren Wessel (Barneveld) op 27 november 1812, overleden Apeldoorn op 26 maart 1897. Geertruida werd 84 jaar.

4  Gerdina Jonker is geboren Apeldoorn op 9 maart 1821, overleden Apeldoorn op 2 juni 1879. Gerdina werd 58 jaar.

Gerdina trouwt Apeldoorn op 10 oktober 1845 met Gerrit Jan Achterkamp, zoon van Hendrik Achterkamp en Geertrui van Assen. Gerrit is geboren Twello rond 1819.

5  Jannetje Jonker is geboren Apeldoorn rond 1824.

Jannetje trouwt Zwolle op 14 november 1882 met Johan Bernard Gottszki, zoon van Anton Gottszki en Catharina Feldhaus. Johan, metselaar, is geboren Vreden (D) rond 1820.

Johan was eerder gehuwd (1) met Maria Ibing.

6  Hendrika Eva Jonker is geboren Apeldoorn op 18 februari 1830, overleden Zutphen op 12 september 1874. Hendrika werd 44 jaar.

Hendrika trouwt Zutphen op 21 mei 1862 met Johan Reinier Meester, zoon van Hendrik Ernst Meester en Hendrika Aleida Draassel. Johan, verver, is geboren Zutphen op 8 februari 1833.

7  Geertrui Jonker is geboren Apeldoorn op 6 juni 1833, overleden Apeldoorn op 18 december 1863. Geertrui werd 30 jaar.

Geertrui trouwt Apeldoorn op 14 april 1860 met Gerrit Memelink, zoon van Engelbartus Memelink en Johanna van Grol. Gerrit, boerenknecht, is geboren Empe (Brummen) op 1 maart 1829.

IV-D  Abraham Willems Jonker, zoon van Willem Abrahams Jonker (III-C) en Gergjen Gijsberts Kappers, papiermaker, is geboren Heerde op 22 februari 1780, overleden Neede op 11 februari 1851. Abraham werd 70 jaar.

Abraham trouwt Neede op 10 november 1805 met Bijgjen Herms Ruijs. Bijgjen is geboren Heerde op 25 oktober 1788, overleden Heerde op 13 januari 1841. Bijgjen werd 52 jaar.

Van Abraham en Bijgjen zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Jonker is geboren Heerde op 30 november 1806, zie V-F.

2  Hermen Jonker, schoenmaker, is geboren Heerde op 17 maart 1811, ongehuwd overleden Oldebroek op 18 februari 1848. Hermen werd 36 jaar.

3  Gerrit Jonker is geboren Horsthoek (Heerde) op 12 juli 1813.

4  Ernst Jonker is geboren Epe op 5 juni 1816, overleden Epe op 3 mei 1818. Ernst werd 1 jaar.

5  Johannes Jonker, kolonist, is geboren Epe op 17 februari 1818, ongehuwd overleden Ommerschans (Ov) op 15 oktober 1853. Johannes werd 35 jaar.

6  Ernst Jonker is geboren Epe op 13 augustus 1820, zie V-G.

7  Jan Jonker is geboren Heerde op 30 september 1823, zie V-H.

8  Albertus Jonker is geboren Heerde op 15 december 1825, zie V-I.

9  Hendrik Jonker is geboren Heerde op 15 juni 1828, zie V-J.

10  Elsje Jonker is geboren Heerde op 15 augustus 1830.

Elsje trouwt Amsterdam (N-H) op 11 mei 1864 met Willem Vogel, zoon van Jan Vogel en Maria Eliosabeth Goudriaan. Willem is geboren Ouder-Amstel (N-H) rond 1827.

IV-E  Gerrit Willems Jonker, zoon van Willem Abrahams Jonker (III-C) en Gergjen Gijsberts Kappers, papiermaker en kolonist, is geboren Heerde op 27 juli 1787, overleden Veenhuizen (Norg (Dr)) op 6 september 1849. Gerrit werd 62 jaar.

Gerrit trouwt Heerde op 16 november 1811 met zijn volle nicht Johanna Gerrits Kappert, dochter van Gerrit Gijsberts Kappert en Reintje Gerrits Hanekamp. Johanna is geboren Heerde op 22 augustus 1784, overleden Heerde op 23 september 1820. Johanna werd 36 jaar.

Van Gerrit en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Jonker, fuselier, is geboren Heerde op 1 juni 1812, overleden Nijmegen op 28 juli 1831. Willem werd 19 jaar.

fuselier 12e afdeling infanterie;

2  Gerhardus Jonker is geboren Heerde op 29 augustus 1814, overleden Heerde op 24 februari 1817. Gerhardus werd 2 jaar.

3  Reintjen Jonker is geboren Heerde op 18 mei 1818, overleden Heerde op 12 september 1818.

IV-F  Gijsbert Willems Jonker, zoon van Willem Abrahams Jonker (III-C) en Gergjen Gijsberts Kappers, papiermaker, arbeider en landbouwer, is geboren Heerde op 10 april 1791, overleden Heerde op 30 november 1864. Gijsbert werd 73 jaar.

Gijsbert trouwt Heerde op 30 november 1817 met Jannigjen Jacobs Visser, dochter van Jacob Gerrtis Visser en Aaltje Klaas Boeve. Jannigjen is geboren Heerde op 5 december 1792, overleden Heerde op 22 juli 1854. Jannigjen werd 61 jaar.

Van Gijsbert en Jannigjen zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Jonker is geboren Heerde op 5 april 1818, zie V-K.

2  Jacob Jonker is geboren Heerde op 30 juli 1819, zie V-L.

3  Gerrit Jonker is geboren Heerde op 18 april 1821, zie V-M.

4  Aaltje Jonker is geboren Heerde rond 1823, overleden Heerde op 8 december 1880. Aaltje werd ongeveer 57 jaar.

Aaltje trouwt Heerde op 2 februari 1864 met Jacob Draaijer, zoon van Egbert Jacobs Draaijer en Aaltjen Jans Bredenhoff. Jacob, arbeider, is geboren Heerde op 28 februari 1831.

5  Geesje Jonker is geboren Heerde op 12 december 1824, overleden Apeldoorn op 16 februari 1909. Geesje werd 84 jaar.

Geesje trouwt Apeldoorn op 22 september 1875 met Arend van Veldhuizen, zoon van Evert van Veldhuizen en Jannetje Blankenspoor. Arend, arbeider, is geboren Barneveld rond 1836.

6  Jan Jonker is geboren Heerde op 5 april 1827, overleden Heerde op 10 mei 1830. Jan werd 3 jaar.

7  Geertje Jonker is geboren Heerde op 21 oktober 1829, overleden Kampen (Ov) op 3 juli 1920. Geertje werd 90 jaar.

Geertje trouwt Kampen (Ov) op 7 mei 1863 met Albert van Olst, zoon van Egbert van Olst en Berendje van Lente. Albert, arbeider en koopman, is geboren Genemuiden (Ov) rond 1831, overleden Kampen (Ov) op 13 april 1889. Albert werd ongeveer 58 jaar.

8  Johannes Jonker is geboren Heerde op 10 maart 1832, zie V-N.

9  Hendrik Jonker is geboren Heerde op 3 januari 1835, zie V-O.

10  Gerhardus Jonker (Gradus) is geboren Heerde op 26 september 1837, zie V-P.

IV-G  Jan Jonker, zoon van Willem Abrahams Jonker (III-C) en Gergjen Gijsberts Kappers, papiermaker en opzichter, is geboren Heerde op 11 januari 1793, overleden Oldenzaal (Ov) op 11 december 1861. Jan werd 68 jaar.

Jan trouwt Heerde op 29 april 1815 met Geertje Logtenberg, dochter van Gerrit Jans Logtenberg en Hilligjen Jans Westenhorst. Geertje is geboren Vorchten (Heerde) op 12 december 1790, overleden Usselo (Ov) op 3 april 1866. Geertje werd 75 jaar.

Van Jan en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Jonker is geboren Heerde op 26 maart 1816, zie V-Q.

2  Gerrit Jonker is geboren Heerde op 3 januari 1818, zie V-R.

3  Gergjen Jonker is geboren Heerde op 18 september 1819, overleden Utrecht (Ut) op 22 juli 1894. Gergjen werd 74 jaar.

Gergjen trouwt Brummen op 15 mei 1852 met Jan Michiel van Grol, zoon van Toon van Grol en Maria Elisabeth van Bel. Jan, timmermansknecht, is geboren rond 1821.

4  Hilligjen Jonker is geboren Heerde op 13 maart 1821.

5  Geertjen Jonker is geboren Heerde op 27 augustus 1823.

6  Johanna Jonker is geboren Beekbergen op 20 januari 1826, overleden Driebergen (Ut) op 17 februari 1878. Johanna werd 52 jaar.

Johanna was gehuwd met Rijk van Scherpenzeel.

7  Jan Arend Jonker is geboren Apeldoorn op 30 januari 1829, zie V-S.

IV-H  Abraham Jonker, zoon van Hendrik Abrahams Jonker (III-D) en Maria Derks Poll, metselaar en kroeghouder, is geboren Heerde op 23 december 1785, overleden Apeldoorn op 30 april 1869 (ouders niet genoemd). Abraham werd 83 jaar.

Abraham was gehuwd (1) met Neeltje Gerrits Nijdeken. Neeltje is overleden Apeldoorn op 20 februari 1835.

Van Abraham en Neeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrikus Jonker is geboren rond 1810, zie V-T.

2  Gerrit Jonker is geboren Apeldoorn op 20 augustus 1812, zie V-U.

3  Marijnus Jonker is geboren Apeldoorn op 11 januari 1814, zie V-V.

4  Elbertus Jonker is geboren Apeldoorn op 16 januari 1816, zie V-W.

5  Dirk Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 23 mei 1817, zie V-X.

6  Johanna Geertruida Jonker is geboren Apeldoorn op 24 december 1818, overleden Apeldoorn op 30 juni 1819.

7  Geurt Jonker is geboren Apeldoorn op 10 mei 1820, zie V-Y.

8  Abraham Jonker is geboren Het Loo (Apeldoorn) op 3 maart 1822, zie V-Z.

9  Maria Gesina Jonker is geboren Apeldoorn op 14 januari 1824, ongehuwd overleden Haarlem (N-H) op 16 november 1889. Maria werd 65 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 7 oktober 1836 (2) met Anna Maria Elisabeth Israel, dochter van Johan Hendrik Christiaan Israel en Anna Maria Sierenberg. Anna is geboren rond 1791, overleden Apeldoorn op 20 mei 1860. Anna werd ongeveer 69 jaar.

Van Abraham en Anna is een kind bekend:

10  Jan Anthonij Jonker is geboren Apeldoorn op 4 februari 1840, zie V-AA.

IV-I  Dirk Hendriks Jonker, zoon van Hendrik Abrahams Jonker (III-D) en Maria Derks Poll, daghuurder en arbeider, is geboren Apeldoorn rond 1796, overleden Apeldoorn op 25 juni 1875. Dirk werd ongeveer 79 jaar.

Dirk trouwt Nijkerk op 12 mei 1819 met Jannetje Peters van Hasselt ook genaamd Jannetje Peters, dochter van Peter Hannessen van Hasselt en Elbertje Jansen Klein. Jannetje is geboren Nijkerk rond 1778, overleden Apeldoorn op 21 januari 1871. Jannetje werd ongeveer 93 jaar.

Jannetje was eerder gehuwd (1) met Wulf Lubbertsen Bakker.

Van Dirk en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus Jonker is geboren Apeldoorn op 16 januari 1820, zie V-AB.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren Apeldoorn op 16 januari 1820.

3  Elbartus Jonker is geboren Apeldoorn op 19 juli 1822, zie V-AC.

Generatie V

In deze generatie zijn 29 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 180 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1834 en 1887. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (65x), Heerde (21x), Epe (15x), Doornspijk (Elburg) (11x), Renkum (11x), Beekbergen (11x), Oldebroek (7x), 's-Gravenhage (Z-H) (4x), Neede (4x), Ermelo (4x), Leiden (Z-H) (3x), Nunspeet (3x), Deventer (Ov) (3x), Eibergen (2x), Elspeet (2x), Assendorp (Zwolle) (2x), Lonneker (Ov) (2x), Usselo (Ov) (2x), Balgoij, Heelsum (Renkum), Wapenveld, Horsthoek (Heerde) en Haarlem (N-H).

V-A  Jan Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-A) en Reintje Witteveen, winkelier, is geboren Heerde op 28 juli 1816, overleden Utrecht (Ut) op 19 augustus 1874. Jan werd 58 jaar.

Jan trouwt Apeldoorn op 6 augustus 1852 met Magteld Voorhorst, dochter van Albert Voorhorst (schoenmaker) en Wijntje Hulsman. Magteld is geboren Vaassen op 18 januari 1820, overleden Rotterdam (Z-H) op 14 april 1902. Magteld werd 82 jaar.

Van Jan en Magteld zijn zeven kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 7 september 1853, overleden Apeldoorn op 25 januari 1855. Abraham werd 1 jaar.

2  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 1 januari 1856, zie VI-A.

3  Weintje Jonker is geboren Apeldoorn op 26 juli 1858, overleden Rotterdam (Z-H) op 24 oktober 1939. Weintje werd 81 jaar.

Weintje trouwt Utrecht (Ut) op 2 juni 1880 met Casper Josephus Johannes Bedorf, zoon van Casper Josephus Bedorf en Hendrica Christina Jansen. Casper is geboren Utrecht (Ut) rond 1853.

4  Reintje Jonker is geboren Apeldoorn op 17 februari 1861, overleden Apeldoorn op 9 mei 1861.

5  doodgeboren zoon is doodgeboren Apeldoorn op 17 februari 1861.

6  Albert Jonker is geboren Apeldoorn op 30 augustus 1862, overleden Apeldoorn op 5 september 1862.

7  Albert Jonker is geboren Apeldoorn op 31 december 1864, overleden Apeldoorn op 13 januari 1865.

V-B  Gerrit Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-A) en Reintje Witteveen, papiermaker, is geboren Heerde op 22 januari 1822, overleden Apeldoorn op 20 januari 1876. Gerrit werd 53 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 3 mei 1851 met Johanna de Graaf, dochter van Carel de Graaf en Willempje Hulsman. Johanna is geboren Epe op 13 november 1823, overleden Apeldoorn op 2 augustus 1876. Johanna werd 52 jaar.

Van Gerrit en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Abraham Jonker, fabrieksarbeider, is geboren Epe op 9 augustus 1852, overleden Apeldoorn op 30 mei 1875. Abraham werd 22 jaar.

2  Karel Jonker is geboren Epe op 29 november 1854, zie VI-B.

3  Reinder Jonker is geboren Epe op 27 augustus 1857, overleden Apeldoorn op 25 mei 1863. Reinder werd 5 jaar.

4  Willempje Jonker is geboren Epe op 7 januari 1860, ongehuwd overleden Apeldoorn op 29 mei 1913. Willempje werd 53 jaar.

5  Derk Reinder Jonker is geboren Apeldoorn op 21 april 1863, zie VI-C.

6  Reintje Jonker is geboren Apeldoorn op 28 november 1866, overleden Apeldoorn op 26 december 1943. Reintje werd 77 jaar.

Reintje trouwt Apeldoorn op 23 mei 1896 met Reijer Hulstein, zoon van Reijer Hulstein en Hendrika ten Hoeven. Reijer, meubelmaker, is geboren rond 1869.

V-C  Hendrikus Reinder Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-A) en Reintje Witteveen, timmerman, is geboren Heerde op 6 mei 1823, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 23 mei 1896. Hendrikus werd 73 jaar.

Hendrikus trouwt Apeldoorn op 21 januari 1860 met Christina ten Harmsen, dochter van Albert Willems ten Harmsen en Hendrina Raufs. Christina is geboren Apeldoorn op 7 april 1830, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 27 oktober 1898. Christina werd 68 jaar.

Van Hendrikus en Christina zijn vier kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 22 januari 1861, zie VI-D.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren Apeldoorn op 11 augustus 1864.

3  Hendrina Willemina Jonker is geboren Apeldoorn op 15 augustus 1866, overleden Apeldoorn op 16 augustus 1866.

4  doodgeboren dochter is doodgeboren Apeldoorn op 16 maart 1870.

V-D  Peter Johannes Jonker, zoon van Jan Jonker (IV-B) en Hermina Jonker, grondeigenaar, is geboren Epe op 3 november 1834, overleden Epe op 20 december 1912. Peter werd 78 jaar.

Peter trouwt Epe op 10 maart 1877 met zijn achternicht Aartje Wensenk, dochter van Jan Wensenk (veldwachter) en Gerritje Jonker. Aartje is geboren Epe op 10 september 1843, overleden Epe op 26 oktober 1899. Aartje werd 56 jaar.

Van Peter en Aartje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jonker is geboren Epe op 21 januari 1878, overleden Epe op 26 januari 1878.

2  Jan Willem Jonker is geboren Epe op 25 februari 1879, zie VI-E.

V-E  Bernardus Jonker, zoon van Jan Jonker (IV-B) en Hermina Jonker, papierfabrikant, bleeker en landbouwer, is geboren Epe op 2 mei 1837, overleden Epe op 15 januari 1895. Bernardus werd 57 jaar.

Bernardus trouwt Epe op 3 mei 1862 met Aaltjen Berkhoff, dochter van Hendrikus Berkhoff (timmerman) en Wilhelmina Johanna Pijpenbroek. Aaltjen is geboren Deventer (Ov) op 16 maart 1837, overleden Heerde op 22 september 1913. Aaltjen werd 76 jaar.

Van Bernardus en Aaltjen zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Jonker is geboren Epe op 7 februari 1863, zie VI-F.

2  Hendrikus Jonker is geboren Epe op 2 november 1864, overleden Epe op 5 januari 1885. Hendrikus werd 20 jaar.

3  Herman Jonker is geboren Epe op 30 oktober 1866, overleden Epe op 17 februari 1867.

4  Herman Jonker is geboren Epe op 27 januari 1868.

5  Willem Johannes Jonker is geboren Epe op 3 maart 1871, overleden Epe op 20 september 1871.

6  Wilhelmina Johanna Jonker is geboren Epe op 6 juli 1872.

7  Gerrit Jan Jonker is geboren Epe op 13 november 1874, zie VI-G.

8  Pieter Johannes Jonker is geboren Epe op 10 januari 1878.

V-F  Willem Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (IV-D) en Bijgjen Herms Ruijs, papiermakersknecht en belastingambtenaar, is geboren Heerde op 30 november 1806, overleden Bredevoort op 22 augustus 1868. Willem werd 61 jaar.

Willem trouwt Epe op 25 september 1835 (1) met Hendrika Alberdina van Laar, dochter van Hendrik Jans van Laar (dagloner) en Alberdina Jans (dagloonster). Hendrika is geboren Epe op 11 november 1811, overleden Epe op 14 november 1836. Hendrika werd 25 jaar.

Van Willem en Hendrika is een kind bekend:

1  Hendrik Jan Jonker is geboren Epe op 3 april 1836, overleden Epe op 23 april 1838. Hendrik werd 2 jaar.

Willem trouwt Neede op 4 december 1844 (wettiging 2 kinderen) (2) met Elisabeth Lodewegen, dochter van Berend Lodewegen en Elske Bouwmeester. Elisabeth is geboren Eibergen op 14 augustus 1814, overleden Bredevoort op 28 maart 1872. Elisabeth werd 57 jaar.

Van Willem en Elisabeth zijn zes kinderen bekend:

2  Berendina Jonker is geboren Eibergen op 5 april 1841 als Berendina Lodewegen, overleden Aalten op 29 april 1894. Berendina werd 53 jaar.

Berendina trouwt Aalten op 16 juli 1869 met Jan Hendrik Klanderman, zoon van Jan Klanderman (landman) en Johanna Hendrika te Hoonte (landvrouw). Jan, dienstknecht, is geboren rond 1840.

3  Anna Jonker is geboren Eibergen op 9 maart 1843 als Anna Lodewegen.

Anna trouwt Aalten op 12 juni 1868 met Harmen Jan ter Selle, zoon van Jan Albert ter Selle en Dela ten Damme. Harmen, timmerman, is geboren rond 1841.

4  Hendrikus Albertus Jonker is geboren Neede op 7 mei 1845, overleden Bredevoort op 3 mei 1860. Hendrikus werd 14 jaar.

5  Bernardus Jonker is geboren Neede op 1 maart 1849, overleden Neede op 27 juni 1849.

6  Bernardus Jonker is geboren Neede op 29 juni 1850, overleden Bredevoort op 15 oktober 1859. Bernardus werd 9 jaar.

7  Willem Jonker is geboren Neede op 17 september 1853, zie VI-H.

V-G  Ernst Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (IV-D) en Bijgjen Herms Ruijs, broodbakker, is geboren Epe op 13 augustus 1820, overleden Nunspeet op 16 december 1885. Ernst werd 65 jaar.

Ernst trouwt Ermelo op 12 mei 1843 met Grietje van Bronkhorst, dochter van Bernardus van Bronkhorst en Johanna Geertrui Goedhart. Grietje is geboren Ermelo op 22 september 1819, overleden Nunspeet op 19 april 1904. Grietje werd 84 jaar.

Van Ernst en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Berendina Jonker is geboren Nunspeet op 31 december 1843, overleden Nunspeet op 1 november 1868. Berendina werd 24 jaar.

2  Johanna Geertruida Jonker is geboren Nunspeet op 16 mei 1847, overleden Utrecht (Ut) op 19 januari 1927. Johanna werd 79 jaar.

Johanna trouwt Ermelo op 4 juni 1875 met Cornelis Haaksman, zoon van Cornelis Haaksman en Marrigje Dekker. Cornelis, timmerman, is geboren rond 1844.

3  Aleida Jonker is geboren Nunspeet op 13 oktober 1850, ongehuwd overleden Nunspeet op 10 december 1917. Aleida werd 67 jaar.

4  Bernarda Jonker is geboren Ermelo op 14 november 1857, overleden Nunspeet op 11 januari 1883. Bernarda werd 25 jaar.

5  Evert Jacob Jonker is geboren Ermelo op 12 juni 1860, zie VI-I.

V-H  Jan Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (IV-D) en Bijgjen Herms Ruijs, broodbakker, is geboren Heerde op 30 september 1823, overleden Oldebroek op 21 mei 1892. Jan werd 68 jaar.

Jan trouwt Oldebroek op 25 november 1848 met Jannetje Sneller, dochter van Jan Sneller en Reintje Mol. Jannetje is geboren Oldebroek op 1 februari 1823, overleden Oldebroek op 8 maart 1895. Jannetje werd 72 jaar.

Van Jan en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Albertus Jonker is geboren Oldebroek op 5 mei 1849, zie VI-J.

2  Jan Jonker is geboren Oldebroek op 25 december 1850, zie VI-K.

3  Harmen Jonker is geboren Oldebroek op 30 december 1853, zie VI-L.

4  Bijgje Jonker is geboren Oldebroek op 15 november 1856, overleden Oldebroek op 27 mei 1929. Bijgje werd 72 jaar.

Bijgje trouwt Oldebroek op 21 april 1888 met Lammert Visch, zoon van Egbert Visch en Magteldje van de Streek. Lammert, bouwman, is geboren Oldebroek op 11 december 1844.

5  Reijer Jonker, timmerman en wagenmaker, is geboren Oldebroek op 22 maart 1859, overleden Harderwijk op 12 oktober 1935. Reijer werd 76 jaar.

Reijer trouwt Oldebroek op 18 april 1883 met Batje van den Bosch, dochter van Jan Aaltsz van den Bosch (landbouwer) en Gerrigje Post. Batje is geboren Doornspijk (Elburg) op 10 januari 1852.

6  Reintje Jonker is geboren Oldebroek op 4 juli 1861, overleden Oldebroek op 20 oktober 1873. Reintje werd 12 jaar.

7  Rijkje Jonker is geboren Oldebroek op 18 augustus 1864, overleden Oldebroek op 24 mei 1865.

V-I  Albertus Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (IV-D) en Bijgjen Herms Ruijs, bakkersknecht, is geboren Heerde op 15 december 1825, overleden Zuiderrot (Doornspijk (Elburg)) op 26 november 1895. Albertus werd 69 jaar.

Albertus trouwt Oldebroek op 24 januari 1852 met Gerrigje Veenders, dochter van Hendrik Veenders en Klasiena Kruisbond. Gerrigje is geboren Zwolle rond 1830, overleden na 26 november 1895. Gerrigje werd minstens 65 jaar.

Van Albertus en Gerrigje is een kind bekend:

1  Jansje Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) rond 1867, overleden Heerde op 12 augustus 1906. Jansje werd ongeveer 39 jaar.

Jansje was gehuwd met Jenne Kamphuis.

V-J  Hendrik Jonker, zoon van Abraham Willems Jonker (IV-D) en Bijgjen Herms Ruijs, bakkersknecht en bakker, is geboren Heerde op 15 juni 1828, overleden Heerde op 1 oktober 1914. Hendrik werd 86 jaar.

Hendrik trouwt Hattem op 13 juli 1854 met Janna Steenbergen, dochter van Lambert Gerrits Steenbergen en Wemme Willems Breken. Janna is geboren Heerde op 27 oktober 1829, overleden Heerde op 30 mei 1905. Janna werd 75 jaar.

Van Hendrik en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Jonker is geboren Wapenveld op 22 september 1854, overleden Ermelo op 18 juni 1917. Elisabeth werd 62 jaar.

Elisabeth trouwt Oldebroek op 9 februari 1878 met Wijnand Wildeman, zoon van Martinus Wildeman en Arnolda Breunis. Wijnand, postbode, is geboren rond 1856.

2  Willempje Jonker is geboren Heerde op 9 maart 1857, overleden Assendorp (Zwolle) op 30 mei 1857.

3  Willempje Jonker is geboren Assendorp (Zwolle) op 22 juni 1858, overleden Kampen (Ov) op 30 april 1881. Willempje werd 22 jaar.

Willempje trouwt Oldebroek op 22 november 1879 met haar zwager Jakop Wildeman, zoon van Martinus Wildeman en Arnolda Breunis. Jakop, metselaar, is geboren rond 1855.

Jakop was later gehuwd (2) met Aaltje Jonker (zie V-J.5).<8,9>

4  Aaltje Jonker is geboren Assendorp (Zwolle) op 4 juni 1861, overleden Heerde op 9 november 1863. Aaltje werd 2 jaar.

5  Aaltje Jonker is geboren Heerde op 1 augustus 1864, overleden Amersfoort op 25 augustus 1933. Aaltje werd 69 jaar.

Aaltje trouwt Oldebroek op 27 maart 1884 met Jakop Wildeman, zie V-J.3.

6  Lamberta Jonker is geboren Heerde op 5 augustus 1872, overleden Heerde op 20 februari 1944. Lamberta werd 71 jaar.

Lamberta trouwt Heerde op 15 juni 1901 met Willem Klein Tijssink ook genaamd Willem Klein Tijssink, zoon van Marten Klein Tijssink en Grietje Scheper van Essen. Willem, arbeider, is geboren rond 1874.

V-K  Willem Jonker, zoon van Gijsbert Willems Jonker (IV-F) en Jannigjen Jacobs Visser, bakker, is geboren Heerde op 5 april 1818, overleden Deventer (Ov) op 6 april 1908. Willem werd 90 jaar.

Willem trouwt Deventer (Ov) op 18 februari 1847 met Gerharda Antonia Boode, dochter van Willem Boode en Engelbarta Bosch. Gerharda is geboren Deventer (Ov) rond 1821, overleden Deventer (Ov) op 13 februari 1892. Gerharda werd ongeveer 71 jaar.

Van Willem en Gerharda zijn vier kinderen bekend:

1  Gijsbert Willem Jonker is geboren Deventer (Ov) rond 1847, zie VI-M.

2  Egbertha Jonker is geboren rond 1849, ongehuwd overleden Apeldoorn op 25 november 1936. Egbertha werd ongeveer 87 jaar.

3  Jan Willem Jonker is geboren Deventer (Ov) rond 1852, ongehuwd overleden Hilversum (N-H) op 15 oktober 1942. Jan werd ongeveer 90 jaar.

4  Jacob Jonker, kantoorloper, is geboren Deventer (Ov) rond 1856.

Jacob trouwt Deventer (Ov) op 16 mei 1889 met Antonia Johanna van 't Sant, dochter van Wouter Jan van 't Sant (timmerman) en Wilhelmina Berendina Dubbe. Antonia is geboren Deventer (Ov) rond 1867, overleden Breda (N-Br) op 13 juni 1946. Antonia werd ongeveer 79 jaar.

V-L  Jacob Jonker, zoon van Gijsbert Willems Jonker (IV-F) en Jannigjen Jacobs Visser, papiermaker, is geboren Heerde op 30 juli 1819, overleden Apeldoorn op 6 januari 1880. Jacob werd 60 jaar.

Jacob trouwt Apeldoorn op 13 april 1849 met Elisabeth Ligt, dochter van Jan Ligt en Jantje Meijerinks. Elisabeth is geboren Rheden rond 1822, overleden Wormen (Apeldoorn) op 18 januari 1898. Elisabeth werd ongeveer 76 jaar.

Van Jacob en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Jonker, papiermaker, is geboren Beekbergen op 9 mei 1850, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 10 maart 1882. Gerrit werd 31 jaar.

2  Jantje Jonker is geboren Beekbergen op 15 februari 1861.

Jantje trouwt Apeldoorn op 20 oktober 1883 met Johan Frederik Karel Driessen, dochter van Christoffel Driessen en Jenneke Hekkers. Johan, poelier, is geboren rond 1860.

V-M  Gerrit Jonker, zoon van Gijsbert Willems Jonker (IV-F) en Jannigjen Jacobs Visser, papiermakersknecht, papiermaker en landbouwer, is geboren Heerde op 18 april 1821, overleden Beekbergen op 15 november 1897. Gerrit werd 76 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 9 september 1865 met Jacobje Nijboer, dochter van Teunis Nijboer en Jacobje van Amersfoort. Jacobje is geboren Beekbergen rond 1845, overleden Wormen (Apeldoorn) op 24 januari 1913. Jacobje werd ongeveer 68 jaar.

Van Gerrit en Jacobje zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit Teunis Johannes Jonker is geboren Beekbergen op 5 november 1865, overleden Apeldoorn op 11 januari 1866.

2  Gerrit Teunis Johannes Jonker is geboren Beekbergen op 9 januari 1870.

3  Jacoba Johanna Jonker is geboren Beekbergen op 23 november 1872, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 17 november 1912. Jacoba werd 39 jaar.

Jacoba trouwt Apeldoorn op 11 november 1899 met Johannes Baak, zoon van Johannes Baak en Teuntje Jansen. Johannes, bleker, is geboren rond 1866.

4  Willem Gradus Jonker, arbeider, is geboren Apeldoorn op 18 juni 1874.

Willem trouwt Apeldoorn op 27 mei 1916 met Aaltje Vos, dochter van Rein Vos en Klaasje Nooderijk. Aaltje is geboren rond 1883.

5  Lamberta Antonia Jonker is geboren Beekbergen op 24 augustus 1877, overleden Beekbergen op 15 mei 1878.

6  Geertruida Alberta Jonker is geboren Beekbergen op 24 augustus 1877, overleden Apeldoorn op 18 augustus 1928. Geertruida werd 50 jaar.

Geertruida trouwt Apeldoorn op 17 oktober 1903 met Reinier de Wilde, zoon van Hendrik de Wilde (landbouwer) en Martha Hendrika Beekman. Reinier, landbouwer, is geboren rond 1878.

7  Lambertha Antonia Jonker is geboren Beekbergen op 17 mei 1879.

Lambertha trouwt Apeldoorn op 7 december 1907 met Evert Marinus van de Worp, zoon van Egbert van de Worp (landbouwer) en Willemina Meeuwenberg. Evert, bakker, is geboren rond 1884.

8  Jacob Gerrit Jonker, meubelmaker, is geboren Beekbergen op 30 augustus 1882, overleden Deventer (Ov) op 15 januari 1960. Jacob werd 77 jaar.

Jacob trouwt Deventer (Ov) op 23 maart 1910 met Hermina Mijntje ten Hove, dochter van Johan Hendrik ten Hove en Elisabeth de Wit. Hermina is geboren rond 1886.

9  Jannetje Jonker is geboren Beekbergen op 19 november 1887.

V-N  Johannes Jonker, zoon van Gijsbert Willems Jonker (IV-F) en Jannigjen Jacobs Visser, arbeider, is geboren Heerde op 10 maart 1832, overleden Horsthoek (Heerde) op 17 januari 1908. Johannes werd 75 jaar.

Johannes trouwt Heerde op 27 maart 1865 met Margaretha van Zalk, dochter van Jan van Zalk en Zwaantje de Brake. Margaretha is geboren Heerde op 10 december 1842, overleden Heerde op 20 januari 1925. Margaretha werd 82 jaar.

Van Johannes en Margaretha zijn zeven kinderen bekend:

1  Gijsbert Jan Willem Jonker is geboren Heerde op 4 december 1865, zie VI-N.

2  Jannetje Jonker is geboren Heerde op 25 januari 1869, overleden Heerde op 20 juni 1942. Jannetje werd 73 jaar.

Jannetje trouwt Heerde op 14 december 1894 met Jan ten Hove, zoon van Jan Willem ten Hove (landbouwer) en Henderkien van Heerde. Jan, landbouwer, is geboren rond 1871.

3  Kaatje Jonker is geboren Heerde op 18 september 1871, overleden Olst (Ov) op 7 maart 1951. Kaatje werd 79 jaar.

Kaatje trouwt Olst (Ov) op 11 oktober 1895 met Derk Draaijer, zoon van Gerhardus Draaijer en Aartje Klutenberg. Derk, boerenknecht, is geboren Oene (Epe) op 14 februari 1875.

4  Geesje Jonker is geboren Heerde op 12 september 1873, ongehuwd overleden Zutphen op 7 februari 1944. Geesje werd 70 jaar.

5  Johannes Jonker is geboren Heerde op 11 januari 1876.

6  Gerrit Jonker is geboren Heerde op 10 oktober 1879.

7  Gerrit Jan Jonker is geboren Horsthoek (Heerde) op 4 april 1884.

V-O  Hendrik Jonker, zoon van Gijsbert Willems Jonker (IV-F) en Jannigjen Jacobs Visser, kleermaker, is geboren Heerde op 3 januari 1835, overleden Heerde op 18 juli 1918. Hendrik werd 83 jaar.

Hendrik trouwt Heerde op 6 november 1858 met Leida Rorije, dochter van Daam Jans Rorije en Janna Koopman. Leida is geboren Heerde op 21 mei 1840, overleden Heerde op 26 november 1916. Leida werd 76 jaar.

Van Hendrik en Leida zijn elf kinderen bekend:

1  Johanna Jonker is geboren Heerde op 30 maart 1859.

Johanna trouwt Bussum (N-H) op 9 mei 1884 met Dirk Bakker, zoon van Willem Bakker en Trijntje de Groot. Dirk, koetsier, is geboren Texel (N-H) rond 1861.

2  Dirk Jan Jonker is geboren Heerde op 25 december 1860, overleden Heerde op 6 februari 1861.

3  Gerrit Jan Jonker, milicien, is geboren Heerde op 19 maart 1862, overleden Breda (N-Br) op 26 november 1882. Gerrit werd 20 jaar.

4  Daatje Jonker is geboren Heerde op 22 juni 1863, overleden Utrecht (Ut) op 28 maart 1944. Daatje werd 80 jaar.

Daatje trouwt Heerde op 19 november 1887 met Arie Matthijs van Dijk, zoon van Gerrit van Dijk en Dorothea Heuvink. Arie, timmerman, is geboren rond 1863.

5  Karel Jonker, kleermaker, is geboren Heerde op 14 augustus 1866, overleden Harderwijk op 1 november 1944. Karel werd 78 jaar.

Karel trouwt Epe op 22 maart 1890 met Wilhelmina van Essen, dochter van Albert van Essen en Maria Gerredina Speldekamp. Wilhelmina is geboren Oene (Epe) op 22 augustus 1864.

6  Gerrit Willem Jonker, landbouwer, is geboren Heerde op 23 oktober 1869.

Gerrit trouwt Heerde op 1 februari 1913 met Berendina Platenkamp, dochter van Teunis Platenkamp en Heintje Kamphuis. Berendina is geboren Markluiden (Heerde) op 28 november 1881.

7  Geesje Jonker is geboren Heerde op 11 september 1872, overleden Heerde op 18 november 1922. Geesje werd 50 jaar.

Geesje trouwt Heerde op 2 mei 1903 met Adrianus Smit, zoon van Arie Smit en Klazina Metselaar. Adrianus, magazijnknecht, is geboren rond 1865.

8  Aaltje Jonker is geboren Heerde op 18 oktober 1875, overleden Heerde op 16 november 1875.

9  Aleida Jonker is geboren Heerde op 30 juli 1877.

10  Hendrika Jonker is geboren Heerde op 27 juli 1880.

Hendrika trouwt Heerde op 15 maart 1918 met Johannes Oskam, zoon van Hermanus Oskam en Margaretha Lamboo. Johannes, kleermaker, is geboren Meteren (Geldermalsen) op 10 mei 1878.

11  Gerrit Jan Jonker, schildersknecht, is geboren Heerde op 19 februari 1885.

Gerrit trouwt Heerde op 10 maart 1906 met Bertha Platenkamp, dochter van Teunis Platenkamp en Heintje Kamphuis. Bertha is geboren Markluiden (Heerde) op 5 april 1886.

V-P  Gerhardus Jonker (Gradus), zoon van Gijsbert Willems Jonker (IV-F) en Jannigjen Jacobs Visser, bakker en landbouwer, is geboren Heerde op 26 september 1837, overleden Doornspijk (Elburg) op 12 maart 1908. Gerhardus werd 70 jaar.

Gerhardus trouwt Heerde op 26 juli 1862 (1) met Janna van Zalk, dochter van Jan van Zalk en Zwaantje de Brake. Janna is geboren Heerde op 25 juli 1840, overleden Oostbeek (Elburg) op 28 augustus 1865. Janna werd 25 jaar.

Van Gerhardus en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Jonker is geboren Heerde op 22 december 1862, overleden Oostbeek (Elburg) op 13 januari 1867. Jan werd 4 jaar.

2  Gerrit Jan Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 1 september 1864.

Gerhardus trouwt Doornspijk (Elburg) op 1 juni 1866 (2) met Johanna Aleida Willemina Fikse, dochter van Krijn Fikse en Hendrika Hartkamp. Johanna is geboren Wijhe (Ov) rond 1842, overleden Oldebroek op 8 november 1891. Johanna werd ongeveer 49 jaar.

Van Gerhardus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

3  Krijn Jonker, broodventer en koster, is geboren Doornspijk (Elburg) op 12 oktober 1866, overleden Zwolle op 14 oktober 1936. Krijn werd 70 jaar.

Krijn trouwt Doornspijk (Elburg) op 22 maart 1899 met Geertruida van Putten, dochter van Kornelis van Putten (landbouwer) en Bijgje Doornwaard. Geertruida is geboren Doornspijk (Elburg) op 25 januari 1880.

4  Jannetje Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 16 oktober 1868, overleden Doornspijk (Elburg) op 1 augustus 1945. Jannetje werd 76 jaar.

Jannetje trouwt Doornspijk (Elburg) op 22 mei 1889 met Gerard Hooghordel, zoon van Lambert Wijnand Hooghordel en Gerritje Mulder. Gerard, landbouwer, is geboren Doornspijk (Elburg) op 7 april 1864.

5  Willem Jonker, bakker, is geboren Doornspijk (Elburg) op 27 februari 1871, overleden Zandvoort (N-H) op 15 augustus 1941. Willem werd 70 jaar.

Willem trouwt Doornspijk (Elburg) op 25 april 1895 (1) met Hendrika van Renselaar, dochter van Hannes van Renselaar en Marrigje Fikse. Hendrika is geboren Doornspijk (Elburg) op 8 juni 1877. Willem trouwt Elburg op 20 december 1900 (2) met Oetje Blaauw, dochter van Kornelis Blaauw en Annetje Hinneker. Oetje, logementhoudster, is geboren Oldebroek op 24 juni 1865.

6  Gerrigje Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 3 juni 1872, overleden Elburg op 8 juli 1900. Gerrigje werd 28 jaar.

Gerrigje trouwt Doornspijk (Elburg) op 24 juni 1897 met Evert Jonker, zoon van Hendrik Jonker en Hendrika van 't Hof. Evert, landbouwer en melkmeter, is geboren Doornspijk (Elburg) op 1 mei 1868.

Evert was later gehuwd (2) met Lubbetje van Riesen.<10>

7  Gerrigje Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 3 juni 1872.

8  Johanna Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 10 april 1875.

Johanna trouwt Doornspijk (Elburg) op 16 augustus 1900 met Gerrit Jan van den Bosch, zoon van Gerrit van den Bosch (korenmolenaar) en Aaltje Assen. Gerrit, korenmolenaar, is geboren Doornspijk (Elburg) op 4 maart 1870.

9  Geertje Jonker, pensionhoudster, is geboren Doornspijk (Elburg) op 6 maart 1878, ongehuwd overleden Nunspeet op 17 maart 1947. Geertje werd 69 jaar.

10  Aleida Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 2 oktober 1881, overleden Doornspijk (Elburg) op 10 oktober 1887. Aleida werd 6 jaar.

11  Jan Jonker is geboren Doornspijk (Elburg) op 29 juni 1885, overleden Doornspijk (Elburg) op 22 juli 1885.

Gerhardus trouwt Oldebroek op 25 juni 1896 (3) met Annetje Klomp, dochter van Gerrit Klomp en Jennigje Veldhoen. Annetje is geboren Doornspijk (Elburg) rond 1839, overleden Heusbeek (Elburg) op 22 maart 1926. Annetje werd ongeveer 87 jaar.

Annetje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Achter de Molen.

V-Q  Willem Jonker, zoon van Jan Jonker (IV-G) en Geertje Logtenberg, bakker, is geboren Heerde op 26 maart 1816, overleden Lonneker (Ov) op 4 juni 1880. Willem werd 64 jaar.

Willem trouwt Oldenzaal (Ov) op 3 september 1852 met Johanna Henderika Alefsen, dochter van Hendrik Alefsen (wever) en Aleida List. Johanna is geboren Nienhuis (D) rond 1827, overleden Usselo (Ov) op 13 maart 1861. Johanna werd ongeveer 34 jaar.

Van Willem en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Jonker, landbouwer, is geboren Lonneker (Ov) op 3 november 1853, overleden Lonneker (Ov) op 3 januari 1872. Jan werd 18 jaar.

2  Aleida Jonker is geboren Lonneker (Ov) op 13 oktober 1854, overleden Apeldoorn op 23 april 1914. Aleida werd 59 jaar.

Aleida trouwt Apeldoorn op 18 mei 1889 met Hendrik Beekman, zoon van Hendrik Beekman en Hendrika Holtrigter. Hendrik, winkelier, is geboren rond 1857.

3  Geertjen Jonker is geboren Usselo (Ov) op 22 februari 1858, overleden Enschede (Ov) op 27 september 1936. Geertjen werd 78 jaar.

Geertjen trouwt Enschede (Ov) op 10 juli 1884 met Hendrikus Heleenderd Kelderman, zoon van Jan Hendrik Kelderman en Hendrika Helena Kramer. Hendrikus, bakker en handelsreiziger, is geboren Wierden (Ov) rond 1857, overleden Enschede (Ov) op 23 november 1903. Hendrikus werd ongeveer 46 jaar.

4  Gerritdina Jonker is geboren Usselo (Ov) op 14 mei 1859.

Gerritdina trouwt Zutphen op 29 juni 1887 met Antonie ten Hoeve, zoon van Antonie ten Hoeve en Catharina Elisabeth Visser. Antonie, suikerbakker, is geboren rond 1847.

V-R  Gerrit Jonker, zoon van Jan Jonker (IV-G) en Geertje Logtenberg, koopman, papiermaker en leerlooijer, is geboren Heerde op 3 januari 1818, overleden Ugchelen (Apeldoorn) op 1 april 1891. Gerrit werd 73 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 26 mei 1848 (1) met Hendrika Schiphorst, dochter van Abraham Schiphorst en Aaltje Hofmeijer. Hendrika is geboren Vaassen op 14 augustus 1819, overleden Renkum op 27 april 1857. Hendrika werd 37 jaar.

Van Gerrit en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 16 april 1849, ongehuwd overleden Zutphen op 17 november 1923. Jan werd 74 jaar.

2  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 16 november 1850, overleden Apeldoorn op 25 februari 1851.

3  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 29 januari 1852, overleden Renkum op 17 april 1853. Abraham werd 1 jaar.

4  Abraham Jonker is geboren Renkum op 25 mei 1853, overleden Renkum op 17 juni 1853.

5  Johanna Geertruida Jonker is geboren Renkum op 25 mei 1853, overleden Renkum op 10 maart 1855. Johanna werd 1 jaar.

6  Albertus Jonker is geboren Renkum op 7 augustus 1854, overleden Renkum op 30 november 1854.

7  Albertus Jonker is geboren Renkum op 7 januari 1856.

Gerrit trouwt Renkum op 10 oktober 1857 (2) met Aaltje Zwijnenberg, dochter van Toon Zwijnenberg en Henderika Velthuis. Aaltje is geboren Apeldoorn op 15 februari 1834, overleden Ugchelen (Apeldoorn) op 14 maart 1908. Aaltje werd 74 jaar.

Van Gerrit en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

8  Antoon Jonker ook genaamd Antoon Zwijnenberg is geboren Renkum op 23 augustus 1857, overleden Renkum op 25 december 1857.

Niet zeker of Gerrit Jonker zijn biologische vader is.

9  Gerard Jonker is geboren Renkum op 8 januari 1859, zie VI-O.

10  Tonia Jonker is geboren Renkum op 5 september 1862, overleden Apeldoorn op 5 december 1941. Tonia werd 79 jaar.

Tonia trouwt Apeldoorn op 2 augustus 1890 met Hendrik Jan Klomp, zoon van Arend Jan Klomp en Jannetje de Groot. Hendrik, landbouwer, is geboren Beekbergen op 25 mei 1859.

11  Johannes Jonker, papiermaker, is geboren Renkum op 19 september 1865.

Johannes trouwt Apeldoorn op 1 februari 1902 met Alberta Wilbrink, dochter van Engelbert Wilbrink en Geertje Jochems. Alberta is geboren Beekbergen op 5 juni 1858, overleden Ugchelen (Apeldoorn) op 24 oktober 1916. Alberta werd 58 jaar.

12  Hendrikus Jonker is geboren Heelsum (Renkum) op 23 september 1867, zie VI-P.

13  Gerritje Jonker is geboren Renkum op 27 februari 1871, overleden Renkum op 3 mei 1872. Gerritje werd 1 jaar.

14  Gerrit Jonker is geboren Renkum op 29 mei 1872, overleden Renkum op 29 september 1872.

15  Gerritje Jonker is geboren Renkum op 2 augustus 1874, overleden Ugchelen (Apeldoorn) op 25 november 1916. Gerritje werd 42 jaar.

Gerritje trouwt Apeldoorn op 8 februari 1902 met Hendrik van Amersfoort, zoon van Willem van Amersfoort en Femia Schut. Hendrik, arbeider, is geboren Beekbergen op 15 juli 1877.

16  Gerarda Aleida Jonker is geboren Beekbergen op 4 april 1877, overleden Beekbergen op 19 november 1877.

V-S  Jan Arend Jonker, zoon van Jan Jonker (IV-G) en Geertje Logtenberg, schoenmaker, is geboren Apeldoorn op 30 januari 1829, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 4 februari 1900. Jan werd 71 jaar.

Jan trouwt Apeldoorn op 13 augustus 1852 (1) met Teunisje Hulleman, dochter van Gerrit Hulleman en Johanna Buitenhuis. Teunisje is geboren Apeldoorn op 23 november 1822, overleden Apeldoorn op 18 juli 1866. Teunisje werd 43 jaar.

Van Jan en Teunisje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 16 januari 1853, zie VI-Q.

2  Geertruida Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 12 mei 1856, overleden Apeldoorn op 11 december 1945. Geertruida werd 89 jaar.

Geertruida trouwt Apeldoorn op 17 september 1887 met Joan van Ruiten, zoon van Simon van Ruiten (kleermaker) en Willemina Dekker. Joan, schoenmaker, is geboren rond 1862.

3  Johannes Jonker, schoenmaker, is geboren Apeldoorn op 23 februari 1860, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 1 maart 1885. Johannes werd 25 jaar.

4  Jan Jonker, koperslager, is geboren Apeldoorn op 20 mei 1863, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 10 januari 1899. Jan werd 35 jaar.

Jan trouwt Apeldoorn op 7 mei 1887 met Antje Johannes Cancrinus, dochter van Johannes Pieters Canerinus (tuinman) en Geertje Meines van der Leeuw. Antje is geboren rond 1864.

Jan trouwt Apeldoorn op 2 november 1867 (2) met Willemina Johanna Janssen, dochter van Johannes Janssen en Jannetje Dibbets. Willemina is geboren Apeldoorn op 26 november 1832, overleden Beekbergen op 30 september 1906. Willemina werd 73 jaar.

Van Jan en Willemina is een kind bekend:

5  doodgeboren dochter is doodgeboren Apeldoorn op 1 november 1872.

V-T  Hendrikus Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, metselaar, is geboren rond 1810, overleden Apeldoorn op 9 juli 1874. Hendrikus werd ongeveer 64 jaar.

Hendrikus trouwt Apeldoorn op 9 oktober 1835 (1) met Hendrika Kamphorst, dochter van Hartger Kamphorst (grofsmid) en Annetje Buitenhuis. Hendrika is geboren rond 1811, overleden Apeldoorn op 17 oktober 1858. Hendrika werd ongeveer 47 jaar.

Van Hendrikus en Hendrika zijn zes kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren Balgoij op 4 september 1834 als Abraham Kamphorst. Gewettigd bij huwelijk ouders., overleden Apeldoorn op 7 april 1840. Abraham werd 5 jaar.

2  Hartger Jonker (Harry) is geboren Apeldoorn op 17 januari 1837, zie VI-R.

3  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 18 november 1840, overleden Apeldoorn op 4 juni 1841.

4  Antje Jonker is geboren Apeldoorn op 10 augustus 1842, overleden Rotterdam (Z-H) op 13 juni 1922. Antje werd 79 jaar.

Antje trouwt Rotterdam (Z-H) op 24 juli 1872 met Arnoldus Johannes Hubertus Hemsen, zoon van Benjamin Fidel Hemsen en Everdina Christina Carolina Baerken. Arnoldus is geboren Rotterdam (Z-H) rond 1845.

5  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 23 augustus 1844, zie VI-S.

6  Barend Jonker is geboren Apeldoorn op 4 september 1850, zie VI-T.

Hendrikus trouwt Apeldoorn op 15 december 1866 (2) met Arendina Egthuizen, dochter van Hermannus Egthuizen (daghuurder) en Janna Loode. Arendina is geboren Zwollerkerspel (Zwolle) op 31 mei 1816.

Arendina was eerder gehuwd (1) met Berent Brogt.<11>

V-U  Gerrit Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, timmerman, is geboren Apeldoorn op 20 augustus 1812, overleden Apeldoorn op 3 september 1874. Gerrit werd 62 jaar.

Gerrit was gehuwd met Elizabeth Klazina Brussee. Elizabeth is geboren Heemstede (N-H) rond 1811, overleden Apeldoorn op 8 juli 1861. Elizabeth werd ongeveer 50 jaar.

Van Gerrit en Elizabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Neeltje Jonker is geboren Apeldoorn op 31 juli 1840, ongehuwd overleden Wormen (Apeldoorn) op 21 januari 1909. Neeltje werd 68 jaar.

2  Hendrikus Jonker is geboren Apeldoorn op 28 juli 1841, zie VI-U.

3  Anna Maria Elisabeth Jonker is geboren Apeldoorn op 9 augustus 1843.

4  Gerrit Jonker is geboren Apeldoorn op 20 september 1845, overleden Apeldoorn op 22 november 1845.

5  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 14 september 1846, zie VI-V.

6  doodgeboren zoon is doodgeboren Apeldoorn op 3 mei 1849.

V-V  Marijnus Jonker ook genaamd Marinus Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, metselaar, is geboren Apeldoorn op 11 januari 1814, overleden Apeldoorn op 19 februari 1881. Marijnus werd 67 jaar.

Marijnus trouwt Apeldoorn op 29 juli 1836 met Johanna Bloemink, dochter van Willem Bloemink en Wijntje Jansen. Johanna is geboren Apeldoorn op 23 december 1813, overleden Apeldoorn op 13 februari 1878. Johanna werd 64 jaar.

Van Marijnus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltjen Jonker is geboren Apeldoorn op 12 september 1836, overleden Apeldoorn op 8 juni 1875. Neeltjen werd 38 jaar.

Neeltjen trouwt Apeldoorn op 14 juli 1860 met Gerrit Nijdeken, zoon van Andries Nijdeken en Gerritje Hulleman. Gerrit, landbouwer, is geboren Apeldoorn op 2 juli 1833.

2  Anna Maria Elisabeth Jonker is geboren Apeldoorn op 25 januari 1839, overleden Apeldoorn op 26 oktober 1839.

3  Willempje Jonker ook genaamd Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 9 november 1842, overleden Apeldoorn op 7 maart 1871. Willempje werd 28 jaar.

4  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 21 april 1845, zie VI-W.

5  Willem Jonker is geboren Apeldoorn op 6 februari 1849, zie VI-X.

V-W  Elbertus Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, verver en schilder, is geboren Apeldoorn op 16 januari 1816, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 21 mei 1895. Elbertus werd 79 jaar.

Elbertus trouwt Apeldoorn op 20 november 1846 met Aartjen Visser, dochter van Hermanus Visser (grofsmid) en Aartjen van Laar. Aartjen is geboren rond 1817, overleden Apeldoorn op 3 juli 1892. Aartjen werd ongeveer 75 jaar.

Van Elbertus en Aartjen zijn negen kinderen bekend:

1  Abraham Jonker, verver, is geboren Apeldoorn op 4 augustus 1847, overleden Apeldoorn op 26 september 1864. Abraham werd 17 jaar.

2  Hermanus Jonker is geboren Apeldoorn op 28 december 1848, zie VI-Y.

3  Andries Jonker, drogist, is geboren Apeldoorn op 3 augustus 1850, gedoopt Apeldoorn, ongehuwd overleden Apeldoorn op 8 februari 1899. Andries werd 48 jaar.

4  Neeltje Jonker is geboren Apeldoorn op 21 maart 1852, overleden Wormen (Apeldoorn) op 30 januari 1912. Neeltje werd 59 jaar.

Neeltje trouwt Apeldoorn op 6 november 1875 (1) met Antonie Westerbroek, zoon van Gerrit Westerbroek en Jansje Hesse. Antonie, smid, is geboren Apeldoorn op 24 april 1851. Neeltje trouwt Apeldoorn op 3 november 1883 (2) met Jacob Westerbroek, zoon van Gerrit Westerbroek en Jansje Hesse. Jacob, smid, is geboren Amsterdam (N-H) op 1 juni 1861.

5  Johannes Jonker is geboren Apeldoorn op 1 januari 1854, zie VI-Z.

6  Aartje Jonker is geboren Apeldoorn op 5 december 1855, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 2 februari 1901. Aartje werd 45 jaar.

Aartje trouwt Apeldoorn op 7 december 1878 met Willem Bloemheuvel, zoon van Jan Bloemheuvel en Wilhelmina Catharina Bloemink. Willem, slager, is geboren Apeldoorn op 22 september 1853, overleden Apeldoorn op 1 september 1881. Willem werd 27 jaar.

7  Anna Maria Elisabeth Jonker is geboren Apeldoorn op 10 januari 1858, ongehuwd overleden Apeldoorn op 4 september 1892. Anna werd 34 jaar.

8  Gerritje Jonker is geboren Apeldoorn op 2 februari 1861, overleden Wormen (Apeldoorn) op 13 augustus 1922. Gerritje werd 61 jaar.

Gerritje trouwt Apeldoorn op 12 september 1885 met haar volle neef Barend Jonker, zie VI-T.

9  Harmina Maria Jonker is geboren Apeldoorn op 17 december 1862, overleden Apeldoorn op 30 augustus 1868. Harmina werd 5 jaar.

V-X  Dirk Jan Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, metselaar, is geboren Apeldoorn op 23 mei 1817, overleden Apeldoorn op 10 oktober 1876. Dirk werd 59 jaar.

Dirk trouwt Apeldoorn op 28 april 1848 met Johanna Catharina Boks, dochter van Teunis Jacobus Boks en Hendrika Derks Tamboer. Johanna is geboren Apeldoorn op 14 april 1822, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 28 april 1892. Johanna werd 70 jaar.

Van Dirk en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 5 april 1849.

2  Teunis Jacobus Jonker is geboren Apeldoorn op 1 december 1850, zie VI-AA.

3  Hendrika Kornelia Jonker is geboren Apeldoorn op 10 mei 1853, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 7 februari 1910. Hendrika werd 56 jaar.

Hendrika trouwt Apeldoorn op 6 oktober 1883 met Jan Brinkman, zoon van Kornelis Brinkman en Hendrika Mannessen. Jan, fabrieksarbeider, is geboren Apeldoorn op 19 december 1858.

4  Derk Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 15 augustus 1855, overleden Apeldoorn op 5 september 1855.

5  Neeltje Jonker is geboren Apeldoorn op 20 mei 1857, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 17 april 1931. Neeltje werd 73 jaar.

Neeltje trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 14 februari 1883 met Arie van der Hout, kind van Johannes van der Hout en Jannetje Uittenbroek. Arie, schipper en fourniturenhandelaar, is geboren Zegwaart (Z-H) op 27 december 1859, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 6 juli 1910. Arie werd 50 jaar.

6  Elbertus Jonker is geboren Apeldoorn op 30 mei 1859, overleden Apeldoorn op 3 oktober 1859.

7  Anna Maria Elisabeth Jonker is geboren in 1861, overleden Apeldoorn op 24 maart 1862. Anna werd 1 jaar.

8  Derk Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 28 oktober 1865, zie VI-AB.

V-Y  Geurt Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, verver, is geboren Apeldoorn op 10 mei 1820, overleden Apeldoorn op 12 december 1863. Geurt werd 43 jaar.

Geurt trouwt Apeldoorn op 3 maart 1853 met Rosina Schreiber, dochter van Mathijs Friederich Schreiber (voerman) en Hermina Looijs. Rosina is geboren Apeldoorn op 29 augustus 1825.

Van Geurt en Rosina zijn drie kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren Apeldoorn op 8 december 1853, zie VI-AC.

2  Machtilda Ferderika Jonker is geboren Apeldoorn op 3 maart 1856.

3  Anna Hermina Jonker is geboren Apeldoorn op 9 oktober 1859, overleden Apeldoorn op 7 september 1860.

V-Z  Abraham Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Neeltje Gerrits Nijdeken, timmerman en kruidenier, is geboren Het Loo (Apeldoorn) op 3 maart 1822, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 12 mei 1904. Abraham werd 82 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 4 augustus 1866 met Aaltje Elisabeth Geertruida Oxener, dochter van Jacobus Oxener en Johanna Fdrederika van Doorn. Aaltje is geboren Apeldoorn op 8 maart 1829, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 20 december 1914. Aaltje werd 85 jaar.

Van Abraham en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Abraham Jacobus Jonker is geboren Apeldoorn op 22 april 1868, overleden Apeldoorn op 10 september 1868.

2  Jacoba Frederika Jonker is geboren Apeldoorn op 10 september 1870, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 19 augustus 1913. Jacoba werd 42 jaar.

Jacoba trouwt Apeldoorn op 25 mei 1899 met Lodewijk Wiesenfeld, zoon van Susman Wiesenfeld en Berje Salomonson. Lodewijk, brievenbesteller, is geboren Ootmarsum (Ov) rond 1856, overleden na 1913. Lodewijk werd minstens 57 jaar.

3  Neeltje Jonker is geboren Apeldoorn op 31 januari 1873, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 5 april 1897. Neeltje werd 24 jaar.

V-AA  Jan Anthonij Jonker, zoon van Abraham Jonker (IV-H) en Anna Maria Elisabeth Israel, wikelier, timmerman, opzichter en aannemer, is geboren Apeldoorn op 4 februari 1840, overleden Haarlem (N-H) op 31 juli 1908. Jan werd 68 jaar.

Jan trouwt op 31 januari 1866 met Gerarda Maria Elzinga, dochter van Klaas Roelofs Elzinga en Aaltje Annes van Sluis. Gerarda is geboren Nijehaske (Frl) op 16 december 1836, overleden Hengelo (Ov) op 7 september 1915. Gerarda werd 78 jaar.

Van Jan en Gerarda zijn acht kinderen bekend:

1  Abraham Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 25 november 1866, zie VI-AD.
2  Aaltje Helena Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 3 november 1868, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 21 november 1939. Aaltje werd 71 jaar.

Aaltje trouwt Haarlem (N-H) op 10 mei 1894 met Alphonse Albert Pierre Ottignon, zoon van Pierre Francois Joseph Ottignon en Margaretha de Visser. Alphonse, spoorwegambtenaar en hoofdadministrateur STORK-Hengelo, is geboren Hoorn (N-H) op 3 oktober 1866, overleden Soest (Ut) op 1 februari 1945. Alphonse werd 78 jaar.
3  Anna Maria Elisabeth Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 23 oktober 1869, overleden Wassenaar (Z-H) op 4 januari 1948. Anna werd 78 jaar.

Anna was gehuwd met Jan Willem Coenraad Smit.

4  Magdalena Catharina Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 1 december 1870, mogelijk overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 20 oktober 1871.
5  Anna Maria Jonker (Naatje) is geboren Leiden (Z-H) op 7 augustus 1874, overleden Amsterdam (N-H) op 23 augustus 1927. Anna werd 53 jaar.

Anna trouwt Haarlem (N-H) op 19 november 1903 (1) met Johannes Gerardus Gimberg, zoon van Gerardus Cornelis Gimberg en Angenita Johanna van Hulst. Johannes is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 15 maart 1836, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 7 juli 1908. Johannes werd 72 jaar.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Anna Maria Verreijdt.

Anna trouwt Heemstede (N-H) op 11 mei 1911 (2) met Maarten Ketting, zoon van Arie Ketting en Louisa Elisabeth Enderle. Maarten, arts, is geboren Kralingen (Z-H) op 15 mei 1869, overleden Amsterdam (N-H) op 28 januari 1934. Maarten werd 64 jaar.

Maarten was later gehuwd (2) met Sophia Elisabeth Smit.<12>

6  Jan Anthony Jonker is geboren Leiden (Z-H) op 3 augustus 1876, overleden Leiden (Z-H) op 2 december 1880. Jan werd 4 jaar.
7  Gerarda Maria Jonker (Grad) is geboren Leiden (Z-H) op 11 februari 1878.

Gerarda trouwt Haarlem (N-H) op 31 maart 1910 met Jan Johannes Frans Steenbergen, zoon van Lambertus Marinus Steenbergen en Grietje Geertruida Wicherson. Jan, werktuigkundig ingenieur, is geboren Zwolle op 7 april 1883.

8  Jan Anthonij Jonker is geboren Haarlem (N-H) op 6 mei 1881, zie VI-AE.

V-AB  Hendrikus Jonker, zoon van Dirk Hendriks Jonker (IV-I) en Jannetje Peters van Hasselt, dagloner, is geboren Apeldoorn op 16 januari 1820, overleden Apeldoorn op 18 januari 1898. Hendrikus werd 78 jaar.

Hendrikus trouwt Apeldoorn op 9 september 1842 met Wilhelmina IJzerman, dochter van Johannis IJzerman en Wilhelmina Beeuwkes. Wilhelmina is geboren rond 1823, overleden Apeldoorn op 13 augustus 1893. Wilhelmina werd ongeveer 70 jaar.

Van Hendrikus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Jonker, arbeider, is geboren rond 1847, overleden Apeldoorn op 16 januari 1866. Hendrik werd ongeveer 19 jaar.

2  Gerrit Jonker is geboren Apeldoorn op 7 september 1856, zie VI-AF.

3  Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 10 februari 1859.

V-AC  Elbartus Jonker ook genaamd Elbertus Jonker, zoon van Dirk Hendriks Jonker (IV-I) en Jannetje Peters van Hasselt, metselaar en molenaar, is geboren Apeldoorn op 19 juli 1822, overleden Leeuwarden (Frl) op 5 december 1858. Elbartus werd 36 jaar.

Elbartus trouwt Apeldoorn op 31 oktober 1845 met Reintje Overbeek, dochter van Harmen Janssen Overbeek en Grietje Aalbert Heimeriks. Reintje is geboren Beekbergen op 12 oktober 1822 (genoemd Reinje Janssen).

Van Elbartus en Reintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannetje Jonker is geboren Apeldoorn op 23 augustus 1846, overleden Apeldoorn op 19 mei 1924. Jannetje werd 77 jaar.

Jannetje trouwt Deventer (Ov) op 13 juni 1872 met Jacob Peters, zoon van Willem Jan Peters en Jenneken van Essen. Jacob, meubelmaker, is geboren Deventer (Ov) rond 1842.

2  Magrieta Jonker is geboren Apeldoorn op 15 januari 1848, overleden Apeldoorn op 18 april 1917. Magrieta werd 69 jaar.

Magrieta trouwt Apeldoorn op 13 oktober 1871 met Garrit Jan Beumkes, zoon van Garrit Beumkes en Berendina Essink. Garrit, timmermansknecht, is geboren rond 1846.

3  Derk Jonker is geboren Apeldoorn op 1 januari 1850, zie VI-AG.

4  Harmen Jonker is geboren Elspeet op 26 oktober 1851, overleden Elspeet op 11 november 1854. Harmen werd 3 jaar.

5  Elbertus Jonker is geboren Elspeet op 26 oktober 1853, zie VI-AH.

6  Aaltje Jonker is geboren Ermelo op 17 februari 1855, overleden Deventer (Ov) op 5 maart 1918. Aaltje werd 63 jaar.

Aaltje trouwt Deventer (Ov) op 26 februari 1880 met Gerhard Hulsegge, zoon van Jacob Hulsegge en Hendrika van Gulik. Gerhard, winkelbediende, is geboren Deventer (Ov) rond 1857.

7  Harmen Jonker is geboren Ermelo op 29 augustus 1857, overleden Apeldoorn op 31 december 1863. Harmen werd 6 jaar.

Generatie VI

In deze generatie zijn 34 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 177 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1864 en 1918. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (102x), 's-Gravenhage (Z-H) (11x), Oldebroek (7x), Haarlem (N-H) (6x), Bredevoort (6x), Deventer (Ov) (6x), Nunspeet (5x), Wymbritseradeel (Frl) (4x), Epe (4x), Brink en Orden (Apeldoorn) (3x), Beekbergen (2x), Franekeradeel (Frl) (2x), Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) (2x), Olst (Ov) (2x), Aalten, Doniawerstal (Frl), Ugchelen (Apeldoorn), Utingeradeel (Frl), Utrecht (Ut) en Grand Haven (Michigan (USA)).

VI-A  Abraham Jonker, zoon van Jan Jonker (V-A) en Magteld Voorhorst, conducteur, is geboren Apeldoorn op 1 januari 1856, overleden Nijmegen op 13 mei 1930. Abraham werd 74 jaar.

Abraham trouwt Doesburg op 21 april 1883 met Maria Hendrika Römer, dochter van Hendrik Römer en Hendrika Baarken. Maria is geboren rond 1860.

Van Abraham en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Mathilda Jonker is geboren rond 1885.

Hendrika trouwt Nijmegen op 23 mei 1916 met Johann Bernhard Huigen, zoon van Rombertus Huigen en Klasina Gijtenbeek. Johann, kantoorbediende, is geboren rond 1890.

2  Hendrik Jonker is geboren in 1886, overleden Wageningen op 10 maart 1887. Hendrik werd 1 jaar.

3  Geertruida Maria Jonker is geboren in 1887, overleden Wageningen op 10 mei 1888. Geertruida werd 1 jaar.

VI-B  Karel Jonker, zoon van Gerrit Jonker (V-B) en Johanna de Graaf, papiermaker, is geboren Epe op 29 november 1854, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 22 januari 1886. Karel werd 31 jaar.

Karel trouwt Apeldoorn op 11 november 1882 met Jenneken Reinders, dochter van Hendrik Reinders en Jannetje Veldhuizen. Jenneken is geboren Apeldoorn op 22 oktober 1858, overleden Apeldoorn op 8 oktober 1926. Jenneken werd 67 jaar.

Jenneken was later gehuwd (2) met Maarten Baak.

Van Karel en Jenneken is een kind bekend:

1  Johanna Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 1 september 1883.

Johanna trouwt Apeldoorn op 9 januari 1913 met Johannes van de Haar, zoon van Hendrik van de Haar en Helena Mark. Johannes, gemeente veldwachter, is geboren rond 1886.

VI-C  Derk Reinder Jonker, zoon van Gerrit Jonker (V-B) en Johanna de Graaf, tuinman, is geboren Apeldoorn op 21 april 1863, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 19 september 1910. Derk werd 47 jaar.

Derk trouwt Brummen op 10 september 1887 met Gerritjen Arentsen, dochter van Roelof Arentsen en Everdina Draaijer. Gerritjen is geboren Brummen op 15 juni 1862, overleden Apeldoorn op 30 mei 1947. Gerritjen werd 84 jaar.

Van Derk en Gerritjen zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Jonker is geboren Apeldoorn op 3 april 1900.

2  Derk Reinder Jonker, kantoorbediende, is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 5 maart 1903.

Derk trouwt Zwolle op 9 maart 1926 met Roelofje Bosch, dochter van Jan Bosch (bakker) en Martha Hartman. Roelofje is geboren Zwolle op 6 december 1901.

3  Willem Jonker is geboren Apeldoorn op 14 juni 1907.

VI-D  Abraham Jonker, zoon van Hendrikus Reinder Jonker (V-C) en Christina ten Harmsen, timmerman, is geboren Apeldoorn op 22 januari 1861, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 17 maart 1929. Abraham werd 68 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 13 augustus 1892 met Gerritje Hafkamp, dochter van Evert Hafkamp en Martha Tisiena Buurman. Gerritje is geboren Apeldoorn op 8 mei 1866, overleden Zwolle op 4 april 1942. Gerritje werd 75 jaar.

Van Abraham en Gerritje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus Reinder Jonker is geboren Apeldoorn op 1 juni 1893.

2  Martha Tisiena Jonker is geboren Apeldoorn op 25 juli 1898.

Martha trouwt Apeldoorn op 21 december 1920 met Johannes Herman van Dijk, zoon van Johannes Hendrikus van Dijk (godsdienstonderwijzer) en Johanna Fikkert. Johannes, rijksklerk, is geboren rond 1893.

3  Christina Jonker is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 11 december 1903.

VI-E  Jan Willem Jonker, zoon van Peter Johannes Jonker (V-D) en Aartje Wensenk, is geboren Epe op 25 februari 1879, overleden op 20 augustus 1953. Jan werd 74 jaar.

Zijn moeder is een dochter van Gerritje Jonker, dochter van Willem Hendriks Jonker (1787) en Trijntjen Peters Jonker (1793). Zie Genealogie Jonker I.

Jan trouwt Epe op 9 mei 1908 met Johanna Jacomina Overbosch, dochter van Aart Overbosch (brievenbesteller) en Johanna Hendrika de Graaf. Johanna is geboren Epe op 9 maart 1880, overleden op 25 november 1958. Johanna werd 78 jaar.

Van Jan en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Aart Jonker, winkelier en ereburger van de Gemeente Epe, is geboren Epe op 24 april 1909, overleden in september 1980. Aart werd 71 jaar.

2  Johanna Petronella Jonker is geboren rond april 1918, overleden Epe op 6 maart 1919.

VI-F  Jan Jonker, zoon van Bernardus Jonker (V-E) en Aaltjen Berkhoff, bleker, is geboren Epe op 7 februari 1863, overleden Epe op 24 maart 1902. Jan werd 39 jaar.

Jan trouwt Epe op 3 januari 1891 met Gieltje uit den Bogaard, dochter van Daniel uit den Bogaard en Aaltje Vorsthof. Gieltje is geboren Epe op 11 augustus 1854, overleden Epe op 23 februari 1922. Gieltje werd 67 jaar.

Van Jan en Gieltje is een kind bekend:

1  Bernardus Jonker is geboren Epe op 6 september 1891.

VI-G  Gerrit Jan Jonker, zoon van Bernardus Jonker (V-E) en Aaltjen Berkhoff, bleeker en wasbaas, is geboren Epe op 13 november 1874, overleden op 21 februari 1963. Gerrit werd 88 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 27 augustus 1898 met zijn verre nicht Aleida Catharina van Westerveld, dochter van Reinder van Westerveld (landbouwer) en Aaltje van Essen. Aleida is geboren Epe op 28 december 1871, overleden Epe op 29 augustus 1932. Aleida werd 60 jaar.

Van Gerrit en Aleida zijn twee kinderen bekend:

1  Bernardus Jonker, wasser, is geboren Epe op 6 december 1899, overleden Epe op 24 mei 1920. Bernardus werd 20 jaar.

2  Johanna Hendrika Jonker is geboren Epe op 28 augustus 1903, overleden op 11 januari 1996. Johanna werd 92 jaar.

VI-H  Willem Jonker, zoon van Willem Jonker (V-F) en Elisabeth Lodewegen, timmerman, is geboren Neede op 17 september 1853, overleden Aalten op 22 september 1926. Willem werd 73 jaar.

Willem, Sophia en hun zoon Hendrik (die in Baldwin, Noord Amerika is geboren) komen in december 1883 in Bredevoort wonen. Zij zijn dus geëmigreerd en teruggekeerd naar Nederland.

Willem was gehuwd met Sophia Antonetta Aalbers, dochter van Hendrik Jan Aalbers (landbouwer) en Geertjen Helders. Sophia is geboren Aalten op 30 juli 1858, overleden Aalten op 17 mei 1946. Sophia werd 87 jaar.

Van Willem en Sophia zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Jonker, metselaar, is geboren rond 1883 (volgens huwelijksakte geboren Baldwin, Noord Amerika).

Hendrik trouwt Aalten op 2 maart 1916 met Hendrika Hinkamp, dochter van Hendrik Willem Hinkamp (klompenmaker) en Berendina Johanna ten Hietbrink. Hendrika is geboren Aalten op 11 november 1987.

2  Tonij Marinus Jonker is geboren Bredevoort op 18 mei 1884, ongehuwd overleden Zutphen op 20 september 1942. Tonij werd 58 jaar.

3  Jan Willem Jonker, veldarbeider, is geboren Bredevoort op 24 april 1886.

Jan trouwt Aalten op 10 juli 1913 met Dela Geertruida te Brake, dochter van Hendrikus te Brake en Grada Gesina Freriks. Dela is geboren rond 1877.

4  Elisabeth Geertruida Jonker is geboren Bredevoort op 24 februari 1888, overleden Aalten op 28 september 1889. Elisabeth werd 1 jaar.

5  Gerhardus Albertus Jonker is geboren Bredevoort op 2 oktober 1890, overleden Aalten op 9 mei 1894. Gerhardus werd 3 jaar.

6  Willem Albertus Jonker is geboren Aalten op 6 december 1892, overleden Aalten op 19 september 1893.

7  Gerrit Willem Jonker, agent van politie, is geboren Bredevoort op 31 december 1894.

Gerrit trouwt Nijmegen op 26 oktober 1920 met Geertruida Rensina Kunst, dochter van Benno Kunst en Davelina Adriana Hermina Leijdecker.

8  Elisabeth Geertruida Jonker is geboren Bredevoort op 15 november 1898.

Elisabeth trouwt Aalten op 24 oktober 1918 met Jan Holstein, zoon van Pieter Holstein (koopman) en Geessien Wit. Jan, kelner, is geboren rond 1889.

VI-I  Evert Jacob Jonker, zoon van Ernst Jonker (V-G) en Grietje van Bronkhorst, bakker, is geboren Ermelo op 12 juni 1860, overleden Nunspeet op 16 januari 1940. Evert werd 79 jaar.

Evert trouwt Zeist (Ut) op 23 november 1899 met Leentje van Putten, dochter van Wouter van Putten en Clasina Polleman. Leentje is geboren Zeist (Ut) rond 1878, overleden Harderwijk op 8 februari 1949. Leentje werd ongeveer 71 jaar.

Van Evert en Leentje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ernst Jonker, timmerman, is geboren Nunspeet op 9 mei 1900.

Ernst trouwt Nunspeet op 11 maart 1921 met Aleida Kamp, dochter van Jannes Kamp en Aaltje van der Beek. Aleida is geboren rond 1898.

2  Clasina Henderika Jonker is geboren Nunspeet op 7 juli 1901, overleden Nunspeet op 22 december 1905. Clasina werd 4 jaar.

3  Gerardus Jonker is geboren Nunspeet op 19 februari 1903, overleden Nunspeet op 12 december 1903.

4  Gerardus Wouter Jonker is geboren Nunspeet op 31 oktober 1904.

5  Wouter Jonker is geboren Nunspeet op 23 september 1909, overleden Nunspeet op 21 december 1909.

VI-J  Albertus Jonker, zoon van Jan Jonker (V-H) en Jannetje Sneller, predikant, is geboren Oldebroek op 5 mei 1849, overleden Voorthuizen (Barneveld) op 4 september 1899. Albertus werd 50 jaar.

Albertus trouwt Ermelo op 24 januari 1882 met Joanna Gerhardina Theunissen, dochter van Albertus Hermanus Theunissen en Geertruida Aleida van Voorst. Joanna is geboren Nunspeet op 11 mei 1854, overleden Roermond (Lim) op 8 februari 1928. Joanna werd 73 jaar.

Van Albertus en Joanna zijn acht kinderen bekend:

1  Albertus Jonker is geboren Doniawerstal (Frl) op 17 juli 1886.

2  Geertruida Alida Gerardina Jonker is geboren Wymbritseradeel (Frl) op 18 december 1887, overleden 's-Hertogenbosch (N-Br) op 14 augustus 1938. Geertruida werd 50 jaar.

Geertruida trouwt Oldebroek op 8 juli 1920 met haar volle neef Jakob Jonker, zoon van Harmen Jonker (VI-L) en Aaltje Bakker. Jakob, opzichter, is geboren Oldebroek op 23 juni 1889.

3  Alberta Hermanna Rabounie Jonker is geboren Wymbritseradeel (Frl) op 20 november 1888.

4  Joan Wilhelm Jonker, landbouwer, is geboren Wymbritseradeel (Frl) op 9 juni 1890.

Joan trouwt Oldebroek op 28 december 1916 met Jentjen Bakker, dochter van Jan Willem Bakker en Gerritje Stange. Jentjen is geboren Oldebroek op 21 november 1889, overleden Zwolle op 23 maart 1947. Jentjen werd 57 jaar.

5  Jeanette Albertina Jonker is geboren Wymbritseradeel (Frl) op 29 september 1891.

6  Herman Gerhard Jonker is geboren Utingeradeel (Frl) op 16 februari 1893, als overleden aangegeven Utingeradeel (Frl) op 3 maart 1893.

7  Jannette Gerritje Jonker is geboren Franekeradeel (Frl) op 20 december 1894.

8  Albertus Herman Jonker is geboren Franekeradeel (Frl) op 19 januari 1896.

VI-K  Jan Jonker, zoon van Jan Jonker (V-H) en Jannetje Sneller, bakker, is geboren Oldebroek op 25 december 1850, overleden Oldebroek op 26 juli 1923. Jan werd 72 jaar.

Jan trouwt Oldebroek op 15 mei 1874 met Batje Mol, dochter van Hendrik Mol en Jannetje de Hen. Batje is geboren Oldebroek op 14 april 1848, overleden Oldebroek op 3 december 1913. Batje werd 65 jaar.

Van Jan en Batje zijn zes kinderen bekend:

1  Reintje Jonker is geboren Oldebroek op 18 november 1874.

Reintje trouwt Oldebroek op 15 maart 1911 met Gerrit Jan van den Brink, zoon van Gerrit van den Brink en Lubbetje Rozeboom. Gerrit, klerk secretarie, is geboren Oldebroek op 13 september 1875.

2  Hendrik Jonker is geboren Oldebroek op 10 september 1877, zie VII-A.

3  Jan Jonker is geboren Oldebroek op 16 februari 1880.

4  Jannetje Jonker is geboren Oldebroek op 2 september 1882, overleden Oldebroek op 30 november 1883. Jannetje werd 1 jaar.

5  doodgeboren zoon is doodgeboren Oldebroek op 26 februari 1887.

6  Albertus Jonker, landbouwer, is geboren Oldebroek op 12 augustus 1888.

Albertus trouwt Oldebroek op 28 april 1921 met Jantje van Loo, dochter van Dirk van Loo en Jantje Zoombelt. Jantje is geboren Oldebroek op 20 juli 1891.

VI-L  Harmen Jonker, zoon van Jan Jonker (V-H) en Jannetje Sneller, timmerman, is geboren Oldebroek op 30 december 1853, overleden Oldebroek op 9 februari 1923. Harmen werd 69 jaar.

Harmen trouwt Oldebroek op 20 januari 1882 met Aaltje Bakker, dochter van Jakob Bakker en Stijntje van der Maten. Aaltje is geboren Oldebroek op 26 september 1858.

Van Harmen en Aaltje is een kind bekend:

1  Jakob Jonker, opzichter, is geboren Oldebroek op 23 juni 1889.

Jakob trouwt Oldebroek op 8 juli 1920 met zijn volle nicht Geertruida Alida Gerardina Jonker, dochter van Albertus Jonker (VI-J) en Joanna Gerhardina Theunissen. Geertruida is geboren Wymbritseradeel (Frl) op 18 december 1887, overleden 's-Hertogenbosch (N-Br) op 14 augustus 1938. Geertruida werd 50 jaar.

VI-M  Gijsbert Willem Jonker, zoon van Willem Jonker (V-K) en Gerharda Antonia Boode, letterzetter, is geboren Deventer (Ov) rond 1847, overleden Deventer (Ov) op 19 september 1912. Gijsbert werd ongeveer 65 jaar.

Gijsbert trouwt Deventer (Ov) op 2 februari 1871 met Jentjen Last, dochter van Hendrik Last en Dina Winters. Jentjen is geboren Deventer (Ov) rond 1839, overleden Deventer (Ov) op 15 juli 1910. Jentjen werd ongeveer 71 jaar.

Van Gijsbert en Jentjen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerharda Antonia Jonker is geboren Deventer (Ov) rond 1872, overleden Deventer (Ov) op 13 oktober 1944. Gerharda werd ongeveer 72 jaar.

Gerharda trouwt Deventer (Ov) op 3 juni 1896 met Hendrik Willem Beek, zoon van Derk Jan Beek (stoelenmaker) en Harmtjen Last. Hendrik, loodgieter, is geboren Deventer (Ov) rond 1873.

2  Esseldina Jonker is geboren Deventer (Ov) rond 1875.

Esseldina trouwt Deventer (Ov) op 19 februari 1902 met Henricus Jansen, zoon van Henricus Jansen en Jenneken van Eede. Henricus, rijwielreparateur, is geboren Deventer (Ov) rond 1877.

3  Willem Hendrik Jonker is geboren Deventer (Ov) rond 1876, zie VII-B.

4  Jacob Engelbertus Jonker is geboren Deventer (Ov) op 10 mei 1881, zie VII-C.

VI-N  Gijsbert Jan Willem Jonker, zoon van Johannes Jonker (V-N) en Margaretha van Zalk, daghuurder en fabrieksarbeider, is geboren Heerde op 4 december 1865, overleden Deventer (Ov) op 14 april 1896. Gijsbert werd 30 jaar.

Gijsbert trouwt Olst (Ov) op 11 juli 1888 met Willemina Joanna Smeenk, dochter van Gerrit Jan Smeenk en Gerritje Hekkert. Willemina is geboren Raalte (Ov) rond 1867, overleden Deventer (Ov) op 9 februari 1895. Willemina werd ongeveer 28 jaar.

Van Gijsbert en Willemina zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Jonker, opzichter over stadsplantsoenen, is geboren Olst (Ov) rond 1888.

Johannes trouwt Amsterdam (N-H) op 30 november 1916 met Johanna Catharina Hofstra, dochter van Johannes Franciscus Hofstra (koopman) en Jeannette Catharina Luijrink. Johanna is geboren Amsterdam (N-H) rond 1887.

2  Gerrit Jan Jonker is geboren Olst (Ov) rond 1890, overleden Deventer (Ov) op 21 april 1894. Gerrit werd ongeveer 4 jaar.

3  Gerrit Jan Willem Jonker, fabrieksarbeider en hulpmachinist, is geboren rond 1891, overleden Apeldoorn op 1 januari 1944. Gerrit werd ongeveer 53 jaar.

Gerrit trouwt Voorst op 5 augustus 1916 met Lammerdina Winterman. Lammerdina is geboren rond 1892.

4  Marinus Jonker is geboren Deventer (Ov) rond 1893.

Marinus trouwt Montfoort (Ut) op 1 november 1917 (is gescheiden Montfoort (Ut) op 28 augustus 1929) met Maria Fritschij, dochter van Maria Fritschij. Maria is geboren Montfoort (Ut) rond 1897.

5  Gerrit Jan Jonker, timmerman, is geboren Deventer (Ov) rond 1895.

Gerrit trouwt Amsterdam (N-H) op 9 juni 1920 met Hendrika Eggink, dochter van Albert Jan Eggink en Hendrika Overkamp. Hendrika is geboren Deventer (Ov) rond 1899.

VI-O  Gerard Jonker, zoon van Gerrit Jonker (V-R) en Aaltje Zwijnenberg, timmerman, is geboren Renkum op 8 januari 1859, overleden Apeldoorn op 2 januari 1948. Gerard werd 88 jaar.

Gerard trouwt Apeldoorn op 12 april 1884 met Jacoba Adriana Dolman, dochter van Hendrik Dolman en Petronella Bosman. Jacoba is geboren rond 1859, overleden Voorst op 20 maart 1935. Jacoba werd ongeveer 76 jaar.

Van Gerard en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Aaldert Jonker, arbeider en koetsier, is geboren Beekbergen op 6 februari 1886, overleden Voorst op 24 december 1920. Gerrit werd 34 jaar.

Gerrit trouwt Voorst op 22 december 1917 met Derkje Selhorst, dochter van Jan Selhorst en Berendina Johanna Breuker. Derkje is geboren rond 1884.

2  doodgeboren kind is doodgeboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 5 augustus 1890.

3  Hendrik Pieter Jonker is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 2 april 1898.

VI-P  Hendrikus Jonker, zoon van Gerrit Jonker (V-R) en Aaltje Zwijnenberg, papiermaker en stucadoor, is geboren Heelsum (Renkum) op 23 september 1867, overleden Apeldoorn op 7 mei 1930. Hendrikus werd 62 jaar.

Hendrikus trouwt Apeldoorn op 17 september 1887 met Maria Karsenberg, dochter van Jan Karsenberg en Catharina van Eerde. Maria is geboren Apeldoorn op 13 januari 1867, overleden Apeldoorn op 28 mei 1943. Maria werd 76 jaar.

Van Hendrikus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Jonker is geboren Apeldoorn, overleden op 10 december 1903.

2  Gerrit Aaldert Jonker is geboren Apeldoorn op 18 oktober 1887, zie VII-D.

3  Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 2 februari 1890, zie VII-E.

4  Catharina Jonker is geboren Apeldoorn op 27 juli 1893.

Catharina trouwt Apeldoorn op 10 juli 1919 met Hendrik Jan Blumink, zoon van Martinus Johannes Christinus Blumink (timmerman) en Grada Woudenberg. Hendrik, timmerman, is geboren Apeldoorn op 28 oktober 1893.

5  Albertus Johannes Jonker is geboren Apeldoorn op 14 januari 1896, overleden Ugchelen (Apeldoorn) op 20 december 1898. Albertus werd 2 jaar.

6  Hendrikus Marinus Jonker is geboren Ugchelen (Apeldoorn) op 21 oktober 1897, overleden Ugchelen (Apeldoorn) op 16 januari 1898.

7  Aaltje Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 3 augustus 1899, overleden Apeldoorn op 19 juli 1904. Aaltje werd 4 jaar.

8  doodgeboren kind is doodgeboren Apeldoorn op 23 augustus 1906.

VI-Q  Gerrit Jan Jonker, zoon van Jan Arend Jonker (V-S) en Teunisje Hulleman, is geboren Apeldoorn op 16 januari 1853, overleden Apeldoorn op 10 november 1919. Gerrit werd 66 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 6 augustus 1881 met Jacoba Alberdina Elisabeth Buisman, dochter van Jacob Nicolaas Buisman en Anna Alberdina van Dijk. Jacoba is geboren Heerde op 15 maart 1852.

Van Gerrit en Jacoba is een kind bekend:

1  Hendrik Jan Jonker is geboren Beekbergen op 12 mei 1891, zie VII-F.

VI-R  Hartger Jonker (Harry), zoon van Hendrikus Jonker (V-T) en Hendrika Kamphorst, metselaar, is geboren Apeldoorn op 17 januari 1837, overleden in 1923, begraven Grand Haven (Michigan (USA)) (Lake Forest Cemerery). Hartger werd 86 jaar.

Het gezin emigreert in 1872 naar Amerika.

Hartger trouwt Apeldoorn op 8 augustus 1863 met Hendrika Elisabeth Albers, dochter van Frederik Albers en Clazina Klaasen Graffelman. Hendrika is geboren Zutphen op 14 juni 1836.

Van Hartger en Hendrika zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrika Jonker is geboren Apeldoorn op 10 juli 1864, overleden voor 1880 (komt niet voor in de census van 1880). Hendrika werd hoogstens 15 jaar.

2  Frederik Hendrik Jonker (Fritz/Fred) is geboren Apeldoorn op 1 juni 1866, overleden Grand Haven (Michigan (USA)) op 11 oktober 1948. Frederik werd 82 jaar.

Frederik trouwt Grand Haven (Michigan (USA)) op 30 december 1891 met Anna Verhoeks, dochter van Salemon Verhoeks en Maria Donker. Anna is geboren Grand Haven (Michigan (USA)) rond 1866.

3  Klazina Johanna Antoinetta Jonker (Senna) is geboren Apeldoorn op 21 september 1867.

4  Johanna Hermina Jonker (Minnie) is geboren Apeldoorn op 25 september 1869.

Johanna trouwt Grand Haven (Michigan (USA)) op 12 december 1900 met Abraham Borgman, zoon van Jan Borgman en Adriana Verplanke (Jane). Abraham is geboren Chigago (USA) rond 1862, overleden Holland (Michigan) in 1914. Abraham werd ongeveer 52 jaar.

5  doodgeboren dochter is doodgeboren Apeldoorn op 23 november 1871.

6  Marie Alyda Jonker is geboren Grand Haven (Michigan (USA)) in 1877.

Marie trouwt Grand Haven (Michigan (USA)) op 16 augustus 1905 met Egbert Winter, zoon van Gerrit Winter en Jennie de Weerd. Egbert is geboren Iowa (USA) in 1879.

VI-S  Abraham Jonker, zoon van Hendrikus Jonker (V-T) en Hendrika Kamphorst, verver, is geboren Apeldoorn op 23 augustus 1844, overleden Apeldoorn op 27 april 1928. Abraham werd 83 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 12 maart 1870 met Elisabeth Broekhuis, dochter van Johannes Broekhuis en Jacobje van Putten. Elisabeth is geboren rond 1847, overleden Apeldoorn op 18 juli 1927. Elisabeth werd ongeveer 80 jaar.

Van Abraham en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Henrika Jacoba Jonker is geboren Apeldoorn op 18 januari 1871, overleden Apeldoorn op 4 maart 1871.

2  Johannes Jonker, bloemist, is geboren Apeldoorn op 21 februari 1872.

Johannes trouwt Apeldoorn op 22 februari 1896 (1) met Lambertes Hendrika Broekhuis, dochter van Martinus Broekhuis (sluiswachter) en Geertje Heethaar. Lambertes is geboren rond 1874. Johannes trouwt Amsterdam (N-H) op 7 juli 1932 (2) met Hendrika Gerdina Ennenga, dochter van Petrus Heere Ennenga en Margaretha de Haas. Hendrika is geboren Amsterdam (N-H) rond 1883.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Dirk Kikkert.

3  Abraham Jonker, timmerman, is geboren Apeldoorn op 13 januari 1874, overleden Apeldoorn op 30 september 1938. Abraham werd 64 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 8 mei 1897 (1) met Johanna Kisjes, dochter van Wilhelmus Kisjes (kleermaker) en Saridja. Johanna is geboren rond 1875. Abraham was gehuwd (2) met Anna Paulina Solkes.

4  Jacob Jonker, boekhouder, is geboren Apeldoorn op 6 december 1875, overleden Apeldoorn op 23 mei 1937. Jacob werd 61 jaar.

Jacob trouwt Apeldoorn op 17 mei 1902 met Adriana Neeltje Giljamse, dochter van Everhardus Wilhelmus Giljamse (smid) en Pieternella Wilhelmina Kashoek. Adriana is geboren rond 1875.

5  Willem Evert Jonker is geboren Apeldoorn op 1 oktober 1877.

Willem trouwt Apeldoorn op 7 september 1901 (1) met Alberta Vunderik, dochter van Roelof Vunderik (landbouwer) en Fenneken Kloosterboer. Alberta is geboren rond 1874. Willem trouwt Amsterdam (N-H) op 29 maart 1911 (2) met Johanna Schutte, dochter van Frederk Wilhelm Schutte (machinist) en Martina Abelsma. Johanna is geboren Hilversum (N-H) rond 1879.

6  Hendrikus Jonker is geboren Apeldoorn op 26 december 1881.

7  Elbertus Jonker is geboren Apeldoorn op 5 oktober 1884, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 14 januari 1894. Elbertus werd 9 jaar.

8  Dirk Antoon Jonker is geboren Apeldoorn op 25 januari 1888.

9  Hendrika Jacoba Jonker is geboren Apeldoorn op 6 maart 1891.

Hendrika trouwt Amsterdam (N-H) op 16 september 1914 met Willem Johan Pasman, zoon van Jan Willem Pasman en Truitje van Leeuwen. Willem, tuinman, is geboren Amsterdam (N-H) rond 1885.

10  Barend Jonker, agent van politie, is geboren Apeldoorn op 7 april 1892.

Barend trouwt Epe op 24 november 1917 met Neeltje van Lohuizen, dochter van Johannes van Lohuizen (grofsmid) en Wijtske Zwerver. Neeltje is geboren Epe op 29 september 1890, overleden Apeldoorn op 26 juli 1969. Neeltje werd 78 jaar.

VI-T  Barend Jonker, zoon van Hendrikus Jonker (V-T) en Hendrika Kamphorst, metselaar en timmerman, is geboren Apeldoorn op 4 september 1850, overleden Apeldoorn op 17 maart 1935. Barend werd 84 jaar.

Barend trouwt Apeldoorn op 19 november 1870 (1) met Johanna Zinnemers, dochter van Hindrik Zinnemers en Willemina Remeijer. Johanna is geboren Apeldoorn op 7 augustus 1848, overleden Apeldoorn op 28 april 1885. Johanna werd 36 jaar.

Van Barend en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikus Bernardus Jonker is geboren rond 1871, overleden Apeldoorn op 19 maart 1875. Hendrikus werd ongeveer 4 jaar.

2  Willem Johan Jonker is geboren Apeldoorn op 4 september 1872, overleden Apeldoorn op 23 februari 1873.

3  Wilhelmina Hendrika Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 24 juni 1874, overleden Apeldoorn op 13 mei 1875.

4  Hendrika Jonker is geboren Apeldoorn op 29 juni 1875, overleden Apeldoorn op 13 oktober 1875.

5  Barend Johan Jonker, metselaar, is geboren Apeldoorn op 8 januari 1877, overleden Apeldoorn op 16 november 1947. Barend werd 70 jaar.

Barend trouwt Apeldoorn op 19 juni 1919 met Antje Fancisca de Graaf, dochter van Brant de Graaf (schilder) en Hendrika Bach. Antje is geboren rond 1894.

6  Hendrik Willem Jonker is geboren Apeldoorn op 6 augustus 1878, overleden Heerlen (Lim) op 12 januari 1951. Hendrik werd 72 jaar.

Hendrik was gehuwd met Martha Hampel.

7  Johnna Gerritje Jonker is geboren Apeldoorn op 1 november 1879.

Johnna trouwt Hoensbroek (Lim) op 12 juli 1919 met Johannes Middelveld, zoon van Meeuwes Middelveld en Albertje Zoet. Johannes, mijnwerker, is geboren Westerbork (Dr) op 10 januari 1879.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Wiebregje Witmarsum.<13>

8  Wilhelmina Hendrika Jonker is geboren Apeldoorn op 17 september 1882.

Wilhelmina trouwt Apeldoorn op 22 september 1910 met Johannes Kloosterboer, zoon van Hendrik Jan Kloosterboer en Cornelia Buitenhuis. Johannes, timmerman, is geboren Twello op 24 januari 1879, overleden Apeldoorn op 2 februari 1927. Johannes werd 48 jaar.

Barend trouwt Apeldoorn op 12 september 1885 (2) met zijn volle nicht Gerritje Jonker, dochter van Elbertus Jonker (V-W) en Aartjen Visser. Gerritje is geboren Apeldoorn op 2 februari 1861, overleden Wormen (Apeldoorn) op 13 augustus 1922. Gerritje werd 61 jaar.

Van Barend en Gerritje zijn negen kinderen bekend:

9  Hendrikus Elbertus Jonker is geboren rond februari 1887, overleden Apeldoorn op 5 augustus 1887.

10  Elberta Jonker is geboren Apeldoorn op 1 juli 1888, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 11 oktober 1888.

11  Arnoldus Johannes Humbertus Jonker, timmerman, is geboren Apeldoorn op 1 september 1889.

Arnoldus trouwt Apeldoorn op 15 mei 1917 met Johanna Frederika Thomas, dochter van Andries Thomas en Henriëtte Marie Louise Hamacher. Johanna is geboren Amsterdam (N-H) rond 1888, overleden Apeldoorn op 11 mei 1925. Johanna werd ongeveer 37 jaar.

12  Anna Maria Elisaberth Jonker is geboren Apeldoorn op 10 oktober 1893.

Anna trouwt Apeldoorn op 13 augustus 1918 met Johannes Bakker, zoon van Albertus Bakker (arbeider) en Johanna Schurink. Johannes, timmerman, is geboren Apeldoorn op 9 juni 1896, overleden Apeldoorn op 26 oktober 1926. Johannes werd 30 jaar.

13  Elberta Hendrika Jonker is geboren Apeldoorn rond 1895.

Elberta trouwt Amsterdam (N-H) op 27 mei 1920 met Hessel Schuak, zoon van Jan Gijsbert Schuak en Janneke de Ruiter. Hessel, tramconducteur, is geboren Hemelumer Oldeferd (Frl) rond 1882.

14  Andries Jonker, schilder, is geboren Apeldoorn op 25 juli 1896.

Andries trouwt Apeldoorn op 3 mei 1917 met Gerharda Johanna Groeneveld, dochter van Gerrit Jan Groeneveld (arbeider) en Elisabeth van Beek. Gerharda is geboren Apeldoorn op 16 november 1895.

15  Hermanna Jonker is geboren Apeldoorn op 28 december 1897.

16  Gerrit Hendrikus Jonker is geboren Apeldoorn op 8 februari 1900.

Gerrit trouwt Amsterdam (N-H) op 30 juni 1927 met Anna Johanna Laura van Straten, dochter van Jacob van Straten en Dingena Wilhelmina Heijblom. Anna is geboren Hoorn (N-H) rond 1902.

17  Hendrika Cornelia Jonker is geboren Apeldoorn op 30 juli 1902.

Hendrika trouwt Apeldoorn op 20 december 1922 met Teunis Drost, zoon van Gerrit Drost (koopman) en Hendrina Margretha van Baak. Teunis, fabrieksarbeider, is geboren Apeldoorn op 2 april 1889.

VI-U  Hendrikus Jonker, zoon van Gerrit Jonker (V-U) en Elizabeth Klazina Brussee, schilder, is geboren Apeldoorn op 28 juli 1841, overleden Apeldoorn op 22 december 1918. Hendrikus werd 77 jaar.

Hendrikus trouwt Apeldoorn op 17 december 1866 met Derkje Drosterij, dochter van Willem Drosterij en Maria Roelofs Slijkhuis. Derkje is geboren Apeldoorn op 5 mei 1841, overleden Apeldoorn op 11 december 1914. Derkje werd 73 jaar.

Van Hendrikus en Derkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Elisabeth Klaziena Jonker is geboren Apeldoorn op 5 september 1867.

Maria trouwt Apeldoorn op 10 oktober 1896 met Hendrik van Santen, zoon van Hendrik van Santen (machinist) en Annigjen Verbeek. Hendrik, draaier, is geboren Kampen (Ov) rond 1876.

2  Neeltje Jonker is geboren Apeldoorn op 16 april 1869, overleden Apeldoorn op 30 mei 1869.

3  Neeltje Jonker is geboren Apeldoorn op 16 januari 1871, overleden Apeldoorn op 6 december 1871.

4  Gerrit Jonker is geboren Apeldoorn op 13 oktober 1872, overleden Apeldoorn op 20 mei 1874. Gerrit werd 1 jaar.

5  Hendrika Jonker is geboren Apeldoorn op 7 mei 1876, overleden Utrecht (Ut) op 6 mei 1960. Hendrika werd 83 jaar.

Hendrika trouwt Apeldoorn op 23 december 1919 met Cornelis Mulder, zoon van Karel Mulder en Klazina Otte. Cornelis, kleermaker, is geboren Goes (Zld) rond 1898, overleden Utrecht (Ut) op 1 februari 1949. Cornelis werd ongeveer 51 jaar.

6  Derkje Jonker is geboren Apeldoorn op 31 oktober 1879, overleden Apeldoorn op 29 juli 1901. Derkje werd 21 jaar.

7  Gerrit Jonker is geboren Apeldoorn op 31 oktober 1882, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 1 februari 1884. Gerrit werd 1 jaar.

VI-V  Abraham Jonker, zoon van Gerrit Jonker (V-U) en Elizabeth Klazina Brussee, is geboren Apeldoorn op 14 september 1846, overleden Apeldoorn op 25 oktober 1926. Abraham werd 80 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 20 februari 1879 met Maria Rieffe, dochter van Hendrik Christiaan Rieffe en Willemijntje van Dijkstra. Maria is geboren Zeist (Ut) op 21 september 1848, overleden Zeist (Ut) op 25 juli 1928. Maria werd 79 jaar.

Van Abraham en Maria is een kind bekend:

1  Wilhelmina Elisabeth Jonker is geboren Utrecht (Ut) op 30 december 1879, overleden Utrecht (Ut) op 17 oktober 1880.

VI-W  Abraham Jonker, zoon van Marijnus Jonker (V-V) en Johanna Bloemink, dagloner en arbeider, is geboren Apeldoorn op 21 april 1845, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 27 mei 1892. Abraham werd 47 jaar.

Abraham trouwt Apeldoorn op 12 mei 1877 met Elisabeth Berendiena Jansen, dochter van Esse Jansen en Cornelia Karsenberg. Elisabeth is geboren Apeldoorn op 10 maart 1846, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 6 oktober 1902. Elisabeth werd 56 jaar.

Van Abraham en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 13 september 1878, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 15 juni 1908. Cornelia werd 29 jaar.

2  Maria Elisabeth Jonker is geboren Apeldoorn op 21 september 1879, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 9 april 1927 in Diaconessenhuis Bronovo. Maria werd 47 jaar.

Maria was gehuwd met ir. Willem Jacobus van Kreuningen. Willem is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 23 april 1868, overleden Apeldoorn op 6 juli 1944. Willem werd 76 jaar.

Willem was later gehuwd (2) met Georgine Frederika Marina van Markenstein.<14,15>

3  Esse Jonker is geboren Apeldoorn op 28 januari 1881, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 27 februari 1881.

4  Elisabeth Berendiena Jonker is geboren Apeldoorn op 8 januari 1882, zie VII-G.

5  Esse Jonker is geboren Apeldoorn op 31 maart 1883, zie VII-H.

6  Abraham Jonker, opzichter, is geboren Apeldoorn op 23 augustus 1885.

Abraham trouwt Apeldoorn op 14 februari 1922 met Gerritje Hajee, dochter van Joseph Bastiaan Hajee en Jannetje Scholten. Gerritje is geboren Apeldoorn op 5 november 1893.

7  Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 4 maart 1887, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 15 maart 1888. Johanna werd 1 jaar.

8  Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 20 november 1888.

Johanna trouwt Apeldoorn op 9 oktober 1919 met Cornelis Jochems, zoon van Cornelis Jochems en Alberta van Til. Cornelis, bouwkundig opzichter, is geboren Apeldoorn op 4 juni 1889.

9  Neeltje Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 19 juni 1891, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 16 juli 1892. Neeltje werd 1 jaar.

VI-X  Willem Jonker, zoon van Marijnus Jonker (V-V) en Johanna Bloemink, timmerman, is geboren Apeldoorn op 6 februari 1849, overleden Apeldoorn op 2 maart 1919. Willem werd 70 jaar.

Willem trouwt Apeldoorn op 26 januari 1878 met Berendina Willemina Kwappenberg, dochter van Jacob Kwappenberg (arbeider) en Hermina Hulshof. Berendina is geboren Apeldoorn op 15 mei 1853, overleden Apeldoorn op 19 maart 1923. Berendina werd 69 jaar.

Van Willem en Berendina zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 28 januari 1878.

Johanna trouwt Apeldoorn op 18 mei 1911 met Christoffel Hendrikus Kleinleugenmars, zoon van Evert Kleinleugenmars en Jannetje Kamphuis. Christoffel, kruidenier, is geboren Apeldoorn op 19 maart 1879, overleden Apeldoorn op 11 december 1940. Christoffel werd 61 jaar.

2  Jacobus Marinus Jonker, kantoorbediende en afdelingchef, is geboren Apeldoorn op 3 januari 1881.

Jacobus trouwt Hellevoetsluis (Z-H) op 7 juni 1910 met Elizabeth Polderman, dochter van Pieter Polderman en Maria Antoinetta Johanna Droogendijk. Elizabeth is geboren Hellevoetsluis (Z-H) rond 1875, overleden Apeldoorn op 10 februari 1933. Elizabeth werd ongeveer 58 jaar.

3  Marinus Jacobus Jonker, brievenbesteller, is geboren Apeldoorn op 4 september 1885.

Marinus trouwt Apeldoorn op 16 november 1922 met Christina Bruil, dochter van Jan Willem Bruil en Harmina Maria Teerink. Christina is geboren Doetinchem rond 1897.

4  Herman Jonker, handelsreiziger, is geboren Apeldoorn op 7 september 1889, overleden Apeldoorn op 8 januari 1943. Herman werd 53 jaar.

Herman trouwt Apeldoorn op 25 januari 1921 met Tonia Peters, dochter van Albert Peters en Janna Hageman. Tonia is geboren Apeldoorn op 30 oktober 1892, overleden Apeldoorn op 16 april 1945. Tonia werd 52 jaar.

5  Willem Jonker, kantoorbediende, is geboren Apeldoorn op 25 april 1892.

Willem trouwt Apeldoorn op 6 mei 1919 met Catharine Sophie Jeanne Sodij, dochter van Vicror Henri Hubert Sodij en Johanna Sophia Nijhof. Catharine is geboren 's-Gravenhage (Z-H) rond 1891.

VI-Y  Hermanus Jonker, zoon van Elbertus Jonker (V-W) en Aartjen Visser, schilder, is geboren Apeldoorn op 28 december 1848, overleden Wormen (Apeldoorn) op 13 september 1931. Hermanus werd 82 jaar.

Hermanus trouwt Apeldoorn op 25 januari 1873 met Johanna Jochems, dochter van Jan Jochems (landbouwer) en Reindina te Loo. Johanna is geboren rond 1850, overleden Apeldoorn op 27 november 1934. Johanna werd ongeveer 84 jaar.

Van Hermanus en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Aartje Hermina Jonker is geboren Apeldoorn op 4 augustus 1873, ongehuwd overleden Apeldoorn op 4 december 1912. Aartje werd 39 jaar.

2  Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 23 april 1875, zie VII-I.

3  Elbertus Jonker is geboren Apeldoorn op 14 april 1878, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 23 oktober 1882. Elbertus werd 4 jaar.

4  Reinaldus Andries Johannes Jonker ook genaamd Reinoldus Andries Johannes Jonker, schilder, is geboren Apeldoorn op 16 april 1882.

Reinaldus trouwt Apeldoorn op 22 augustus 1912 met Margaretha Wilhelmina Elisabeth Brinkman, dochter van Hendrik Jan Brinkman (kantoorknecht) en Johanna Willemina Elisabeth ten Hove. Margaretha is geboren Apeldoorn op 2 juni 1891.

VI-Z  Johannes Jonker, zoon van Elbertus Jonker (V-W) en Aartjen Visser, schilder, is geboren Apeldoorn op 1 januari 1854, overleden Wormen (Apeldoorn) op 31 januari 1915. Johannes werd 61 jaar.

Johannes trouwt Apeldoorn op 22 juli 1882 met Petertje Rauws, dochter van Johannes Rauws (bode) en Grietje Bijlstra. Petertje is geboren rond 1863, overleden Apeldoorn op 6 september 1948. Petertje werd ongeveer 85 jaar.

Van Johannes en Petertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Elbertus Abram Jonker, schilder, is geboren Apeldoorn op 23 oktober 1882.

Elbertus trouwt Apeldoorn op 13 juni 1912 met Theodora Hendrika Uijttenboogaard, dochter van Daniel Gerhardus Abraham Uijttenboogaard (schoenmaker) en Geertruida van Laar. Theodora is geboren rond 1888.

2  Johannes Justinus Jonker, schilder, is geboren Apeldoorn op 19 november 1883.

Johannes trouwt Apeldoorn op 25 augustus 1910 met Adriana Hendrina Jongeling, dochter van Johan Herman Jongeling (bloemist) en Adriana Hendrina Bekker. Adriana is geboren Apeldoorn op 13 oktober 1884.

3  Margaretha Susanna Petronella Jonker is geboren Apeldoorn op 1 november 1885.

Margaretha trouwt Apeldoorn op 22 juli 1913 met Willem Brouwer, zoon van Willem Brouwer en Jannetje Verboon. Willem, handelsagent, is geboren Schiedam op 10 mei 1882, overleden Voorburg (Z-H) op 4 september 1937. Willem werd 55 jaar.

4  Susanna Maria Jonker, onderwijzeres, is geboren Apeldoorn op 27 januari 1889.

Susanna trouwt Raalte (Ov) op 16 mei 1918 met Barend Gerrit Akkerman, zoon van Fedde Akkerman (kommies) en Hermanna Diderika Flim. Barend, kantoorbediende, is geboren Raalte (Ov) rond 1893.

5  Pieter Johan Jonker, kantoorbediende, is geboren Apeldoorn op 13 februari 1900.

Pieter trouwt Amsterdam (N-H) op 4 juli 1929 met Jacoba Willemse, dochter van Johannes Jacobus Willemse (onder-depotchef NS) en Catharina van der Gaag. Jacoba is geboren Salzbergen (D) rond 1905.

VI-AA  Teunis Jacobus Jonker, zoon van Dirk Jan Jonker (V-X) en Johanna Catharina Boks, huisschilder, is geboren Apeldoorn op 1 december 1850, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 22 december 1936. Teunis werd 86 jaar.

Teunis trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 26 april 1876 met Maria Jacoba Korenhof, dochter van Jacobus Korenhof en Maartje van Duivenbode. Maria is geboren Leiden (Z-H) op 18 november 1844, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 7 mei 1928. Maria werd 83 jaar.

Van Teunis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobus Martinus Jonker, huisschilder, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 22 november 1878.

Jacobus trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 7 augustus 1912 met Neeltje Maria Huson, dochter van Karel Kiliaan Huson en Maatje van Damme. Neeltje is geboren Rotterdam (Z-H) op 22 november 1878, overleden Rotterdam (Z-H) op 25 juli 1941. Neeltje werd 62 jaar.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Adriaan Grumke.<16>

2  Dirk Jan Jonker, huisschilder, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 8 oktober 1882.

Dirk trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 12 augustus 1914 met Petronella Cornelia de Gelder, dochter van Ludovicus Leonardus de Gelder en Louisa Cornelia Elisabeth Scheffer. Petronella is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 10 juni 1894.

3  Teunis Jacobus Jonker, huisschilder, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 25 juni 1884, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 21 juni 1929. Teunis werd 44 jaar.

Teunis trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 17 februari 1909 met Berendina Johanna Crama, dochter van Hendrik Crama en Alida Wilhelmina Eijgendaal. Berendina is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 18 juli 1883.

4  Hendrik Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 3 maart 1886, overleden Voorburg (Z-H) op 5 februari 1943. Hendrik werd 56 jaar.

Hendrik trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 27 november 1912 met Johanna Catharina van Riet, dochter van Paulus van Riet en Wilhelmina Willemsen. Johanna is geboren Breukelen (Ut) op 21 september 1888, overleden 's-Gravenhage (Z-H) in januari 1959. Johanna werd 70 jaar.

VI-AB  Derk Jan Jonker, zoon van Dirk Jan Jonker (V-X) en Johanna Catharina Boks, huisschilder, is geboren Apeldoorn op 28 oktober 1865, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 6 november 1919. Derk werd 54 jaar.

Derk trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 26 juni 1889 met Maria Gerardina van Weerd, dochter van Hendrikus van Weerd en Catharina Dirksen. Maria is geboren Breda (N-Br) op 3 juni 1861, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 9 december 1950. Maria werd 89 jaar.

Van Derk en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Johanna Jonker, werkster GEB, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 12 december 1890.

2  Johanna Catharina Cornelia Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 26 januari 1895.

Johanna trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 7 oktober 1914 met Huibert Pieter de Kiefte, zoon van Hendrikus Antonie de Kiefte en Aaltje Bosman. Huibert, smid, is geboren Hardinxveld (Z-H) op 10 maart 1892.

3  Maria Grardina Jonker, kantoorbediende, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 18 oktober 1905.

VI-AC  Abraham Jonker, zoon van Geurt Jonker (V-Y) en Rosina Schreiber, schilder, is geboren Apeldoorn op 8 december 1853, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 30 juni 1928. Abraham werd 74 jaar.

Abraham was gehuwd met Helena Hendrika Velders. Helena is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 20 oktober 1852, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 21 maart 1942. Helena werd 89 jaar.

Van Abraham en Helena zijn negen kinderen bekend:

1  Mathilda Frederika Jonker is geboren Apeldoorn op 8 maart 1880.

2  Hendrik Marinus Jonker, groentehandelaar en handelsvertegenwoordiger, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 1 november 1881.

Hendrik trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 6 december 1907 met Anna Maria Kolb, dochter van Philipp Casimir Kolb en Maria Zuijdervelt. Anna is geboren 's-Gravenhage (Z-H) rond 1881.

3  Frederik Hendrik Jonker, matroos torpedomaker, instrumentmaker en rijwielhersteller en -handelaar, is geboren Apeldoorn op 7 februari 1883.

Frederik trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 1 juli 1914 met Johanna Sophia Driessen. Johanna is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 3 mei 1883.

4  Helena Hendrina Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 22 maart 1885.

5  Abraham Jonker, wagenmaker, is geboren Apeldoorn op 17 februari 1886, overleden Wassenaar (Z-H) op 23 augustus 1956. Abraham werd 70 jaar.

Abraham trouwt Doesburg op 21 juni 1913 (is gescheiden 's-Gravenhage (Z-H) op 12 mei 1927) (1) met Hermina Aleida Hulsman, dochter van Derk Jan Hulsman (gasfitter) en Fransiena Staal. Hermina is geboren Doesburg op 19 februari 1888. Abraham trouwt op 6 november 1929 (2) met Elisabeth Viveen. Elisabeth is geboren Delft (Z-H) op 10 juni 1890.

Gegevens over haar beide huwelijken zijn onttrokken uit het bevolkingsregister van Den Haag op internet.

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Pieter Hendricus Sampimon.<17,18>

6  Johanna Jacoba Jonker is geboren Apeldoorn op 28 januari 1888.

Johanna trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 29 juli 1914 met Aart Cornelis van Bree, zoon van Casper Jacob van Bree en Neeltje de Voogd. Aart, trambstuurder HTM, is geboren Puttershoek (Z-H) op 26 april 1890.

7  Geurt Jonker, mecaniciën en handelaar in 2e hands meut, is geboren Apeldoorn op 8 februari 1889, overleden Voorburg (Z-H) op 18 oktober 1949. Geurt werd 60 jaar.

Geurt trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 9 april 1915 met Carolina Aurelia Vosveld, dochter van Otto Christiaan Lambertus Vosveld en Maria Christina Cornelia Vosveld. Carolina is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 30 maart 1895.

8  Petronella Frederika Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 25 mei 1891.

Petronella trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 10 november 1915 met Johannes van Bree. Johannes, kleermaker, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 18 juli 1896.

9  Hendrika Frederika Jonker, onderwijzeres, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 3 maart 1893.

Hendrika trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 10 juli 1929 met Daniel Michon. Daniel, handelsagent, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 10 februari 1891.

VI-AD  Abraham Jonker, zoon van Jan Anthonij Jonker (V-AA) en Gerarda Maria Elzinga, administrateur scheepsbouwmij, is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 25 november 1866, overleden Haarlem (N-H) op 9 maart 1933. Abraham werd 66 jaar.

Abraham trouwt Amsterdam (N-H) op 7 oktober 1886 met Sophia Elzinga, dochter van Anne Elzinga (scheepsbouwmeester) en Louisa Sophia Christina Oltmans. Sophia is geboren Amsterdam (N-H) op 10 oktober 1863, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 1 april 1928. Sophia werd 64 jaar.

Van Abraham en Sophia zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerarda Maria Jonker is geboren Haarlem (N-H) op 11 mei 1887.

Gerarda trouwt Heemstede (N-H) op 27 december 1912 met Berend Wijtze Gorter, zoon van Wijtze Gorter en Wouthera Victor. Berend, boekhouder, is geboren Winschoten (Gr) op 14 maart 1881.

2  Anne Jonker, advocaat en procureur, is geboren Haarlem (N-H) op 19 april 1888.

Anne trouwt Amsterdam (N-H) op 7 december 1915 (is gescheiden op 27 april 1945) met Maria van der Schuit, dochter van Abraham van der Schuit (fabrikant) en Elisabeth Polak. Maria is geboren Amsterdam (N-H) op 21 juni 1890.

3  Sophia Louisa Christina Jonker is geboren Haarlem (N-H) op 21 maart 1892.

Sophia trouwt Heemstede (N-H) op 20 januari 1914 met Jacobus Andries Verkuijl, zoon van Jacobus Andries Verkuijl en Alida Anna Catharina Blekkingh. Jacobus, luitenant der Infanterie, is geboren Amsterdam (N-H) rond 1891.

4  Jan Antony Jonker is geboren op 31 juli 1897, overleden Amersfoort op 10 februari 1939. Jan werd 41 jaar.

5  Wilhelmina Maria Jonker is geboren Haarlem (N-H) op 20 maart 1902.

Wilhelmina trouwt Haarlem (N-H) op 21 april 1925 met Dirk Jan Bakker, zoon van Kornekis Bakker en Jacoba Antonetta Helderman. Dirk, arts, is geboren Ooststellingwerf (Frl) in 1898.

VI-AE  Jan Anthonij Jonker, zoon van Jan Anthonij Jonker (V-AA) en Gerarda Maria Elzinga, is geboren Haarlem (N-H) op 6 mei 1881, overleden Haarlem (N-H) op 6 februari 1929. Jan werd 47 jaar.

Jan trouwt Gorinchem (Z-H) op 6 juni 1905 met Elizabeth Fredrika Johanna Munk, dochter van Pieter Munk en Cornelia Berman. Elizabeth is geboren Gorinchem (Z-H) op 3 december 1876, overleden Heemstede (N-H) op 15 juni 1955. Elizabeth werd 78 jaar.

Van Jan en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Antonia Jonker is geboren Haarlem (N-H) rond 1908, overleden Utrecht (Ut) op 28 november 1932. Johanna werd ongeveer 24 jaar.

2  Gustaaf Adolf Jonker, provinciaal ambtenaar, is geboren Haarlem (N-H) rond 1910, overleden Haarlem (N-H) op 23 november 1945. Gustaaf werd ongeveer 35 jaar.

VI-AF  Gerrit Jonker, zoon van Hendrikus Jonker (V-AB) en Wilhelmina IJzerman, timmerman, is geboren Apeldoorn op 7 september 1856, overleden Apeldoorn op 16 augustus 1923. Gerrit werd 66 jaar.

Gerrit trouwt op 6 november 1880 met Saartje Termaat, dochter van Teunis Termaat en Aartje van Zoeren. Saartje is geboren Putten op 23 augustus 1859 (als Saartje van Zoeren), overleden Apeldoorn op 5 maart 1945. Saartje werd 85 jaar.

Van Gerrit en Saartje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Jonker is geboren Apeldoorn op 30 maart 1881, zie VII-J.

2  Teunis Jacobus Jonker is geboren Apeldoorn op 17 maart 1882, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 12 maart 1885. Teunis werd 2 jaar.

3  Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 10 april 1883, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 4 juli 1884. Wilhelmina werd 1 jaar.

4  Aartje Antonia Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 19 februari 1886.

Aartje trouwt Apeldoorn op 19 augustus 1909 met Elbartus de Ruiter, zoon van Renger de Ruiter en Alberdina ter Maten. Elbartus, schilder, is geboren rond 1885.

5  Gerritdina Saartje Jonker is geboren Apeldoorn op 18 november 1888, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 9 februari 1890. Gerritdina werd 1 jaar.

6  Gerrit Jonker is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 5 september 1891, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 1 september 1892.

7  Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 21 augustus 1893.

Wilhelmina trouwt Apeldoorn op 27 september 1917 met Andries Jeths, zoon van Johannes Jeths en Jannetje Jeths. Andries, loodgietersknecht, is geboren rond 1889.

8  Gerrit Jonker, winkelbediende, is geboren Apeldoorn op 1 mei 1895.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 17 maart 1921 met Hendrika van Ginkel. Hendrika is geboren rond 1900.

9  Willem Jonker, stoker-machinist, is geboren Apeldoorn op 20 mei 1899, overleden Apeldoorn op 9 december 1924. Willem werd 25 jaar.

Willem was gehuwd met Christina Klopman.

VI-AG  Derk Jonker, zoon van Elbartus Jonker (V-AC) en Reintje Overbeek, arbeider, is geboren Apeldoorn op 1 januari 1850, overleden Apeldoorn op 16 maart 1902. Derk werd 52 jaar.

Derk trouwt Apeldoorn op 15 mei 1875 met Gerritje de Roer ook genaamd Gerritje de Boer, dochter van Teunis de Roer en Lammerdina Veldkamp. Gerritje is geboren Terwolde rond 1849, overleden Apeldoorn op 25 november 1924. Gerritje werd ongeveer 75 jaar.

Gerritje was later gehuwd (2) met Dries Tamboer.<19,20>

Van Derk en Gerritje zijn zes kinderen bekend:

1  Albertus Jonker is geboren Apeldoorn op 1 maart 1876, overleden Apeldoorn op 19 april 1876.

2  Elbertus Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 18 november 1877, zie VII-K.

3  Derk Jonker is geboren Apeldoorn op 2 juni 1880, zie VII-L.

4  Berend Jonker is geboren Apeldoorn op 28 juni 1883, zie VII-M.

5  Gerrit Jonker, stucadoor, is geboren Apeldoorn op 19 augustus 1885, overleden Apeldoorn op 23 juli 1904. Gerrit werd 18 jaar.

6  Alberdina Jonker is geboren Apeldoorn op 23 augustus 1888.

Alberdina trouwt Apeldoorn op 15 juli 1911 met Teunis Jacobus Elskamp, zoon van Hendrik Jan Elskamp en Maria de Graaf. Teunis, timmerman, is geboren Apeldoorn op 11 mei 1889.

VI-AH  Elbertus Jonker, zoon van Elbartus Jonker (V-AC) en Reintje Overbeek, stucadoor, is geboren Elspeet op 26 oktober 1853, overleden Apeldoorn op 11 januari 1910. Elbertus werd 56 jaar.

Elbertus trouwt Apeldoorn op 6 januari 1877 met Jantje Bosveld, dochter van Jan Willem Bosveld en Derkje Wilhelmina Aleida Catharina Hajée. Jantje is geboren Apeldoorn op 29 juni 1857, overleden Apeldoorn op 20 april 1925. Jantje werd 67 jaar.

Van Elbertus en Jantje zijn elf kinderen bekend:

1  Reintje Jonker is geboren Apeldoorn op 7 april 1877.

Reintje trouwt Apeldoorn op 14 mei 1898 met Johan Adriaan Bakhuis, zoon van Jan Bakhuis en Johanna Riethorst. Johan, boekdrukkersknecht, is geboren rond 1876.

2  Dirkje Wilhelmina Aleida Katharina Jonker is geboren Apeldoorn op 4 februari 1879.

Dirkje trouwt Apeldoorn op 15 mei 1897 met Willem Burgers, zoon van Willem Burgers (fabrieksarbeider) en Johanna Wilhelmina Kloosterman. Willem, sigarenmaker, is geboren rond 1876.

3  Elbertus Jan Willem Jonker is geboren Apeldoorn op 6 november 1880, zie VII-N.

4  Willem Jonker is geboren Apeldoorn op 29 juli 1883, zie VII-O.

5  Jantje Jonker is geboren Apeldoorn op 7 november 1884, overleden Apeldoorn op 13 september 1917. Jantje werd 32 jaar.

Jantje trouwt Apeldoorn op 29 augustus 1912 met Johan van Zeijst, zoon van Arend van Zeijst (arbeider) en Aleida Alberdina Kluin. Johan, schilder, is geboren rond 1887.

6  Marinus Jonker is geboren Apeldoorn op 7 april 1886, zie VII-P.

7  Dirkje Jonker is geboren Apeldoorn op 18 april 1888, overleden Apeldoorn op 10 februari 1892. Dirkje werd 3 jaar.

8  Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 22 oktober 1890.

Johanna trouwt Apeldoorn op 27 november 1919 met Bernard Pannekoek, zoon van Jannes Pannekoek (kleermaker) en Harmina Pannekoek. Bernard, technicus, is geboren rond 1889.

9  Dirk Jonker is geboren Apeldoorn op 1 december 1893, zie VII-Q.

10  Berend Jonker, schilder, is geboren Apeldoorn op 5 augustus 1895.

Berend trouwt Apeldoorn op 14 juni 1917 met Johanna Wilhelmina Rutgers, dochter van Hendrik Rutgers (stucadoor) en Femmigje van Veen. Johanna is geboren rond 1898.

11  Gerrit Jonker is geboren Apeldoorn op 22 oktober 1897, overleden Apeldoorn op 3 december 1897.

Generatie VII

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 44 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1903 en 1922. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (23x), Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) (5x), Brink en Orden (Apeldoorn) (4x), Wormen (Apeldoorn) (2x), Oldebroek (2x), Bovenstreek (Oldebroek) (2x), Zetten en 's-Gravenhage (Z-H).

VII-A  Hendrik Jonker, zoon van Jan Jonker (VI-K) en Batje Mol, landbouwer, is geboren Oldebroek op 10 september 1877.

Hendrik trouwt Oldebroek op 7 mei 1902 met Grietje Vaessen, dochter van Willem Vaessen en Aartje Schoonhoven. Grietje is geboren Oldebroek op 24 april 1879, overleden Oldebroek op 15 augustus 1948. Grietje werd 69 jaar.

Van Hendrik en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Aartje Jonker is geboren Oldebroek op 21 maart 1905, overleden Oldebroek op 18 maart 1911. Aartje werd 5 jaar.

2  Batje Jonker is geboren Oldebroek op 19 november 1906.

3  Willem Jonker is geboren Bovenstreek (Oldebroek) op 15 juni 1909.

4  Arie Jonker is geboren Bovenstreek (Oldebroek) op 21 oktober 1912.

VII-B  Willem Hendrik Jonker, zoon van Gijsbert Willem Jonker (VI-M) en Jentjen Last, blikslager en rijwielhersteller, is geboren Deventer (Ov) rond 1876, overleden Apeldoorn op 12 maart 1939. Willem werd ongeveer 63 jaar.

Willem trouwt Deventer (Ov) op 20 november 1901 met Maria Wilhelmina Smies, dochter van Willem Smies (kuiper) en Johanna Meenhorst. Maria is geboren Deventer (Ov) rond 1875.

Van Willem en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 31 augustus 1905.

2  Gijsberdina Wilhelmina Jonker is geboren Apeldoorn op 19 augustus 1907.

3  Willem Hendrik Jonker is geboren Apeldoorn op 3 september 1910.

VII-C  Jacob Engelbertus Jonker, zoon van Gijsbert Willem Jonker (VI-M) en Jentjen Last, meubelmaker, is geboren Deventer (Ov) op 10 mei 1881.

Jacob trouwt Deventer (Ov) op 28 september 1910 met Willemina Hillegonda Hofman, dochter van Berend Jan Hofman en Egberdina Boerstoel. Willemina is geboren Deventer (Ov) op 19 januari 1883.

Van Jacob en Willemina is een kind bekend:

1  Berend Jan Jonker is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 6 december 1911.

VII-D  Gerrit Aaldert Jonker, zoon van Hendrikus Jonker (VI-P) en Maria Karsenberg, stucadoor, is geboren Apeldoorn op 18 oktober 1887.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 25 mei 1912 (1) met Maria Wolven, dochter van Hendrik Wolven (schilder) en Lamberdina Proper. Maria is geboren Apeldoorn op 23 mei 1889, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 6 februari 1919. Maria werd 29 jaar.

Van Gerrit en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jonker is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 25 oktober 1914, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 26 oktober 1914.

2  Lamberdina Jonker is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 25 oktober 1914, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 31 oktober 1914.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 4 augustus 1921 (2) met Johanna Hendrika Borkent, dochter van Hendrik Jan Borkent (horlogemaker) en Wilhelmna Antonia Boers. Johanna is geboren rond 1892, overleden Apeldoorn op 25 september 1935. Johanna werd ongeveer 43 jaar.

Van Gerrit en Johanna is een kind bekend:

3  doodgeboren kind is doodgeboren Apeldoorn op 5 oktober 1922.

VII-E  Jan Jonker, zoon van Hendrikus Jonker (VI-P) en Maria Karsenberg, opperman en stucadoor, is geboren Apeldoorn op 2 februari 1890.

Jan trouwt Apeldoorn op 6 april 1912 met Fennigje Kamphof, dochter van Andries Kamphof en Geertje Schonewille. Fennigje is geboren rond 1887, overleden Apeldoorn op 24 september 1948. Fennigje werd ongeveer 61 jaar.

Van Jan en Fennigje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikus Jonker is geboren Apeldoorn op 22 april 1912.

2  doodgeboren kind is doodgeboren Apeldoorn op 4 maart 1913.

VII-F  Hendrik Jan Jonker, zoon van Gerrit Jan Jonker (VI-Q) en Jacoba Alberdina Elisabeth Buisman, timmerman en brievenbesteller, is geboren Beekbergen op 12 mei 1891, overleden Apeldoorn op 10 april 1938. Hendrik werd 46 jaar.

Hendrik trouwt Apeldoorn op 8 november 1913 met Heintje Verhoef, dochter van Jan Verhoef (landbouwer) en Aaltje Hulleman. Heintje is geboren Apeldoorn op 16 september 1891.

Van Hendrik en Heintje zijn twee kinderen bekend:

1  Alida Jacoba Elisabeth Jonker is geboren in mei 1914, overleden Beekbergen op 26 november 1914.

2  Hendrik Jan Jonker is geboren op 28 mei 1919, overleden Apeldoorn op 3 juni 1919.

VII-G  Elisabeth Berendiena Jonker, dochter van Abraham Jonker (VI-W) en Elisabeth Berendiena Jansen, is geboren Apeldoorn op 8 januari 1882.

Van Elisabeth en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  waarschijnlijk Berend Jonker is geboren Zetten op 29 juli 1903 in huize "Magdalena". Op 24 augustus 1904 door de moeder erkend.

VII-H  Esse Jonker, zoon van Abraham Jonker (VI-W) en Elisabeth Berendiena Jansen, smid, is geboren Apeldoorn op 31 maart 1883.

Esse trouwt Apeldoorn op 5 augustus 1911 met Dina Scherpenzeel, dochter van Jan Scherpenzeel en Betje de Graaf. Dina is geboren Apeldoorn op 1 juli 1885.

Van Esse en Dina is een kind bekend:

1  Elisabeth Berendina Jonker is geboren Apeldoorn op 5 augustus 1912.

Op 19 mei 1950 wordt in Naaldwijk de geboorte op 18 mei van een levenloos kind van dit echtpaar aangegeven.

Elisabeth was gehuwd met Pieter Johannes Jacobus Cornelis Zaalberg.

VII-I  Jan Jonker, zoon van Hermanus Jonker (VI-Y) en Johanna Jochems, smid, is geboren Apeldoorn op 23 april 1875, overleden Apeldoorn op 7 april 1947. Jan werd 71 jaar.

Jan trouwt Apeldoorn op 18 juni 1904 met Antonia Wouterina Kolb, dochter van Wouterus Kolb (houtzager) en Antonia Wouterina Schoep. Antonia is geboren 's-Gravenhage (Z-H) rond 1880.

Van Jan en Antonia is een kind bekend:

1  Johanna Hermanna Jonker is geboren Apeldoorn op 25 april 1906.

VII-J  Hendrik Jonker, zoon van Gerrit Jonker (VI-AF) en Saartje Termaat, smid, werktuigkundige en electriciën, is geboren Apeldoorn op 30 maart 1881.

Hendrik trouwt Apeldoorn op 19 november 1904 (1) met Lammigje Dingsté, dochter van Albert Dingsté (landbouwer) en Wendelina Catharina van Veen. Lammigje is geboren rond 1879, overleden Apeldoorn op 11 maart 1920. Lammigje werd ongeveer 41 jaar.

Van Hendrik en Lammigje zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Jonker is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 19 augustus 1905.

2  Wendelina Catharina Jonker is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 27 september 1906.

3  Albert Hendrik Jonker, Korporaal-konstabel bij de Kon. Marine, is geboren Apeldoorn op 15 november 1907.

Albert trouwt Vlissingen (Zld) op 17 juni 1934 met Johanna Pieternella van der Meulen, dochter van Pieter van der Meulen (bediende bij de Marinecantine) en Suzanna Uijterschout. Johanna is geboren Vlissingen (Zld) rond 1909.

4  Sander Jonker is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 16 oktober 1909.

5  Jantina Hilbertha Jonker is geboren Wormen (Apeldoorn) op 16 maart 1910.

6  Jacobus Willem Jonker is geboren Wormen (Apeldoorn) op 24 februari 1912, overleden Wormen (Apeldoorn) op 20 april 1912.

7  Wilhelmina Margaretha Jonker is geboren in maart 1913, overleden Wormen (Apeldoorn) op 23 april 1913.

8  Wilhelmina Marrigje Jonker is geboren Apeldoorn op 30 maart 1914, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 26 maart 1949. Wilhelmina werd 34 jaar.

Wilhelmina trouwt 's-Gravenhage (Z-H) op 17 april 1940 met Arie Jongejan. Arie is geboren op 27 februari 1915, overleden op 24 juni 1999. Arie werd 84 jaar.

Hendrik trouwt Rozenburg (Z-H) op 20 mei 1925 (2) met Anna Lamberta Beekamp, dochter van Lambert Beekamp en Teuntje Pothoven. Anna is geboren Apeldoorn rond 1881.

VII-K  Elbertus Jan Jonker, zoon van Derk Jonker (VI-AG) en Gerritje de Roer, stucadoor, is geboren Apeldoorn op 18 november 1877, overleden Apeldoorn op 20 april 1912. Elbertus werd 34 jaar.

Elbertus trouwt Apeldoorn op 22 juli 1905 met Aaltjen Slijkhuis, dochter van Jacob Slijkhuis (opperman) en Aaltjen Peters. Aaltjen is geboren rond 1885, overleden Apeldoorn op 5 maart 1950. Aaltjen werd ongeveer 65 jaar.

Aaltjen was later gehuwd (2) met Marten van de Hel.<21,22>

Van Elbertus en Aaltjen zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Jonker is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 22 november 1905, overleden Apeldoorn op 10 september 1918. Derk werd 12 jaar.

2  Jacobus Jonker is geboren Apeldoorn op 11 mei 1908.

3  Andries Jonker is geboren Apeldoorn op 17 juni 1909, overleden Apeldoorn op 25 augustus 1910. Andries werd 1 jaar.

4  Albertus Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 12 december 1910.

VII-L  Derk Jonker, zoon van Derk Jonker (VI-AG) en Gerritje de Roer, schilder, is geboren Apeldoorn op 2 juni 1880, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 15 april 1910. Derk werd 29 jaar.

Derk trouwt Apeldoorn op 20 september 1902 met Elisabeth Middelink, dochter van Jan Middelink en Elisabeth van Oost. Elisabeth is geboren rond 1882.

Van Derk en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren Apeldoorn op 24 juni 1903.

2  Gerritje Jonker is geboren Apeldoorn op 9 juli 1904, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 24 mei 1905.

3  Elisabeth Jonker is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 17 december 1905.

4  Dirkje Johanna Jonker is geboren Apeldoorn op 12 maart 1908, overleden Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 20 juni 1910. Dirkje werd 2 jaar.

5  Gerritje Jonker is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 7 januari 1910.

VII-M  Berend Jonker, zoon van Derk Jonker (VI-AG) en Gerritje de Roer, timmerman, is geboren Apeldoorn op 28 juni 1883, overleden Apeldoorn op 14 februari 1950. Berend werd 66 jaar.

Berend trouwt Apeldoorn op 7 september 1907 met Marijtje Maartens, dochter van Cornelis Maartens (metselaar) en Sophia Rondhout. Marijtje is geboren Enkhuizen (N-H) op 11 januari 1887, overleden Apeldoorn op 29 augustus 1949. Marijtje werd 62 jaar.

Van Berend en Marijtje is een kind bekend:

1  Dirk Jonker is geboren Zevenhuizen(Gld) (Apeldoorn) op 17 oktober 1908.

VII-N  Elbertus Jan Willem Jonker, zoon van Elbertus Jonker (VI-AH) en Jantje Bosveld, stucadoor, is geboren Apeldoorn op 6 november 1880, overleden Apeldoorn op 21 februari 1945. Elbertus werd 64 jaar.

Elbertus trouwt Apeldoorn op 16 augustus 1902 met Aaltje Meulenbrugge, dochter van Tiemen Meulenbrugge (klompenmaker) en Helena Brummel. Aaltje is geboren Terwolde op 16 januari 1882 als Aaltje Brummel.

Van Elbertus en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Elbertus Jonker is geboren Apeldoorn op 14 april 1903.

2  Tiemen Jonker is geboren Apeldoorn op 18 september 1904.

VII-O  Willem Jonker, zoon van Elbertus Jonker (VI-AH) en Jantje Bosveld, schilder, is geboren Apeldoorn op 29 juli 1883.

Willem trouwt Apeldoorn op 28 oktober 1905 met Johanna Dicou, dochter van Dirk Jan Dicou (timmerman) en Marta Bos. Johanna is geboren rond 1886.

Van Willem en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Jansje Jonker is geboren Apeldoorn op 21 december 1905.

2  Dirk Jan Jonker is geboren Apeldoorn op 15 juli 1908.

3  Jacob Jonker is geboren Apeldoorn op 23 juni 1910, overleden Apeldoorn op 8 januari 1918. Jacob werd 7 jaar.

VII-P  Marinus Jonker, zoon van Elbertus Jonker (VI-AH) en Jantje Bosveld, opperman en grondwerker, is geboren Apeldoorn op 7 april 1886, overleden Apeldoorn op 10 augustus 1938. Marinus werd 52 jaar.

Marinus trouwt Apeldoorn op 30 mei 1908 met Francisca Brantenaar. Francisca is geboren rond 1883.

Van Marinus en Francisca zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Jonker is geboren Apeldoorn op 4 augustus 1908, overleden Deventer (Ov) op 13 mei 1956. Jantje werd 47 jaar.

Jantje was gehuwd met Hermannus Jan Roelvink.

2  Elselina Johanna Jonker, fabrieksarbeidster, is geboren Apeldoorn op 26 augustus 1909, overleden Apeldoorn op 22 februari 1926. Elselina werd 16 jaar.

VII-Q  Dirk Jonker, zoon van Elbertus Jonker (VI-AH) en Jantje Bosveld, tabakskerver, is geboren Apeldoorn op 1 december 1893, overleden Apeldoorn op 15 december 1919. Dirk werd 26 jaar.

Dirk trouwt Apeldoorn op 7 oktober 1916 met Margaretha Rutgers, dochter van Jan Willem Rutgers (arbeider) en Margaretha Eijndhoven. Margaretha is geboren rond 1894.

Van Dirk en Margaretha is een kind bekend:

1  Bertha Jonker is geboren rond 1918, overleden Apeldoorn op 28 februari 1949. Bertha werd ongeveer 31 jaar.

Bertha was gehuwd met Dirk Jan Johannes Brink.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 15 februari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door F.Ph. Jantzen, EPE.

1)  bron: Genealogie Site van Jeroen en Gerdien Nikkels

2)  bron: Genealogie Site van Jeroen en Gerdien Nikkels.

3)  Berendina trouwt in 1803 met Hendrikus.

4)  bron: Genealogie Site van Jeroen en Gerdien Nikkels

5)  bron: Genealogie Site van Jeroen en Gerdien Nikkels

6)  Hendrik trouwt Harderwijk op 5 oktober 1819 met Luutjen.

7)  bron: Genealogie Site van Jeroen en Gerdien Nikkels

8)  Jakop trouwt Oldebroek op 27 maart 1884 met Aaltje (zie V-J.5).

9)  Aaltje Jonker, dochter van Hendrik Jonker (V-J) en Janna Steenbergen. Aaltje is geboren Heerde op 1 augustus 1864, overleden Amersfoort op 25 augustus 1933. Aaltje werd 69 jaar.

10)  Evert trouwt Oldebroek op 11 april 1901 met Lubbetje.

11)  Arendina trouwt Zwollerkerspel (Zwolle) op 29 december 1842 met Berent.

12)  Maarten trouwt Amsterdam (N-H) op 4 april 1928 met Sophia.

13)  Johannes trouwt Hoensbroek (Lim) op 6 november 1915 met Wiebregje.

14)  Willem trouwt Delft (Z-H) op 23 mei 1928 met Georgine.

15)  Georgine Frederika Marina van Markenstein. Georgine is geboren Aardenburg (Zld) op 14 september 1874.

16)  Neeltje trouwt Rotterdam (Z-H) op 15 november 1905 (is gescheiden Rotterdam (Z-H) op 30 juni 1909) met Adriaan.

17)  Elisabeth trouwt voor juli 1917 (is gescheiden op 24 januari 1922) met Pieter.

18)  Pieter Hendricus Sampimon. Pieter is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 10 april 1891.

19)  Gerritje trouwt Apeldoorn op 28 september 1907 met Dries.

20)  Dries Tamboer, zoon van Isaak Tamboer en Geertjen Koldenhoven. Dries, arbeider, is geboren Apeldoorn op 9 februari 1851, overleden Apeldoorn op 5 november 1931. Dries werd 80 jaar.

21)  Aaltjen trouwt Apeldoorn op 21 augustus 1919 met Marten.

22)  Marten van de Hel. Marten is geboren rond 1883.


Index

Aalbers

Hendrik Jan (?) VI-H; Sophia Antonetta (1858) VI-H.

Aards

Margrieta (?) IV-C.2.

Abelsma

Martina (?) VI-S.5.

Achter de Molen

Gerrit Achter de Molen (?) V-P, *11.

Achterkamp

Gerrit Jan (1819) IV-C.4; Hendrik (?) IV-C.4.

Akkerman

Barend Gerrit (1893) VI-Z.4; Fedde (?) VI-Z.4.

Albers

Frederik (?) VI-R; Hendrika Elisabeth (1836) VI-R.

Alefsen

Hendrik (?) V-Q; Johanna Henderika (1827) V-Q.

Amersfoort, van

Hendrik (1877) V-R.15; Jacobje (?) V-M; Willem (?) V-R.15.

Apeldoorn, van

Evert Jan (1815) IV-A.2; Willem (?) III-C.5, IV-A.2.

Arentsen

Gerritjen (1862) VI-C; Roelof (?) VI-C.

Assen

Aaltje (?) V-P.8.

Assen, van

Aaltjen Jansen (1793) IV-C; Geertrui (?) IV-C.4; Jan Hendriks (?) IV-C.

Baak

Johannes (?) V-M.3; Johannes (1866) V-M.3; Maarten (?) VI-B, *13.

Baak, van

Hendrina Margretha (?) VI-T.17.

Baarken

Hendrika (?) VI-A.

Bach

Hendrika (?) VI-T.5.

Baerken

Everdina Christina Carolina (?) V-T.4.

Bakhuis

Jan (?) VI-AH.1; Johan Adriaan (1876) VI-AH.1.

Bakker

Aaltje (1858) VI-J.2, VI-L; Albertus (?) VI-T.12; Dirk (1861) V-O.1; Dirk Jan (1898) VI-AD.5; Jakob (?) VI-L; Jan Willem (?) VI-J.4; Jentjen (1889) VI-J.4; Johannes (1896) VI-T.12; Kornekis (?) VI-AD.5; Willem (?) V-O.1; Wulf Lubbertsen (?) IV-I, *8.

Bedorf

Casper Josephus (?) V-A.3; Casper Josephus Johannes (1853) V-A.3.

Beek

Derk Jan (?) VI-M.1; Hendrik Willem (1873) VI-M.1.

Beek, van

Elisabeth (?) VI-T.14.

Beek, van der

Aaltje (?) VI-I.1.

Beekamp

Anna Lamberta (1881) VII-J; Lambert (?) VII-J.

Beekman

Hendrik (?) V-Q.2; Hendrik (1857) V-Q.2; Martha Hendrika (?) V-M.6.

Beeuwkes

Wilhelmina (?) V-AB.

Bekker

Adriana Hendrina (?) VI-Z.2.

Bel, van

Maria Elisabeth (?) IV-G.3.

Berghorst

Berendina (1754) III-A; Jan (?) III-A.

Berkhoff

Aaltjen (1837) V-E; Hendrikus (1814) V-E.

Berman

Cornelia (?) VI-AE.

Beumkes

Garrit (?) V-AC.2; Garrit Jan (1846) V-AC.2.

Bijlstra

Grietje (?) VI-Z.

Blaauw

Kornelis (?) V-P.5; Oetje (1865) V-P.5.

Blankenspoor

Jannetje (?) IV-F.5.

Blekkingh

Alida Anna Catharina (?) VI-AD.3.

Bloemheuvel

Jan (?) V-W.6; Willem (1853) V-W.6.

Bloemink

Johanna (1813) V-V; Wilhelmina Catharina (?) V-W.6; Willem (?) V-V.

Blumink

Hendrik Jan (1893) VI-P.4; Martinus Johannes Christinus (?) VI-P.4.

Boer, de

Gerritje (1849) VI-AG.

Boers

Wilhelmna Antonia (?) VII-D.

Boerstoel

Egberdina (?) VII-C.

Boeve

Aaltje Klaas (?) IV-F.

Bogaard, uit den

Daniel (?) VI-F; Gieltje (1854) VI-F.

Boks

Johanna Catharina (1822) V-X; Teunis Jacobus (?) V-X.

Boode

Gerharda Antonia (1821) V-K; Willem (?) V-K.

Borgman

Abraham (1862) VI-R.4; Jan (?) VI-R.4.

Borkent

Hendrik Jan (?) VII-D; Johanna Hendrika (1892) VII-D.

Bos

Marta (?) VII-O.

Bosch

Engelbarta (?) V-K; Jan (?) VI-C.2; Roelofje (1901) VI-C.2.

Bosch, van den

Batje (1852) V-H.5; Gerrit Jan (1870) V-P.8; Gerrit (?) V-P.8; Jan Aaltsz (?) V-H.5.

Bosman

Aaltje (?) VI-AB.2; Petronella (?) VI-O.

Bosveld

Jan Willem (?) VI-AH; Jantje (1857) VI-AH.

Bouwmeester

Elske (?) V-F.

Brake, de

Zwaantje (?) V-N, V-P.

Brake, te

Dela Geertruida (1877) VI-H.3; Hendrikus (?) VI-H.3.

Brantenaar

Francisca (1883) VII-P.

Bredenhoff

Aaltjen Jans (?) IV-F.4.

Bree, van

Aart Cornelis (1890) VI-AC.6; Casper Jacob (?) VI-AC.6; Johannes (1896) VI-AC.8.

Breken

Wemme Willems (?) V-J.

Breuker

Berendina Johanna (?) VI-O.1.

Breunis

Arnolda (?) V-J.1, V-J.3.

Brink

Dirk Jan Johannes (?) VII-Q.1.

Brink, van den

Gerrit Jan (1875) VI-K.1; Gerrit (?) VI-K.1.

Brinkman

Hendrik Jan (?) VI-Y.4; Jan (1858) V-X.3; Kornelis (?) V-X.3; Margaretha Wilhelmina Elisabeth (1891) VI-Y.4.

Broekhuis

Elisabeth (1847) VI-S; Johannes (?) VI-S; Lambertes Hendrika (1874) VI-S.2; Martinus (?) VI-S.2.

Brogt

Berent (?) V-T, *12.

Bronkhorst, van

Bernardus (?) V-G; Grietje (1819) V-G.

Brouwer

Willem (?) VI-Z.3; Willem (1882) VI-Z.3.

Bruil

Christina (1897) VI-X.3; Jan Willem (?) VI-X.3.

Bruin, de

Hendrik (1756) II-B.1.

Brummel

Helena (1859) VII-N.

Brussee

Elizabeth Klazina (1811) V-U.

Buisman

Jacob Nicolaas (?) VI-Q; Jacoba Alberdina Elisabeth (1852) VI-Q.

Buitenhuis

Annetje (?) V-T; Cornelia (?) VI-T.8; Johanna (?) V-S.

Burgers

Willem (?) VI-AH.2; Willem (1876) VI-AH.2.

Buurman

Martha Tisiena (?) VI-D.

Cancrinus

Antje Johannes (1864) V-S.4.

Canerinus

Johannes Pieters (?) V-S.4.

Costerus

Jacoba (?) III-C.11.

Crama

Berendina Johanna (1883) VI-AA.3; Hendrik (?) VI-AA.3.

Damme, ten

Dela (?) V-F.3.

Damme, van

Maatje (?) VI-AA.1.

Daverveld, van

Abraham (?) III-C.11; Isaac Costerus (1768) III-C.11.

Dekker

Marrigje (?) V-G.2; Willemina (?) V-S.2.

Dibbets

Jannetje (?) V-S.

Dicou

Dirk Jan (?) VII-O; Johanna (1886) VII-O.

Dijk, van

Anna Alberdina (?) VI-Q; Arie Matthijs (1863) V-O.4; Gerrit (?) V-O.4; Johannes Hendrikus (?) VI-D.2; Johannes Herman (1893) VI-D.2.

Dijkstra, van

Willemijntje (?) VI-V.

Dingsté

Albert (?) VII-J; Lammigje (1879) VII-J.

Dirksen

Catharina (?) VI-AB.

Does, van der

Diena (?) III-D.3.

Dolman

Hendrik (?) VI-O; Jacoba Adriana (1859) VI-O.

Donker

Maria (?) VI-R.2.

Doorn, van

Johanna Fdrederika (?) V-Z.

Doornwaard

Bijgje (?) V-P.3.

Draaijer

Derk (1875) V-N.3; Egbert Jacobs (?) IV-F.4; Everdina (?) VI-C; Gerhardus (?) V-N.3; Jacob (1831) IV-F.4.

Draassel

Hendrika Aleida (?) IV-C.6.

Driessen

Christoffel (?) V-L.2; Johan Frederik Karel (1860) V-L.2; Johanna Sophia (1883) VI-AC.3.

Droogendijk

Maria Antoinetta Johanna (?) VI-X.2.

Drost

Geertje Jans (?) III-C; Gerrit (?) VI-T.17; Teunis (1889) VI-T.17.

Drosterij

Derkje (1841) VI-U; Willem (?) VI-U.

Dubbe

Wilhelmina Berendina (?) V-K.4.

Duivenbode, van

Maartje (?) VI-AA.

Eede, van

Jenneken (?) VI-M.2.

Eerde, van

Catharina (?) VI-P.

Eggink

Albert Jan (?) VI-N.5; Hendrika (1899) VI-N.5.

Egthuizen

Arendina (1816) V-T; Hermannus (?) V-T.

Eijgendaal

Alida Wilhelmina (?) VI-AA.3.

Eijndhoven

Margaretha (?) VII-Q.

Einde, van 't

Janna Derks (1759) IV-B.

Elskamp

Hendrik Jan (?) VI-AG.6; Teunis Jacobus (1889) VI-AG.6.

Elzinga

Anne (?) VI-AD; Gerarda Maria (1836) V-AA; Klaas Roelofs (?) V-AA; Sophia (1863) VI-AD.

Enderle

Louisa Elisabeth (?) V-AA.5.

Ennenga

Hendrika Gerdina (1883) VI-S.2; Petrus Heere (?) VI-S.2.

Essen, van

Aaltje (1833) VI-G; Albert (?) V-O.5; Gerrit (?) IV-C.2; Jenneken (?) V-AC.1; Wilhelmina (1864) V-O.5; Willem (1829) IV-C.2.

Essink

Berendina (?) V-AC.2.

Feldhaus

Catharina (?) IV-C.5.

Fikkert

Johanna (?) VI-D.2.

Fikse

Johanna Aleida Willemina (1842) V-P; Krijn (?) V-P; Marrigje (?) V-P.5.

Flim

Hermanna Diderika (?) VI-Z.4.

Freriks

Grada Gesina (?) VI-H.3.

Fritschij

Maria (?) VI-N.4; Maria (1897) VI-N.4.

Gaag, van der

Catharina (?) VI-Z.5.

Gelder, de

Ludovicus Leonardus (?) VI-AA.2; Petronella Cornelia (1894) VI-AA.2.

Geursen

Geurtje (?) IV-C.3.

Gijtenbeek

Klasina (?) VI-A.1.

Giljamse

Adriana Neeltje (1875) VI-S.4; Everhardus Wilhelmus (?) VI-S.4.

Gimberg

Gerardus Cornelis (?) V-AA.5; Johannes Gerardus (1836) V-AA.5.

Ginkel, van

Hendrika (1900) VI-AF.8.

Goedhart

Johanna Geertrui (?) V-G.

Gorter

Berend Wijtze (1881) VI-AD.1; Wijtze (?) VI-AD.1.

Gottszki

Anton (?) IV-C.5; Johan Bernard (1820) IV-C.5.

Goudriaan

Maria Eliosabeth (?) IV-D.10.

Graaf, de

Antje Fancisca (1894) VI-T.5; Betje (?) VII-H; Brant (?) VI-T.5; Carel (?) V-B; Johanna (1823) V-B; Johanna Hendrika (1858) VI-E; Maria (?) VI-AG.6.

Graffelman

Clazina Klaasen (?) VI-R.

Groeneveld

Gerharda Johanna (1895) VI-T.14; Gerrit Jan (?) VI-T.14.

Grol, van

Jan Michiel (1821) IV-G.3; Johanna (?) IV-C.7; Toon (?) IV-G.3.

Groot, de

Jannetje (?) V-R.10; Trijntje (?) V-O.1.

Grumke

Adriaan (?) VI-AA.1, *17.

Gulik, van

Hendrika (?) V-AC.6.

Haaksman

Cornelis (?) V-G.2; Cornelis (1844) V-G.2.

Haar, van de

Hendrik (?) VI-B.1; Johannes (1886) VI-B.1.

Haas, de

Margaretha (?) VI-S.2.

Hafkamp

Evert (?) VI-D; Gerritje (1866) VI-D.

Hageman

Janna (?) VI-X.4.

Hagen

Willemena (?) III-E.7.

Hajee

Gerritje (1893) VI-W.6; Joseph Bastiaan (?) VI-W.6.

Hajée

Derkje Wilhelmina Aleida Catharina (?) VI-AH.

Hamacher

Henriëtte Marie Louise (?) VI-T.11.

Hampel

Martha (?) VI-T.6.

Hanekamp

Reintje Gerrits (?) IV-E.

Harmsen, ten

Albert Willems (?) V-C; Christina (1830) V-C.

Hartkamp

Hendrika (?) V-P.

Hartman

Martha (?) VI-C.2.

Hasselt, van

Jannetje Peters (1778) IV-I; Peter Hannessen (?) IV-I.

Heerde, van

Henderkien (?) V-N.2.

Heethaar

Geertje (?) VI-S.2.

Heijblom

Dingena Wilhelmina (?) VI-T.16.

Heimeriks

Grietje Aalbert (?) V-AC.

Hekkers

Jenneke (?) V-L.2.

Hekkert

Gerritje (?) VI-N.

Hel, van de

Marten (1883) VII-K, *22.

Helderman

Jacoba Antonetta (?) VI-AD.5.

Helders

Geertjen (?) VI-H.

Hemsen

Arnoldus Johannes Hubertus (1845) V-T.4; Benjamin Fidel (?) V-T.4.

Hen, de

Jannetje (?) VI-K.

Hesse

Jansje (?) V-W.4.

Heuvink

Dorothea (?) V-O.4.

Hietbrink, ten

Berendina Johanna (?) VI-H.1.

Hinkamp

Hendrik Willem (?) VI-H.1; Hendrika (1987) VI-H.1.

Hinneker

Annetje (?) V-P.5.

Hissink

Gergje (?) IV-A.2.

Hoeve, ten

Antonie (?) V-Q.4; Antonie (1847) V-Q.4.

Hoeven, ten

Hendrika (?) V-B.6.

Hof, van 't

Hendrika (1842) V-P.6.

Hofman

Berend Jan (?) VII-C; Willemina Hillegonda (1883) VII-C.

Hofmeijer

Aaltje (?) V-R.

Hofstra

Johanna Catharina (1887) VI-N.1; Johannes Franciscus (?) VI-N.1.

Holstein

Jan (1889) VI-H.8; Pieter (?) VI-H.8.

Holtrigter

Hendrika (?) V-Q.2.

Hooghordel

Gerard (1864) V-P.4; Lambert Wijnand (?) V-P.4.

Hoonte, te

Johanna Hendrika (?) V-F.2.

Hout, van der

Arie (1859) V-X.5; Johannes (?) V-X.5.

Hove, ten

Hermina Mijntje (1886) V-M.8; Jan (1871) V-N.2; Jan Willem (?) V-N.2; Johan Hendrik (?) V-M.8; Johanna Willemina Elisabeth (?) VI-Y.4.

Huigen

Johann Bernhard (1890) VI-A.1; Rombertus (?) VI-A.1.

Hulleman

Aaltje (?) VII-F; Gerrit (?) V-S; Gerritje (?) V-V.1; Teunisje (1822) V-S.

Hulsegge

Gerhard (1857) V-AC.6; Jacob (?) V-AC.6.

Hulshof

Hermina (?) VI-X.

Hulsman

Derk Jan (?) VI-AC.5; Hermina Aleida (1888) VI-AC.5; Wijntje (?) V-A; Willempje (?) V-B.

Hulst, van

Angenita Johanna (?) V-AA.5.

Hulstein

Reijer (?) V-B.6; Reijer (1869) V-B.6.

Huson

Karel Kiliaan (?) VI-AA.1; Neeltje Maria (1878) VI-AA.1.

Ibing

Maria (?) IV-C.5, *8.

IJzerman

Johannis (?) V-AB; Wilhelmina (1823) V-AB.

Israel

Anna Maria Elisabeth (1791) IV-H; Johan Hendrik Christiaan (?) IV-H.

Jans

Alberdina (?) V-F.

Jansen

Elisabeth Berendiena (1846) VI-W; Esse (?) VI-W; Hendrica Christina (?) V-A.3; Henricus (?) VI-M.2; Henricus (1877) VI-M.2; Teuntje (?) V-M.3; Wijntje (?) V-V.

Janssen

Johannes (?) V-S; Willemina Johanna (1832) V-S.

Jeths

Andries (1889) VI-AF.7; Jannetje (?) VI-AF.7; Johannes (?) VI-AF.7.

Jochems

Cornelis (?) VI-W.8; Cornelis (1889) VI-W.8; Geertje (?) V-R.11; Jan (?) VI-Y; Johanna (1850) VI-Y.

Jongejan

Arie (1915) VII-J.8.

Jongeling

Adriana Hendrina (1884) VI-Z.2; Johan Herman (?) VI-Z.2.

Jonker

Aaltien (1715) I.3; Aaltje Helena (1868) V-AA.2; Aaltje Johanna (1899) VI-P.7; Aaltje (1823) IV-F.4; Aaltje (1855) V-AC.6; Aaltje (1861) V-J.4; Aaltje (1864) V-J.3, V-J.5, *9; Aaltje (1875) V-O.8; Aaltjen (1818) IV-A.2; Aart (1909) VI-E.1; Aartje Antonia Wilhelmina (1886) VI-AF.4; Aartje Hermina (1873) VI-Y.1; Aartje (1855) V-W.6; Aartje (1905) VII-A.1; Abraham Gerrits (1776) III-B.1; Abraham Jacobus (1868) V-Z.1; Abraham (1784) IV-A; Abraham (1785) IV-H; Abraham (1822) V-Z; Abraham (1834) V-T.1; Abraham (1840) V-T.3; Abraham (1844) VI-S; Abraham (1845) VI-W; Abraham (1846) VI-V; Abraham (1847) V-W.1; Abraham (1849) V-X.1; Abraham (1850) V-R.2; Abraham (1852) V-B.1, V-R.3; Abraham (1853) V-A.1, V-R.4, VI-AC; Abraham (1856) VI-A; Abraham (1861) VI-D; Abraham (1866) VI-AD; Abraham (1874) VI-S.3; Abraham (1885) VI-W.6; Abraham (1886) VI-AC.5; Abraham Willems (1711) II-A; Abraham Willems (1780) IV-D; Alberdina (1888) VI-AG.6; Albert Hendrik (1907) VII-J.3; Albert (1862) V-A.6; Albert (1864) V-A.7; Alberta Hermanna Rabounie (1888) VI-J.3; Albertus Herman (1896) VI-J.8; Albertus Jan (1910) VII-K.4; Albertus Johannes (1896) VI-P.5; Albertus (1825) V-I; Albertus (1849) VI-J; Albertus (1854) V-R.6; Albertus (1856) V-R.7; Albertus (1876) VI-AG.1; Albertus (1886) VI-J.1; Albertus (1888) VI-K.6; Aleida (1850) V-G.3; Aleida (1854) V-Q.2; Aleida (1877) V-O.9; Aleida (1881) V-P.10; Alida Jacoba Elisabeth (1914) VII-F.1; Alijda (1789) III-A.3; Andries (1850) V-W.3; Andries (1896) VI-T.14; Andries (1909) VII-K.3; Anna Hermina (1859) V-Y.3; Anna (1843) V-F.3; Anna Maria Elisaberth (1893) VI-T.12; Anna Maria Elisabeth (1839) V-V.2; Anna Maria Elisabeth (1843) V-U.3; Anna Maria Elisabeth (1858) V-W.7; Anna Maria Elisabeth (1861) V-X.7; Anna Maria Elisabeth (1869) V-AA.3; Anna Maria (1874) V-AA.5; Anne (1888) VI-AD.2; Annetjen Hendriks (1789) III-D.2; Antje (1842) V-T.4; Antoon (1857) V-R.8; Arie (1912) VII-A.4; Arnoldus Johannes Humbertus (1889) VI-T.11; Barend Johan (1877) VI-T.5; Barend (1850) V-W.8, VI-T; Barend (1892) VI-S.10; Batje (1906) VII-A.2; Berend Jan (1911) VII-C.1; Berend (1883) VII-M; Berend (1895) VI-AH.10; Berend (1903) VII-G.1; Berendina (1819) IV-A.3; Berendina (1841) V-F.2; Berendina (1843) V-G.1; Bernarda (1857) V-G.4; Bernardus (1837) V-E; Bernardus (1849) V-F.5; Bernardus (1850) V-F.6; Bernardus (1891) VI-F.1; Bernardus (1899) VI-G.1; Bertha (1918) VII-Q.1; Bijgje (1856) V-H.4; Catharina Johanna (1890) VI-AB.1; Catharina (1893) VI-P.4; Christina (1903) VI-D.3; Clasina Henderika (1901) VI-I.2; Cornelia Johanna (1878) VI-W.1; Daatje (1863) V-O.4; Derk Gerrits (1781) IV-C; Derk Jan (1855) V-X.4; Derk Jan (1865) VI-AB; Derk (1850) VI-AG; Derk (1880) VII-L; Derk (1905) VII-K.1; Derk Reinder (1863) VI-C; Derk Reinder (1903) VI-C.2; Derkje (1879) VI-U.6; Dirk Antoon (1888) VI-S.8; Dirk Hendriks (1796) IV-I; Dirk Jan (1817) V-X; Dirk Jan (1860) V-O.2; Dirk Jan (1882) VI-AA.2; Dirk Jan (1908) VII-O.2; Dirk (1893) VII-Q; Dirk (1908) VII-M.1; Dirkje Johanna (1908) VII-L.4; Dirkje (1888) VI-AH.7; Dirkje Wilhelmina Aleida Katharina (1879) VI-AH.2; Egbertha (1849) V-K.2; Elbartus (1822) V-AC; Elberta Hendrika (1895) VI-T.13; Elberta (1888) VI-T.10; Elbertus Abram (1882) VI-Z.1; Elbertus Jan (1877) VII-K; Elbertus Jan Willem (1880) VII-N; Elbertus (1816) V-W; Elbertus (1822) V-AC; Elbertus (1853) VI-AH; Elbertus (1859) V-X.6; Elbertus (1878) VI-Y.3; Elbertus (1884) VI-S.7; Elbertus (1903) VII-N.1; Elisabeth Berendiena (1882) VII-G; Elisabeth Berendina (1912) VII-H.1; Elisabeth Geertruida (1888) VI-H.4; Elisabeth Geertruida (1898) VI-H.8; Elisabeth Herms (1796) III-E.6; Elisabeth (1854) V-J.1; Elisabeth (1905) VII-L.3; Elselina Johanna (1909) VII-P.2; Elsje (1830) IV-D.10; Ernst (1816) IV-D.4; Ernst (1820) V-G; Ernst (1900) VI-I.1; Esse (1881) VI-W.3; Esse (1883) VII-H; Esseldina (1875) VI-M.2; Evert Jacob (1860) VI-I; Evert (1868) V-P.6; Frederik Hendrik (1866) VI-R.2; Frederik Hendrik (1883) VI-AC.3; Geertje (1829) IV-F.7; Geertje (1878) V-P.9; Geertjen (1823) IV-G.5; Geertjen (1858) V-Q.3; Geertrui (1833) IV-C.7; Geertruida Alberta (1877) V-M.6; Geertruida Alida Gerardina (1887) VI-J.2, VI-L.1; Geertruida Johanna (1856) V-S.2; Geertruida Maria (1887) VI-A.3; Geertruijd (1777) III-B.2; Geesje (1824) IV-F.5; Geesje (1872) V-O.7; Geesje (1873) V-N.4; Geesjen (1751) II-A.4; Geesjen (1783) III-C.3; Geesjen (1788) III-E.2; Geesjen (1791) III-E.4; Gerard (1859) VI-O; Gerarda Aleida (1877) V-R.16; Gerarda Maria (1878) V-AA.7; Gerarda Maria (1887) VI-AD.1; Gerardus (1903) VI-I.3; Gerardus Wouter (1904) VI-I.4; Gerdina (1821) IV-C.4; Gergjen (1819) IV-G.3; Gerharda Antonia (1872) VI-M.1; Gerhardus Albertus (1890) VI-H.5; Gerhardus (1814) IV-E.2; Gerhardus (1837) V-P; Gerrigje (1872) V-P.6, V-P.7; Gerrit Aaldert (1886) VI-O.1; Gerrit Aaldert (1887) VII-D; Gerrit Abrahams (1747) III-B; Gerrit Hendrikus (1900) VI-T.16; Gerrit Jan (1853) VI-Q; Gerrit Jan (1862) V-O.3; Gerrit Jan (1864) V-P.2; Gerrit Jan (1874) VI-G; Gerrit Jan (1884) V-N.7; Gerrit Jan (1885) V-O.11; Gerrit Jan (1890) VI-N.2; Gerrit Jan (1895) VI-N.5; Gerrit Jan Willem (1891) VI-N.3; Gerrit (1812) V-U; Gerrit (1813) IV-D.3; Gerrit (1818) V-R; Gerrit (1821) V-M; Gerrit (1822) V-B; Gerrit (1845) V-U.4; Gerrit (1850) V-L.1; Gerrit (1856) VI-AF; Gerrit (1872) V-R.14, VI-U.4; Gerrit (1879) V-N.6; Gerrit (1882) VI-U.7; Gerrit (1885) VI-AG.5; Gerrit (1891) VI-AF.6; Gerrit (1895) VI-AF.8; Gerrit (1897) VI-AH.11; Gerrit (1905) VII-J.1; Gerrit Teunis Johannes (1865) V-M.1; Gerrit Teunis Johannes (1870) V-M.2; Gerrit Willem (1869) V-O.6; Gerrit Willem (1894) VI-H.7; Gerrit Willems (1725) II-B; Gerrit Willems (1787) IV-E; Gerritdina (1859) V-Q.4; Gerritdina Saartje (1888) VI-AF.5; Gerritje (1818) V-D; Gerritje (1861) V-W.8, VI-T; Gerritje (1871) V-R.13; Gerritje (1874) V-R.15; Gerritje (1904) VII-L.2; Gerritje (1910) VII-L.5; Geurt (1820) V-Y; Geurt (1889) VI-AC.7; Gijsberdina Wilhelmina (1907) VII-B.2; Gijsbert Jan Willem (1865) VI-N; Gijsbert (1781) III-C.2; Gijsbert Willem (1847) VI-M; Gijsbert Willems (1791) IV-F; Gustaaf Adolf (1910) VI-AE.2; Harmen (1756) III-E; Harmen (1851) V-AC.4; Harmen (1853) VI-L; Harmen (1857) V-AC.7; Harmina Maria (1862) V-W.9; Hartger (1837) VI-R; Helena Hendrina (1885) VI-AC.4; Hendrik Abrahams (1754) III-D; Hendrik Jan (1836) V-F.1; Hendrik Jan (1891) VII-F; Hendrik Jan (1919) VII-F.2; Hendrik (1825) IV-A.6; Hendrik (1828) V-J; Hendrik (1835) V-O; Hendrik (1837) V-P.6; Hendrik (1847) V-AB.1; Hendrik (1877) VII-A; Hendrik (1881) VII-J; Hendrik (1883) VI-H.1; Hendrik (1886) VI-A.2, VI-AA.4; Hendrik (1914) VII-D.1; Hendrik Marinus (1881) VI-AC.2; Hendrik Pieter (1898) VI-O.3; Hendrik Willem (1878) VI-T.6; Hendrika Cornelia (1902) VI-T.17; Hendrika Eva (1830) IV-C.6; Hendrika Frederika (1893) VI-AC.9; Hendrika Jacoba (1891) VI-S.9; Hendrika (1864) VI-R.1; Hendrika (1875) VI-T.4; Hendrika (1876) VI-U.5; Hendrika (1880) V-O.10; Hendrika Kornelia (1853) V-X.3; Hendrika Mathilda (1885) VI-A.1; Hendrikjen (1784) III-C.4; Hendrikjen Willems (1785) III-C.5; Hendrikus Albertus (1845) V-F.4; Hendrikus Bernardus (1871) VI-T.1; Hendrikus Elbertus (1887) VI-T.9; Hendrikus (1810) V-T; Hendrikus (1820) V-AB; Hendrikus (1841) VI-U; Hendrikus (1864) V-E.2; Hendrikus (1867) VI-P; Hendrikus (1881) VI-S.6; Hendrikus (1912) VII-E.1; Hendrikus Marinus (1897) VI-P.6; Hendrikus Reinder (1823) V-C; Hendrikus Reinder (1893) VI-D.1; Hendrina Willemina (1866) V-C.3; Henrika Jacoba (1871) VI-S.1; Herman Gerhard (1893) VI-J.6; Herman (1866) V-E.3; Herman (1868) V-E.4; Herman (1889) VI-X.4; Hermanna (1897) VI-T.15; Hermannus Abrahams (1756) III-E; Hermanus (1848) VI-Y; Hermen (1811) IV-D.2; Hermina (1795) IV-B; Hilligjen (1821) IV-G.4; Jacob Engelbertus (1881) VII-C; Jacob Gerrit (1882) V-M.8; Jacob (1819) V-L; Jacob (1856) V-K.4; Jacob (1875) VI-S.4; Jacob (1910) VII-O.3; Jacoba Frederika (1870) V-Z.2; Jacoba Johanna (1872) V-M.3; Jacobus (1908) VII-K.2; Jacobus Marinus (1881) VI-X.2; Jacobus Martinus (1878) VI-AA.1; Jacobus Willem (1912) VII-J.6; Jakob (1889) VI-J.2, VI-L.1; Jan Abraham (1745) III-A; Jan Anthonij (1840) V-AA; Jan Anthonij (1881) VI-AE; Jan Anthony (1876) V-AA.6; Jan Antony (1897) VI-AD.4; Jan Arend (1829) V-S; Jan Hendrik (1853) V-Q.1; Jan Hendrikus (1828) IV-B.2; Jan (1720) I.4; Jan (1786) IV-B; Jan (1793) IV-G; Jan (1816) V-A; Jan (1818) IV-C.3; Jan (1823) V-H; Jan (1827) IV-F.6; Jan (1828) IV-B.2; Jan (1849) V-R.1; Jan (1850) VI-K; Jan (1862) V-P.1; Jan (1863) V-S.4, VI-F; Jan (1875) VII-I; Jan (1878) V-D.1; Jan (1880) VI-K.3; Jan (1885) V-P.11; Jan (1890) VII-E; Jan Willem (1852) V-K.3; Jan Willem (1879) VI-E; Jan Willem (1886) VI-H.3; Janna (1786) III-E.1; Jannes (1790) III-E.3; Jannes (1797) III-C.10; Jannetje (1824) IV-C.5; Jannetje (1846) V-AC.1; Jannetje (1868) V-P.4; Jannetje (1869) V-N.2; Jannetje (1882) VI-K.4; Jannetje (1887) V-M.9; Jannette Gerritje (1894) VI-J.7; Jansje (1867) V-I.1; Jansje (1905) VII-O.1; Jantina Hilbertha (1910) VII-J.5; Jantje (1861) V-L.2; Jantje (1884) VI-AH.5; Jantje (1908) VII-P.1; Jeanette Albertina (1891) VI-J.5; Joan Wilhelm (1890) VI-J.4; Johanna Antonia (1908) VI-AE.1; Johanna Catharina Cornelia (1895) VI-AB.2; Johanna Geertrui Hendriks (1794) III-D.3; Johanna Geertruida (1818) IV-H.6; Johanna Geertruida (1847) V-G.2; Johanna Geertruida (1853) V-R.5; Johanna Hendrika (1903) VI-G.2; Johanna Hermanna (1906) VII-I.1; Johanna Hermina (1869) VI-R.4; Johanna Herms (1786) III-E.1; Johanna Jacoba (1888) VI-AC.6; Johanna (1789) III-C.7; Johanna (1826) IV-G.6; Johanna (1859) V-O.1; Johanna (1875) V-P.8; Johanna (1878) VI-X.1; Johanna (1887) VI-W.7; Johanna (1888) VI-W.8; Johanna (1890) VI-AH.8; Johanna Petronella (1918) VI-E.2; Johanna Wilhelmina (1883) VI-B.1; Johannes (1793) III-E.5; Johannes (1818) IV-D.5; Johannes (1832) V-N; Johannes (1854) VI-Z; Johannes (1860) V-S.3; Johannes (1865) V-R.11; Johannes (1872) VI-S.2; Johannes (1876) V-N.5; Johannes (1888) VI-N.1; Johannes (1900) VI-C.1; Johannes Justinus (1883) VI-Z.2; Johnna Gerritje (1879) VI-T.7; Kaatje (1871) V-N.3; Karel (1854) VI-B; Karel (1866) V-O.5; Katharina Willemina Geertruid Willems (1800) III-C.11; Klazina Johanna Antoinetta (1867) VI-R.3; Krijn (1866) V-P.3; Lamberdina (1914) VII-D.2; Lamberta Antonia (1877) V-M.5; Lamberta (1872) V-J.6; Lambertha Antonia (1879) V-M.7; Machtilda Ferderika (1856) V-Y.2; Magdalena Catharina (1870) V-AA.4; Magrieta (1848) V-AC.2; Margaretha Susanna Petronella (1885) VI-Z.3; Maria Elisabeth (1879) VI-W.2; Maria Elisabeth Klaziena (1867) VI-U.1; Maria Gesina (1824) IV-H.9; Maria Grardina (1905) VI-AB.3; Maria (?) VI-P.1; Maria (1815) IV-C.1; Maria (1817) IV-C.2; Maria Wilhelmina (1905) VII-B.1; Marie Alyda (1877) VI-R.6; Marijnus (1814) V-V; Marinus Jacobus (1885) VI-X.3; Marinus (1814) V-V; Marinus (1886) VII-P; Marinus (1893) VI-N.4; Martha Tisiena (1898) VI-D.2; Mathilda Frederika (1880) VI-AC.1; Neeltje (1840) V-U.1; Neeltje (1852) V-W.4; Neeltje (1857) V-X.5; Neeltje (1869) VI-U.2; Neeltje (1871) VI-U.3; Neeltje (1873) V-Z.3; Neeltje Wilhelmina (1891) VI-W.9; Neeltjen (1836) V-V.1; Peter Aarts (1752) IV-B; Peter Johannes (1834) V-D; Peter (1831) IV-B.3; Petronella Frederika (1891) VI-AC.8; Pieter Johan (1900) VI-Z.5; Pieter Johannes (1878) V-E.8; Reijer (1859) V-H.5; Reinaldus Andries Johannes (1882) VI-Y.4; Reinder (1857) V-B.3; Reinoldus Andries Johannes (1882) VI-Y.4; Reintje (1861) V-A.4, V-H.6; Reintje (1866) V-B.6; Reintje (1874) VI-K.1; Reintje (1877) VI-AH.1; Reintjen (1818) IV-E.3; Rijkje (1864) V-H.7; Sander (1909) VII-J.4; Sophia Louisa Christina (1892) VI-AD.3; Susanna Maria (1889) VI-Z.4; Teunis Jacobus (1850) VI-AA; Teunis Jacobus (1882) VI-AF.2; Teunis Jacobus (1884) VI-AA.3; Tiemen (1904) VII-N.2; Tonia (1862) V-R.10; Tonij Marinus (1884) VI-H.2; Weintje (1858) V-A.3; Wendelina Catharina (1906) VII-J.2; Wilhelmina Elisabeth (1879) VI-V.1; Wilhelmina Hendrika Johanna (1874) VI-T.3; Wilhelmina Hendrika (1882) VI-T.8; Wilhelmina Johanna (1872) V-E.6; Wilhelmina (1842) V-V.3; Wilhelmina (1859) V-AB.3; Wilhelmina (1883) VI-AF.3; Wilhelmina (1893) VI-AF.7; Wilhelmina Margaretha (1913) VII-J.7; Wilhelmina Maria (1902) VI-AD.5; Wilhelmina Marrigje (1914) VII-J.8; Willem Abrahams (1749) III-C; Willem Albertus (1892) VI-H.6; Willem Evert (1877) VI-S.5; Willem Gradus (1874) V-M.4; Willem Hendrik (1876) VII-B; Willem Hendrik (1910) VII-B.3; Willem Jans (?) I; Willem Johan (1872) VI-T.2; Willem Johannes (1871) V-E.5; Willem (1806) V-F; Willem (1812) IV-E.1; Willem (1816) V-Q; Willem (1818) V-K; Willem (1849) VI-X; Willem (1853) VI-H; Willem (1871) V-P.5; Willem (1883) VII-O; Willem (1892) VI-X.5; Willem (1899) VI-AF.9; Willem (1907) VI-C.3; Willem (1909) VII-A.3; Willempje Gerrits (1762) II-B.1; Willempje (1842) V-V.3; Willempje (1857) V-J.2; Willempje (1858) V-J.3; Willempje (1860) V-B.4; Willempjen Herms (1799) III-E.7; Wouter (1909) VI-I.5.

Kamp

Aleida (1898) VI-I.1; Jannes (?) VI-I.1.

Kamphof

Andries (?) VII-E; Fennigje (1887) VII-E.

Kamphorst

Hartger (?) V-T; Hendrika (1811) V-T.

Kamphuis

Heintje (?) V-O.11, V-O.6; Jannetje (?) VI-X.1; Jenne (?) V-I.1.

Kappers

Gergjen Gijsberts (1758) III-C.

Kappert

Gerrit Gijsberts (1761) IV-E; Gijsbert Berends (?) III-C; Johanna Gerrits (1784) IV-E.

Karsenberg

Cornelia (?) VI-W; Jan (?) VI-P; Maria (1867) VI-P.

Kashoek

Pieternella Wilhelmina (?) VI-S.4.

Kelderman

Hendrikus Heleenderd (1857) V-Q.3; Jan Hendrik (?) V-Q.3.

Ketting

Arie (?) V-AA.5; Maarten (1869) V-AA.5.

Kiefte, de

Hendrikus Antonie (?) VI-AB.2; Huibert Pieter (1892) VI-AB.2.

Kikkert

Dirk (?) VI-S.2, *13.

Kisjes

Johanna (1875) VI-S.3; Wilhelmus (?) VI-S.3.

Klanderman

Jan Hendrik (1840) V-F.2; Jan (?) V-F.2.

Klein

Elbertje Jansen (?) IV-I.

Klein Tijssink

Marten Klein Tijssink (?) V-J.6; Willem Klein Tijssink (1874) V-J.6.

Kleinleugenmars

Christoffel Hendrikus (1879) VI-X.1; Evert (?) VI-X.1.

Klomp

Annetje (1839) V-P; Arend Jan (?) V-R.10; Gerrit (?) V-P; Hendrik Jan (1859) V-R.10.

Kloosterboer

Fenneken (?) VI-S.5; Hendrik Jan (?) VI-T.8; Johannes (1879) VI-T.8.

Kloosterman

Johanna Wilhelmina (?) VI-AH.2.

Klopman

Christina (?) VI-AF.9.

Kluen

Petertje (?) IV-C.2.

Kluin

Aleida Alberdina (?) VI-AH.5.

Klutenberg

Aartje (?) V-N.3.

Kok, de

Mannes George (1830) IV-C.2; Pieter (?) IV-C.2.

Kolb

Anna Maria (1881) VI-AC.2; Antonia Wouterina (1880) VII-I; Philipp Casimir (?) VI-AC.2; Wouterus (?) VII-I.

Koldenhoven

Geertjen (?) *20.

Koopman

Janna (?) V-O.

Korenhof

Jacobus (?) VI-AA; Maria Jacoba (1844) VI-AA.

Kramer

Hendrika Helena (?) V-Q.3.

Kreuningen, van

Willem Jacobus (1868) VI-W.2.

Krijgsman

Catharina (?) II-B.

Kruisbond

Klasiena (?) V-I.

Kunst

Benno (?) VI-H.7; Geertruida Rensina (?) VI-H.7.

Kwappenberg

Berendina Willemina (1853) VI-X; Jacob (?) VI-X.

Laar, van

Aartjen (?) V-W; Geertruida (?) VI-Z.1; Hendrik Jans (?) V-F; Hendrika Alberdina (1811) V-F.

Lamboo

Margaretha (?) V-O.10.

Last

Harmtjen (?) VI-M.1; Hendrik (?) VI-M; Jentjen (1839) VI-M.

Leeuw, van der

Geertje Meines (?) V-S.4.

Leeuwen, van

Truitje (?) VI-S.9.

Leijdecker

Davelina Adriana Hermina (?) VI-H.7.

Lente, van

Berendje (?) IV-F.7.

Ligt

Elisabeth (1822) V-L; Jan (?) V-L.

List

Aleida (?) V-Q.

Lodewegen

Berend (?) V-F; Elisabeth (1814) V-F.

Logtenberg

Geertje (1790) IV-G; Gerrit Jans (?) IV-G.

Lohuizen, van

Hendrik (1790) III-A.3; Johannes (1857) VI-S.10; Neeltje (1890) VI-S.10; Teunis Sanders (1749) III-A.3.

Loo, te

Reindina (?) VI-Y.

Loo, van

Dirk (?) VI-K.6; Jantje (1891) VI-K.6.

Loode

Janna (?) V-T.

Looijs

Hermina (?) V-Y.

Luijrink

Jeannette Catharina (?) VI-N.1.

Luiting

Luutjen Gerritse (?) III-D.3, *7.

Maartens

Cornelis (?) VII-M; Marijtje (1887) VII-M.

Mannessen

Hendrika (?) V-X.3.

Mark

Helena (?) VI-B.1.

Markenstein, van

Georgine Frederika Marina (1874) VI-W.2, *15.

Maten, ter

Alberdina (?) VI-AF.4.

Maten, van der

Stijntje (?) VI-L.

Meenhorst

Johanna (?) VII-B.

Meester

Hendrik Ernst (?) IV-C.6; Johan Reinier (1833) IV-C.6.

Meeuwenberg

Willemina (?) V-M.7.

Meijerinks

Jantje (?) V-L.

Memelink

Engelbartus (?) IV-C.7; Gerrit (1829) IV-C.7.

Metselaar

Klazina (?) V-O.7.

Meulen, van der

Johanna Pieternella (1909) VII-J.3; Pieter (?) VII-J.3.

Meulenbrugge

Aaltje (1882) VII-N; Tiemen (1865) VII-N.

Michon

Daniel (1891) VI-AC.9.

Middelink

Elisabeth (1882) VII-L; Jan (?) VII-L.

Middelveld

Johannes (1879) VI-T.7; Meeuwes (?) VI-T.7.

Mol

Batje (1848) VI-K; Hendrik (?) VI-K; Reintje (?) V-H.

Mulder

Cornelis (1898) VI-U.5; Gerritje (?) V-P.4; Karel (?) VI-U.5.

Mullers

Annetje (?) III-D.

Munk

Elizabeth Fredrika Johanna (1876) VI-AE; Pieter (?) VI-AE.

Nijboer

Jacobje (1845) V-M; Teunis (?) V-M.

Nijdeken

Andries (?) V-V.1; Gerrit (1833) V-V.1; Neeltje Gerrits (?) IV-H.

Nijhof

Johanna Sophia (?) VI-X.5.

Nikkels

Jan Hendrik (1796) III-E.7; Jannis (?) III-E.7.

Nooderijk

Klaasje (?) V-M.4.

Olst, van

Albert (1831) IV-F.7; Egbert (?) IV-F.7.

Oltmans

Louisa Sophia Christina (?) VI-AD.

Ommen, van

Filip (?) III-D; Maria Filips (1757) III-D.

Oost, van

Elisabeth (?) VII-L.

Oskam

Hermanus (?) V-O.10; Johannes (1878) V-O.10.

Otte

Klazina (?) VI-U.5.

Ottignon

Alphonse Albert Pierre (1866) V-AA.2; Pierre Francois Joseph (?) V-AA.2.

Outhof

Aaltje Derks (1751) IV-A.

Overbeek

Harmen Janssen (?) V-AC; Reintje (1822) V-AC.

Overbosch

Aart (1849) VI-E; Johanna Jacomina (1880) VI-E.

Overkamp

Hendrika (?) VI-N.5.

Oxener

Aaltje Elisabeth Geertruida (1829) V-Z; Jacobus (?) V-Z.

Pannekoek

Bernard (1889) VI-AH.8; Harmina (?) VI-AH.8; Jannes (?) VI-AH.8.

Pasman

Jan Willem (?) VI-S.9; Willem Johan (1885) VI-S.9.

Peters

Aaltjen (?) VII-K; Albert (?) VI-X.4; Jacob (1842) V-AC.1; Jannetje (1778) IV-I; Tonia (1892) VI-X.4; Willem Jan (?) V-AC.1.

Pijpenbroek

Wilhelmina Johanna (1814) V-E.

Plantius

Hendrik Jans (1793) III-D.3; Jan (?) III-D.3.

Platenkamp

Berendina (1881) V-O.6; Bertha (1886) V-O.11; Teunis (?) V-O.11, V-O.6.

Pol

Derk (1714) III-D.

Polak

Elisabeth (?) VI-AD.2.

Polderman

Elizabeth (1875) VI-X.2; Pieter (?) VI-X.2.

Poll

Maria Derks (1760) III-D.

Poll, van den

Cornelis Jans (?) III-E.1; Gerrit Cornelis (1773) III-E.1.

Polleman

Clasina (?) VI-I.

Post

Gerrigje (?) V-H.5.

Pothoven

Teuntje (?) VII-J.

Proper

Lamberdina (?) VII-D.

Pruim

Hendrikje Gerrits (?) III-C.

Putten, van

Geertruida (1880) V-P.3; Jacobje (?) VI-S; Kornelis (?) V-P.3; Leentje (1878) VI-I; Wouter (?) VI-I.

Raufs

Hendrina (?) V-C.

Rauws

Johannes (?) VI-Z; Petertje (1863) VI-Z.

Reinders

Hendrik (?) VI-B; Hendrikus (?) III-A, *4; Jenneken (1858) VI-B.

Remeijer

Willemina (?) VI-T.

Renselaar, van

Hannes (?) V-P.5; Hendrika (1877) V-P.5.

Rieffe

Hendrik Christiaan (?) VI-V; Maria (1848) VI-V.

Riesen, van

Lubbetje (?) V-P.6, *11.

Riet, van

Johanna Catharina (1888) VI-AA.4; Paulus (?) VI-AA.4.

Riethorst

Johanna (?) VI-AH.1.

Roelvink

Hermannus Jan (?) VII-P.1.

Roer, de

Gerritje (1849) VI-AG; Teunis (?) VI-AG.

Römer

Hendrik (?) VI-A; Maria Hendrika (1860) VI-A.

Rondhout

Sophia (?) VII-M.

Rorije

Daam Jans (?) V-O; Leida (1840) V-O.

Rozeboom

Lubbetje (?) VI-K.1.

Ruijs

Bijgjen Herms (1788) IV-D.

Ruiten, van

Joan (1862) V-S.2; Simon (?) V-S.2.

Ruiter, de

Elbartus (1885) VI-AF.4; Janneke (?) VI-T.13; Renger (?) VI-AF.4.

Rutgers

Hendrik (?) VI-AH.10; Jan Willem (?) VII-Q; Johanna Wilhelmina (1898) VI-AH.10; Margaretha (1894) VII-Q.

Salomonson

Berje (?) V-Z.2.

Sampimon

Pieter Hendricus (1891) VI-AC.5, *18.

Sant, van 't

Antonia Johanna (1867) V-K.4; Wouter Jan (?) V-K.4.

Santen, van

Hendrik (?) VI-U.1; Hendrik (1876) VI-U.1.

Scheffer

Louisa Cornelia Elisabeth (?) VI-AA.2.

Scheper van Essen

Grietje Scheper van Essen (?) V-J.6.

Scherpenzeel

Dina (1885) VII-H; Jan (?) VII-H.

Scherpenzeel, van

Rijk (?) IV-G.6.

Schiphorst

Abraham (?) V-R; Hendrika (1819) V-R.

Schoep

Antonia Wouterina (?) VII-I.

Scholten

Jannetje (?) VI-W.6.

Schonewille

Geertje (?) VII-E.

Schoonhoven

Aartje (?) VII-A.

Schreiber

Mathijs Friederich (?) V-Y; Rosina (1825) V-Y.

Schuak

Hessel (1882) VI-T.13; Jan Gijsbert (?) VI-T.13.

Schuit, van der

Abraham (?) VI-AD.2; Maria (1890) VI-AD.2.

Schurink

Johanna (?) VI-T.12.

Schut

Femia (?) V-R.15.

Schutte

Frederk Wilhelm (?) VI-S.5; Johanna (1879) VI-S.5.

Schuur, van

Geertruida (1812) IV-C.3; Gerrit (?) IV-C.3.

Selhorst

Derkje (1884) VI-O.1; Jan (?) VI-O.1.

Selle, ter

Harmen Jan (1841) V-F.3; Jan Albert (?) V-F.3.

Sierenberg

Anna Maria (?) IV-H.

Slijkhuis

Aaltjen (1885) VII-K; Jacob (?) VII-K; Maria Roelofs (?) VI-U.

Sluis, van

Aaltje Annes (?) V-AA.

Smeenk

Gerrit Jan (?) VI-N; Willemina Joanna (1867) VI-N.

Smies

Maria Wilhelmina (1875) VII-B; Willem (?) VII-B.

Smit

Adrianus (1865) V-O.7; Arie (?) V-O.7; Jan Willem Coenraad (?) V-AA.3; Sophia Elisabeth (?) V-AA.5, *13.

Sneller

Jan (?) V-H; Jannetje (1823) V-H.

Sodij

Catharine Sophie Jeanne (1891) VI-X.5; Vicror Henri Hubert (?) VI-X.5.

Solkes

Anna Paulina (?) VI-S.3.

Speldekamp

Maria Gerredina (?) V-O.5.

Staal

Fransiena (?) VI-AC.5.

Stange

Gerritje (?) VI-J.4.

Steege, ter

Cunneken (?) III-D.2.

Steenbergen

Jan Johannes Frans (1883) V-AA.7; Janna (1829) V-J; Lambert Gerrits (?) V-J; Lambertus Marinus (?) V-AA.7.

Straten, van

Anna Johanna Laura (1902) VI-T.16; Jacob (?) VI-T.16.

Streek, van de

Magteldje (?) V-H.4.

Tamboer

Dries (1851) VI-AG, *20; Hendrika Derks (?) V-X; Isaak (?) *20.

Teerink

Harmina Maria (?) VI-X.3.

Termaat

Saartje (1859) VI-AF; Teunis (?) VI-AF.

Theunissen

Albertus Hermanus (?) VI-J; Joanna Gerhardina (1854) VI-J.

Thomas

Andries (?) VI-T.11; Johanna Frederika (1888) VI-T.11.

Tijssink

Willem Klein (1874) V-J.6.

Til, van

Alberta (?) VI-W.8.

Tongeren, van

Anna Goossens (1753) III-A.3.

Uijterschout

Suzanna (?) VII-J.3.

Uijttenboogaard

Daniel Gerhardus Abraham (?) VI-Z.1; Theodora Hendrika (1888) VI-Z.1.

Uittenbroek

Jannetje (?) V-X.5.

Vaessen

Grietje (1879) VII-A; Willem (?) VII-A.

Valkenburg

Jan Hendrik (1781) III-D.2; Lambertus (?) III-D.2.

Veen, van

Femmigje (?) VI-AH.10; Wendelina Catharina (?) VII-J.

Veenders

Gerrigje (1830) V-I; Hendrik (?) V-I.

Velders

Helena Hendrika (1852) VI-AC.

Veldhoen

Jennigje (?) V-P.

Veldhuizen

Jannetje (?) VI-B.

Veldhuizen, van

Arend (1836) IV-F.5; Evert (?) IV-F.5.

Veldkamp

Lammerdina (?) VI-AG.

Velthuis

Henderika (?) V-R.

Verbeek

Annigjen (?) VI-U.1.

Verboon

Jannetje (?) VI-Z.3.

Verhoef

Heintje (1891) VII-F; Jan (?) VII-F.

Verhoeks

Anna (1866) VI-R.2; Salemon (1830) VI-R.2.

Verkuijl

Jacobus Andries (?) VI-AD.3; Jacobus Andries (1891) VI-AD.3.

Verplanke

Adriana (?) VI-R.4.

Verreijdt

Anna Maria (?) V-AA.5, *12.

Victor

Wouthera (?) VI-AD.1.

Visch

Egbert (?) V-H.4; Lammert (1844) V-H.4.

Visser

Aartjen (1817) V-W; Catharina Elisabeth (?) V-Q.4; Hermanus (?) V-W; Jacob Gerrtis (?) IV-F; Jannigjen Jacobs (1792) IV-F.

Visser, de

Margaretha (?) V-AA.2.

Viveen

Elisabeth (1890) VI-AC.5.

Vogel

Jan (?) IV-D.10; Willem (1827) IV-D.10.

Voogd, de

Neeltje (?) VI-AC.6.

Voorhorst

Albert (?) V-A; Magteld (1820) V-A.

Voorst, van

Geertruida Aleida (?) VI-J.

Vorsthof

Aaltje (?) VI-F.

Vos

Aaltje (1883) V-M.4; Rein (?) V-M.4.

Vosveld

Carolina Aurelia (1895) VI-AC.7; Maria Christina Cornelia (?) VI-AC.7; Otto Christiaan Lambertus (?) VI-AC.7.

Vredenberg, van den

Hendrika (?) III-D.

Vunderik

Alberta (1874) VI-S.5; Roelof (?) VI-S.5.

Weerd, de

Jennie (?) VI-R.6.

Weerd, van

Hendrikus (?) VI-AB; Maria Gerardina (1861) VI-AB.

Wensenk

Aartje (1843) V-D; Jan (1813) V-D.

Wesselson

Johanna Margareta (?) IV-A.3; Roelof (1816) IV-A.3; Wessel Andries (?) IV-A.3.

Westenhorst

Hilligjen Jans (?) IV-G.

Westerbroek

Antonie (1851) V-W.4; Gerrit (?) V-W.4; Jacob (1861) V-W.4.

Westerholt

Aleida (?) III-A.

Westerveld, van

Aleida Catharina (1871) VI-G; Reinder (1832) VI-G.

Wicherson

Grietje Geertruida (?) V-AA.7.

Wiesenfeld

Lodewijk (1856) V-Z.2; Susman (?) V-Z.2.

Wijnbergen

Elisabeth (?) III-E.

Wilbrink

Alberta (1858) V-R.11; Engelbert (?) V-R.11.

Wilde, de

Hendrik (?) V-M.6; Reinier (1878) V-M.6.

Wildeman

Jakop (1855) V-J.3, V-J.5; Martinus (?) V-J.1, V-J.3; Wijnand (1856) V-J.1.

Willemse

Jacoba (1905) VI-Z.5; Johannes Jacobus (?) VI-Z.5.

Willemsen

Wilhelmina (?) VI-AA.4.

Winter

Egbert (1879) VI-R.6; Gerrit (?) VI-R.6.

Winterman

Lammerdina (1892) VI-N.3.

Winters

Dina (?) VI-M.

Wit

Geessien (?) VI-H.8.

Wit, de

Elisabeth (?) V-M.8.

Witmarsum

Wiebregje (?) VI-T.7, *14.

Witteveen

Gerrit Derks (1752) IV-A; Reintje (1787) IV-A.

Wolven

Hendrik (?) VII-D; Maria (1889) VII-D.

Worp, van de

Egbert (?) V-M.7; Evert Marinus (1884) V-M.7.

Woudenberg

Grada (?) VI-P.4.

Zaalberg

Pieter Johannes Jacobus Cornelis (?) VII-H.1.

Zalk, van

Jan (?) V-N, V-P; Janna (1840) V-P; Margaretha (1842) V-N.

Zeijst, van

Arend (?) VI-AH.5; Johan (1887) VI-AH.5.

Zinnemers

Hindrik (?) VI-T; Johanna (1848) VI-T.

Zoeren, van

Aartje (?) VI-AF.

Zoet

Albertje (?) VI-T.7.

Zoombelt

Jantje (?) VI-K.6.

Zuijdervelt

Maria (?) VI-AC.2.

Zwerver

Wijtske (1866) VI-S.10.

Zwijnenberg

Aaltje (1834) V-R; Antoon (1857) V-R.8; Toon (?) V-R.

zonder achternaam

Abraham Jansen (?) I; Elisabeth Jans (1760) III-E; Geesjen Lubbers (?) II-A; Gerrit Coenders (?) II-A; Geurtje Gerrits (?) III-E.1; Hendercie Willems (?) I.1; Jan Gerrits (?) I; Jan Jansen (?) III-E; Janna Gerrits (1716) II-A; Jenneken Gerrits (?) I; Jenneken Klaassen (?) IV-C; Maria Coenjes (?) III-B; Maria Kooijers (?) III-B; N.N. (1820) IV-I.2; N.N. (1826) IV-B.1; N.N. (1849) V-U.6; N.N. (1861) V-A.5; N.N. (1864) V-C.2; N.N. (1870) V-C.4; N.N. (1871) VI-R.5; N.N. (1872) V-S.5; N.N. (1887) VI-K.5; N.N. (1890) VI-O.2; N.N. (1903) VII-L.1; N.N. (1906) VI-P.8; N.N. (1913) VII-E.2; N.N. (1922) VII-D.3; Saridja (?) VI-S.3; Willemtje Abrahams (1684) I.

* verwijzing naar noot.