Van Gerrevink


door Fer Jantzen

11 oktober 2021

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Warner (van Gerrevink).

Naam afgeleid van het patroniem van zijn zoons Derk en Lubbert.

Van Warner (van en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Derk Warners is geboren Apeldoorn, zie II-A.

2  Joachim.

Lubertus van Gerrevink kocht in 1691 samen met zijn broer Joachim van Gerrevink de papiermolens te Egmond aan den Hoef, terwijl hun broer Derk Warners van Gerrevink ook in 1691 de Geelmolen te Vaassen kocht voor 2000 gulden. De molens zijn vóór 1614 gebouwd, één grote ten N. en een kleinere ten Z. verbonden door een schuur. De producten waren van hoge kwaliteit en werden naar veel landen uitgevoerd. Op 17 mei 1711 is het gehele complex door brand verwoest, in 1713 werd de opvolger in gebruik genomen.
<1>

3  Lubbert, zie II-B.

Generatie II

II-A  Derk Warners van Gerrevink ook genaamd Dirk Warners Gervinck, zoon van Warner (van Gerrevink) (I), papiermaker te Vaassen, is geboren Apeldoorn, overleden Vaassen rond 1698.

In 1691 (bouwjaar 1616) kochten ze De Geelmolen, ligging Elspeterweg 42, Vaassen, voor 2000 gld. Het transport vond eerst in 1694 plaats. De grond waarop de molen stond, behoorde aan de kerk te Vaassen en niet meer tot de goederen onder de Cannenburch. Een veertig jaar later zou de vraag aan wie dit toebehoorde inzet worden van een lang en ingewikkeld proces.
Twee broers van Derk, nl. Joachim en Lubbert kochten de papiermolen in Egmond aan den Hoef.
<2>

Derk Warners trouwt Vaassen in januari 1685 met Jenneken Peters. Jenneken is geboren Beekbergen.

Jenneken was later gehuwd (2) met Jacob Hendriksen Hagedoorn.<3,4>

Van Derk Warners en Jenneken zijn drie kinderen bekend:

1  Berentien is gedoopt Vaassen op 25 maart 1687 (vader genoemd Dirck Warners).

Berentien was gehuwd met Aelt Ernst Barneveld. Aelt is overleden Epe rond 1756.

Aelt koopt de Achterste molen (Wissel) op 7-3-1715 voor 4250 gld, waar hij op dat moment al enkele jaren woont en werkt. Grond en water werden gepacht.
<5>

2  Peter is gedoopt Vaassen op 9 september 1688 (vader genoemd Dirck Warners), zie III.

3  Willemtien is gedoopt Vaassen op 21 november 1690 (vader: Dirck Warners Papiermaker.

Willemtien trouwt Vaassen in september 1710 met Lucas Egbers Wolbrink. Lucas, papiermaker, is overleden rond 1733.

Lucas was molenaar op de Citadelse molen (1710) en de Geelmolen I beide te Vaassen. Na het overlijden van Lucas en de vader van Willemtje,zetten Willemtje en haar moeder het bedrijf op de Geelmolen voort.
<6>

II-B  Lubbert Warners van Gerrevink ook genaamd Lubbert Warners Gervinck, zoon van Warner (van Gerrevink) (I).

Lubbert trouwt Vaassen in januari 1685 met Deeltien Willems.

Van Lubbert en Deeltien zijn twee kinderen bekend:

1  Berent is gedoopt Vaassen op 16 september 1688 (vader genoemd Lubbert Warners).

2  Jan is gedoopt Vaassen op 16 september 1688.

Generatie III

III  Peter Derks van Gerrevink ook genaamd Peter Derks van Garving, zoon van Derk Warners van Gerrevink (II-A) en Jenneken Peters, papiermaker, is gedoopt Vaassen op 9 september 1688 (vader genoemd Dirck Warners), overleden Vaassen rond 1727. Peter werd ongeveer 39 jaar.

Hij was pachter van de zuidelijke Wisselse molen en pachtte de Hofse molen van Willem van Laar.
<7>

Peter trouwt Epe op 19 april 1716 met Maria Jansen Muller. Maria mogelijk is geboren Epe, overleden Vaassen op 28 oktober 1765.

Maria was later gehuwd (2) met Gerrit (van) Schoonhoven.<8,9>

Van Peter en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Jennigjen is gedoopt Epe op 9 september 1719.

Jennigjen was waarschijnlijk gehuwd met Teunis Vos.

2  Derk mogelijk is geboren Epe op 16 juli 1720 (Leo Velthuis noemt deze geboortedatum zowel voor Derk als zijn zusje Jennigjen. Contact met Velthuis blijkt niet mogelijk.), zie IV.

Generatie IV

IV  Derk Peters van Gervink, zoon van Peter Derks van Gerrevink (III) en Maria Jansen Muller, Papiermaker op de Smallertse molen I., mogelijk is geboren Epe op 16 juli 1720 (Leo Velthuis noemt deze geboortedatum zowel voor Derk als zijn zusje Jennigjen. Contact met Velthuis blijkt niet mogelijk.), overleden Vaassen op 30 november 1765. Derk werd 45 jaar.

Leo Velthuis noemt deze geboortedatum zowel voor Derk als zijn zusje Jennigjen. Contact met Velthuis blijkt niet mogelijk.
Na het overlijden van Derk en Aertje erfden de kinderen de opstal van de molen. Uiteindelijk ging Petrus alleen verder op de molen van 1774 tot 1789 toen de opstal van de molen werd verkocht.
Aertje gebruikt ook de naam Zuyk, Zuik, en Derk wordt ook wel Gervingh genoemd.
<10>

Derk trouwt Vaassen op 13 januari 1740 met Arnolda van Zuuk (Aartje) ook genaamd Aertje van Suik, dochter van Lubbert Eijberts van Zuijk en Hendrikje Gerrits ten Holthen. Arnolda (Aartje) is gedoopt Elburg op 4 december 1714 (vader genoemd Lambertus van Suuk, de moeder Hendrikje Gerrits), overleden Vaassen op 24 juni 1765, begraven Vaassen op 28 juni 1765. Arnolda (Aartje) werd 50 jaar.

Van Derk en Arnolda (Aartje) zijn zeven kinderen bekend:

1  Petrus, papiermaker, is gedoopt Vaassen op 22 mei 1740, ongehuwd overleden Epe op 4 januari 1794. Petrus werd 53 jaar.

Pachtte van 1774 tot 1789 de Smallertse molen I

2  Lubbert is gedoopt Vaassen op 7 maart 1742, zie V-A.

3  Maria is gedoopt Vaassen op 23 februari 1744, jong overleden.

4  Henrikus is gedoopt Vaassen op 12 januari 1746, jong overleden.

5  Henrikus (Hendrik) is gedoopt Vaassen op 15 oktober 1747, zie V-B.

6  Gerritje is gedoopt Vaassen op 26 april 1750, overleden Heerde op 30 december 1801. Gerritje werd 51 jaar.

Gerritje trouwt Vaassen op 20 maart 1774 (1) met Frans Jan Pauls Heering, zoon van Paul Heering en Geertrui Westenenk. Frans Jan is gedoopt Vaassen op 30 augustus 1744, overleden Vaassen op 6 februari 1781. Frans Jan werd 36 jaar. Gerritje trouwt Epe op 9 november 1788 (2) met Jan Eilerds, zoon van Jan Eijlars en Klaasje Jans. Jan is gedoopt Epe op 17 december 1752, overleden Heerde op 10 mei 1815. Jan werd 62 jaar.

Jan was later gehuwd (2) met Hendrikjen Jans Visser.<11>

7  Maria is gedoopt Vaassen op 27 mei 1756.

Generatie V

V-A  Lubbert Derks van Gerrevink, zoon van Derk Peters van Gervink (IV) en Arnolda van Zuuk (Aartje), is gedoopt Vaassen op 7 maart 1742, overleden Vaassen op 25 september 1822. Lubbert werd 80 jaar.

In 1774 was Lubbertus van Gerrevink de pachter en papiermaker van de Dorpsche papiermolen aan de Geelmolense beek te Vaassen. Als watermerk gebruikt hij de letters L.V.G. of de naam L. van Gerrevink. In 1774 werd besloten door de Staten dat hij de letters D.Z. moest toevoegen. De letters betekenden Derks zoon. In 1783 kocht Lubbertus de Brouwersmolen voor 5950 gld. Zijn broer Hendrik maakte papier op deze molen.
<12,13>

Lubbert trouwt Vaassen op 19 mei 1776 met Gerharda Lamberts Mulder, dochter van Lambert Jans Muller en Janna Jans Vorstelman. Gerharda is gedoopt Vaassen op 12 maart 1756, overleden Epe op 4 mei 1818. Gerharda werd 62 jaar.

Van Lubbert en Gerharda zijn drie kinderen bekend:

1  Derk is geboren Vaassen op 6 maart 1778, zie VI-A.

2  Lambertus (Lammert) is geboren Vaassen op 2 maart 1782, gedoopt Vaassen op 3 maart 1782, zie VI-B.

3  Aartjen is geboren Vaassen op 19 januari 1789, gedoopt Vaassen op 25 januari 1789, overleden Apeldoorn op 21 januari 1866. Aartjen werd 77 jaar.

Aartjen trouwt Apeldoorn op 11 april 1814 met Willem Dijkhuisen, zoon van Gerrit Dijkhuisen en Jacoba Postema. Willem is geboren rond 1766.

V-B  Henrikus Derks van Gerrevink (Hendrik), zoon van Derk Peters van Gervink (IV) en Arnolda van Zuuk (Aartje), papiermaker op de Onderste Brouwersmolen, is gedoopt Vaassen op 15 oktober 1747, overleden Apeldoorn op 24 maart 1796. Henrikus (Hendrik) werd 48 jaar.

.

Henrikus (Hendrik) trouwt Vaassen op 14 mei 1786 met Reintje Lamberts Mulder, dochter van Lambert Jans Muller en Janna Jans Vorstelman. Reintje is gedoopt Vaassen op 23 september 1759, overleden Apeldoorn op 17 oktober 1820. Reintje werd 61 jaar.

Van Henrikus (Hendrik) en Reintje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje is geboren Apeldoorn op 17 april 1787, overleden Apeldoorn op 26 mei 1836. Aaltje werd 49 jaar.

Aaltje trouwt Apeldoorn op 16 oktober 1812 met Jan Hoegen, zoon van Hendrik Gerrits Hoegen en Willempje Janssen de Kroese. Jan, papiermaker, is geboren Apeldoorn op 1 februari 1780, overleden Apeldoorn op 5 februari 1851. Jan werd 71 jaar.

Hij was papiermaker op de molen Het Slop II aan de Grift in Apeldoorn. Jan had hulp op de molen van circa 5 knechten. Toen de kinderen ouder werden hielpen die mee. Na het overlijden van Jan en Aaltje namen de zonen Hendrik, Reinder en Willem de molen over.
<14>

2  Lambert is geboren Apeldoorn op 25 mei 1788, zie VI-C.

3  Johanna, papiermaker, is geboren Vaassen op 31 juli 1789, overleden Apeldoorn op 12 september 1850. Johanna werd 61 jaar.

Johanna trouwt Apeldoorn op 29 april 1813 met Gerrit Palm, zoon van Jan Palm en Hendrika Laakrooy. Gerrit, papiermaker, is geboren Vaassen op 10 februari 1776, overleden Apeldoorn op 31 oktober 1839. Gerrit werd 63 jaar.

In 1808 maakt Gerrit 3 soorten papier op de Brouwersmolen. In 1823 had hij 4 knechten in dienst die 8 stuivers per dag kregen. Hij gebruikte 4000 pond lompen per jaar. Na het overlijden van Gerrit zet Johanna het bedrijf op de Brouwersmolen voort en betaalt zij de pacht. In 1850 neemt de zoon Jan het over.
Hij is papiermakersknecht op de Munnikhuizermolen, daarna papiermaker (pachter) op de eerste Hennemansmolen, vervolgens op de Bovenste Brouwersmolen.
<15>

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Johanna Nuijen.<16>

4  Derk is geboren Apeldoorn op 31 december 1793, zie VI-D.

Generatie VI

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1831. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (11x), Beekbergen (5x), Heerde (4x), Apeldoorn (4x) en Vaassen.

VI-A  Derk van Gerrevink, zoon van Lubbert Derks van Gerrevink (V-A) en Gerharda Lamberts Mulder, is geboren Vaassen op 6 maart 1778, overleden Heerde op 19 augustus 1820. Derk werd 42 jaar.

Derk trouwt op 4 mei 1800 met Aartjen Willems Rakhorst. Aartjen is gedoopt Heerde op 10 april 1768, overleden Heerde op 8 mei 1838. Aartjen werd 70 jaar.

Derk en Aartjen hebben samen zes kinderen, onder wie:

1  Lubbertus is geboren Heerde op 20 februari 1801, zie VII-A.

2  Willem, papiermaker, is geboren Heerde op 26 april 1802, overleden Heerde op 22 april 1822. Willem werd 19 jaar.

3  Gerhardus, papierfabrikant, is geboren Heerde op 25 september 1803, overleden Hattem op 4 januari 1866. Gerhardus werd 62 jaar.

Gerhardus trouwt Heerde op 9 maart 1836 met Aartjen Berends, dochter van Derk Berends en Hermina Petronella Braskamp. Aartjen is geboren Beekbergen op 16 november 1817, overleden Heerde op 3 augustus 1847. Aartjen werd 29 jaar.

4  Geertruid is geboren Heerde op 11 maart 1805, overleden Vosbergen (Heerde) op 20 juni 1856. Geertruid werd 51 jaar.

Geertruid trouwt Heerde op 17 december 1825 met Hendrik Pauls Jonker, zoon van Paul Jans Jonker (papiermaker) en Everdina Hendriks Bosch. Hendrik, papiermaker, is geboren Vaassen op 26 februari 1802, overleden Heerde op 26 juli 1873. Hendrik werd 71 jaar.

VI-B  Lambertus van Gerrevink (Lammert), zoon van Lubbert Derks van Gerrevink (V-A) en Gerharda Lamberts Mulder, winkelier en koopman, is geboren Vaassen op 2 maart 1782, gedoopt Vaassen op 3 maart 1782, overleden Epe op 2 juni 1831. Lambertus (Lammert) werd 49 jaar.

1823: L. van Gerrevink, koopman en winkelier, wil een wind- en waterpapiermolen plaatsen aan een verloren beek, tussen de Klarebeek en het Witteveen. De fabriek zou 20 personeelsleden nodig hebben. Akkoord v.w.b. werkzaamheden, mits er een goede brug wordt gelegd, al wordt hij voor de afwikkeling verwezen naar de geërfden.
<17> Bezat o.a. huis in het dorp Epe, een aandeel in Gortelerbosch van 775 bomen en de Vemderenktiende.
De maalschap van het Gortelse Bos werd in het Kadaster zelf niet opgevoerd als eigenaar, maar “Van Gerrevink en cons.”. Van Gerrevink was de toenmalige holtrichter.
<18>

Lambertus (Lammert) trouwt Epe op 7 mei 1808 met Anna Brouwer, dochter van Gerrit Aartse Brouwer (bierbrouwer op Het Anker) en Hendrikje Jacobs van Essen. Anna is geboren Epe op 7 april 1789, gedoopt Epe op 13 april 1789, overleden Epe op 28 mei 1831. Anna werd 42 jaar.

Van Lambertus (Lammert) en Anna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gerharda is geboren Vaassen op 27 maart 1809, overleden Zwolle op 13 januari 1881. Gerharda werd 71 jaar.

Gerharda trouwt Epe op 2 april 1837 met Johannes Lindeboom, zoon van Evert Lindeboom (koopman) en Geesjen Hartgers. Johannes, medecine doktor, is geboren Heino (Ov) rond 1811, overleden Zwolle op 27 september 1863. Johannes werd ongeveer 52 jaar.

2  Gerrit, kandidaat Godgeleerdheid en predikant te Hellouw, is gedoopt Epe op 17 september 1810.

Neemt op 13-7-1856 afscheid als predikant in Hellouw om naar Indië te vertrekken. Hij wordt genoemd in het Jaarboekje Celebes 1865.
<19,20>

3  Lubbertus is geboren Epe op 12 oktober 1812, zie VII-B.

4  Hendrik Jan is geboren Epe op 13 december 1814, overleden Epe op 25 maart 1815.

5  Hendrikjen is geboren Epe op 4 maart 1816, overleden Vaassen op 10 april 1845. Hendrikjen werd 29 jaar.

Hendrikjen trouwt Epe op 11 juli 1840 met Peter van der Vaart, zoon van Jacobus van der Vaart (koopman) en Berendina Reuvekamp. Peter, koopman, is geboren rond 1813.

6  Aartje is geboren Epe op 2 maart 1818, overleden Zwolle op 2 juli 1872. Aartje werd 54 jaar.

Aartje trouwt Apeldoorn op 4 april 1850 met Frans Philip Thorbecke, zoon van Lubbertus Thorbecke en Lamberta Diderica Johanna Veeren. Frans Philip, apotheker, is geboren rond 1818.

7  Elisabeth is geboren Epe op 6 juli 1820, overleden Epe op 20 april 1821.

8  Pieter, bierbrouwer op Het Anker, is geboren Epe op 26 september 1821, overleden Epe op 4 februari 1847. Pieter werd 25 jaar.

P. van Gerrevink wordt op 10-3-1846 door erving eigenaar van bierbrouwerij Het Anker.
<21>

9  Elisabeth is geboren Epe op 11 augustus 1823, overleden Deventer (Ov) op 2 december 1858. Elisabeth werd 35 jaar.

10  Annes Johannes is geboren Epe op 31 mei 1825, zie VII-C.

11  Willem Jan is geboren Epe op 18 juli 1827, overleden Dalfsen op 23 maart 1844. Willem Jan werd 16 jaar.

12  Johanna Maria is geboren Epe op 4 juni 1830, ongehuwd overleden Zwolle op 30 mei 1904. Johanna Maria werd 73 jaar.

VI-C  Lambert van Gerrevink, zoon van Henrikus Derks van Gerrevink (Hendrik) (V-B) en Reintje Lamberts Mulder, papierfabrikant, is geboren Apeldoorn op 25 mei 1788, overleden Beekbergen op 1 juli 1857. Lambert werd 69 jaar.

Hij is vanaf 1821 papiermaker op de Ruitersmolen te Beekbergen. Van Gerrevink, die jaarlijks 215 gld. aan pacht moest betalen, heeft hier tot zijn dood in 1857 gewerkt, eerst met vijf tot zeven, later met twee tot drie knechts en meiden.
<22>

Lambert trouwt Apeldoorn op 19 mei 1819 met Antonetta Huberta de Bruin, dochter van Anthonij de Bruin en Gerharda Margrieta Bros. Antonetta Huberta is geboren Apeldoorn op 2 juli 1791, overleden Apeldoorn op 16 oktober 1866. Antonetta Huberta werd 75 jaar.

Van Lambert en Antonetta Huberta zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik, landbouwer en papierhandelaar, is geboren Apeldoorn op 19 juni 1819, overleden Apeldoorn op 27 maart 1906 (Het Loo). Hendrik werd 86 jaar.

Nadat zijn vader was overleden werd hij pachter van de Ruitersmolen. De papiermolen en hangschuur brandden op 15 oktober 1864 ‘s middags om één uur af en werden niet herbouwd. Hendrik van Gerrevink, sindsdien als landbouwer geregistreerd, vertrok in 1877 naar Wijhe.
<23>

Hendrik trouwt Wijhe (Ov) op 15 juli 1868 (1) met Gerdine Nijland, dochter van Willem Nijland en Hermina Egthuizen. Gerdine is geboren Wijhe (Ov) rond 1819, overleden Wijhe (Ov) op 13 maart 1878. Gerdine werd ongeveer 59 jaar. Hendrik trouwt Olst (Ov) op 15 december 1882 (2) met Lucretia van der Meij, dochter van Antonie van der Meij en Johanna van der Worp. Lucretia, winkelierster, is geboren Olst (Ov) op 12 september 1836, overleden Apeldoorn op 29 november 1908. Lucretia werd 72 jaar.

2  Antonij is geboren Beekbergen in augustus 1821, zie VII-D.

3  Gerhardus Martinus (Gradus) is geboren Beekbergen op 21 december 1822, zie VII-E.

4  Reintje is geboren Apeldoorn op 21 april 1824, ongehuwd overleden Beekbergen op 10 december 1856. Reintje werd 32 jaar.

5  Gerharda Margrietha is geboren Beekbergen op 25 maart 1826, ongehuwd overleden Beekbergen op 10 november 1856. Gerharda Margrietha werd 30 jaar.

6  Peter is geboren Beekbergen op 16 september 1828, overleden Beekbergen op 6 februari 1851. Peter werd 22 jaar.

7  Antoinetta Lamberta is geboren Apeldoorn op 4 november 1830, overleden Epe op 14 oktober 1890. Antoinetta Lamberta werd 59 jaar.

Antoinetta Lamberta trouwt Apeldoorn op 15 februari 1862 met Johannes Berkhoff, zoon van Pieter Louis Berkhoff (kleermaker) en Aartjen Bosch. Johannes, koopman, winkelier in Emst, molenaar en zakkenplakker, is geboren Epe op 14 juli 1834, overleden Apeldoorn op 27 december 1895. Johannes werd 61 jaar.

VI-D  Derk van Gerrevink, zoon van Henrikus Derks van Gerrevink (Hendrik) (V-B) en Reintje Lamberts Mulder, is geboren Apeldoorn op 31 december 1793, overleden Apeldoorn op 31 augustus 1848. Derk werd 54 jaar.

Derk trouwt Apeldoorn op 28 februari 1824 met Derkje Bredenoord, dochter van Derk Bredenoord en Esselina Velthoen. Derkje is geboren Nijbroek op 20 februari 1802, overleden Apeldoorn in 1860. Derkje werd 58 jaar.

Derk en Derkje hebben samen tien kinderen, onder wie:

1  Engelina Reiniera is geboren Beekbergen op 25 augustus 1828, overleden Apeldoorn op 11 januari 1869. Engelina Reiniera werd 40 jaar.

Engelina Reiniera trouwt Apeldoorn op 21 januari 1865 met Teunis van Delden, zoon van Derk van Delden en Aartje Schuts. Teunis, papiermaker, is geboren Loenen op 17 juli 1825, overleden Apeldoorn op 30 augustus 1886. Teunis werd 61 jaar.

2  Reinier is geboren Apeldoorn op 13 mei 1831, zie VII-F.

Generatie VII

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 37 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1822 en 1887. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (13x), Epe (10x), Deventer (Ov) (7x), Heerde (5x) en Beekbergen.

VII-A  Lubbertus van Gerrevink, zoon van Derk van Gerrevink (VI-A) en Aartjen Willems Rakhorst, is geboren Heerde op 20 februari 1801, overleden Hattem op 13 juli 1877. Lubbertus werd 76 jaar.

In 1838 kreeg Lubbertus toestemming om een machinale papierfabriek te mogen leggen aan het Griftkanaal bij Berguizen. De fabriek met een woonhuis kosten 150.000 gld. In nov. 1841 is er een grote brand geweest. De fabriek werd weer opgebouwd en voorzien van twee waterraderen die 4000 gld. kosten. In 1869 werkten er 69 man personeel en men produceerde 200 ton papier per jaar voor de dagbladen. Er werden 8 arbeidershuisjes, het Kleine Musschennest, gebouwd. In 1860 zijn zoons Derk en Jan Willem eigenaren: L. van Gerrevink & Zonen. Na het faillissement in 1884 wordt Hendrik Cramer eigenaar van de Berghuizer Papierfabriek.

Lubbertus trouwt Heerde op 11 november 1821 met Hendrika Mulder, dochter van Jan Mulder en Derkjen Goossens. Hendrika is geboren Vaassen op 13 september 1797, overleden Wapenveld op 15 januari 1851. Hendrika werd 53 jaar.

Van Lubbertus en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Derkjen is geboren Heerde op 30 oktober 1822, overleden Heerde op 29 mei 1840. Derkjen werd 17 jaar.

2  Derk is geboren Heerde op 27 mei 1824, zie VIII-A.

3  Aartjen is geboren Heerde op 11 november 1826, overleden Heerde op 21 maart 1863. Aartjen werd 36 jaar.

Aartjen trouwt Heerde op 26 november 1848 met Wessel Johannes Rakhorst, zoon van Wessel Rakhorst (landbouwer) en Johanna van Marle. Wessel Johannes, koopman, is geboren rond 1824.

4  Jan is geboren Heerde op 28 maart 1829, overleden Heerde op 13 maart 1834. Jan werd 4 jaar.

5  Jan Willem is geboren Heerde op 6 juli 1837, ongehuwd overleden Horsthoek (Heerde) op 26 juli 1913. Jan Willem werd 76 jaar.

VII-B  Lubbertus van Gerrevink, zoon van Lambertus van Gerrevink (Lammert) (VI-B) en Anna Brouwer, bierbrouwer te Epe, is geboren Epe op 12 oktober 1812, overleden Apeldoorn op 2 augustus 1893. Lubbertus werd 80 jaar.

Na het overlijden van zijn broer Pieter in 1847 krijgt hij de brouwerij Het Anker. In juli 1875 verkopt hij de brouwerij aan William Bake.

Lubbertus trouwt Elburg op 28 augustus 1851 met Hendrika van der Maaten, dochter van Klaas van der Maaten (koopman) en Hendrika Zwart. Hendrika is geboren Elburg op 30 april 1815, overleden Apeldoorn op 25 juni 1890. Hendrika werd 75 jaar.

Van Lubbertus en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Anna is geboren Epe op 2 november 1852, overleden Doetinchem op 12 januari 1926. Anna werd 73 jaar.

Anna trouwt voor 1880 met Willem Gerhard van der Weerd. Willem Gerhard, leeraar H.B.S. en privé docent oude talen, is geboren Kampen (Ov) op 12 augustus 1848, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 4 juni 1917. Willem Gerhard werd 68 jaar.

2  Hendrika is geboren Epe op 16 november 1853, overleden Epe op 9 december 1853.

3  Pieter Niklaas, bierbrouwer, is geboren Epe op 10 februari 1855.

4  Hendrik Lambertus is geboren Epe op 13 maart 1856, overleden Epe op 19 juni 1857. Hendrik Lambertus werd 1 jaar.

VII-C  Annes Johannes van Gerrevink, zoon van Lambertus van Gerrevink (Lammert) (VI-B) en Anna Brouwer, koopman, is geboren Epe op 31 mei 1825, overleden Deventer (Ov) op 16 februari 1897. Annes Johannes werd 71 jaar.

Annes Johannes trouwt Deventer (Ov) op 21 september 1848 met Alberdina Johanna ten Hove, dochter van Hendrik Willem ten Hove en Alberta Holterman. Alberdina Johanna is geboren Raalte (Ov) rond 1825, overleden Deventer (Ov) op 16 augustus 1860. Alberdina Johanna werd ongeveer 35 jaar.

Van Annes Johannes en Alberdina Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Lambertus is geboren Deventer (Ov) op 6 juli 1849, zie VIII-B.

2  Alberta Christina is geboren Deventer (Ov) op 15 oktober 1850, overleden Zandvoort (N-H) op 6 september 1873. Alberta Christina werd 22 jaar.

3  Hendrik Willem is geboren Deventer (Ov) op 9 augustus 1852, overleden Deventer (Ov) op 31 augustus 1852.

4  Hendrik Willem, koopman, is geboren Deventer (Ov) op 12 juli 1853, ongehuwd overleden Deventer (Ov) op 6 augustus 1881. Hendrik Willem werd 28 jaar.

5  Gerrit is geboren Deventer (Ov) op 3 november 1855, zie VIII-C.

6  Annes Johannes is geboren Deventer (Ov) op 28 september 1857, zie VIII-D.

7  Christiaan Theodoor is geboren Deventer (Ov) op 9 december 1859, zie VIII-E.

VII-D  Antonij van Gerrevink, zoon van Lambert van Gerrevink (VI-C) en Antonetta Huberta de Bruin, landbouwer, is geboren Beekbergen in augustus 1821, overleden Oosterhuizen (Apeldoorn) op 6 maart 1902. Antonij werd 80 jaar.

Antonij trouwt Apeldoorn op 20 september 1873 met Heintje Scholten, dochter van Bart Scholten (dienstknecht) en Aaltje van Amersfoort. Heintje is geboren Beekbergen in 1847, overleden Oosterhuizen (Apeldoorn) op 22 december 1914. Heintje werd 67 jaar.

Van Antonij en Heintje zijn vier kinderen bekend:

1  Lambertus Antonij is geboren Apeldoorn op 9 augustus 1874, zie VIII-F.

2  Hein is geboren Apeldoorn op 8 augustus 1882, zie VIII-G.

3  Hubertus Antonij is geboren Apeldoorn op 16 september 1884, zie VIII-H.

4  Lucretius Hendrik is geboren Beekbergen op 25 september 1887, zie VIII-I.

VII-E  Gerhardus Martinus van Gerrevink (Gradus), zoon van Lambert van Gerrevink (VI-C) en Antonetta Huberta de Bruin, papierfabrikant, is geboren Beekbergen op 21 december 1822, overleden Epe op 10 mei 1867. Gerhardus Martinus (Gradus) werd 44 jaar.

Was v.a. 1860 pachter en papiermaker op de noordelijke Wisselse molen.

Gerhardus Martinus (Gradus) trouwt Apeldoorn op 14 september 1849 met Johanna Berends van Loenen, dochter van Peter Berends en Everje Dibbets. Johanna is geboren Apeldoorn op 23 maart 1825, overleden Apeldoorn op 9 februari 1895. Johanna werd 69 jaar.

Van Gerhardus Martinus (Gradus) en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Lambertus is geboren Epe op 21 november 1849.

2  Evertje is geboren Epe op 6 maart 1851, overleden Apeldoorn op 10 april 1921. Evertje werd 70 jaar.

Evertje trouwt Apeldoorn op 8 augustus 1885 met Johannes Theodorus Kelder, zoon van Frans Kelder en Hendrica Stein. Johannes Theodorus is geboren rond 1846.

3  Peter is geboren Epe op 31 maart 1854, zie VIII-J.

4  Anthonij ook genaamd Antonie van Gerrevink is geboren op 14 augustus 1856, overleden Epe op 5 april 1872. Anthonij werd 15 jaar.

5  Reinhard Gerhard Johan is geboren Epe op 30 augustus 1858, overleden Epe op 2 augustus 1870. Reinhard Gerhard Johan werd 11 jaar.

6  Johannes Gerhardus Hendrikus, papiermaker, is geboren Epe op 10 april 1861, ongehuwd overleden Apeldoorn op 11 oktober 1886. Johannes Gerhardus Hendrikus werd 25 jaar.

7  Gerard Anton Pieter is geboren Epe op 27 juni 1864, ongehuwd overleden Apeldoorn op 17 september 1892. Gerard Anton Pieter werd 28 jaar.

VII-F  Reinier van Gerrevink, zoon van Derk van Gerrevink (VI-D) en Derkje Bredenoord, papierfabrikant en koopman, is geboren Apeldoorn op 13 mei 1831, overleden Apeldoorn op 22 juni 1891. Reinier werd 60 jaar.

Hij was vanaf ca 1860 eigenaar van de Verbrande molen aan de Grift in Apeldoorn, die in 1854 was afgebrand en 7 jaar later is herbouwd. De molen bestond al sinds 1660 en is vrijwel meteen als papiermolen ingezet.
<24> De papiermakers Van Gervinck gingen in 1879 failliet omdat er steeds meer gebruik gemaakt werd van moderne machines. De molen werd geveild en met de opbrengst daarvan konden schulden gesaneerd worden en kon Reinier van Gerrevink (1831-1891) met een schone lei opnieuw beginnen.
Hij startte aan de Nieuwstraat / hoek Mariastraat een handel in lompen, huiden, oud papier, beenderen en vellen en na zijn overlijden in 1891 nam eerst zijn vrouw en later zijn zoons Derk (1871-1920) en Reinier (1873-1947) het bedrijf over. In 1900 wordt de bedrijfsnaam gewijzigd in ‘Gebr. van Gerrevink’. Inmiddels is de vijfde generatie Van Gerrevink toegetreden tot de directie van Van Gerrevink b.v..
<25>

Reinier trouwt Apeldoorn op 1 juni 1861 met Martha Janna van Delden, dochter van Jannes van Delden (papierfabrikant) en Jacomina Berends. Martha Janna is geboren Apeldoorn op 3 juli 1834, overleden Apeldoorn op 19 juni 1910. Martha Janna werd 75 jaar.

Van Reinier en Martha Janna zijn tien kinderen bekend:

1  Dirkje is geboren Apeldoorn op 10 maart 1862, overleden Apeldoorn op 4 april 1862.

2  Jacomina Johanna is geboren Apeldoorn op 1 juni 1863, overleden Apeldoorn op 21 juni 1927. Jacomina Johanna werd 64 jaar.

Jacomina Johanna trouwt Apeldoorn op 16 mei 1895 met Lourens Johannes Hardonk, zoon van Martinus Hardonk en Louisa Landaal. Lourens Johannes, manufacturier, is geboren rond 1858.

3  Derk is geboren Apeldoorn op 20 oktober 1864, overleden Apeldoorn op 20 december 1865. Derk werd 1 jaar.

4  Johanna is geboren Apeldoorn op 5 december 1865, overleden Apeldoorn op 27 juli 1872. Johanna werd 6 jaar.

5  Dirkje is geboren Apeldoorn op 13 maart 1867, overleden Apeldoorn op 20 mei 1867.

6  Dirkje is geboren Apeldoorn op 27 april 1868, overleden Apeldoorn op 8 januari 1957. Dirkje werd 88 jaar.

Dirkje trouwt Apeldoorn op 12 augustus 1897 met Lourens Tiethof, zoon van Frederik Lourens Tiethof (aannemer) en Hillegonda Docter. Lourens, aannemer en koopman, is geboren Noord-Amerika op 2 september 1871, overleden Apeldoorn op 20 juni 1925. Lourens werd 53 jaar.

7  Reinier is geboren Apeldoorn op 18 augustus 1869, overleden Apeldoorn op 19 november 1870. Reinier werd 1 jaar.

8  Derk is geboren Apeldoorn op 8 september 1871, zie VIII-K.

9  Reinier is geboren Apeldoorn op 26 februari 1873, zie VIII-L.

10  Johanna is geboren Apeldoorn op 15 februari 1875, overleden Apeldoorn op 26 januari 1932. Johanna werd 56 jaar.

Johanna trouwt Apeldoorn op 3 maart 1898 met Karel Balthasar van der Burg, zoon van Karel Balthasar van der Burg (spoorwegbeambte) en Catharina Margaretha Marseille. Karel Balthasar, spoorwegbeambte, is geboren rond 1872.

Generatie VIII

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 41 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1857 en 1926. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (14x), Brink en Orden (Apeldoorn) (10x), Wapenveld (5x), Deventer (Ov) (5x), Soengei Mentjirim (Ned. Indië), Oosterhuizen (Apeldoorn) en Arnhem.

VIII-A  Derk van Gerrevink, zoon van Lubbertus van Gerrevink (VII-A) en Hendrika Mulder, directeur wasserij, is geboren Heerde op 27 mei 1824, overleden Heerde op 18 november 1889. Derk werd 65 jaar.

Derk trouwt Deventer (Ov) op 29 september 1856 met Willemina Antonetta ten Hove, dochter van Hendrik Willem ten Hove en Alberta Holterman. Willemina Antonetta is geboren Deventer (Ov) rond 1831.

Van Derk en Willemina Antonetta zijn vijf kinderen bekend:

1  Albarta Hendrika is geboren Wapenveld op 23 augustus 1857.

Albarta Hendrika trouwt Heerde op 29 september 1880 met Evert Jan Middelbeek, zoon van Evert Jan Middelbeek (koopman) en Aleida Baltesen. Evert Jan, koopman, is geboren rond 1856.

2  Lubbertus, wasser en bleeker, is geboren Wapenveld op 14 januari 1859, ongehuwd overleden Heerde op 23 maart 1892. Lubbertus werd 33 jaar.

3  Hendrik Willem is geboren Wapenveld op 29 juli 1861, ongehuwd overleden Horsthoek (Heerde) op 2 juni 1897. Hendrik Willem werd 35 jaar.

4  Jan Willem is geboren Wapenveld op 5 december 1862, ongehuwd overleden Epe op 23 juli 1950. Jan Willem werd 87 jaar.

5  Hendrika is geboren Wapenveld op 26 juli 1866, overleden Wapenveld op 28 februari 1882. Hendrika werd 15 jaar.

VIII-B  Lambertus van Gerrevink, zoon van Annes Johannes van Gerrevink (VII-C) en Alberdina Johanna ten Hove, koopman, is geboren Deventer (Ov) op 6 juli 1849, overleden Deventer (Ov) op 13 oktober 1929. Lambertus werd 80 jaar.

Lambertus trouwt Deventer (Ov) op 29 juli 1875 met Aleida Middelbeek, dochter van Evert Jan Middelbeek (koopman) en Aleida Baltesen. Aleida is geboren Deventer (Ov) op 20 januari 1850, overleden Deventer (Ov) op 16 september 1899. Aleida werd 49 jaar.

Van Lambertus en Aleida zijn twee kinderen bekend:

1  Annes Johannes, burgemeester, is geboren Deventer (Ov) op 6 juli 1876, overleden Diepenveen op 9 oktober 1963. Annes Johannes werd 87 jaar.

Annes Johannes trouwt Heteren op 16 november 1911 met Henriette Ramondt, dochter van Karel Johannes Hendrik Willem Ramondt (koopman) en Alberta Bastiaans van Otterbeek. Henriette is geboren Heteren op 14 oktober 1877, overleden Oegstgeest (Z-H) op 9 maart 1945. Henriette werd 67 jaar.

2  Evert Jan is geboren Deventer (Ov) op 11 juni 1879, zie IX.

VIII-C  Gerrit van Gerrevink, zoon van Annes Johannes van Gerrevink (VII-C) en Alberdina Johanna ten Hove, drogist, is geboren Deventer (Ov) op 3 november 1855, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 3 september 1922. Gerrit werd 66 jaar.

Gerrit trouwt Vriezenveen (Ov) op 4 augustus 1884 (1) met Hendrika de Lange, dochter van Roelof Johannes de Lange (grondeigenaar) en Hendrika Henrietta Engels. Hendrika is geboren Vriezenveen (Ov) op 3 januari 1855, overleden Deventer (Ov) op 17 juni 1900. Hendrika werd 45 jaar.

Van Gerrit en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Rudolf Johannes, drogist, is geboren rond 1886, overleden Arnhem op 1 juli 1934. Rudolf Johannes werd ongeveer 48 jaar.

Rudolf Johannes trouwt Hengelo (Ov) op 14 december 1915 met Johanna Carharina Nieuwenhuijs, dochter van Antonie Johannes Adrianus Nieuwenhuijs en Aleida Margaretha van Benthem. Johanna Carharina is geboren Hengelo (Ov) rond 1891, overleden Arnhem op 29 juli 1969. Johanna Carharina werd ongeveer 78 jaar.

2  Alberdina Johanna is geboren Deventer (Ov) rond 1889, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 23 juni 1968. Alberdina Johanna werd ongeveer 79 jaar.

Alberdina Johanna trouwt Utrecht (Ut) op 13 maart 1913 met Johannes Christoffel G. Nieuwenhuijs, zoon van Antonie Johannes Adrianus Nieuwenhuijs en Aleida Margaretha van Benthem. Johannes Christoffel G. is geboren Hengelo (Ov) rond 1885.

3  Annes Johannes, apotheker, is geboren Deventer (Ov) rond 1892, overleden Delft (Z-H) op 2 september 1960. Annes Johannes werd ongeveer 68 jaar.

Annes Johannes trouwt Maurik op 26 juli 1927 met Anne Gertrude Pauline van Olst, dochter van Johannes Marinus van Olst (geneesheer) en Marie Pauline Adolphine Verhaegh. Anne Gertrude Pauline is geboren Ophemert op 21 juli 1893.

Gerrit trouwt Deventer (Ov) op 24 februari 1902 (2) met Arnolda Augusta Ankersmit, dochter van Jan Hendrik Ankersmit en Arnolda Geertruida Alberdina Klopman Baerselman. Arnolda Augusta is geboren Diepenveen op 7 augustus 1861, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 25 november 1922. Arnolda Augusta werd 61 jaar.

VIII-D  Annes Johannes van Gerrevink, zoon van Annes Johannes van Gerrevink (VII-C) en Alberdina Johanna ten Hove, boekhouder en assuradeur, is geboren Deventer (Ov) op 28 september 1857, overleden Deventer (Ov) op 1 september 1920. Annes Johannes werd 62 jaar.

Annes Johannes trouwt Deventer (Ov) op 10 september 1888 met Jannetje Adriana van Radecke, dochter van Jacob van Radecke (koopman) en Ida Peters. Jannetje Adriana is geboren Deventer (Ov) op 18 juli 1855, overleden Deventer (Ov) op 13 februari 1933. Jannetje Adriana werd 77 jaar.

Van Annes Johannes en Jannetje Adriana is een kind bekend:

1  Hendrik Willem is geboren Deventer (Ov) in augustus 1889, overleden Deventer (Ov) op 2 september 1889.

VIII-E  Christiaan Theodoor van Gerrevink, zoon van Annes Johannes van Gerrevink (VII-C) en Alberdina Johanna ten Hove, tabaksplanter bij Medan, is geboren Deventer (Ov) op 9 december 1859.

Christiaan Theodoor trouwt Deventer (Ov) op 9 december 1890 met Susanna Catharina van Radecke, dochter van Jacob van Radecke (koopman) en Ida Peters. Susanna Catharina is geboren Deventer (Ov) op 5 januari 1865, overleden Deventer (Ov) op 28 mei 1945. Susanna Catharina werd 80 jaar.

Huwelijk met de handschoen. Hij huuwt in Soengai (NI)

Van Christiaan Theodoor en Susanna Catharina is een kind bekend:

1  Albertha Christina is geboren Soengei Mentjirim (Ned. Indië) rond 1892, overleden Epse (Lochem) op 21 maart 1945. Albertha Christina werd ongeveer 53 jaar.

Albertha Christina trouwt Deventer (Ov) op 2 mei 1916 met Martinus Johannes Jan August ten Hove, zoon van Hendrik Willem ten Hove (grossier) en Elisabeth Raadman. Martinus Johannes Jan August, fabrikant, is geboren Deventer (Ov) rond 1891.

VIII-F  Lambertus Antonij van Gerrevink, zoon van Antonij van Gerrevink (VII-D) en Heintje Scholten, boomkwekersknecht en opperman, is geboren Apeldoorn op 9 augustus 1874.

Lambertus Antonij trouwt Apeldoorn op 17 oktober 1903 met Hermina van Amersfoort, dochter van Jacob van Amersfoort en Janna Scholten. Hermina is geboren Beekbergen op 10 januari 1874, overleden Apeldoorn op 9 november 1953. Hermina werd 79 jaar.

Van Lambertus Antonij en Hermina zijn zeven kinderen bekend:

1  Heintje is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 26 juni 1904, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 30 september 1906. Heintje werd 2 jaar.

2  Janna is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 27 september 1905, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 17 maart 1906.

3  Antonij, pompenboorder, is geboren Apeldoorn op 5 augustus 1907.

Antonij trouwt Apeldoorn op 14 maart 1935 met Johanna Sebilla Vredenberg, dochter van Gerrit Vredenberg (sjouwer) en Maria Muller. Johanna Sebilla is geboren Apeldoorn op 6 mei 1907.

4  Jacob, isoleerder, is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 27 februari 1909.

Jacob trouwt Apeldoorn op 2 juli 1936 met Willemina Hendrika van Engeland, dochter van Willemina van Engeland. Willemina Hendrika is geboren rond 1914.

5  Hein, metaalbewerker, is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 7 september 1910.

Hein trouwt Apeldoorn op 2 december 1931 met Hendrika Ribbink, dochter van Teunis Ribbink (groentehandelaar) en Christina Huisman. Hendrika is geboren rond 1910.

6  Lambertus Antonij is geboren Apeldoorn op 12 augustus 1912.

7  Herman, twijner, is geboren rond 1915.

Herman trouwt Apeldoorn op 27 januari 1938 met Aartje van de Braak, dochter van Maas van de Braak (timmerman) en Johanna Evers. Aartje is geboren rond 1918.

VIII-G  Hein van Gerrevink, zoon van Antonij van Gerrevink (VII-D) en Heintje Scholten, pakhuisknecht en lompensorteerder, is geboren Apeldoorn op 8 augustus 1882.

Hein trouwt Apeldoorn op 16 november 1901 met Berendina Hendrika Zuetenhorst, dochter van Lammert Zuetenhorst (landbouwer) en Gerritje Welmers. Berendina Hendrika is geboren Brummen op 27 september 1882.

Van Hein en Berendina Hendrika zijn zes kinderen bekend:

1  Antonie, papierschepper, is geboren Apeldoorn op 18 februari 1902.

Antonie trouwt Apeldoorn op 26 januari 1922 met Wilhelmina Johanna Tamboer, dochter van Derk Tamboer (stoker) en Maria van Voorst. Wilhelmina Johanna is geboren rond 1904.

2  Lammert, borstelmaker, is geboren Apeldoorn op 23 juli 1903.

Lammert trouwt Apeldoorn op 24 augustus 1927 met Klazina Maria Tholenaar, dochter van Jan Tholenaar (landbouwer) en Neeltje Schipper. Klazina Maria is geboren 's-Heer Arendskerke (Zld) op 9 april 1899.

3  Heintje is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 16 maart 1905, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 20 augustus 1905.

4  doodgeboren kind is doodgeboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 25 mei 1906.

5  doodgeboren kind is doodgeboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 1 juni 1907.

6  doodgeboren kind is doodgeboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 13 september 1909.

VIII-H  Hubertus Antonij van Gerrevink, zoon van Antonij van Gerrevink (VII-D) en Heintje Scholten, fabrieksarbeider, is geboren Apeldoorn op 16 september 1884.

Hubertus Antonij trouwt Apeldoorn op 5 november 1910 met Janna Willemina Bloemink, dochter van Jan Bloemink (landbouwer) en Janna Willemina Dieperink. Janna Willemina is geboren Apeldoorn op 25 mei 1893.

Van Hubertus Antonij en Janna Willemina zijn drie kinderen bekend:

1  Hein, magazijnbediende, is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 17 juli 1911.

Hein trouwt Apeldoorn op 21 augustus 1938 met Hendrika Carolina Koenen, dochter van Pieter Koenen (schilder) en Gerretjen Dolleman. Hendrika Carolina is geboren 's-Gravenhage (Z-H) op 7 augustus 1914.

2  Jan is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 14 oktober 1912, overleden Oosterhuizen (Apeldoorn) op 31 oktober 1916. Jan werd 4 jaar.

3  Jan is geboren in 1924, overleden Apeldoorn op 24 mei 1925. Jan werd 1 jaar.

VIII-I  Lucretius Hendrik van Gerrevink, zoon van Antonij van Gerrevink (VII-D) en Heintje Scholten, arbeider en metselaar, is geboren Beekbergen op 25 september 1887, overleden Beekbergen op 19 maart 1969. Lucretius Hendrik werd 81 jaar.

Lucretius Hendrik trouwt Apeldoorn op 27 mei 1911 met Maasje Blankespoor, dochter van Jacob Blankespoor en Gerritje Holdijk. Maasje is geboren Hoenderloo op 5 augustus 1887.

Van Lucretius Hendrik en Maasje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Antonij is geboren Oosterhuizen (Apeldoorn) op 13 april 1912.

2  Aldert is geboren rond 1926, overleden Apeldoorn op 19 januari 1928. Aldert werd ongeveer 2 jaar.

VIII-J  Peter van Gerrevink, zoon van Gerhardus Martinus van Gerrevink (Gradus) (VII-E) en Johanna Berends van Loenen, slager en papiermaker, is geboren Epe op 31 maart 1854, overleden Apeldoorn op 9 november 1929. Peter werd 75 jaar.

Peter trouwt Arnhem op 14 november 1883 met Johanna van Oeveren, dochter van Berendina van Oeveren. Johanna is geboren Rhenen rond 1860.

Van Peter en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Gerharda is geboren Arnhem rond 1884.

2  Gerhardus Martinus is geboren Apeldoorn op 4 november 1885.

3  Johannes, koperslager, is geboren Apeldoorn op 5 februari 1888.

Johannes trouwt Nijmegen op 8 november 1912 met Frederika Louisa Johanna Borger, dochter van Hinderikus Borger (kleermaker) en Maria Bardewee.

4  Anthonie is geboren Apeldoorn op 15 oktober 1889.

5  Dina is geboren Apeldoorn op 17 september 1892.

6  Peter is geboren Apeldoorn op 22 april 1898.

VIII-K  Derk van Gerrevink, zoon van Reinier van Gerrevink (VII-F) en Martha Janna van Delden, is geboren Apeldoorn op 8 september 1871, overleden Arnhem op 7 januari 1920. Derk werd 48 jaar.

Derk trouwt Apeldoorn op 31 januari 1901 met Willempje Hessing, dochter van Berend Hessing en Maria Jansen. Willempje is geboren Ermelo op 20 januari 1880, overleden Apeldoorn op 7 januari 1951. Willempje werd 70 jaar.

Van Derk en Willempje zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina is geboren Apeldoorn op 28 september 1905.

2  Reinier is geboren Apeldoorn op 4 maart 1907, terechtgesteld Apeldoorn op 2 oktober 1944 (opgepakt voor het helpen van onderduikers en geallieerde piloten en door de Sicherheitsdienst gefusilleerd). Reinier werd 37 jaar.

Rond 1925 werd de zoon van Derk van Gerrevink, Reinier van Gerrevink in de zaak opgenomen. Reinier werd in 1944 opgepakt voor het helpen van onderduikers en geallieerde piloten en door de Sicherheitsdienst gefusilleerd. Ter nagedachtenis daaraan staat hij samen met enkele anderen vermeld op het monument op het terrein van ’s Heerenloo aan de Voorwaarts in Apeldoorn.
<26>

Reinier was gehuwd met Johanna Hendrika Egberdina Dijkgraaf, dochter van Lucas Hendrik Dijkgraaf en Antje de Vries. Johanna Hendrika Egberdina is geboren Brink en Orden (Apeldoorn) op 20 december 1909.

3  Berendina Louise is geboren Apeldoorn op 26 januari 1909.

VIII-L  Reinier van Gerrevink, zoon van Reinier van Gerrevink (VII-F) en Martha Janna van Delden, is geboren Apeldoorn op 26 februari 1873, overleden Apeldoorn op 8 februari 1947. Reinier werd 73 jaar.

Reinier trouwt Arnhem op 11 augustus 1908 met Sophia Sebilla van Houtum, dochter van Jacob van Houtum (koopman) en Johanna Martha Palm. Sophia Sebilla is geboren Apeldoorn op 21 juli 1883, overleden Apeldoorn op 5 februari 1963. Sophia Sebilla werd 79 jaar.

Van Reinier en Sophia Sebilla zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Martha is geboren Apeldoorn op 9 juni 1909.

2  Reinier is geboren Apeldoorn op 20 oktober 1911, overleden in 1990. Reinier werd 79 jaar.

Generatie IX

IX  Evert Jan van Gerrevink, zoon van Lambertus van Gerrevink (VIII-B) en Aleida Middelbeek, koopman, is geboren Deventer (Ov) op 11 juni 1879, overleden Heteren op 15 april 1952. Evert Jan werd 72 jaar.

Evert Jan trouwt Heteren op 17 augustus 1905 met Lijdia Ramondt, dochter van Karel Johannes Hendrik Willem Ramondt (koopman) en Alberta Bastiaans van Otterbeek. Lijdia is geboren Heteren op 13 oktober 1875, overleden Heteren op 22 mei 1950. Lijdia werd 74 jaar.

Van Evert Jan en Lijdia zijn twee kinderen bekend:

1  Henri is geboren Heteren op 4 mei 1906, overleden (bacillare dysenterie) Makassar op 14 oktober 1944 (in de haven op het schip Haruyoshi Maru), begraven op Zee. Henri wordt genoemd Indonesië in 1944 (Japanse internerigskaart). Henri werd 38 jaar.

2  Albertha Aleida is geboren Heteren op 29 september 1911.

Albertha Aleida trouwt Heteren op 30 november 1939 met Johannes Cornelis van Houweninge, zoon van Gerard van Houweninge en Quirina Mulder. Johannes Cornelis, kapitein der infanterie, is geboren Driebergen (Ut) op 27 september 1903.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 11 oktober 2021 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Fer Jantzen, , EPE.

1)  bron: molendatabase.org

2)  bron: genealogieonline.nl/apeldoorns-geslacht-pannekoek

3)  Jenneken trouwt Vaassen in 1699 met Jacob.

4)  Jacob Hendriksen Hagedoorn. Jacob is overleden Vaassen rond 1734. Jacob zette het werk van de eerste man van Jenneken voort. Na het overlijden bleef Jenneken op de molen wonen en werken samen met haar dochter Willemtien die ook weduwe was geworden. Dirk Wolbrink een zoon van Willemtien hielp op de molen.

5)  bron: Nikkels

6)  bron: Nikkels

7)  bron: Nikkels

8)  Maria trouwt Vaassen op 29 mei 1729 met Gerrit.

9)  Gerrit (van) Schoonhoven. Gerrit, papiermaker op de Hofse Molen in Vaassen, is afkomstig uit Apeldoorn.

10)  bron: genealogieonline.nl/stamboom-velthuis-delissen

11)  Jan trouwt Heerde op 1 augustus 1802 met Hendrikjen.

12)  bron: molendatabase.org

13)  bron: Nikkels

14)  bron: Nikkels

15)  bron: genealogieonline.nl/genealogie-beekman

16)  Johanna Nuijen. Johanna waarschijnlijk is geboren Apeldoorn op 2 juli 1772, overleden Apeldoorn op 17 december 1812. Johanna werd 40 jaar.

17)  Bron: notulen gemeenteraad Epe

18)  bron: Van hout delen naar aandelen; Landschap, organisatie en beheer van de maalschap van het Gortelsche Bos op de Noordoost-Veluwe - 1618-1907; Marijn Horst; Masterscriptie

19)  bron: dominees.nl

20)  bron: cyclopedia.nl

21)  bron: Tijdlijn Ampt Epe

22)  bron: www.ruitersmolen.nl

23)  bron: www.ruitersmolen.nl

24)  bron: Nikkels

25)  bron: www.vangerrevink.nl

26)  bron: www.vangerrevink.nl


Index

(van) Schoonhoven

Gerrit (van) Schoonhoven (?) III, *9.

Amersfoort, van

Aaltje (1825) VII-D; Hermina (1874) VIII-F; Jacob (?) VIII-F.

Ankersmit

Arnolda Augusta (1861) VIII-C; Jan Hendrik (?) VIII-C.

Baltesen

Aleida (?) VIII-A.1, VIII-B.

Bardewee

Maria (?) VIII-J.3.

Barneveld

Aelt Ernst (?) II-A.1.

Benthem, van

Aleida Margaretha (?) VIII-C.1, VIII-C.2.

Berends

Aartjen (1817) VI-A.3; Derk (?) VI-A.3; Jacomina (?) VII-F; Peter (?) VII-E.

Berkhoff

Johannes (1834) VI-C.7; Pieter Louis (1786) VI-C.7.

Blankespoor

Jacob (?) VIII-I; Maasje (1887) VIII-I.

Bloemink

Jan (?) VIII-H; Janna Willemina (1893) VIII-H.

Borger

Frederika Louisa Johanna (?) VIII-J.3; Hinderikus (?) VIII-J.3.

Bosch

Aartjen (1794) VI-C.7; Everdina Hendriks (1769) VI-A.4.

Braak, van de

Aartje (1918) VIII-F.7; Maas (?) VIII-F.7.

Braskamp

Hermina Petronella (?) VI-A.3.

Bredenoord

Derk (?) VI-D; Derkje (1802) VI-D.

Bros

Gerharda Margrieta (?) VI-C.

Brouwer

Anna (1789) VI-B; Gerrit Aartse (1722) VI-B.

Bruin, de

Anthonij (?) VI-C; Antonetta Huberta (1791) VI-C.

Burg, van der

Karel Balthasar (?) VII-F.10; Karel Balthasar (1872) VII-F.10.

Delden, van

Derk (?) VI-D.1; Jannes (?) VII-F; Martha Janna (1834) VII-F; Teunis (1825) VI-D.1.

Dibbets

Everje (?) VII-E.

Dieperink

Janna Willemina (?) VIII-H.

Dijkgraaf

Johanna Hendrika Egberdina (1909) VIII-K.2; Lucas Hendrik (?) VIII-K.2.

Dijkhuisen

Gerrit (?) V-A.3; Willem (1766) V-A.3.

Docter

Hillegonda (?) VII-F.6.

Dolleman

Gerretjen (?) VIII-H.1.

Egthuizen

Hermina (?) VI-C.1.

Eilerds

Jan (1752) IV.6.

Engeland, van

Willemina Hendrika (1914) VIII-F.4; Willemina (?) VIII-F.4.

Engels

Hendrika Henrietta (?) VIII-C.

Essen, van

Hendrikje Jacobs (1758) VI-B.

Evers

Johanna (?) VIII-F.7.

Garving, van

Peter Derks (1688) III.

Gerrevink)

Warner (van (?) I.

Gerrevink, van

Aaltje (1787) V-B.1; Aartje (1818) VI-B.6; Aartjen (1789) V-A.3; Aartjen (1826) VII-A.3; Albarta Hendrika (1857) VIII-A.1; Alberdina Johanna (1889) VIII-C.2; Alberta Christina (1850) VII-C.2; Albertha Aleida (1911) IX.2; Albertha Christina (1892) VIII-E.1; Aldert (1926) VIII-I.2; Anna (1852) VII-B.1; Annes Johannes (1825) VII-C; Annes Johannes (1857) VIII-D; Annes Johannes (1876) VIII-B.1; Annes Johannes (1892) VIII-C.3; Anthonie (1889) VIII-J.4; Anthonij (1856) VII-E.4; Antoinetta Lamberta (1830) VI-C.7; Antonie (1856) VII-E.4; Antonie (1902) VIII-G.1; Antonij (1821) VII-D; Antonij (1907) VIII-F.3; Berendina Louise (1909) VIII-K.3; Berent (1688) II-B.1; Berentien (1687) II-A.1; Christiaan Theodoor (1859) VIII-E; Derk (1778) VI-A; Derk (1793) VI-D; Derk (1824) VIII-A; Derk (1864) VII-F.3; Derk (1871) VIII-K; Derk Warners (?) II-A; Derkjen (1822) VII-A.1; Dina (1892) VIII-J.5; Dirkje (1862) VII-F.1; Dirkje (1867) VII-F.5; Dirkje (1868) VII-F.6; Elisabeth (1820) VI-B.7; Elisabeth (1823) VI-B.9; Engelina Reiniera (1828) VI-D.1; Evert Jan (1879) IX; Evertje (1851) VII-E.2; Geertruid Derks (1805) VI-A.4; Gerard Anton Pieter (1864) VII-E.7; Gerharda Margrietha (1826) VI-C.5; Gerharda (1809) VI-B.1; Gerhardus Martinus (1822) VII-E; Gerhardus Martinus (1885) VIII-J.2; Gerhardus (1803) VI-A.3; Gerrit (1810) VI-B.2; Gerrit (1855) VIII-C; Gerritje Derks (1750) IV.6; Hein (1882) VIII-G; Hein (1910) VIII-F.5; Hein (1911) VIII-H.1; Heintje (1904) VIII-F.1; Heintje (1905) VIII-G.3; Hendrik Antonij (1912) VIII-I.1; Hendrik Jan (1814) VI-B.4; Hendrik Lambertus (1856) VII-B.4; Hendrik (1819) VI-C.1; Hendrik Willem (1852) VII-C.3; Hendrik Willem (1853) VII-C.4; Hendrik Willem (1861) VIII-A.3; Hendrik Willem (1889) VIII-D.1; Hendrika (1853) VII-B.2; Hendrika (1866) VIII-A.5; Hendrikjen (1816) VI-B.5; Henri (1906) IX.1; Henrikus Derks (1747) V-B; Henrikus (1746) IV.4; Herman (1915) VIII-F.7; Hubertus Antonij (1884) VIII-H; Jacob (1909) VIII-F.4; Jacomina Johanna (1863) VII-F.2; Jan (1688) II-B.2; Jan (1829) VII-A.4; Jan (1912) VIII-H.2; Jan (1924) VIII-H.3; Jan Willem (1837) VII-A.5; Jan Willem (1862) VIII-A.4; Janna (1905) VIII-F.2; Jennigjen (1719) III.1; Joachim (?) I.2; Johanna Gerharda (1884) VIII-J.1; Johanna Maria (1830) VI-B.12; Johanna Martha (1909) VIII-L.1; Johanna (1789) V-B.3; Johanna (1865) VII-F.4; Johanna (1875) VII-F.10; Johannes Gerhardus Hendrikus (1861) VII-E.6; Johannes (1888) VIII-J.3; Lambert (1788) VI-C; Lambertus Antonij (1874) VIII-F; Lambertus Antonij (1912) VIII-F.6; Lambertus (1782) VI-B; Lambertus (1849) VII-E.1, VIII-B; Lammert (1903) VIII-G.2; Lubbert Derks (1742) V-A; Lubbert Warners (?) II-B; Lubbertus (1801) VII-A; Lubbertus (1812) VII-B; Lubbertus (1859) VIII-A.2; Lucretius Hendrik (1887) VIII-I; Maria (1744) IV.3; Maria (1756) IV.7; Maria Wilhelmina (1905) VIII-K.1; Peter Derks (1688) III; Peter (1828) VI-C.6; Peter (1854) VIII-J; Peter (1898) VIII-J.6; Petrus (1740) IV.1; Pieter Niklaas (1855) VII-B.3; Pieter (1821) VI-B.8; Reinhard Gerhard Johan (1858) VII-E.5; Reinier (1831) VII-F; Reinier (1869) VII-F.7; Reinier (1873) VIII-L; Reinier (1907) VIII-K.2; Reinier (1911) VIII-L.2; Reintje (1824) VI-C.4; Rudolf Johannes (1886) VIII-C.1; Willem Jan (1827) VI-B.11; Willem (1802) VI-A.2; Willemtien (1690) II-A.3.

Gervinck

Dirk Warners (?) II-A; Lubbert Warners (?) II-B.

Gervink, van

Derk Peters (1720) IV.

Goossens

Derkjen (?) VII-A.

Hagedoorn

Jacob Hendriksen (?) II-A, *4.

Hardonk

Lourens Johannes (1858) VII-F.2; Martinus (?) VII-F.2.

Hartgers

Geesjen (?) VI-B.1.

Heering

Frans Jan Pauls (1744) IV.6; Paul (?) IV.6.

Hessing

Berend (?) VIII-K; Willempje (1880) VIII-K.

Hoegen

Hendrik Gerrits (?) V-B.1; Jan (1780) V-B.1.

Holdijk

Gerritje (?) VIII-I.

Holterman

Alberta (?) VII-C, VIII-A.

Holthen, ten

Hendrikje Gerrits (?) IV.

Houtum, van

Jacob (?) VIII-L; Sophia Sebilla (1883) VIII-L.

Houweninge, van

Gerard (?) IX.2; Johannes Cornelis (1903) IX.2.

Hove, ten

Alberdina Johanna (1825) VII-C; Hendrik Willem (?) VII-C, VIII-A, VIII-E.1; Martinus Johannes Jan August (1891) VIII-E.1; Willemina Antonetta (1831) VIII-A.

Huisman

Christina (?) VIII-F.5.

Jansen

Maria (?) VIII-K.

Jonker

Hendrik Pauls (1802) VI-A.4; Paul Jans (1773) VI-A.4.

Kelder

Frans (?) VII-E.2; Johannes Theodorus (1846) VII-E.2.

Klopman Baerselman

Arnolda Geertruida Alberdina Klopman Baerselman (?) VIII-C.

Koenen

Hendrika Carolina (1914) VIII-H.1; Pieter (?) VIII-H.1.

Kroese, de

Willempje Janssen (?) V-B.1.

Laakrooy

Hendrika (?) V-B.3.

Landaal

Louisa (?) VII-F.2.

Lange, de

Hendrika (1855) VIII-C; Roelof Johannes (?) VIII-C.

Lindeboom

Evert (?) VI-B.1; Johannes (1811) VI-B.1.

Loenen, van

Johanna Berends (1825) VII-E.

Maaten, van der

Hendrika (1815) VII-B; Klaas (?) VII-B.

Marle, van

Johanna (?) VII-A.3.

Marseille

Catharina Margaretha (?) VII-F.10.

Meij, van der

Antonie (?) VI-C.1; Lucretia (1836) VI-C.1.

Middelbeek

Aleida (1850) VIII-B; Evert Jan (?) VIII-A.1, VIII-B; Evert Jan (1856) VIII-A.1.

Mulder

Gerharda Lamberts (1756) V-A; Hendrika (1797) VII-A; Jan (?) VII-A; Quirina (?) IX.2; Reintje Lamberts (1759) V-B.

Muller

Lambert Jans (1713) V-A, V-B; Maria Jansen (?) III; Maria (?) VIII-F.3.

Nieuwenhuijs

Antonie Johannes Adrianus (?) VIII-C.1, VIII-C.2; Johanna Carharina (1891) VIII-C.1; Johannes Christoffel G. (1885) VIII-C.2.

Nijland

Gerdine (1819) VI-C.1; Willem (?) VI-C.1.

Nuijen

Johanna (1772) V-B.3, *16.

Oeveren, van

Berendina (?) VIII-J; Johanna (1860) VIII-J.

Olst, van

Anne Gertrude Pauline (1893) VIII-C.3; Johannes Marinus (?) VIII-C.3.

Otterbeek, van

Alberta Bastiaans (?) IX, VIII-B.1.

Palm

Gerrit (1776) V-B.3; Jan (?) V-B.3; Johanna Martha (?) VIII-L.

Peters

Ida (?) VIII-D, VIII-E.

Postema

Jacoba (?) V-A.3.

Raadman

Elisabeth (?) VIII-E.1.

Radecke, van

Jacob (?) VIII-D, VIII-E; Jannetje Adriana (1855) VIII-D; Susanna Catharina (1865) VIII-E.

Rakhorst

Aartjen Willems (1768) VI-A; Wessel Johannes (1824) VII-A.3; Wessel (?) VII-A.3.

Ramondt

Henriette (1877) VIII-B.1; Karel Johannes Hendrik Willem (?) IX, VIII-B.1; Lijdia (1875) IX.

Reuvekamp

Berendina (?) VI-B.5.

Ribbink

Hendrika (1910) VIII-F.5; Teunis (?) VIII-F.5.

Schipper

Neeltje (?) VIII-G.2.

Scholten

Bart (1823) VII-D; Heintje (1847) VII-D; Janna (?) VIII-F.

Schuts

Aartje (?) VI-D.1.

Stein

Hendrica (?) VII-E.2.

Suik, van

Aertje (1714) IV.

Tamboer

Derk (?) VIII-G.1; Wilhelmina Johanna (1904) VIII-G.1.

Tholenaar

Jan (?) VIII-G.2; Klazina Maria (1899) VIII-G.2.

Thorbecke

Frans Philip (1818) VI-B.6; Lubbertus (?) VI-B.6.

Tiethof

Frederik Lourens (?) VII-F.6; Lourens (1871) VII-F.6.

Vaart, van der

Jacobus (?) VI-B.5; Peter (1813) VI-B.5.

Veeren

Lamberta Diderica Johanna (?) VI-B.6.

Velthoen

Esselina (?) VI-D.

Verhaegh

Marie Pauline Adolphine (?) VIII-C.3.

Visser

Hendrikjen Jans (?) IV.6, *12.

Voorst, van

Maria (?) VIII-G.1.

Vorstelman

Janna Jans (1724) V-A, V-B.

Vos

Teunis (?) III.1.

Vredenberg

Gerrit (?) VIII-F.3; Johanna Sebilla (1907) VIII-F.3.

Vries, de

Antje (?) VIII-K.2.

Weerd, van der

Willem Gerhard (1848) VII-B.1.

Welmers

Gerritje (?) VIII-G.

Westenenk

Geertrui (?) IV.6.

Wolbrink

Lucas Egbers (?) II-A.3.

Worp, van der

Johanna (?) VI-C.1.

Zuetenhorst

Berendina Hendrika (1882) VIII-G; Lammert (?) VIII-G.

Zuijk, van

Lubbert Eijberts (1678) IV.

Zuuk, van

Arnolda (1714) IV.

Zwart

Hendrika (?) VII-B.

zonder achternaam

Deeltien Willems (?) II-B; Jan Eijlars (?) IV.6; Jenneken Peters (?) II-A; Klaasje Jans (?) IV.6; N.N. (1906) VIII-G.4; N.N. (1907) VIII-G.5; N.N. (1909) VIII-G.6.

* verwijzing naar noot.