Bomhof


door F.Ph. Jantzen

5 juli 2019

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Jan Claassen Bomhof is afkomstig uit Hattem.

Hij gebruikt al bij zijn huwelijk de naam Bomhof.

Jan trouwt Hattem op 25 oktober 1694 met Geesje Willems. Geesje is afkomstig uit Hattem.

Van Jan en Geesje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrikje Bomhoff is gedoopt Hattem op 1 september 1695.

2  Claas Bomhof is gedoopt Hattem op 7 januari 1698, zie II.

3  Lammert Wijers Bomhoff is gedoopt Hattem op 18 maart 1703.

Lammert trouwt Zutpen op 31 mei 1724 met Derksken Leidenhorst, dochter van Samuel Leidenhorst.

Derksken was eerder gehuwd (1) met Jan Hendericks.<1>

4  Janna Bomhoff is gedoopt Hattem op 5 april 1706.

5  Derk Boom Bomhoff is gedoopt Hattem op 3 maart 1709.

6  Evert Bomhoff is gedoopt Hattem op 12 juli 1711.

Generatie II

II  Claas Bomhof, zoon van Jan Claassen Bomhof (I) en Geesje Willems, is gedoopt Hattem op 7 januari 1698.

Claas trouwt Loenen op 4 mei 1724 (1) met Henderickjen Heimeriks.

Van Claas en Henderickjen is een kind bekend:

1  Jan Bomhof is gedoopt Loenen op 21 mei 1724.

Claas trouwt Loenen op 1 april 1731 (2) met Anneken Willems, dochter van Willem Berends en Jantjen Lammerts. Anneken is gedoopt Loenen op 15 november 1705.

Van Claas en Anneken zijn twee kinderen bekend:

2  Willem Bomhof is gedoopt Loenen op 24 februari 1732, zie III-A.

3  Derk Bomhof is geboren Loenen op 12 januari 1735, zie III-B.

Claas trouwt Loenen op 21 december 1738 (3) met Willemtjen Hermzen.

Generatie III

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1763 en 1784. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Vaassen (13x), Hierden (Harderwijk) (2x) en Apeldoorn.

III-A  Willem Bomhof, zoon van Claas Bomhof (II) en Anneken Willems, is gedoopt Loenen op 24 februari 1732.

Willem trouwt Beekbergen op 17 december 1762 met Derkje Mooij, dochter van Gerrit Mooij en Hendrina Lusinks. Derkje mogelijk is gedoopt Beekbergen op 3 juli 1741.

Van Willem en Derkje zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Bomhof is gedoopt Hierden (Harderwijk) op 17 april 1763.

2  Annetien Bomhof is gedoopt Hierden (Harderwijk) op 28 april 1765.

III-B  Derk Bomhof, zoon van Claas Bomhof (II) en Anneken Willems, pachter van de Holtse Molen, is geboren Loenen op 12 januari 1735, overleden Vaassen op 9 november 1802. Derk werd 67 jaar.

In 1762 pacht Dyrick Bomhof de Holtse molen in de Geelmolense beek bij Nierssen voor ƒ 250, in 1768 vernieuwd en gesteld op ƒ 300 tot mei 1775.

Derk was gehuwd (1) met Hendrica Dijkgraaf, dochter van Teunis Gijsberts Dijkgraaf en Gerrigje Hendriks Driessen. Hendrica is geboren Apeldoorn op 14 januari 1742, overleden Vaassen op 23 juli 1785. Hendrica werd 43 jaar.

Van Derk en Hendrica zijn veertien kinderen bekend:

1  Hendrik Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 6 maart 1763, zie IV-A.

2  Andries Bomhof is gedoopt Vaassen op 11 november 1764, zie IV-B.

3  Gerritje Bomhof is gedoopt Vaassen op 30 november 1766, overleden Epe op 18 maart 1832. Gerritje werd 65 jaar.

Gerritje trouwt rond 1795 met Johannes Christoffel de Hesse.

heeft vrouw voor vele jaren verlaten !

4  Theunisje Bomhof is gedoopt Vaassen op 2 april 1769, overleden Vaassen op 7 mei 1769.

Overleden op: 1769 - 05 - 07, begraven: 1769 - 05 - 11 een kind van Derk Bomhof,

5  Teunis Bomhof is gedoopt Vaassen op 6 mei 1770, zie IV-C.

6  Catrina Bomhof is geboren Vaassen op 9 september 1772, gedoopt Vaassen op 13 september 1772, overleden Vaassen op 6 november 1772.

7  Catharina Bomhof is geboren Vaassen op 4 november 1773, gedoopt Vaassen op 14 november 1773, zie IV-D.

8  Nicolaas Bomhof is geboren Vaassen op 16 maart 1775, gedoopt Vaassen op 19 maart 1775, overleden Vaassen op 20 juni 1775.

9  Anna Bomhof is geboren Vaassen op 4 mei 1776, gedoopt Vaassen op 5 mei 1776, waarschijnlijk jong overleden (Overleden op: 1777 - 10 - 26, begraven: 1777 - 10 - 30 een kind van Derk Bomhof).

10  Jannetje Bomhof is geboren Vaassen op 19 augustus 1777, gedoopt Vaassen op 24 augustus 1777, waarschijnlijk jong overleden (Overleden op: 1778 - 04 - 14, begraven: 1778 - 04 - 18 een kind van Derk Bomhof).

11  Nicolaas Bomhof is geboren Vaassen op 24 februari 1779, gedoopt Vaassen op 28 februari 1779, zie IV-E.

12  Willem Jan Bomhof is geboren Vaassen op 19 september 1780, gedoopt Vaassen op 24 september 1780, overleden Vaassen op 11 december 1780.

13  Willem Jan Bomhof is geboren Vaassen op 30 oktober 1782, gedoopt Vaassen op 3 november 1782.

14  Jannes Bomhof is geboren Vaassen op 24 maart 1784, gedoopt Vaassen op 28 maart 1784, waarschijnlijk jong overleden (Overleden op: 1784 - 04 - 26, begraven: 1784 - 04 - 30 een kind van Derk Bomhoff).

Derk trouwt Vaassen op 1 april 1787 (2) met Aartjen Jans, waarschijnlijk dochter van Jan Gerrits en Trijntje Jansen. Aartjen, papiermaakster, is afkomstig uit Nijbroek, mogelijk gedoopt Nijbroek op 12 juli 1739, overleden Vaassen op 15 januari 1799 (Overleden op: 1799 - 01 - 15, begraven: 1799 - 01 - 21 de vrouw van Derk Bomhoff). Aartjen werd 59 jaar.

Aartjen was eerder gehuwd (1) met Lucas Bonhoff.<2,3>

Generatie IV

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1788 en 1819. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Vaassen (16x), Apeldoorn (7x), Uelsen (D) (2x) en Epe.

IV-A  Hendrik Bomhof, zoon van Derk Bomhof (III-B) en Hendrica Dijkgraaf, is gedoopt Apeldoorn op 6 maart 1763, overleden Vaassen op 22 januari 1794. Hendrik werd 30 jaar.

Hij wordt met zijn ouders genoemd bij het huwelijk van zijn dochter Hendrika in 1819.

Hendrik trouwt Vaassen op 28 januari 1787 met Grietje Ketting, dochter van Coenraad Ketting en Maria Peters. Grietje is afkomstig uit Leiden (Z-H), overleden (in het kraambed) Vaassen op 20 juni 1802.

Grietje was later gehuwd (2) met Klaas Zwitser.<4..9>

Van Hendrik en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren op 6 januari 1788.

2  Hendrika Bomhof is geboren Vaassen op 13 februari 1789, overleden Epe op 3 november 1873. Hendrika werd 84 jaar.

Hendrika trouwt Epe op 13 maart 1819 met Christiaan van Huffelen ook genaamd Kristiaan van Huffel, zoon van Hermen Kris van Huffel en Willempje Lamberts Dekker. Christiaan, dagloner, is gedoopt Epe op 28 oktober 1792, overleden Epe op 24 oktober 1869. Christiaan werd 76 jaar.

3  doodgeboren kind is doodgeboren Vaassen op 24 november 1790.

4  Derk Bomhoff is geboren Vaassen op 2 april 1792, zie V-A.

5  Hendrikje Bomhof is geboren Vaassen op 7 februari 1794, overleden Vaassen op 19 april 1795 (Overleden op: 1795 - 04 - 19, begraven: 1795 - 04 - 21 een kind van Hendrik Bomhoff). Hendrikje werd 1 jaar.

IV-B  Andries Bomhof, zoon van Derk Bomhof (III-B) en Hendrica Dijkgraaf, is gedoopt Vaassen op 11 november 1764, overleden Orden (Apeldoorn) op 15 maart 1812. Andries werd 47 jaar.

Andries trouwt Vaassen op 20 mei 1793 (1) met Maria Arends. Maria is overleden Vaassen op 5 oktober 1795.

Van Andries en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Maria Bomhoff is gedoopt Vaassen op 30 maart 1794, jong overleden (Overleden op: 1795 - 09 - 20, begraven: 1795 - 09 - 24 een kind van Andries Bomhoff).

2  Derk Bomhof is gedoopt Vaassen op 9 augustus 1795, jong overleden (Overleden op: 1795 - 09 - 24, begraven: 1795 - 09 - 28 een kind van Andries Bomhoff).

Andries trouwt Epe op 28 november 1795 (2) met Teunisje Lucas Brouwer. Teunisje is geboren rond 1773, overleden Epe op 26 oktober 1834. Teunisje werd ongeveer 61 jaar.

Van Andries en Teunisje zijn acht kinderen bekend:

3  Egbertus Bomhof, papiermakersknecht, is gedoopt Vaassen op 2 oktober 1796, overleden Vaassen op 22 oktober 1854. Egbertus werd 58 jaar.

Egbertus trouwt Epe op 25 februari 1832 met Willemiena Leenkuil, dochter van Willem Leenkuil (dagloner) en Johanna Brinkenberg. Willemiena is geboren rond 1811.

4  Derkjen Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 4 augustus 1799, overleden Zwolle op 13 februari 1875. Derkjen werd 75 jaar.

Derkjen trouwt Meppel (Dr) op 6 april 1822 met Kornelius Drupsteen, zoon van Christiaan Drupsteen (schippersknecht) en Trijntje Winters. Kornelius, schippersknecht, is gedoopt Meppel (Dr) op 25 februari 1798, overleden Zwolle op 12 november 1888. Kornelius werd 90 jaar.

5  Lucas Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 14 juni 1801, jong overleden.

6  Hendrika Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 8 mei 1803, jong overleden.

7  Hendrika Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 29 juli 1804, overleden Vaassen op 16 november 1837. Hendrika werd 33 jaar.

Hendrika trouwt Epe op 5 januari 1828 met Gerrit Roskam, zoon van Frederik Roskam en Bartjen Wandeng. Gerrit, papiermaker, is gedoopt Vaassen op 19 januari 1800, overleden Vaassen op 4 december 1861. Gerrit werd 61 jaar.

Gerrit was later gehuwd (2) met Bartha Roddenhof.<10>

8  Lucas Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 12 oktober 1806, zie V-B.

9  Johanna Bomhof is gedoopt Apeldoorn op 10 september 1809.

10  Klaas Bomhoff is geboren Apeldoorn op 17 oktober 1811, zie V-C.

IV-C  Teunis Bomhof, zoon van Derk Bomhof (III-B) en Hendrica Dijkgraaf, molenaar op de Smallertsmolen, is gedoopt Vaassen op 6 mei 1770, overleden Epe op 4 oktober 1828. Teunis werd 58 jaar.

molen verkocht in 1802 aan P.L.Berkhoff

Teunis trouwt Oene in november 1794 met Janna Mina Oosterbroek ook genaamd Jacomina Oosterbroek, dochter van Reinder Oosterbroek en Jacomientje Gerrits Hanekamp. Janna is gedoopt Oene op 19 februari 1775, overleden Apeldoorn op 12 september 1836. Janna werd 61 jaar.

Van Teunis en Janna zijn zeven kinderen bekend:

1  Derk Bomhof is gedoopt Vaassen op 17 april 1797.

2  Jacomina Bomhoff is gedoopt Vaassen op 2 december 1798.

3  Reinder Bomhof is gedoopt Vaassen op 16 februari 1800.

4  Henrica Bomhof is gedoopt Vaassen op 25 mei 1801.

5  Reintie Hendrika Bomhof is gedoopt Vaassen op 26 december 1803.

Reintie trouwt Apeldoorn op 27 mei 1836 met Jan Niessink, zoon van Jan Willem Niessink (tapper) en Engele Klaudermans. Jan, tuinknecht, is geboren rond 1797.

6  Gerrit Hendrik Bomhof is geboren Uelsen (D) op 2 januari 1807, zie V-D.

7  Reinder Oosterbroek Bomhof is geboren Uelsen (D) op 22 juli 1810, zie V-E.

IV-D  Catharina Bomhof, dochter van Derk Bomhof (III-B) en Hendrica Dijkgraaf, is geboren Vaassen op 4 november 1773, gedoopt Vaassen op 14 november 1773, overleden Vaassen op 3 december 1820. Catharina werd 47 jaar.

Van Catharina en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Hendrika Dijkgraaf Bomhof is geboren Vaassen op 21 april 1796, gedoopt Vaassen op 5 mei 1796 (met de namen Hendrika Dijkgraaf), overleden Epe op 21 januari 1856. Hendrika werd 59 jaar.

Bij vonnis Arnhem 20-02-1864 naam is: Hendrika Bonhof.

Hendrika trouwt Epe op 21 oktober 1820 met Aalbert Toewater, zoon van Barteld Toewater (timmerman) en Hermina Mulder. Aalbert, miltair en timmerman, is gedoopt Vaassen op 30 november 1794, overleden Vaassen op 10 mei 1869. Aalbert werd 74 jaar.

Catharina trouwt Vaassen op 28 mei 1797 (2) met Johannes Gerrits, zoon van Gerrit N.N. en Geertruid N.N.. Johannes, kleermaker, is geboren Vaassen rond 1758, overleden Vaassen op 15 oktober 1816. Johannes werd ongeveer 58 jaar.

Hij neemt in 1812 in Vaassen de naam Bomhof aan.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Johanna Geerts.

Van Johannes en Catharina zijn zes kinderen bekend:

2  Derkje is geboren Vaassen op 28 december 1799, overleden Vaassen op 12 januari 1800.

3  Derk is geboren Vaassen op 10 februari 1801, waarschijnlijk overleden Vaassen op 6 juli 1801.

4  Derkje Bomhof, winkelierster, is geboren Vaassen op 18 januari 1804, overleden Huissen op 8 juli 1869. Derkje werd 65 jaar.

Derkje trouwt Arnhem op 16 september 1835 met Peter van Harderwijk, zoon van Huibert van Harderwijk (arbeider) en Antonia Epping. Peter, winkelier, is gedoopt Wageningen op 5 januari 1809.

5  Gerrit Jan is gedoopt Vaassen op 8 november 1807, overleden Vaassen op 23 december 1808 (vader genoemd Jan Gerrits Vinke). Gerrit werd 1 jaar.

6  Gerrit Jan Bomhof is geboren Vaassen op 17 december 1809, overleden Vaassen op 22 april 1813. Gerrit werd 3 jaar.

7  Gerrit Jan Bomhoff, winkelier, is geboren Vaassen op 1 juli 1814, overleden Nijmegen op 12 juni 1893. Gerrit werd 78 jaar.

Gerrit trouwt Renkum op 5 augustus 1841 met Wilhelmina Frederica van Helmond, dochter van Everd Antonie van Helmond en Maria Höfkens. Wilhelmina is gedoopt Nijmegen op 2 september 1801, overleden Nijmegen op 2 juni 1881. Wilhelmina werd 79 jaar.

Zij krijgen een zoontje dat slechts zes dagen leeft.

IV-E  Nicolaas Bomhof, zoon van Derk Bomhof (III-B) en Hendrica Dijkgraaf, dagloner en tapper, is geboren Vaassen op 24 februari 1779, gedoopt Vaassen op 28 februari 1779, overleden Epe op 20 februari 1855. Nicolaas werd 75 jaar.

Nicolaas trouwt Vaassen op 7 augustus 1803 met Fennigje Brouwer, dochter van Aelbert Wichmans Brouwer en Hendrikje Kornelis Pijkeren. Fennigje is gedoopt Epe op 23 juni 1776, overleden Epe op 7 december 1849. Fennigje werd 73 jaar.

Nicolaas en Fennigje hebben samen drie kinderen:

1  Hendrika Bomhof is gedoopt Vaassen op 15 maart 1807, overleden Epe op 19 januari 1885. Hendrika werd 77 jaar.

Hendrika trouwt Epe op 20 februari 1830 met Wouter Tellegen ook genaamd Wouter Telgen, zoon van Lubbert Tellegen (papiermaker) en Jurriana Roeberts Essenstam. Wouter, bakker en papiermakersknecht, is gedoopt Apeldoorn op 12 november 1797, overleden Epe op 18 januari 1877. Wouter werd 79 jaar.

2  Albertus Bomhof is geboren Vaassen op 8 september 1811, zie V-F.

3  Gerretjen Bomhof is geboren Vaassen op 8 maart 1815, overleden Vaassen op 16 oktober 1816. Gerretjen werd 1 jaar.

4  Gerritjen Bomhof, tolgaardster, is geboren Epe op 28 juni 1819, overleden Epe op 10 februari 1893. Gerritjen werd 73 jaar.

Gerritjen trouwt Epe op 14 november 1857 (1) met Hendrik Kroeze, zoon van Dries Jans en Lubberta de Haan. Hendrik, tolgaarder, is geboren rond 1799.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Gerritje van den Berg.

Gerritjen trouwt Epe op 2 november 1878 (2) met Hendrikus Tellegen, zoon van Lubbert Tellegen (papiermaker) en Jurriana Roeberts Essenstam. Hendrikus, koopman, winkelier en papiermaker, is geboren rond 1822, overleden Epe op 10 december 1891. Hendrikus werd ongeveer 69 jaar.

Hendrikus was eerder gehuwd (1) met Aleida Feith.<11,12> Hendrikus was eerder gehuwd (2) met Jannetje Feith.<13,14>

Generatie V

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1849. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zutphen (11x), Apeldoorn (8x), Vaassen (4x), Epe (2x), Spijk (Lingewaal) en Beekbergen.

V-A  Derk Bomhoff, zoon van Hendrik Bomhof (IV-A) en Grietje Ketting, taalmeester, is geboren Vaassen op 2 april 1792, overleden Zutphen op 1 januari 1860. Derk werd 67 jaar.

Hij was een Engelse en Hoogduitse taalmeester.

Derk trouwt Zwolle op 2 april 1819 (1) met Johanna Loman, dochter van Jan Loman (provinciaal bode) en Henrietta Lucretia Vernhout. Johanna is geboren Zwolle op 9 maart 1792, overleden (in het kraambed) Zutphen op 7 juli 1825. Johanna werd 33 jaar.

Van Derk en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Bomhoff is geboren Zutphen op 2 maart 1820.

2  Henriette Lucretia Bomhoff is geboren Zutphen op 17 juli 1821, als geboren aangegeven op 3 november 1821 (krachtens vonnis Rechtbank Zutphen d.d. 11/9)), overleden Zutphen op 29 juli 1821.

3  Henrietta Lucretia Bomhoff is geboren Zutphen op 19 maart 1823, overleden Zutphen op 17 mei 1892. Henrietta werd 69 jaar.

Henrietta trouwt Zutphen op 25 juni 1868 met Roelof Scholten, zoon van Gerrit Antoni Scholten en Richardina Teerink. Roelof, bakker, is geboren Zutphen op 11 november 1817.

4  Hendrika Johanna Bomhoff is geboren Zutphen op 22 mei 1824, overleden 's-Gravenhage (Z-H) op 9 mei 1892. Hendrika werd 67 jaar.

5  doodgeboren kind is doodgeboren Zutphen op 5 juli 1825.

Derk trouwt Zutphen op 18 april 1827 (2) met Margareta Muller, dochter van Georg Sebastiaan Muller (militair) en Johanna Catharina Pick. Margareta is geboren rond 1803, overleden (in het kraambed) Zutphen op 11 mei 1832. Margareta werd ongeveer 29 jaar.

Van Derk en Margareta zijn twee kinderen bekend:

6  Georg Sebastian Bomhoff is geboren Zutphen op 11 augustus 1828, overleden Zutphen op 25 juni 1838. Georg werd 9 jaar.

7  doodgeboren kind is doodgeboren Zutphen op 21 april 1832.

Derk trouwt Zutphen op 30 oktober 1833 (3) met Aletta IJda Anna van Struijk, dochter van Maarten van Struijk en Johanna Wilhelmina Maria Verhagen. Aletta is geboren rond 1810, overleden Haarlem (N-H) op 6 november 1875. Aletta werd ongeveer 65 jaar.

Van Derk en Aletta zijn vier kinderen bekend:

8  doodgeboren kind is doodgeboren Zutphen op 12 april 1835.

9  Johanna Wilhemina Maria Bomhoff is geboren Zutphen op 11 september 1836, overleden Enschede (Ov) op 16 april 1910. Johanna werd 73 jaar.

Johanna trouwt Enschede (Ov) op 1 december 1864 met Andries Stenvers, zoon van Jochem Stenvers (fabrikant) en Elisabeth Stevens. Andries, fabrikant, is geboren Enschede (Ov) op 12 maart 1838, overleden Enschede (Ov) op 6 februari 1904. Andries werd 65 jaar.

10  Anna IJda Bomhoff is geboren Zutphen op 6 december 1837, overleden Zutphen op 27 juli 1838.

11  Anna Georgina Bomhoff is geboren Zutphen op 4 juni 1839, overleden Zutphen op 6 september 1839.

V-B  Lucas Bomhof, zoon van Andries Bomhof (IV-B) en Teunisje Lucas Brouwer, voerman en tapper, is gedoopt Apeldoorn op 12 oktober 1806, overleden Zwolle op 18 september 1843. Lucas werd 36 jaar.

Lucas trouwt Epe op 25 september 1830 met Everdina Buitenhuis, dochter van Gerrit Buitenhuis en Jannetje Kamphuis. Everdina, winkelierster, is gedoopt Vaassen op 10 maart 1811, overleden Vaassen op 6 augustus 1843. Everdina werd 32 jaar.

Van Lucas en Everdina zijn vier kinderen bekend:

1  Andries Bomhof is geboren Vaassen op 15 augustus 1831, overleden Vaassen op 23 december 1834. Andries werd 3 jaar.

2  Jannetje Bomhof is geboren Vaassen op 19 januari 1834, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 24 februari 1888. Jannetje werd 54 jaar.

Jannetje trouwt Apeldoorn op 9 december 1854 met Arnoldus Hendrik van Houtum, zoon van Egbert van Houtum en Jannetje Beekmans. Arnoldus, papiermaker, is geboren Apeldoorn op 25 mei 1827, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 17 augustus 1897. Arnoldus werd 70 jaar.

Arnoldus was eerder gehuwd (1) met Gijsberdina Henderika Everts.<15>

3  Annetje Bomhof is geboren Vaassen op 1 november 1836, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 13 januari 1908. Annetje werd 71 jaar.

Annetje trouwt Apeldoorn op 13 oktober 1860 met Berend Groeneveld, zoon van Aalbert Groeneveld en Elisabeth Willems. Berend, arbeider, is geboren Apeldoorn op 12 september 1834, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 7 september 1900. Berend werd 65 jaar.

4  Gerrit Bomhoff is geboren Vaassen op 20 januari 1839, zie VI-A.

V-C  Klaas Bomhoff, zoon van Andries Bomhof (IV-B) en Teunisje Lucas Brouwer, schoenmaker, is geboren Apeldoorn op 17 oktober 1811, overleden Epe op 13 januari 1840. Klaas werd 28 jaar.

Klaas trouwt Epe op 25 september 1835 met Geertruij Hulseboom, dochter van Gerrit Hulseboom (kunstschilder) en Jannetje Landzaat. Geertruij is geboren Amsterdam (N-H) rond 1814 (ouders getrouwd in Amsterdam; kinderen in Amsterdam en Vaassen), overleden Nijbroek op 18 februari 1892. Geertruij werd ongeveer 78 jaar.

Geertruij was later gehuwd (2) met Egbert van Duren.<16,17> Geertruij was later gehuwd (3) met Albert Roelofs.<18>

Van Klaas en Geertruij zijn twee kinderen bekend:

1  Teuntje Bomhoff is geboren Epe op 30 juli 1836, overleden Vaassen op 19 november 1841. Teuntje werd 5 jaar.

2  Gerrit Jan Bomhoff is geboren Epe op 15 december 1838, overleden Epe op 30 december 1839. Gerrit werd 1 jaar.

V-D  Gerrit Hendrik Bomhof, zoon van Teunis Bomhof (IV-C) en Janna Mina Oosterbroek, kleermaker, is geboren Uelsen (D) op 2 januari 1807, overleden Apeldoorn op 20 februari 1849. Gerrit werd 42 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 4 juni 1830 met Gerritje de Graaf, dochter van Sijbrand de Graaf en Trijntje Janssen. Gerritje, naaister, is geboren Apeldoorn op 10 oktober 1789, overleden Apeldoorn op 11 augustus 1860. Gerritje werd 70 jaar.

Van Gerrit en Gerritje is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon is doodgeboren Apeldoorn op 19 oktober 1831.

V-E  Reinder Oosterbroek Bomhof, zoon van Teunis Bomhof (IV-C) en Janna Mina Oosterbroek, koopman en kleermaker, is geboren Uelsen (D) op 22 juli 1810, overleden Apeldoorn op 20 maart 1847. Reinder werd 36 jaar.

Reinder trouwt Apeldoorn op 23 maart 1838 met Hermina van Amersfoort, dochter van Marten van Amersfoort (korenmolenaar) en Janna Herms. Hermina is geboren Apeldoorn op 4 november 1816, overleden Brink en Orden (Apeldoorn) op 23 december 1882. Hermina werd 66 jaar.

Van Reinder en Hermina zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Hendrik Bomhof is geboren Apeldoorn op 25 januari 1839, zie VI-B.

2  Hermina Bomhof is geboren Apeldoorn op 2 november 1840, overleden Apeldoorn op 7 juli 1869. Hermina werd 28 jaar.

Hermina trouwt Apeldoorn op 23 januari 1864 met Marten Stokking, zoon van Hendrik Stokking en Johanna Rebekka Heethaar. Marten, papiermakersknecht, is geboren rond 1821.

3  Rijntje Bomhof is geboren Spijk (Lingewaal) op 13 maart 1844, overleden Apeldoorn op 18 januari 1909. Rijntje werd 64 jaar.

Rijntje trouwt Apeldoorn op 4 maart 1865 met Dolph Hulleman, zoon van Hessel Hulleman en Janna van Amersfoort. Dolph, dagloner, is geboren Apeldoorn op 27 december 1835, overleden Hoog Soeren op 5 februari 1889. Dolph werd 53 jaar.

4  Maria Johanna Bomhof is geboren Apeldoorn op 3 september 1847, overleden Apeldoorn op 19 november 1887. Maria werd 40 jaar.

Maria trouwt Apeldoorn op 3 mei 1873 met Gerrit Hoogheim, zoon van Dries Hoogheim en Marretje van Egteren. Gerrit, dagloner, is geboren Apeldoorn op 3 februari 1843, overleden Apeldoorn op 1 februari 1922. Gerrit werd 78 jaar.

V-F  Albertus Bomhof ook genaamd Albartus Bomhof, zoon van Nicolaas Bomhof (IV-E) en Fennigje Brouwer, papiermaker, is geboren Vaassen op 8 september 1811, overleden Apeldoorn op 1 mei 1880. Albertus werd 68 jaar.

Albertus trouwt Apeldoorn op 11 maart 1836 met Kaatje Krombos, dochter van Gerrit Krombos (arbeider) en Janna Hendriks. Kaatje is gedoopt Beekbergen op 22 november 1807, overleden Apeldoorn op 19 februari 1869. Kaatje werd 61 jaar.

Van Albertus en Kaatje zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Bomhof, papiermakersknecht, is geboren Beekbergen op 29 januari 1837, overleden Apeldoorn op 25 december 1865. Klaas werd 28 jaar.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren Apeldoorn op 24 mei 1841.

3  Gerrit Bomhof is geboren Apeldoorn op 29 september 1842, overleden Apeldoorn op 30 september 1842.

4  Johanna Gerritdina Bomhof is geboren Apeldoorn op 31 oktober 1843, overleden Apeldoorn op 27 april 1887. Johanna werd 43 jaar.

Johanna trouwt Apeldoorn op 9 augustus 1873 met Jan Mulderij, zoon van Albert Mulderij en Zwaantje van Gerderen. Jan, fabrieksarbeider, is geboren Soest (Ut) op 19 februari 1842, overleden Apeldoorn op 5 januari 1921. Jan werd 78 jaar.

Jan was later gehuwd (2) met Jantje Blokzijl.<19>

5  Frederik Bomhof is geboren Apeldoorn op 18 oktober 1849, zie VI-C.

Generatie VI

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1864 en 1885. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (11x) en Epe (6x).

VI-A  Gerrit Bomhoff, zoon van Lucas Bomhof (V-B) en Everdina Buitenhuis, papiermaker, is geboren Vaassen op 20 januari 1839, overleden Apeldoorn op 24 juni 1905. Gerrit werd 66 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 7 mei 1864 met Jannetje Buitenhuis, dochter van Aalbert Buitenhuis en Kornelia Hanlee. Jannetje is geboren Apeldoorn op 12 februari 1832, overleden Apeldoorn op 14 februari 1920. Jannetje werd 88 jaar.

Van Gerrit en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lucas Bomhof is geboren Apeldoorn op 16 augustus 1864, zie VII-A.

2  Arend Cornelis Bomhoff is geboren Apeldoorn op 9 oktober 1866, zie VII-B.

3  Everdina Bomhof is geboren Apeldoorn op 29 december 1868, overleden Apeldoorn op 29 april 1927. Everdina werd 58 jaar.

Everdina trouwt Apeldoorn op 2 maart 1895 met Jacobus Oldenhof, zoon van Jacobus Oldenhof (landbouwer) en Jacomina Eikendal. Jacobus, landbouwer, is geboren Apeldoorn op 29 april 1869, overleden Apeldoorn op 1 november 1934. Jacobus werd 65 jaar.

4  Albert Bomhoff is geboren Apeldoorn op 1 januari 1871.

5  Gerrit Johannes Bomhoff is geboren Apeldoorn op 27 maart 1873, zie VII-C.

VI-B  Gerrit Hendrik Bomhof, zoon van Reinder Oosterbroek Bomhof (V-E) en Hermina van Amersfoort, boerenknecht en metselaar, is geboren Apeldoorn op 25 januari 1839, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 6 maart 1912. Gerrit werd 73 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 7 mei 1864 met Jannetje Voogd, dochter van Jan Voogt (kleermaker) en Henderika Gerritsen. Jannetje is geboren Apeldoorn op 19 juli 1831, overleden Wenum op 4 mei 1906. Jannetje werd 74 jaar.

Van Gerrit en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren Apeldoorn, overleden op 15 november 1865.

2  Johanna Hendrika Bomhof is geboren Apeldoorn op 30 september 1866, overleden Wenum op 7 oktober 1899. Johanna werd 33 jaar.

Johanna trouwt Apeldoorn op 18 augustus 1888 met Willem Buitenhuis, zoon van Peel Roelof Buitenhuis (fabrieksarbeider) en Janna Voogd. Willem, dagloner en opperman, is geboren Apeldoorn op 15 maart 1864, overleden Apeldoorn op 26 december 1921. Willem werd 57 jaar.

Willem was later gehuwd (2) met Hendrika Berendina van de Ploeg.<20> Willem was later gehuwd (3) met Tonia van Voorst.<21>

3  Harmen Bomhof is geboren Apeldoorn op 18 november 1868, zie VII-D.

4  Gerritje Bomhof is geboren Apeldoorn op 3 oktober 1870, overleden Apeldoorn op 28 december 1947. Gerritje werd 77 jaar.

Gerritje trouwt Apeldoorn op 16 augustus 1902 met Gerrit Foks, zoon van Gerrit Foks (dagloner) en Grietje van Hulst. Gerrit, opperman, is geboren Epe op 29 juni 1879, overleden Apeldoorn op 13 januari 1955. Gerrit werd 75 jaar.

5  Gerrit Jan Bomhof is geboren Apeldoorn op 12 oktober 1872, zie VII-E.

6  Reinder Bomhof is geboren Apeldoorn op 13 juni 1876, zie VII-F.

VI-C  Frederik Bomhof, zoon van Albertus Bomhof (V-F) en Kaatje Krombos, koopman en vrachtrijder, is geboren Apeldoorn op 18 oktober 1849, overleden Epe op 26 januari 1919. Frederik werd 69 jaar.

Frederik trouwt Epe op 26 oktober 1874 met zijn volle nicht Aaltje Telgen, dochter van Wouter Tellegen (IV-E.1) en Hendrika Bomhof. Aaltje is geboren Epe op 29 juli 1844, overleden Epe op 15 juni 1921. Aaltje werd 76 jaar.

Van Frederik en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Wolter Bomhof, voerman, is geboren Epe op 13 oktober 1873 (als Wolter Tellegen) (Erkend en gewettigd), overleden Apeldoorn op 21 april 1958. Wolter werd 84 jaar.

Wolter trouwt Epe op 6 juli 1907 met Maria van Eek, dochter van Gerrit van Eek (landbouwer) en Reintje van Eek. Maria is geboren Vaassen op 10 september 1873, overleden Epe op 14 augustus 1942. Maria werd 68 jaar.

2  Catharina Hendrika Bomhof is geboren Epe op 28 december 1876, overleden Epe op 20 oktober 1946. Catharina werd 69 jaar.

Catharina trouwt Apeldoorn op 22 oktober 1903 met Evert Christiaan Huemink, zoon van Evert Christiaan Huemink (schilder) en Cornelia Pothoven. Evert, stucadoor, is geboren Apeldoorn op 28 februari 1877.

3  Hendrikus Albertus Bomhof, landbouwer, is geboren Epe op 18 november 1879, overleden Apeldoorn op 17 april 1955. Hendrikus werd 75 jaar.

Hendrikus trouwt Epe op 20 augustus 1904 met Jetta Goossens, dochter van Jannes Goossens (landbouwer) en Aartje Kers. Jetta is geboren Vaassen op 1 februari 1883.

4  Alberta Bomhof is geboren Epe op 11 februari 1881.

Alberta trouwt Apeldoorn op 5 september 1903 met Johannes Pannekoek, zoon van Hermen Pannekoek (postbode) en Johanna Petronella Kers. Johannes, arbeider, is geboren Apeldoorn op 18 november 1879, overleden Apeldoorn op 14 april 1950. Johannes werd 70 jaar.

5  Hendrika Bomhof is geboren Epe op 4 juni 1883, overleden Apeldoorn op 27 november 1917. Hendrika werd 34 jaar.

Hendrika trouwt Apeldoorn op 20 juni 1903 met Johannes Hendrikus Bastiani, zoon van Gerrit Wichert Bastiani (jachtopziener) en Johanna Hendrika Wichers. Johannes, timmerman, is geboren Apeldoorn op 6 maart 1883, overleden Apeldoorn op 30 juli 1951. Johannes werd 68 jaar.

Johannes was later gehuwd (2) met Woutertje Bruinekool.<22>

6  Johannes Gerhardus Bomhof is geboren Epe op 5 mei 1885, overleden Epe op 6 juni 1885.

Generatie VII

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1893 en 1911. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Apeldoorn (22x), Wiesel (5x), Loenen (2x), Het Loo (Apeldoorn) (2x) en Zevenhuizen (Gld).

VII-A  Lucas Bomhof, zoon van Gerrit Bomhoff (VI-A) en Jannetje Buitenhuis, bleeker, is geboren Apeldoorn op 16 augustus 1864, overleden Apeldoorn op 22 februari 1949. Lucas werd 84 jaar.

Lucas trouwt Apeldoorn op 21 april 1894 met Hanna uit den Bogaard, dochter van Evert uit den Bogaard (bleeker) en Gerritje Oosterwijk. Hanna is geboren Apeldoorn op 25 september 1861.

Van Lucas en Hanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannetje Gerritdina Bomhof is geboren Apeldoorn op 12 september 1894, jong overleden.

2  Gerritje Bomhof is geboren Apeldoorn op 8 november 1895.

3  Jannetje Gerritdina Bomhof is geboren Apeldoorn op 13 januari 1897, overleden Apeldoorn op 1 december 1936. Jannetje werd 39 jaar.

Jannetje was gehuwd met Antonie Marius de Weerd.

4  Evertje Bomhof is geboren Apeldoorn op 20 december 1897.

5  Alberta Bomhof is geboren Apeldoorn op 14 juni 1899, overleden Zevenhuizen (Gld) op 1 november 1899.

VII-B  Arend Cornelis Bomhoff, zoon van Gerrit Bomhoff (VI-A) en Jannetje Buitenhuis, rijksbelastingambtenaar, is geboren Apeldoorn op 9 oktober 1866, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 25 januari 1910. Arend werd 43 jaar.

Arend trouwt Apeldoorn op 13 september 1894 met Magthilda Oldenhof, dochter van Jacobus Oldenhof (landbouwer) en Jacomina Eikendal. Magthilda is geboren Apeldoorn op 12 maart 1858, overleden Apeldoorn op 19 november 1923. Magthilda werd 65 jaar.

Magthilda was eerder gehuwd (1) met Johannes Coenraad Schatteleijn.<23,24>

Van Arend en Magthilda zijn twee kinderen bekend:

1  Arend Cornelis Bomhoff is geboren Apeldoorn op 1 juli 1895, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 2 januari 1906. Arend werd 10 jaar.

2  Magthilda Bomhoff is geboren Zevenhuizen (Gld) op 2 februari 1898, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 16 mei 1904. Magthilda werd 6 jaar.

VII-C  Gerrit Johannes Bomhoff, zoon van Gerrit Bomhoff (VI-A) en Jannetje Buitenhuis, papierfabrikant, is geboren Apeldoorn op 27 maart 1873, overleden Apeldoorn op 26 oktober 1955. Gerrit werd 82 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 30 mei 1901 met Heintje Buitenhuis, dochter van Willem Buitenhuis (landbouwer) en Johanna Gerdina Kok. Heintje is geboren Apeldoorn op 30 mei 1876, overleden Apeldoorn op 11 mei 1939. Heintje werd 62 jaar.

Van Gerrit en Heintje zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Bomhoff, papierfabrikant, is geboren Apeldoorn op 20 februari 1903, ongehuwd overleden Almen (Lochem) op 19 juni 1941. Gerrit werd 38 jaar.

2  doodgeboren kind is doodgeboren Apeldoorn op 20 februari 1903.

3  Johanna Gerdina Bomhoff is geboren Apeldoorn op 25 november 1906, overleden Apeldoorn op 29 november 1906.

4  Johanna Gerdina Bomhoff is geboren Apeldoorn op 23 maart 1908, overleden Loenen op 4 januari 1909.

5  Johanna Gerdina Bomhoff is geboren Loenen op 3 mei 1909, overleden Loenen op 5 mei 1909.

6  Johanna Gerdina Bomhoff is geboren Loenen op 24 november 1911, overleden Loenen op 24 november 1911.

VII-D  Harmen Bomhof, zoon van Gerrit Hendrik Bomhof (VI-B) en Jannetje Voogd, metselaar, is geboren Apeldoorn op 18 november 1868, overleden Voorst op 26 augustus 1926. Harmen werd 57 jaar.

Harmen trouwt Apeldoorn op 7 mei 1892 (1) met Mietje Kluin, dochter van Jannes Kluin (timmerman) en Geertruida Johanna Jonker. Mietje is geboren Epe op 14 januari 1870, overleden (in het kraambed) Apeldoorn op 19 mei 1893. Mietje werd 23 jaar.

Van Harmen en Mietje is een kind bekend:

1  Gerrit Hendrik Bomhof, pakhuisknecht, is geboren Apeldoorn op 5 mei 1893, overleden Apeldoorn op 1 november 1946. Gerrit werd 53 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 6 mei 1915 (1) met Cornelia Hendrika Slagman, dochter van Zwier Slagman (fabrieksarbeider) en Fenneken Kloosterboer. Cornelia is geboren Apeldoorn op 12 november 1891, overleden Apeldoorn op 11 maart 1939. Cornelia werd 47 jaar. Gerrit was gehuwd (2) met Willemina Fransen.

Harmen trouwt Apeldoorn op 30 juni 1894 (2) met Annigje Hollander, dochter van Jan Hollander en Cornelisje Pap. Annigje is geboren Avereest (Ov) op 20 augustus 1864, overleden Apeldoorn op 22 december 1923. Annigje werd 59 jaar.

Annigje was eerder gehuwd (1) met Dries Albertus de Hen.<25>

Van Harmen en Annigje zijn acht kinderen bekend:

2  Herman Bomhof, opperman, is geboren Apeldoorn op 4 april 1895.

Herman trouwt Apeldoorn op 21 november 1918 met Marrigje den Houdijker, dochter van Teunis den Houdijker (landbouwer) en Elisabeth Gerarda Verkaaik. Marrigje is geboren Reeuwijk (Z-H) op 7 februari 1890.

3  Johannes Bomhof is geboren Apeldoorn op 11 oktober 1896, overleden Wiesel op 14 januari 1899. Johannes werd 2 jaar.

4  Jacobus Johannes Bomhof is geboren Apeldoorn op 20 oktober 1899.

5  Hendrikus Martinus Bomhof is geboren Apeldoorn op 18 januari 1901, overleden Apeldoorn op 5 september 1902. Hendrikus werd 1 jaar.

6  Hendrik Jan Bomhof, handelsreiziger, is geboren Wiesel op 11 december 1904, overleden Tietjerksteradeel (Frl) op 31 maart 1961. Hendrik werd 56 jaar.

Hendrik trouwt Groningen (Gr) op 15 november 1937 met Antje Houwink, dochter van Hidde Lijkeles Houwink (arbeider) en Korneliske Heddema. Antje is geboren Suameer (Frl) op 24 mei 1917.

7  Geesje Bomhof is geboren Wiesel op 30 april 1906, overleden Wiesel op 15 april 1907.

8  Bernard Bomhof is geboren Wiesel op 17 april 1907, overleden Wiesel op 6 mei 1907.

9  Willem Bomhof is geboren Apeldoorn op 7 april 1908, overleden Wiesel op 7 mei 1908.

VII-E  Gerrit Jan Bomhof, zoon van Gerrit Hendrik Bomhof (VI-B) en Jannetje Voogd, opperman, is geboren Apeldoorn op 12 oktober 1872, overleden Ermelo op 1 juni 1953. Gerrit werd 80 jaar.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 10 november 1894 met Hermina Berendina Kluitenberg, dochter van Gerrit Kluitenberg (timmerman) en Catharina Spekking. Hermina is geboren Beekbergen op 15 januari 1873, overleden Apeldoorn op 25 maart 1956. Hermina werd 83 jaar.

Van Gerrit en Hermina zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren Het Loo (Apeldoorn) op 17 september 1895.

2  Jannetje Bomhof is geboren Apeldoorn op 8 september 1896.

3  Gerrit Bomhof, behanger, is geboren Apeldoorn op 21 oktober 1898.

Gerrit trouwt Apeldoorn op 12 juli 1922 met Gertruda Hendrika Dicou, dochter van Hendrikus Marinus Dicou (kuiper) en Wilhelmina Nijhof. Gertruda is geboren Kellen (D) rond 1899.

4  Gerritdina Rika Catharina Bomhof is geboren Apeldoorn op 5 augustus 1901.

Gerritdina was gehuwd met Johannes Harwig, zoon van Gerhard Harwig en Hendrikje van der Weerd. Johannes is geboren rond 1899, overleden Amersfoort op 3 januari 1959. Johannes werd ongeveer 60 jaar.

5  Karel Herman Bomhof is geboren Apeldoorn op 26 maart 1907, overleden Het Loo (Apeldoorn) op 1 februari 1908.

6  Catharina Hermina Berendina Bomhof is geboren Het Loo (Apeldoorn) op 28 oktober 1910.

VII-F  Reinder Bomhof, zoon van Gerrit Hendrik Bomhof (VI-B) en Jannetje Voogd, metselaar, is geboren Apeldoorn op 13 juni 1876, overleden Apeldoorn op 25 december 1953. Reinder werd 77 jaar.

Reinder trouwt Apeldoorn op 22 februari 1902 met Mietje Foks, dochter van Gerrit Foks (dagloner) en Grietje van Hulst. Mietje is geboren Apeldoorn op 22 november 1884, overleden Apeldoorn op 28 mei 1946. Mietje werd 61 jaar.

Van Reinder en Mietje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Hendrik Bomhof is geboren Wiesel op 3 januari 1903.

2  Gerard Bomhof is geboren Wiesel op 31 maart 1904.

3  Gijsbert Bomhof is geboren Apeldoorn op 30 januari 1909.

4  Margaretha Bomhof is geboren Apeldoorn op 23 juli 1911.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 5 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door F.Ph. Jantzen, EPE.

1)  Derksken gaat in ondertrouw Voorst op 24 maart 1715 met Jan.

2)  Aartjen trouwt Nijbroek op 12 januari 1770 met Lucas.

3)  Lucas Bonhoff, zoon van Peter Bonhoff en Magteld Wolbrink. Lucas, bakker, is gedoopt Vaassen op 3 oktober 1745, begraven Vaassen op 28 oktober 1785. Lucas werd 40 jaar.

4)  Grietje trouwt Vaassen op 7 december 1794 met Klaas.

5)  Klaas trouwt Vaassen op 28 november 1802 met Janna.

6)  Janna trouwt Epe op 25 mei 1794 met Hendrik.

7)  Hendrik Brand. Hendrik is afkomstig uit Northeim (D).

8)  Janna Alberts Kieskamp, dochter van Albert Kieskamp en Albertjen Jans. Janna is geboren rond 1762 (72 jaar bij overl; bij huwelijk staat 1774), overleden Vaassen op 7 augustus 1834. Janna werd ongeveer 72 jaar. Janna was eerder gehuwd (1) met Hendrik Brand.

9)  Klaas Zwitser. Klaas is geboren Vaassen in 1765, overleden Vaassen op 8 augustus 1806. Klaas werd 41 jaar. Klaas was later gehuwd (2) met Janna Alberts Kieskamp.

10)  Gerrit trouwt Epe op 12 mei 1838 met Bartha.

11)  Hendrikus trouwt Epe op 14 juli 1849 met Aleida.

12)  Aleida Feith. Aleida is geboren rond 1824, overleden (in het kraambed) Epe op 30 mei 1861. Aleida werd ongeveer 37 jaar.

13)  Hendrikus trouwt Epe op 17 januari 1863 met Jannetje.

14)  Jannetje Feith. Jannetje is geboren rond 1827, overleden Epe op 6 november 1876. Jannetje werd ongeveer 49 jaar.

15)  Arnoldus trouwt Apeldoorn op 9 november 1850 met Gijsberdina.

16)  Geertruij trouwt Epe op 21 november 1840 met Egbert.

17)  Egbert van Duren. Egbert, schoenmaker.

18)  Geertruij trouwt Voorst op 14 april 1866 met Albert.

19)  Jan trouwt Apeldoorn op 5 november 1887 met Jantje.

20)  Willem trouwt Apeldoorn op 22 november 1900 met Hendrika.

21)  Willem trouwt Apeldoorn op 6 juni 1914 met Tonia.

22)  Johannes trouwt Apeldoorn op 19 februari 1920 met Woutertje.

23)  Magthilda trouwt Apeldoorn op 27 juli 1876 met Johannes.

24)  Johannes Coenraad Schatteleijn. Johannes, hofbeambte.

25)  Annigje trouwt Kampen (Ov) op 30 december 1886 met Dries.


Index

Amersfoort, van

Hermina (1816) V-E; Janna (?) V-E.3; Marten (?) V-E.

Bastiani

Gerrit Wichert (?) VI-C.5; Johannes Hendrikus (1883) VI-C.5.

Beekmans

Jannetje (?) V-B.2.

Berg, van den

Gerritje (?) IV-E.4, *11.

Blokzijl

Jantje (?) V-F.4, *20.

Bogaard, uit den

Evert (?) VII-A; Hanna (1861) VII-A.

Bomhof

Albartus (1811) V-F; Alberta (1881) VI-C.4; Alberta (1899) VII-A.5; Albertus (1811) V-F; Andries (1764) IV-B; Andries (1831) V-B.1; Anna (1776) III-B.9; Annetien (1765) III-A.2; Annetje (1836) V-B.3; Bernard (1907) VII-D.8; Catharina (1773) IV-D; Catharina Hendrika (1876) VI-C.2; Catharina Hermina Berendina (1910) VII-E.6; Catrina (1772) III-B.6; Claas (1698) II; Derk (1735) III-B; Derk (1795) IV-B.2; Derk (1797) IV-C.1; Derkje (1804) IV-D.4; Derkjen (1799) IV-B.4; Egbertus (1796) IV-B.3; Everdina (1868) VI-A.3; Evertje (1897) VII-A.4; Frederik (1849) VI-C; Geesje (1906) VII-D.7; Gerard (1904) VII-F.2; Gerretjen (1815) IV-E.3; Gerrit (1842) V-F.3; Gerrit (1898) VII-E.3; Gerrit Hendrik (1807) V-D; Gerrit Hendrik (1839) VI-B; Gerrit Hendrik (1893) VII-D.1; Gerrit Hendrik (1903) VII-F.1; Gerrit Jan (1809) IV-D.6; Gerrit Jan (1872) VII-E; Gerritdina Rika Catharina (1901) VII-E.4; Gerritje (1766) III-B.3; Gerritje (1870) VI-B.4; Gerritje (1895) VII-A.2; Gerritjen (1819) IV-E.4; Gijsbert (1909) VII-F.3; Harmen (1868) VII-D; Hendrik (1763) IV-A; Hendrik Jan (1904) VII-D.6; Hendrika (1789) IV-A.2; Hendrika (1803) IV-B.6; Hendrika (1804) IV-B.7; Hendrika (1807) IV-E.1, VI-C; Hendrika (1883) VI-C.5; Hendrika Dijkgraaf (1796) IV-D.1; Hendrikje (1794) IV-A.5; Hendrikus Albertus (1879) VI-C.3; Hendrikus Martinus (1901) VII-D.5; Henrica (1801) IV-C.4; Herman (1895) VII-D.2; Hermina (1840) V-E.2; Jacobus Johannes (1899) VII-D.4; Jan (1724) II.1; Jan Claassen (?) I; Jannes (1784) III-B.14; Jannetje (1777) III-B.10; Jannetje (1834) V-B.2; Jannetje (1896) VII-E.2; Jannetje Gerritdina (1894) VII-A.1; Jannetje Gerritdina (1897) VII-A.3; Johanna (1809) IV-B.9; Johanna Gerritdina (1843) V-F.4; Johanna Hendrika (1866) VI-B.2; Johannes (1896) VII-D.3; Johannes Gerhardus (1885) VI-C.6; Karel Herman (1907) VII-E.5; Klaas (1837) V-F.1; Lucas (1801) IV-B.5; Lucas (1806) V-B; Lucas (1864) VII-A; Margaretha (1911) VII-F.4; Maria Johanna (1847) V-E.4; Nicolaas (1763) III-A.1; Nicolaas (1775) III-B.8; Nicolaas (1779) IV-E; Reinder (1800) IV-C.3; Reinder (1876) VII-F; Reinder Oosterbroek (1810) V-E; Reintie Hendrika (1803) IV-C.5; Rijntje (1844) V-E.3; Teunis (1770) IV-C; Theunisje (1769) III-B.4; Willem (1732) III-A; Willem (1908) VII-D.9; Willem Jan (1780) III-B.12; Willem Jan (1782) III-B.13; Wolter (1873) VI-C.1.

Bomhoff

Albert (1871) VI-A.4; Anna Georgina (1839) V-A.11; Anna IJda (1837) V-A.10; Anna Maria (1794) IV-B.1; Arend Cornelis (1866) VII-B; Arend Cornelis (1895) VII-B.1; Derk (1792) V-A; Derk Boom (1709) I.5; Evert (1711) I.6; Georg Sebastian (1828) V-A.6; Gerrit (1839) VI-A; Gerrit (1903) VII-C.1; Gerrit Jan (1814) IV-D.7; Gerrit Jan (1838) V-C.2; Gerrit Johannes (1873) VII-C; Grietje (1820) V-A.1; Hendrika Johanna (1824) V-A.4; Hendrikje (1695) I.1; Henrietta Lucretia (1823) V-A.3; Henriette Lucretia (1821) V-A.2; Jacomina (1798) IV-C.2; Janna (1706) I.4; Johanna Gerdina (1906) VII-C.3; Johanna Gerdina (1908) VII-C.4; Johanna Gerdina (1909) VII-C.5; Johanna Gerdina (1911) VII-C.6; Johanna Wilhemina Maria (1836) V-A.9; Klaas (1811) V-C; Lammert Wijers (1703) I.3; Magthilda (1898) VII-B.2; Teuntje (1836) V-C.1.

Bonhoff

Lucas (1745) III-B, *3; Peter (1707) *3.

Brand

Hendrik (?) *7, *8.

Brinkenberg

Johanna (?) IV-B.3.

Brouwer

Aelbert Wichmans (?) IV-E; Fennigje (1776) IV-E; Teunisje Lucas (1773) IV-B.

Bruinekool

Woutertje (?) VI-C.5, *23.

Buitenhuis

Aalbert (?) VI-A; Everdina (1811) V-B; Gerrit (?) V-B; Heintje (1876) VII-C; Jannetje (1832) VI-A; Peel Roelof (?) VI-B.2; Willem (?) VII-C; Willem (1864) VI-B.2.

Dekker

Willempje Lamberts (1768) IV-A.2.

Dicou

Gertruda Hendrika (1899) VII-E.3; Hendrikus Marinus (?) VII-E.3.

Dijkgraaf

Hendrica (1742) III-B; Teunis Gijsberts (?) III-B.

Driessen

Gerrigje Hendriks (?) III-B.

Drupsteen

Christiaan (?) IV-B.4; Kornelius (1798) IV-B.4.

Duren, van

Egbert (?) V-C, *17.

Eek, van

Gerrit (?) VI-C.1; Maria (1873) VI-C.1; Reintje (?) VI-C.1.

Egteren, van

Marretje (?) V-E.4.

Eikendal

Jacomina (?) VI-A.3, VII-B.

Epping

Antonia (?) IV-D.4.

Essenstam

Jurriana Roeberts (1779) IV-E.1, IV-E.4.

Everts

Gijsberdina Henderika (?) V-B.2, *16.

Feith

Aleida (1824) IV-E.4, *12; Jannetje (1827) IV-E.4, *14.

Foks

Gerrit (?) VI-B.4, VII-F; Gerrit (1879) VI-B.4; Mietje (1884) VII-F.

Fransen

Willemina (?) VII-D.1.

Gerderen, van

Zwaantje (?) V-F.4.

Gerritsen

Henderika (?) VI-B.

Goossens

Jannes (?) VI-C.3; Jetta (1883) VI-C.3.

Graaf, de

Gerritje (1789) V-D; Sijbrand (?) V-D.

Groeneveld

Aalbert (?) V-B.3; Berend (1834) V-B.3.

Haan, de

Lubberta (?) IV-E.4.

Hanekamp

Jacomientje Gerrits (?) IV-C.

Hanlee

Kornelia (?) VI-A.

Harderwijk, van

Huibert (?) IV-D.4; Peter (1809) IV-D.4.

Harwig

Gerhard (?) VII-E.4; Johannes (1899) VII-E.4.

Heddema

Korneliske (?) VII-D.6.

Heethaar

Johanna Rebekka (?) V-E.2.

Heimeriks

Henderickjen (?) II.

Helmond, van

Everd Antonie (?) IV-D.7; Wilhelmina Frederica (1801) IV-D.7.

Hen, de

Dries Albertus (?) VII-D, *26.

Hendriks

Janna (?) V-F.

Hesse, de

Johannes Christoffel (?) III-B.3.

Höfkens

Maria (?) IV-D.7.

Hollander

Annigje (1864) VII-D; Jan (?) VII-D.

Hoogheim

Dries (?) V-E.4; Gerrit (1843) V-E.4.

Houdijker, den

Marrigje (1890) VII-D.2; Teunis (?) VII-D.2.

Houtum, van

Arnoldus Hendrik (1827) V-B.2; Egbert (?) V-B.2.

Houwink

Antje (1917) VII-D.6; Hidde Lijkeles (?) VII-D.6.

Huemink

Evert Christiaan (?) VI-C.2; Evert Christiaan (1877) VI-C.2.

Huffel, van

Hermen Kris (1768) IV-A.2; Kristiaan (1792) IV-A.2.

Huffelen, van

Christiaan (1792) IV-A.2.

Hulleman

Dolph (1835) V-E.3; Hessel (?) V-E.3.

Hulseboom

Geertruij (1814) V-C; Gerrit (?) V-C.

Hulst, van

Grietje (?) VI-B.4, VII-F.

Jonker

Geertruida Johanna (?) VII-D.

Kamphuis

Jannetje (?) V-B.

Kers

Aartje (?) VI-C.3; Johanna Petronella (?) VI-C.4.

Ketting

Coenraad (?) IV-A; Grietje (?) IV-A.

Kieskamp

Albert (?) *6; Janna Alberts (1762) *6, *9.

Klaudermans

Engele (?) IV-C.5.

Kloosterboer

Fenneken (?) VII-D.1.

Kluin

Jannes (?) VII-D; Mietje (1870) VII-D.

Kluitenberg

Gerrit (?) VII-E; Hermina Berendina (1873) VII-E.

Kok

Johanna Gerdina (?) VII-C.

Kroeze

Hendrik (1799) IV-E.4.

Krombos

Gerrit (?) V-F; Kaatje (1807) V-F.

Landzaat

Jannetje (?) V-C.

Leenkuil

Willem (?) IV-B.3; Willemiena (1811) IV-B.3.

Leidenhorst

Derksken (?) I.3; Samuel (?) I.3.

Loman

Jan (?) V-A; Johanna (1792) V-A.

Mooij

Derkje (1741) III-A; Gerrit (?) III-A.

Mulder

Hermina (?) IV-D.1.

Mulderij

Albert (?) V-F.4; Jan (1842) V-F.4.

Muller

Georg Sebastiaan (?) V-A; Margareta (1803) V-A.

N.N.

Geertruid (?) IV-D; Gerrit (?) IV-D.

Niessink

Jan (1797) IV-C.5; Jan Willem (?) IV-C.5.

Nijhof

Wilhelmina (?) VII-E.3.

Oldenhof

Jacobus (?) VI-A.3, VII-B; Jacobus (1869) VI-A.3; Magthilda (1858) VII-B.

Oosterbroek

Jacomina (1775) IV-C; Janna Mina (1775) IV-C; Reinder (?) IV-C.

Oosterwijk

Gerritje (?) VII-A.

Pannekoek

Hermen (?) VI-C.4; Johannes (1879) VI-C.4.

Pap

Cornelisje (?) VII-D.

Pick

Johanna Catharina (?) V-A.

Pijkeren

Hendrikje Kornelis (1738) IV-E.

Ploeg, van de

Hendrika Berendina (?) VI-B.2, *21.

Pothoven

Cornelia (?) VI-C.2.

Roddenhof

Bartha (?) IV-B.7, *11.

Roelofs

Albert (?) V-C, *19.

Roskam

Frederik (?) IV-B.7; Gerrit (1800) IV-B.7.

Schatteleijn

Johannes Coenraad (?) VII-B, *24.

Scholten

Gerrit Antoni (?) V-A.3; Roelof (1817) V-A.3.

Slagman

Cornelia Hendrika (1891) VII-D.1; Zwier (?) VII-D.1.

Spekking

Catharina (?) VII-E.

Stenvers

Andries (1838) V-A.9; Jochem (?) V-A.9.

Stevens

Elisabeth (?) V-A.9.

Stokking

Hendrik (?) V-E.2; Marten (1821) V-E.2.

Struijk, van

Aletta IJda Anna (1810) V-A; Maarten (?) V-A.

Teerink

Richardina (?) V-A.3.

Telgen

Aaltje (1844) VI-C; Wouter (1797) IV-E.1.

Tellegen

Hendrikus (1822) IV-E.4; Lubbert (1775) IV-E.1, IV-E.4; Wouter (1797) IV-E.1.

Toewater

Aalbert (1794) IV-D.1; Barteld (?) IV-D.1.

Verhagen

Johanna Wilhelmina Maria (?) V-A.

Verkaaik

Elisabeth Gerarda (?) VII-D.2.

Vernhout

Henrietta Lucretia (?) V-A.

Voogd

Janna (?) VI-B.2; Jannetje (1831) VI-B.

Voogt

Jan (?) VI-B.

Voorst, van

Tonia (?) VI-B.2, *22.

Wandeng

Bartjen (?) IV-B.7.

Weerd, de

Antonie Marius (?) VII-A.3.

Weerd, van der

Hendrikje (?) VII-E.4.

Wichers

Johanna Hendrika (?) VI-C.5.

Willems

Elisabeth (?) V-B.3.

Winters

Trijntje (?) IV-B.4.

Wolbrink

Magteld (?) *3.

Zwitser

Klaas (1765) IV-A, *5.

zonder achternaam

Aartjen Jans (1739) III-B; Albertjen Jans (?) *6; Anneken Willems (1705) II; Derk (1801) IV-D.3; Derkje (1799) IV-D.2; Dries Jans (?) IV-E.4; Geesje Willems (?) I; Gerrit Jan (1807) IV-D.5; Hendrina Lusinks (?) III-A; Jan Gerrits (?) III-B; Jan Hendericks (?) I.3, *2; Janna Herms (?) V-E; Jantjen Lammerts (?) II; Johanna Geerts (?) IV-D, *11; Johannes Gerrits (1758) IV-D; Maria Arends (?) IV-B; Maria Peters (?) IV-A; N.N. (?) VI-B.1; N.N. (1788) IV-A.1; N.N. (1790) IV-A.3; N.N. (1825) V-A.5; N.N. (1831) V-D.1; N.N. (1832) V-A.7; N.N. (1835) V-A.8; N.N. (1841) V-F.2; N.N. (1895) VII-E.1; N.N. (1903) VII-C.2; Trijntje Jansen (?) III-B; Trijntje Janssen (?) V-D; Willem Berends (?) II; Willemtjen Hermzen (?) II.

* verwijzing naar noot.